Norske-postlister.no


Viser [100] av [302].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skatterestanser - Avskjermet
Dokument: Skatteoppgjør 2019 - Dødsbo - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lempning - Avskjermet
Dokument: Betalingstilbud - lempning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Transporttjenester for personer med funksjonsnedsetting tur/retur - arbeid og aktivitetstilbud og dagtilbud.
Dokument: Inngått kontraktsavtale mellom Skien kommune og Skien Taxi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flomplan - Øya borettslag - Porsgrunn kommune - Telemark og Vestfold fylke
Dokument: Spørsmål vedrørende revurdering og eventuelt nye tiltak - Flomplan - Øya borettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/5/2 - krav om tinglysing av eiendom
Dokument: Anmodning om tinglysing av grunneiendom - gbnr. 92/5/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad - fritak for taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/2 - Varsel om retting av opplysninger i matrikkelen
Dokument: Anmodning om utsatt frist - gbnr. 2/2 - Varsel om retting av opplysninger i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om utskrift av tilgangslogg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/277 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 92/277 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/2 - Varsel om retting av opplysninger i matrikkelen
Dokument: Spørsmål om bruksrett - gbnr. 2/2 - Varsel om retting av opplysninger i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleggstrekk - Avskjermet
Dokument: AD- Krav - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/146 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 85/146 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2020
Dokument: 153/523 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Vedrørende pasientskadesak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om utskrift av tilgangslogg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: 3045/133505 - Innsynskrav - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Anmodning om spesialisterklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Viser til ovennevnte sak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatterestanser - Avskjermet
Dokument: Kopi av brev - Klage over endring av fastsetting av skatt for 2018 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pantefrafall i fast eiendom
Dokument: Gjelder anmodning om pantefrafall fast eiendom gbnr. 44/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/151 - Skotfossvegen 35 - seksjonering
Dokument: Gbnr 1/151 - seksjonering Skotfossvegen 35 - bekreftelse på hjemmelsovergang ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/151 - Skotfossvegen 35 - seksjonering
Dokument: Gbnr 1/151 - seksjonering Skotfossvegen 35 - bekreftelse på "fordeling av sameier" ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/151 - Skotfossvegen 35 - seksjonering
Dokument: Gbnr 1/151 - seksjonering Skotfossvegen 35 - nye dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 18/18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gbnr. 18/18 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/151 - Skotfossvegen 35 - seksjonering
Dokument: Gbnr 1/151 - Skotfossvegen 35 -søknad om seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 3/278 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gbnr. 3/278 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Betaling av faktura - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pantefrafall i fast eiendom
Dokument: Purring på svar vedrørende pantefrafall i fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. Bjørgelva Kraft AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/1/11 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 57/1/11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Bamble - 25/448 Baklia 10 D - tilbygg
Dokument: Kommentarer - anmoder om befaring - klage på byggesak - Bamble - 25/448 Baklia 10 D - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/448 - Baklia 10D - tilbygg med soverom og bad
Dokument: Klage på vedtak - gbnr. 25/448 - Baklia 10D - tilbygg med soverom og bad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/17 og 63 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 10/17 og 63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad - 2019
Dokument: 150/386 - Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - fritidsbustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eigenerklæring om konsesjonsfrihet gbnr 65/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/448 - Baklia 10D - tilbygg med soverom og bad
Dokument: Klage over vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for tilbygg med soverom og bad - gbnr. 25/448 - Baklia 10D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn - Avskjermet
Dokument: Anmodning om pasientopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 70/23 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 70/23 - Just Ødegården
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Åsen - Stathelle - Plan ID 345
Dokument: Uttalelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppstart av planarbeid Stathelle marina med tilhørende småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bostøtte - Ny utbetaling energiutgifter - Endring kontonummer - Vergefullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 79/6/6 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 79/6/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solheim-Lillefjord - gnr. 4 bnr. 27 Snefjord - Måsøy kommune - nabovarsel
Dokument: Ad Latterveien i Måsøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pantefrafall i fast eiendom
Dokument: Anmodning om pantefrafall fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 44 bnr. 22 - Bamble kommune - pantefrafall
Dokument: Anmodning om samtykke til sletting av heftelser - gnr. 44 bnr. 22 - Bamble kommune - pantefrafall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Innsynskrav - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bjørgelva kraft AS - tinglysing av fallrettigheter (Vår ref: EF-11189)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4735 - Olea Crøgers veg 21 - Trafikkfarlig næringstransport - mulig ulovlighet
Dokument: Gbnr 300/4735 - Olea Crøgers veg 21 - Trafikkfarlig næringstransport - dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 80/32 i Porsgrunn
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 80/32 i Porsgrunn - dokument / bestemmelse om forkjøpsrett tinglyst 10.04.1889
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av eldre reguleringsplan for Finmarkstrand
Dokument: Anmodning om kopi av eldre reguleringsplan - Finmarkstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn - Avskjermet
Dokument: Anmodning om spesialisterklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solheim-Lillefjord - gnr. 4 bnr. 27 Snefjord - Måsøy kommune - nabovarsel
Dokument: Ad Latterveien i Måsøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn - Avskjermet
Dokument: Anmodning om spesialisterklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - Military Burger Skien
Dokument: Klage på avslag - søknad om serveringsbevilling - Military Burger Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/1 og 44/1/1 - Grensejustering-makeskifte
Dokument: Påtegning festekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/448 - Baklia 10D - tilbygg med soverom og bad
Dokument: Merknader mot tilbygg hos nabo - gbnr. 25/448 - Baklia 10D - tilbygg med soverom og bad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/1 og 44/1/1 - Grensejustering-makeskifte
Dokument: Oversendelse av festekontrakt - gbnr. 44/1/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatterestanser - Avskjermet
Dokument: Merknader til klage på utleggsforretning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/1/1 - Åby - endre regulert bruk/formål
Dokument: Påtegning festekontrakt - gbnr. 41/1/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Utbetalingsfullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Rett kontonummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekreftelse på kontonummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Rett kontonummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Signert bekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Inneståelseserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Inneståelseserklæring (e-post)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn - Avskjermet
Dokument: Anmodning om pasientopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatterestanser - Avskjermet
Dokument: Restskatt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedrørende ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** - Klage på skolemiljø - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - gnr 22 bnr 2321 snr 1 - Nenset terrasse 28 A
Dokument: Etterspør stauts på utbetaling av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsehus og Gulset Sykehjem - bilder
Dokument: Helsehus og Gulset Sykehjem - testamenterte bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjør - krav om erstatning etter vannskade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Behov for adresse og organisasjonsnummer - krav om erstatning etter vannskade - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientsak - Avskjermet
Dokument: Anmodning om pasientopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om deling av grunneiendom 1942/29/9
Dokument: Søknad om deling av grunneiendom 1942/29/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Skattemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/196 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 106/196 - Sami Emil Leppänen Thomassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/75 - Strandgata 18 - tinglyst byggerett
Dokument: Avklaring av tinglyst byggerett - gbnr. 107/75 - Strandgata 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn - Avskjermet
Dokument: Anmodning om pasientopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksomkostninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage - Psykososialt skolemiljø - Porsgrunn kommune
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Purrer på utbetaling av saksomkostninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/103 - Egenerklæring konsesjon
Dokument: Bekreftet - Gbnr 26/103 - Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0831 Fyresdal kommune gnr 17 bnr 2
Dokument: Tinglysing knr 0831 Fyresdal kommune gnr 17 bnr 2 - Tinglysing av to båtplasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Avsluttede avtalegiroer - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Tilbakebetaling av obligasjonslån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr.29/12 - Festet eiendom - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om hytte på festet grunn - gbnr. 92/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - gnr 22 bnr 2321 snr 1 - Nenset terrasse 28 A
Dokument: Regnskap og oppdatert budsjett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 89/24 - Vann og avløp for byggetomt
Dokument: Bekreftelse - gbnr. 89/24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbakebetaling av skatt - Avskjermet
Dokument: Tilbakebetaling av for mye betalt skatt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/1/1 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Søknad om arealoverføring - gbnr. 44/1/1 - Åby 52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvangssalg - Avskjermet
Dokument: Anmodning om pantefrafall inkludert tilleggsareal - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 34/76 - Eigenfråsegn - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 34/76 - Eigenfråsegn - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - gnr 22 bnr 2321 snr 1 - Nenset terrasse 28 A
Dokument: Søknad om utbetaling - legitimasjonskontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0833 Tokke kommune gnr 123 bnr 56
Dokument: Tinglysing knr 0833 Tokke kommune gnr 123 bnr 56 fnr 26 snr 7 - Krav om grunnbokshjemmel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 107/75 i Bamble
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 107/75 i Bamble - dokument tinglyst 26.07.1870 - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...