Norske-postlister.no


Viser [100] av [9 250].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kopi av vedtak - TILLATELSE TIL RIVING AV UTHUS/ SKJUL VESTÅSVEGEN 180 INGEBERG - Gnr. 3403 - 40/5,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: KOPI AV VEDTAK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM, SAMT DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅL GNR 29 BNR 12 IMERSLUNDMARKA 220 INGEBERG -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Detaljregulering for Voll BH4 og BH7 i Hamar - vedtatt plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innrapportering - 925552550 - YC RØR AS
Dokument: Innrapportering - 925552550 - HAMAR - Gnr 1 Bnr 7594 - Skisporet 233 H0202
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innrapportering - 983528597 - MJØSEN MURMESTERFORRETNING AS
Dokument: Skisporet 233 H0202 m.fl. - forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innrapportering - 968757954 - OBOS BLOCK WATNE AS
Dokument: Skisporet 233 H0202 m.fl. - forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innrapportering - 931536532 - OBOS PROSJEKT AS
Dokument: Skisporet 233 - vedrørende anmerkning på OBOS Prosjekt AS - org. nr. 931536532
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak SvarInn - Kommunemeldinger del 2
Dokument: Skisporet 233 H0202 m.fl. - forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018
Dokument: Søknad om tilskudd til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste i Hamar - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 970540008 HAMAR KOMMUNE
Dokument: Svar på tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting 2021 - Hamar kommune
Dokument: Vedtak - Bosetting av flyktninger 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning - nyskapende aktivitetsarenaer 2020
Dokument: Hammar kommune - om søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsarena 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra krav om regulering for søknad om oppføring av kaldtlager/takoverbygg i flomutsatt område - Gnr. 30 Bnr. 28 Furnes, Halsetsvea 20 - Hamar kommune - Innlandet fylke
Dokument: Vedtak - Dispensasjon fra krav om regulering for søknad om oppføring av kaldtlager/takoverbygg i flomutsatt område - Gnr. 30 Bnr. 28 Furnes, Halsetsvea 20 - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2020 - Hamar kommune
Dokument: Krav om integreringstilskudd år 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Koronavaksinasjonsprogrammet ( Coronavaksinasjonsprogrammet )
Dokument: Tiltaksplan for Koronavaksinasjon - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hedmarken - valg av forliksråd - 2021 - 2024
Dokument: MELDING OM VEDTAK - VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HEDMARKEN FORLIKSRÅD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilfluktsrom - generelle henvendelser - Hedmark SFD
Dokument: Nye bestemmelser om tilfluktsrom - orientering i eldrerådet Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med arkivene i Hamar kommune - 2020
Dokument: Arkivtilsyn Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - tiltak på eiendommen Kornsilovegen 62 - gnr/bnr 1/1189 - Eier Kornsilovegen 60 og 62 AS
Dokument: Hamar kommune - Tillatelse til riving av siloer og bygninger med vilkår etter PBL § 20-3 - Kornsilovegen 62 - Bnr/bnr 1/1189
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus - 2020
Dokument: Bekreftelse på tilskudd - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Sammenslåing - Gnr/bnr 1/5606 og 1/5607 -
Dokument: Hamar kommune - Gnr/bnr 1/819 - Oversendelse av matrikkelbrev - Sammenslåing - Gnr/bnr 1/5606 og 1/5607
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd 2020 - Hamar kommune
Dokument: Krav om integreringstilskudd år 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker statlig mottak - Etablering av mottak
Dokument: Kopi til UDI - Vurdering av smittevern - Bryggevegen 83 - GNR 570 BNR 24 - Ringsaker mottakssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker statlig mottak - Etablering av mottak
Dokument: Kopi til UDI - Miljørettet helsevern - Bryggevegen 83 - GNR 570 BNR 24 - Ringsaker mottakssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Parkgata 31 - gnr 1 bnr 239 - Hamar kommune
Dokument: DETALJREGULERINGSPLAN FOR PARKGATA 31 GNR 1 BNR 239
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan P. Sandviksgate 31 - Hamar kommune
Dokument: Detaljregulering - P. Sandviksgate 31 - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 202/1 - Hamar - avskrift
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 202/1 - Hamar - avskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Espern bru og jernbaneverkstedet - Hamar kommune, Innlandet (tidligere Hedmark) - Planid 080800
Dokument: SV: NVE trekker innsigelsen til reguleringsplan for Espern bru - Hamar kommune, Innlandet. NVEs referanse: 201842544-12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Reguleringsplan - P. Sandviksgate 31 - Planid 556
Dokument: Orientering om sluttbehandling - Hamar - Reguleringsplan - P. Sandviksgate 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Parkgata 31, GBnr 1/239 - Hamar kommune, Hedmark
Dokument: Vedtak - Detaljreguleringsplan for Parkgata 31 - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for P. Sandviksgate 31, GBnr 1/337 samt deler av Holsetgata 31, GBnr 1/186 - Utvidelse av bygningsmasse til flere studentboliger - Hamar kommune, Innlandet - (Hedmark)
Dokument: Vedtak - Reguleringsplan for P. Sandviksgate 31 - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Parkgata 31, gbnr 1/239, i Hamar kommune. Sakskode: HR 488/18
Dokument: Vedtatt reguleringsplan for Parkgata 31, gbnr 1/239, i Hamar kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Reguleringsplan for Parkgata 31 - Gnr/bnr 1/239
Dokument: Hamar kommune - Vedtatt detaljreguleringsplan for Parkgata 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Detaljregulering - P. Sandviksgate 31 og Holsetgata 31
Dokument: Hamar kommune - Vedtatt detaljregulering - P. Sandviksgate 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 21-BYM-2019 Kontrakt - Smarte avfallskasser
Dokument: Anmodning om informasjon om smarte søppeldunker i det offentlige rom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Evaluering av vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saleh AS - Fairus Bebeanese Cuisine - Serveringsbevilling
Dokument: KOPI - SERVERINGSBEVILLING - SALEH AS - FAIRUS LEBEANESE CUISINE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: I front – nettverk for klimatilpasning - strategiperioden 2020–2025
Dokument: I front – nettverk for klimatilpasning - avtale med Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Hamar kommune - 256918
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - tiltakstype 1 A ordinære tiltak - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3403 Hamar kommune gnr 1 bnr 5795 1855 2401 3115 3445 - 3450
Dokument: Tinglysing knr 3403 Hamar kommune gnr 1 bnr 5795 1855 2401 3115 3445 - 3450 - Henvendelse om tinglysing av adkomstveier som realsameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2017 - Hamar kommune
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAMAR KOMMUNE - Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin - Statsb. 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til Veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin - Veiledning i spesialistutdanningen i allmennmedisin - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Evaluering av vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesteelev fra Nittedal - Avskjermet
Dokument: Refusjonskrav for grunnskoleundervisning - elever fra andre kommuner - høst 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesteelev til Nittedal - Avskjermet
Dokument: Refusjonskrav for grunnskoleundervisning - elever fra andre kommuner - høst 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - erstatning for avlingssvikt 2020 - manglende arbeidskraft - vekstgruppe bær - gbnr. 21/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad attestert - erstatning for avlingssvikt - manglende arbeidskraft - vekstgruppe bær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - dispensasjon - kommuneplan - bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr. 64/3 Gåsbuvegen 805 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Høring - Hamar - dispensasjon - bruksendring av fritidsbolig til bolig - gbnr. 64/3 Gåsbuvegen 805 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronapandemi (covid-19) - Oppdrag fra myndigheter - Samlesak
Dokument: Spørsmål fra kommuneoverlegen i Hamar kommune - Transport av pasienter med privatbil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SVAR PÅ TILBAKEMELDING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md. - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - klage - byggesak - tilbygg bolig og heving av tak gbnr 1/3868 - Lille Prestrudveg 32 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Klager ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage - byggesak - tilbygg bolig og heving av tak gbnr 1/3868 - Lille Prestrudveg 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilfluktsrom - Hedmark SFD - 2017 - 2022
Dokument: Varsel om vedtak - tilsyn på 6 tilfluktsrom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus - 2020
Dokument: Søknad om refusjon av utbetalinger til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt 2021 - Hamar kommune - 257565
Dokument: Bekreftelse på fortsatt drift - Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - d. 1983 - Hamar
Dokument: Oppfølging - Arvinger til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsforvalter - Hamar kommune
Dokument: Parkeringsforvalter - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til levekårstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - Hamar kommune
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md. - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Kornsilovegen 2 - gnr. 1 bnr. 671, 702, 4879, 675 - Hamar kommune
Dokument: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KORNSILOVEGEN 2 - GNR 1 BNR 671 i Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar kommune - Tilskudd til vertskommuner 2016/2017/2018/2019
Dokument: Søknad om tilskudd til Vertskommunene - Vertskommunetilskudd - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Sande-Slemsrud - Hamar kommune - Planid 081000
Dokument: Detaljreguleringsplan - Sande-Slemsrud - Hamar kommune - Planid 081000 - Melding om offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Øvre Heggelia / Holsjordet i Hamar kommune - planID 274
Dokument: Melding om vedtak - Oppheving av reguleringsplan for Øvre Heggelia / Holsjordet - Planid 274
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Vognvegen - fra kryss ved Reinert Svendsens gate til kryss Aluvegen i Hamar kommune - PlanID 265
Dokument: Melding om vedtak - Reguleringsplan for Vognvegen - Planid 265
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - d. 1983 - Hamar
Dokument: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - d. 1983 - Hamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G&G Mat AS - Smak Mat i Matkvartalet Hamar - Serveringsbevilling
Dokument: KOPI - SERVERINGSEBEVILLING - G&G MAT AS - SMAK MAT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: MELDING OM VEDTAK - OPPHEVING AV REGULERINGSPLAN FOR ØVRE HEGGELIA - HOLSJORDET - PLANIDENT 274
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV EKSISTERENDE DRIFTSBYGNING OG OPPFØRING AV NYTT BYGG PÅ SAMME STED ETTE R PBL. § 20-3 SAMT DISPENSASJON FRA KPA -ROGSTADGUTUA 33 RIDABU -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDE - SLEMSRUD -MELDING OM OFFENTLIG ETTERSYN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kravspesifikasjon - bookingsystem
Dokument: Forslag på kravspesifikasjon - bookingsystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Furuberget gård - Gutulia i Hamar kommune - PlanID 261
Dokument: Melding om vedtak - Oppheving av reguleringsplan for Furuberget gård - Gutulia - planident 261 - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - reguleringsplan - Vognvegen 65 - 080700
Dokument: Høring - Hamar - reguleringsplan - Vognvegen 65
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Vognvegen 65 - gnr. 1 bnr. 701, 752, 1022, 1031, 2797, 4917, 5259 m.fl. - Hamar kommune
Dokument: Detaljreguleringsplan for Vognvegen - Hamar kommune - Melding om offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VARSEL OM TVANGSMULKT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kopi av vedtak om arealoverføring på eiendommen 3403 gnr. 10 bnr. 7 - Gåsbuvegen, Ingeberg,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Victoriakvartalet AS - Omakase - Serveringsbevilling
Dokument: KOPI - SERVERINGSBEVILLING - VICTORIAKVARTALET AS - OMAKASE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - reguleringsplan - boligområde Sande - Slemsrud
Dokument: Høring - Hamar - reguleringsplan - boligområde Sande - Slemsrud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for boligområde Sande - Slemsrud - Hamar kommune, Hedmark
Dokument: Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Sande-Slemsrud - Hamar kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Victoriakvartalet AS - BlowFish - Serveringsbevilling
Dokument: KOPI - SERVERINGSBEVILLING - VICTORIAKVARTALET AS FOR BLOWFISH
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...