Norske-postlister.no


Viser [100] av [351].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 29.09.2020 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 29.09.2020 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 19.09.2020 - Viste strandhotell
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 19.09.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 18.09.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 18.09.2020 Kirkens bymisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 Kirkens bymisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 - Kirkens bymisjon
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 - Kirkens bymisjon - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 15.09.2020 - Kirkens bymisjon
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 15.09.2020 - Kirkens bymisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 05.09.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap 05.09.2020 Kirkens bymisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 29.08.2020
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap 29.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 29.08.2020
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap 29.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bli med - Aktiv fritid for alle - Læringsløft
Dokument: Søknad om å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse for Sveio kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - Kirkens bymisjon
Dokument: 20/02925 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - Kirkens bymisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
Dokument: Akseptskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om midler til matutdeling i forbindelse med koronautbruddet
Dokument: Svar på søknad om midler til matutdeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akseptbrev og rapportering - Regionkontor Sør, Vest, Øst og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2020 - Statsbudsjett 2020 - Kapittel 490 post 71
Dokument: Akseptbrev - Vilkår for utbetaling av aktivitetsmidler - Ventilene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Sør, Vest, Øst og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2020 - Statsbudsjett 2020 - Kapittel 490 post 71 - Søknader, innvilgelse og avslag
Dokument: Svar - Aktivitetsmidler til barn og unge på Lund og Hå mottak - Ventilene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Aksept av vilkår - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om midler til matutdeling i forbindelse med koronautbruddet
Dokument: Kirkens Bymisjon Stavanger: Tertialrapporter januar-mai 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om midler til matutdeling i forbindelse med koronautbruddet
Dokument: Søknad om ekstraordinær støtte fra Stavanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Musikk på gata - 2020
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Rusarbeid på Haugalandet - Statsb. 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Sør, Vest, Øst og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2020 - Statsbudsjett 2020 - Kapittel 490 post 71 - Søknader, innvilgelse og avslag
Dokument: Bekreftelse på opprettholdelse av søknad om tilskudd til aktivitetsmidler for barn i asylmottak - Ventilene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Statsb. 2017
Dokument: Søknad om tilskudd til Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Enter Aktiv-i-tet - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Aksept av vilkår - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Oppfølging av personer med rusmiddelproblemer og prostitusjonserfaring i Stavanger og Sola - Statsb. 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - PAAHJUL Sandnes - Statsb. 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen kirkens bymisjon Rogaland - Tilskudd - Seksuell helse - Statsb. 2018
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Seksuell helse - Helsetilbud for mennesker som selger ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] solgt seksuelle tjenester, og ofre for menneskehandel - Statsb. 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Aksept av vilkår - tilskudd til Aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige på Haugalandet over statsbudsjettet 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Aksept av vilkår - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Aksept av vilkår - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av skjenkeretningslinjer for bevillingsperioden 2020 - 2024
Dokument: Høringsuttalelse fra Natteravnene i Stavanger sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet - Statsb 2016/2017
Dokument: Søknad om tilskudd til Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet - Ventileringsgruppen - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2020 - Enter Fritid Miljø
Dokument: Søknad om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2020 - Enter Fritid Miljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering arbeid 2020 tiltak marin forsøpling Rogaland, tilskudd rapporter m.m. Miljødirektoratet
Dokument: Kopi søknad tiltak mot marin forsøpling 2020 Enter fritid miljø - ryddeaksjon sjøen Stavanger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Sør, Vest, Øst og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2020 - Statsbudsjett 2020 - Kapittel 490 post 71 - Søknader, innvilgelse og avslag
Dokument: Søknad om tilskudd til aktivitetsmidler for barn i asylmottak - Ventilene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen kirkens bymisjon Rogaland - Tilskudd - Seksuell helse - Statsb. 2018
Dokument: Søknad om tilskudd til Seksuell helse - Helsetilbud for mennesker som selger ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] solgt seksuelle tjenester. - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Søknad om tilskudd til Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Oppfølging av rusmiddelavhengige / prostituerte - Kirkens Bymisjon, Stavanger og Sola - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Søknad om tilskudd til Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige på Haugalandet - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Søknad om tilskudd til Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Oppfølging av medarbeidere i arbeidstrening på sykkelverkstedene Paahjul Stavanger, Hinna og Sandnes - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akseptbrev og rapportering for Regionkontor Sør, Vest, Øst og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2019 - Statsbudsjett 2019 - Kapittel 490 post 71
Dokument: Rapportering - Aktivitetsmidler for barn i asylmottak - Ventilene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Skattkammerklubben
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Skattkammeret i Haugesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185684
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 189129
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 188656
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185696
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 186303
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185802
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om folkehelsemidler 2018
Dokument: Rapport om bruk av folkehelsemidler - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND med ref.: LNRFWF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185297
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 186386
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 188056
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 184919
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185340
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185589
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 187793
Dokument: Søknad om støtte - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - forenklet skjema for utlånssentraler - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Sør, Vest, Øst og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2019 - Statsbudsjett 2019 - Kapittel 490 post 71 - Søknader, innvilgelse og avslag
Dokument: Spørsmål om tilskudd til aktivitetsmidler i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årets frivillige 2019
Dokument: Nominering til årets frivillige 2019 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn dokumenter barnefordeling
Dokument: Søknad innsyn dokumenter barnefordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Svar på spørsmål om overføring av ubrukte midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Søknad om bevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Årsmelding fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...