Norske-postlister.no


Viser [100] av [75 803].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2017 - Orkland kommune - tidligere Orkdal kommune
Dokument: Rappportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - ÅS KOMMUNE - 188771
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - ÅS KOMMUNE - 188771
Dokument: Søknad om omdisponering av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Trondheim kommune - 187770
Dokument: Søknad om omdisponering av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stavanger kommune - 188069
Dokument: Søknad om omdisponering av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stavanger kommune - 188069
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Bremanger kommune - 189020
Dokument: Søknad om forlengelse av rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2020 - SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN - 196696
Dokument: Rappportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag80 - England ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oppdateringer ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Barnekreftforeningen - 242262
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Norges Astma- og Allergiforbund - 243398
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Stoffskifteforbundet - 243936
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge - 245640
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - MAT & ATFERD - 245429
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Brystkreftforeningen - 246292
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Rennebu kommune - 253201
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Sel kommune - 254102
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Orkland kommune - 254256
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Palestina - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - MØHLEN PRIS IDRETTSLAG - 257061
Dokument: Klage på vedtak - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - SKOGSELSKAPET I HEDMARK - 258896
Dokument: Klage på vedtak - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om mulig søksmål - Tidligere barnevernsklient ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Kopi av tilbakemelding fra ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag80 - Latvia ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak fra taushetsplikt for forskning - Trygghet og sikkerhet for barn / ungdom og ansatte i statlige barneverninstitusjoner
Dokument: Søknad om taushetsbelagte opplysninger til bruk for forskning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Masteroppgave i retorikk - Informasjon til ungdom om pandemi - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Henvendelse - Masteroppgave i retorikk - Informasjon til ungdom om pandemi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2021 - INTERNASJONAL VELFERDSFORENING TRØNDELAG - 280664
Dokument: Søknad om støtte - Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Humanitære behov blant barn og unge i Viken
Dokument: Henvendelse - Humanitære behov blant barn og unge i Viken - Kartlegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2021 - ALTA KIRKELIGE FELLESRÅD - 277133
Dokument: Søknad om støtte - Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsrapporter fra fylkesmannen om krisesentertilbud
Dokument: Kopi - Tilsynsrapport - Skriftlig tilsyn - Tilsyn med krisesentertilbudet - høst 2020 - Lørenskog kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - England ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Korrespondanse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsbrev og oppfølging - NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - 2021
Dokument: Kopi - Rapport knyttet til bruk av midler til antimobbe- og læringsmiljøprogrammer 2020 - PALS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag80 - Italia ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymret far - Ber om veiledning - Samvær med barn - ***** *****
Dokument: Bekymret far - Ber om veiledning - Samvær med barn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse fra ungdom - Foreldre som trenger parterapi
Dokument: Henvendelse fra ungdom - Foreldre som trenger parterapi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap
Dokument: Rapportering 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019 - NYE SOGNDAL KOMMUNE - 181539
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til samlivskurs 2020 - STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG - 186048
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK - 186257
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - KUN - 186323
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - FØRDE INTERNASJONALE FOLKEMUSIKKFESTIVAL - 188739
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - KULTUR I GAMLE OSLO AS - 186966
Dokument: Søknad om forlengelse av rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Lillehammer kommune - 188686
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til universell utforming 2020 - FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON - 204693
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til universell utforming 2020 - UNIVERSELL UTFORMING AS - 206673
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsøk med utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak - Narvik kommune - 214106
Dokument: Søknad om tilleggsmidller - Forsøk med utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsøk med utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak - Haugesund kommune - 221253
Dokument: Søknad om tilleggsmidller - Forsøk med utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Mottaksbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Korrespondanse - orientering om avslutning av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Ryggforeningen i Norge - 245523
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Norges Blindeforbunds ungdom - 245737
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Norges Parkinsonforbund - 245947
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Norsk Hemokromatoseforbund - 246895
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige / Frankrike - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Statusoppdatering ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2021 - Mental Helse Ungdom - 252529
Dokument: Ber om tilbakemelding - Spørsmål om tildeling av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Lier kommune - 254181
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Hitra kommune - 254259
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verdens Barn - Formidlingstillatelse for Sør-Korea - 2021 -
Dokument: Informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verdens Barn - Formidlingstillatelse for Sør-Korea - 2021 -
Dokument: Kontaktinformasjon - Sør-Korea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Bosnia-Hercegovinia ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekreftet leveringsdato
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Bulgaria - ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekreftet leveringsdato
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse for leie av kjøretøy for persontransport ( leiebil ) - Statens innkjøpssenter - SIS
Dokument: Invitasjon til innkjøpsgruppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2021 - MULTICULTURAL SPORTS CLUB - 276982
Dokument: Søknad om støtte - Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage over avslag på søknad om stebarnsadopsjon - Region VEST - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Region VEST ber om avgjørelse - Klage over avslag på søknad om stebarnsadopsjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dialog med departementet - Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap
Dokument: Kopi - Orientering om videreutvikling og innretting av bo-og støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2021 - RKBU/RBUP
Dokument: Kopi - Tilskuddsbrev - Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse - Statsbudsjettet 2021 kapittel 765 post 74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2021 - RKBU/RBUP
Dokument: Kopi - Tilskuddsbrev - Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse - Statsbudsjettet 2021 kapittel 765 post 74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2021 - RKBU/RBUP
Dokument: Kopi - Tilskuddsbrev - Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykisk helse - Statsbudsjettet 2021 kapittel 765 post 74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsrapporter fra fylkesmannen om krisesentertilbud
Dokument: Kopi - Endelig tilsynsrapport - Skriftlig tilsyn - Tilsyn med krisesentertilbudet - oktober - desember 2020 - Ullensaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om biologisk bakgrunn - ***** *****
Dokument: Ber om utsettelse for innsending av bekreftet kopi av legitimasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 2021 - Regionale kunnskapssenter om vold , traumatisk stress og selvmordsforebygging - RVTS
Dokument: Kopi - Tilskuddsbrev - Regionale kunnskapssenter om vold , traumatisk stress og selvmordsforebygging - Statsbudsjett 2021 kapittel 765 post 74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - 2021 - NKVTS
Dokument: Kopi - Tilskuddsbrev - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ( NKTVS ) - Statsbudsjett 2021 kapittel 765 post 75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verdens Barn - Formidlingstillatelse for Sør-Korea - 2021 -
Dokument: Kontaktinformasjon - e-post adresser - Sør-Korea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppe - Arbeid med nasjonal veileder for behandling av barnevernssaker i tingrettene og lagmannsrettene
Dokument: Tilbakemelding - Invitasjon til å delta i referansegruppen for arbeid med nasjonal veileder for behandling av barnevernssaker i tingrettene og lagmannsrettene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - Utkast til tverrfaglig veileder om taushetsplikt , opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen
Dokument: Ber om høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap
Dokument: Rapportering for 2020 - Det nasjonale Bo og støttetilbudet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsrapporter fra fylkesmannen om krisesentertilbud
Dokument: Kopi - Endelig tilsynsrapport - Skriftlig tilsyn - Tilsyn med krisesentertilbudet - Oktober - Desember 2020 - Rælingen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Moss kommune
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2019 - Ulvik herad - 134847
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til levekårstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2020 - NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER - 184152
Dokument: Søknad om omdisponering av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til samlivskurs 2020 - LEVEL-SAMLIV - 185685
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til samlivskurs 2020 - LEVEL-SAMLIV - 185836
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER - 182342
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - UTSATTMANN - 185094
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN - 186242
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - STIFTELSEN AMATHEA - 186110
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - Redd Barna - 185977
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO - 185935
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Prosjekttilskudd 2020 - FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE - 185841
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - HAUGERUD IDRETTSFORENING - 188729
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA - 189211
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Skien kommune - 189648
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet 2020 - Organisasjonen Voksne for barn - 200101
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - øremerkede tilskudd 2020 - STIFTELSEN OSLO KRISESENTER - 211764
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep – Øremerkede midler – Foreldretelefon – 2020 - Mental Helse Norge - 216056
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - øremerkede tilskudd 2020 - SELVHJELP FOR INNVANDRERE OGFLYKTNINGER - 216658
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Hjernesvulstforeningen - 242797
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Norsk Spielmeyer-Vogt Forening - 242794
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - FH Norge - 243755
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Cerebral Parese-foreningen - 243673
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Rådgivning Om Spiseforstyrrelser - 242801
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...