Norske-postlister.no


Viser [100] av [404].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: Statens vegvesen - region øst [bedrift/enhet]
Rektorhaugen borretslag
OMORUYI AIWERIOBA
Franzefoss Pukk AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SINSEN HAGEBYS VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forum for natur og friluftsliv Oslo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Kristian Arnesen [bedrift/enhet]
SAMEIET LØRENVEIEN 34 [bedrift/enhet]
Lersolveien Borettslag [bedrift/enhet]
Ulven borettslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OLA FREDRIK KLAKEGG [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Berg, Nordberg og Sogn Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dalan Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
ULLEVÅLSLETTA BARNEHAGE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARIDALSVEIEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Boligsameiet Ulven Terrasse [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - region øst [bedrift/enhet]
Rektorhaugen barnehage
Anne Brit Lea
Løren Velforening [bedrift/enhet]
BERG NORDBERG SOGN TÅSEN VEL [bedrift/enhet]
Telenor Kabelnett
BJØRN PETTERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDS ADVOKATFIRMA DA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dalan Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
Unikring borettslag [bedrift/enhet]
MARIDALSVEIEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lersolveien Borettslag [bedrift/enhet]
SOGNSLETTA HUSEIERFORENING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS FORRETNINGSBYGG AS AVD ULVEN [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
Foreldregruppen ved Rektorhaugen Kanvas-barnehage
Oslo kommune - Bydel Nordre Aker
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EYSTEIN TALLERAAS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Statnett SF [bedrift/enhet]
Stiftelsen Kanvas [bedrift/enhet]
UNIKRING BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JON WIEN SØNSTEBØ [bedrift/enhet]
Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Bjølsenhagen borettslag [bedrift/enhet]
Kanvas
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE [bedrift/enhet]
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rektorhaugen Kanvas-barnehage [bedrift/enhet]
Lyn Fotball [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Bjerke
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Oslo kommune - Byantikvaren [bedrift/enhet]
Groruddalens miljøforum
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Bjerke v/bydelsadministrajonen
Oslo kommune - Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo biskop
DISEN BORETTSLAG A/L
TONSENJORDET BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JACOB DAMMEN WILLERSRUD [bedrift/enhet]
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sinsen Torg Handel AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region øst [bedrift/enhet]
SUBASHINI SATHESKUMAR
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO [bedrift/enhet]
Deichmanske bibliotek
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo natur og ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Ruter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Bane Nor Eiendom AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjerke Travbane Eiendom AS [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede Bydel Bjerke
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune - Rådhuset
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LANGDALEN BOLIGER AS [bedrift/enhet]
MADS SKOTHEIMSVIK [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN [bedrift/enhet]
TOM MØLLER [bedrift/enhet]
Attivo Bolig Bjerke AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torshovdalen i Sameie [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byutviklingskomiteen
Oslo Elveforum [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
Oslo brann- og redningsetat
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor AS - Servicesenteret for nettutbygging
Hafslund fjernvarme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjerke Storvel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
ARNE OLSEN [bedrift/enhet]
GUNN LILLEHAGEN [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten [bedrift/enhet]
Bane Nor SF [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Circle K Norge AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Info- og opplysningavdelingen i Bydel Bjerke
Selskapet for Oslo Byes Vel
ÅRVOLL VEST BORETTSLAG
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN D BLOKKA AS [bedrift/enhet]
HÅVARD ULVIN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalstoppen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ULLA ANNA PERNILLA CEDERLÖF
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Sameiet Gunnar Schjelderups vei 33
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sagen
EVEN VEGARD DALEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fortidsminneforeningen I Oslo og Akersh
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
THON STORO ANS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TOR JØRGEN ANDERSEN [bedrift/enhet]
NOUREDDINE NADER
SPORVEIEN OSLO AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANCA IULIANA NICOLAE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARY JOHN MAY
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NILS ROLFSSØN RINGDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat, R
SYNNØVE AASEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ruter AS, Plandirektøren
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
THORSNES BYGG AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Best
INGER MARIE HELLE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Nydalen Kvarter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PER JOHAN NÄS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sameiet Gunnar Schjelderuos vei 15 & 23
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
COWI AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIRI SCHØYEN SETERELV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/byd
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARIT FAGERVOLD [bedrift/enhet]
ERIK HANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GULLHAUGVEIEN 1-3 AS [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
OBOS NYE HJEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN BOLIGSTIFTELSEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUNE ARCTANDER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MONA SUSANNE TJUS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
INGUNN STRAND [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANDREW STEPHEN ZURKINDEN
Renovasjonsetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SVERRE OLSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
SANDAKERV 114 ANS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Opplysningstjenesten i Bydel Sagene
AVANTOR VITAMINVEIEN 5B AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sentralt ungdomsråd i Oslo / Barne og ungdomsrådet
Byantikvaren [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, T
HEILO VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORTUM OSLO VARME AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
GARDERMOEN PARK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ERIK JACOB JEDDERE-FISHER
AVANTOR SANDAKERVEIEN 128 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NYDALEN NÆRINGSEIENDOM AS [bedrift/enhet]
MORTEN FRANCK [bedrift/enhet]
MARI WANG [bedrift/enhet]
Sameiet Tamburveien 11-15 [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsa
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ADVOKATFIRMAET BAHR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELKEM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
TERJE HANSEN [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for byutvikling
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 116-118 AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling fo
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordr
Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsad
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Helseetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNE RAMSTAD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AVANTOR NYDALEN ALLÉ 37 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SANDAKERVEIEN 135 BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DINO ALISA [bedrift/enhet]
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI [bedrift/enhet]
KVALE ADVOKATFIRMA DA [bedrift/enhet]
NORA KAMPRATH BULI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/
JOHAN MARTIN OLOF CEDERLÖF
NUKOON NILSSON
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BERG NORDBERG SOGN TÅSEN VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
UNIKRING BORETTSLAG [bedrift/enhet]
EYSTEIN TALLERAAS [bedrift/enhet]
Berg, Nordberg og Sogn Vel
OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE [bedrift/enhet]
Kanvas
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Brit Lea
Dalan Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreldregruppen ved Rektorhaugen Kanvas-barnehage
Oslo kommune - Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Lyn Fotball [bedrift/enhet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BJØRN PETTERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lersolveien Borettslag [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION ØST-NORGE [bedrift/enhet]
Dalan Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens vegvesen - region øst [bedrift/enhet]
Lersolveien Borettslag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SINSEN HAGEBYS VEL [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
MARIDALSVEIEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JON WIEN SØNSTEBØ [bedrift/enhet]
Rektorhaugen barnehage
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor Kabelnett
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SAMEIET LØRENVEIEN 34 [bedrift/enhet]
Stiftelsen Kanvas [bedrift/enhet]
MARIDALSVEIEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OBOS FORRETNINGSBYGG AS AVD ULVEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ulven borettslag [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Boligsameiet Ulven Terrasse [bedrift/enhet]
Statnett SF [bedrift/enhet]
OMORUYI AIWERIOBA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjølsenhagen borettslag [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
Oslo kommune - Bydel Nordre Aker
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OLA FREDRIK KLAKEGG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forum for natur og friluftsliv Oslo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Franzefoss Pukk AS [bedrift/enhet]
Unikring borettslag [bedrift/enhet]
ULLEVÅLSLETTA BARNEHAGE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOGNSLETTA HUSEIERFORENING [bedrift/enhet]
Løren Velforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
Til: NORGES HANDIKAPFORBUND OSLO [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo
Boligbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
FORTUM OSLO VARME AS [bedrift/enhet]
VYGRUPPEN AS
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
HUSEIERNES LANDSFORBUND [bedrift/enhet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
SELSKABET FOR OSLO BYES VEL [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
FORENINGEN BYFOLK OSLO SENTRUM [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
OSLO NATUR OG UNGDOM [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
NORGES BLINDEFORBUND OSLO FYLKESLAG [bedrift/enhet]
Helseetaten
Rådet for funksjonshemmede i bydel Gamle Oslo v/ BU sekretær
SPORVEIEN OSLO AS [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Best
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, v/bydelsadministrasjonen
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
BANE NOR SF Region Øst
OSLO HANDELSSTANDS FORENING [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
NORSK FORENING MOT STØY [bedrift/enhet]
STATENS JERNBANETILSYN [bedrift/enhet]
Renovasjonsetaten
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
BANE NOR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
NATUR OG UNGDOM [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Gamle Oslo
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling fo
STATNETT SF [bedrift/enhet]
OSLO VELFORBUND [bedrift/enhet]
RUTER AS [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ZAID KHALID
CHRISTINE GJERMO [bedrift/enhet]
ALLAN ADRIAN
MOGO EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Gamle Oslo v/ BU sekretær
HARRY WIL ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statnett [bedrift/enhet]
ROLF HOFMOS BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BRÅTNER EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
TERJE KRISTIANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ROLF HOFMOS BORETTSLAG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FORTUNE REALTY AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, v/bydelsadministrasjonen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ELLIPSEN BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
Renovasjonsetaten
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ERLEND AURMO [bedrift/enhet]
SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET SAMEIE 1 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JENS PETTER SELMER
MIRJA KRISTINA SVARTLING
3S EIENDOMS INVEST AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SELMER EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] MOTE CAGUIAT
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
CHENG YE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENSJØVEIEN 2 AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ARILD STOREGJERDE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
AKBAR ERFANI
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
GANGA SEN
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENSJØVEIEN 23 B AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
RUNE MOLANDER MJELDE [bedrift/enhet]
KÅRE ERIKSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Malerhaugens Byggeselskap AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BALAKUMAR GANESHALINGAM
MALERHAUGEN VEL VATNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Deichman bibliotek
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIMA AGHABALAI
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EIERSEKSJ SAM ENSJØV 24-26
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BIBLIOTEKSENTRALEN SA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENSJØVEIEN 16 18 AS [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KAROLINA JOANNASDOTTER
OLAV ANDRE MANUM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SPORVEIEN AS [bedrift/enhet]
ESPEN LINNERUD [bedrift/enhet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNE MÜRER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo
Boligsameiet Ensjøveien 24-26 [bedrift/enhet]
AS MALERHAUGENS BYGGESELSKAP [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor A/S, Servicesenter for nettutb.
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HUSSEIN KHALID AHMED
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
ELENA FEDOROVNA KALITINA
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DANIEL INGVAR JEUDERAN SKOOG
RAGDE EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØKONOMIBISTAND EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
JASTINN HAIL LANZUELA MOTIL
PARI AS [bedrift/enhet]
LAURENS RENAAT ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BAERE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KRISTIAN SAKSVIK MUNKVOLD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TROND JAKOBSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ESPEN ANDREASSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENSJØ BOLIGSELSKAP AS [bedrift/enhet]
RAGDE EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Boligsameiet Ensjøveien 24-26 [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
EIERSEKSJONSSAMEIET MALERHAUGVEIEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SIMEN KRISTIANSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VIBEKE THOMASSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HILLE MELBYE ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STOR-OSLO EIENDOM AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] CURICHE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS [bedrift/enhet]
MARIA GJØLBERG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byutviklingskomiteen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ANNA KARIN CHRISTINA LYSÉN
KJETIL NYBERG [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LINDA JOHANSEN [bedrift/enhet]
GLADENGBYGG AS [bedrift/enhet]
HILDE KRISTIN MELLUM [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
MANSHARAN SEHRA
ZIGUANG ZHAO
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund Fjernvarme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
LUND+SLAATTO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Ensjø Utvikling AS c/o Stor Oslo Eiendom AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydel Gamle Oslo
Til: GUNN LILLEHAGEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO [bedrift/enhet]
Oslo biskop
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Oslo kommune Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Oslo kommune - Rådhuset
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MADS SKOTHEIMSVIK [bedrift/enhet]
ARNE OLSEN [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune - Byantikvaren [bedrift/enhet]
Sporveien Oslo AS [bedrift/enhet]
TOM MØLLER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
TONSENJORDET BORETTSLAG [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Akershus [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten [bedrift/enhet]
Oslo brann- og redningsetat
Hafslund fjernvarme AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Bjerke v/bydelsadministrajonen
Bjerke Storvel [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Bjerke
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
JACOB DAMMEN WILLERSRUD [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Hafslund Nett AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Byutviklingskomiteen
Omsorgsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
ÅRVOLL VEST BORETTSLAG
Ruter AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Groruddalens miljøforum
Deichmanske bibliotek
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DISEN BORETTSLAG A/L
LANGDALEN BOLIGER AS [bedrift/enhet]
Oslo natur og ungdom [bedrift/enhet]
Telenor AS - Servicesenteret for nettutbygging
Oslo Elveforum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SUBASHINI SATHESKUMAR
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Info- og opplysningavdelingen i Bydel Bjerke
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Rådet for funksjonshemmede Bydel Bjerke
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo kommune - Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]