Norske-postlister.no


Viser [100] av [197 663].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Riksantikvaren til ny høring av planforslag - Reguleringsplan - Rådhusplassen på Stathelle - opprettholder sin innsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Reviderte i tråd med vedtak 26.8.20: planID 345 Stathelle marina, justering av plangrensen i kart som viser flomveier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse etter melding om mangler - gbnr 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Skadeopplysningsskjema - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om innløsning av festetomt
Dokument: Deres ref. 19/05051-8 - oppfølging av forespørsel om innløsing av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 42/2/5 - Sauøya 16 - tilbygg. Dispensasjon fra § 1- 8 for tilbygg hytte
Dokument: Søknad om Ferdigattest - gbnr. 42/2/5 - Sauøya 16 - tilbygg hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Dokument: Følgeskriv byggesøknad - gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Permisjoner - Avskjermet
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement og prosjektilskudd 2020 - Hegge Blomster / Wrightegaarden AS - Julemarked 2020
Dokument: Søknad om arrangement og prosjekttilskudd - Hegge Blomster / Wrightegaarden AS - Julemarked 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - gårdsbruk - Avskjermet
Dokument: Bekymringsmelding - gårdsbruk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/28 - Rognstranda 43 - riving og oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - gbnr. 35/28 - Rognstranda 43 - riving og oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/15 - Herreveien 124 - anmodning om forhåndskonferanse - fradeling
Dokument: Anmodning om forhåndskonferanse - gbnr. 22/15 - Herreveien 124 - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyttertråd i gammelt borehull - Slaatenes Allé
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] være sprengstoff her? - Slaatenes Allé
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale mellom Bamble kommune og Wizkids
Dokument: Databehandleravtale mellom Bamble kommune og Wizkids
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål ang redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO - og søskenmoderasjon
Dokument: Spørsmål ang redusert foreldrebetaling SFO/bhg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement og prosjekttilskudd 2020 - Mental Helse Bamble - Verdensdagen for mental helse
Dokument: Søknad om arrangement og prosjektilskudd - Mental helse Bamble - Verdensdagen for mental helse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr.14/1 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2020
Dokument: Utbetaling fra skogfond til diverse formål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling kommunalt vann og avløp - Eikelia VA-lag
Dokument: VA-utbygging Valle - Eikelia VA-lag SA - møteforespørsel og samlet korrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av laboratorietjenestene i hjemmetjenesten
Dokument: Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling - Norsk Arkivråd - 2020
Dokument: Innkalling til Norsk Arkivråds generalforsamling, 27.-29. oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/211 - Ishusveien - ønske om å bygge brygge
Dokument: Ønske om å bygge brygge - gbnr. 23/211 - Ishusveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Dokument: Søknad om konsesjon på erverv av to deler av gbnr 101/48 - Nysteinveien / Vissestadskogen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - rapport fra utvalget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på fremtidige inntekter fra bomringene
Dokument: Høring av rapport fra utvalget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på framtidige inntekter i bomringene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2020
Dokument: Skatteoppkreverkontoret stenger tidligere på fredag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2020
Dokument: Viltnytt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2020
Dokument: Viltnytt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2020
Dokument: Viltnytt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Vedlikehold på EPost server
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Ny rammeavtale IT utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Ny rammeavtale IT utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Vedlikehold på epost server
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Hvem fortjener en pris i 2020?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Ny rammeavtale AV-utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Hvem fortjener en pris i 2020?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Hvem fortjener en pris i 2020?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Ny rammeavtale AV-utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grenland Pride 2020
Dokument: Spørsmål vedrørende heising av regnbogeflagget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallfordeling 2020
Dokument: Spørsmål om tildeling av hall tid - Skjærgården klatreklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gruppeledermøte - Møtedokumenter 2020
Dokument: Vedtak Gruppeledermøte, 13082020, Sak 5/20, Saksliste til Gruppeledermøte 13.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 - sak avsluttet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/77 og 76 - Basseng
Dokument: Svar på utgående brev 14.09.2020 - gbnr. 88/77 og 76 - Basseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangements- og prosjekttilskudd 2020 - Wrightegaarden AS / ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rapportskjema - Utstyrs- og aktivitetstilskudd - Wrightegaarden AS / ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - lydmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GSI-rapportering 2020
Dokument: Innsamling av data til GSI åpner 21. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/161 - Krabberødstranda 53 - parkering, tilbygg og heving av brygge
Dokument: Uttalelse til dispensasjon - gbnr. 22/161 - Krabberødstranda 53 - parkering, tilbygg og heving av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement og prosjekttilskudd - 2020 - Stathelle og omegn idrettslag (innebandy)
Dokument: Rapportskjema - Stathelle og omegn idrettslag (innebandy) - sommerinnebandy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Status for Nustadjordet
Dokument: Vedtak KST, 10092020, Sak 55/20, Status for Nustadjordet august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanser kommunale avgifter 2020
Dokument: Kommunale restanser - gbnr. 25/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biler - Teknikk og samfunnsutvikling 2020 - JP 2536 (Traktor)
Dokument: Vognkort - JP 2536
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement- og prosjekttilskudd 2020 - Bamble maleklubb
Dokument: Rapportskjema - Bamble Maleklubb - Sommerutstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltning av Public360 - statusmøter med ITG og systemansvarlig fra Bamble, Siljan og Skien i 2020
Dokument: Referat fra statusmøte 14.09.20 - systemansvarlig P360 og ITG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnusplasser i fysioterapi
Dokument: 20/08554-1 - Forespørsel om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden 15.08.21-15.08.22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E18 Dørdal - Tvedestrand
Dokument: Rettet SOSI-fil for varselgrense - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - E18 Dørdal-Tvedestrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kostnader ved gjennomføring av eksamen og prøver
Dokument: Påminnelse - undersøkelse: Hvor mye ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] å gjennomføre eksamen og prøver?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/43 - Hafreakersløyfa 37 - tiltak på eiendommen
Dokument: Gbnr. 16/43 - Hafreakersløyfa 37 - tiltak på eiendommen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Purring på datoer for fot- og frisørtjenester på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykkeerklæring og elevinformasjon 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykkeerklæring og elevinformasjon 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar - avslutning av prosjektet: Integrasjon mellom TendSign innkjøpsverktøy og Public 360 sak/arkiv system
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 17/00601-4 SVAR - Oppsigelse av SFO 50% - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering Sundby - Gjømle
Dokument: Melding om vedtak - Krav om behandling av Sundby-Gjømle i Kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykkeerklæring og elevinformasjon 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Frier Vest
Dokument: Svar på brev om Frier vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 29/337 - Gråkleivåsen 1 - Svømmebasseng
Dokument: Mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Dokument: Foreløpig svar på søknad med mangler etter Plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4. Kan ikke behandles før dokumentasjon innsendes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på endring av SFO-plass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om skoleskyss - privat skole utenfor bostedskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykkeerklæring og elevinformasjon 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykkeerklæring og elevinformasjon 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foryngelseskontroll i skogbruket 2019
Dokument: Egenmeldingsskjema foryngelseskontroll 2019 - purring nr.2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foryngelseskontroll i skogbruket 2019
Dokument: Egenmeldingsskjema foryngelse 2019 - purring nr.2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Oppsigelse av bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 87/24 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Bamble håndballklubb - Banedagbok Grasmyrhallen
Dokument: Svar på arrangementsmelding - Bamble håndballklubb - Bandedagbok Grasmyrhallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Permisjoner - Avskjermet
Dokument: Svar - søknad om permisjon fra undervisning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enhet skole og barnehage - stabsmøter 2020-2021
Dokument: Referat stabsmøte 14.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsprøve for salgsbevilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kunnskapsprøve for salgsbevilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgsbevilling 2020-2024 - Kolonial.no
Dokument: Arbeidsfil - Salgsbevilling 2020-2024 - Kolonial.no
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgsbevilling 2020-2024 - Kolonial.no
Dokument: Salgsbevilling 2020-2024 - Kolonial.no
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgsbevilling 2020-2024 - Kolonial.no
Dokument: Salgsbevilling 2020-2024 - Kolonial.no - korrigert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/123 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 22/123 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 29/150 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 29/150 - Elysee Kiesse Disanka og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - ansiennitetsberegning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ansiennitetsberegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppbevaring av containere på 107/263
Dokument: Containere på Tantes benk 107/263
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble ungdomsskole - Samtale med ansatte
Dokument: Samtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble ungdomsskole - Samtale med ansatte
Dokument: Samtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble ungdomsskole - Samtale med ansatte
Dokument: Samtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble ungdomsskole - Samtale med ansatte
Dokument: Samtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble ungdomsskole - Samtale med ansatte
Dokument: Samtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble ungdomsskole - Samtale med ansatte
Dokument: Samtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/3/28 - Kjønnøyaveien 68 - rive og oppføre anneks
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 88/3/28 - Kjønnøyaveien 68 - rive og oppføre anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal overdosestrategi - undersøkelse om korona og rus
Dokument: Nasjonal Overdosestrategi- spørreskjema korona og rus uke 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av byggesaksområdet - revisjon av nasjonal produktspesifikasjon for byggesak og plansak
Dokument: Kartlegging av byggesaksområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble kommunes idrettsstipend 2020
Dokument: Nominasjon - Bamble kommunes idrettsstipend - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bli med midler - Avskjermet
Dokument: Søknad om bli med midler - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementstillatelse 2020 - Hegge Blomster / Wrightegaarden AS - Julemarked i Langesund
Dokument: Søknad om arrangementstillatelse - Hegge Blomster/Wrigthegaarden - Julemarked i langesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...