Norske-postlister.no


Viser [100] av [227 632].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Personal - Arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - vårtermin 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tertialsvis rapportering av ventelistetall
Dokument: Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem telletidspunkt 15.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Dokument: Angående levegg - gbnr. 23/105 - Sørens vei 15 - ulovlig oppført byggverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felling av trær - Baneåsen
Dokument: Anmodning om justering av karutsnitt - Baneåsen 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/3 - Vågøy - skade på strand
Dokument: Tilsvar - ang skjellstrand / redegjørelser - gbnr. 82/3 - Vestre Vågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr 35/402 - Kruksdalen 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om Fast/økt stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om innkalling til drøfting - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: Innspill fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til kommuneplanens arealdel - omregulering av gbnr. 27/146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronapandemi - smittevern - private barnehager
Dokument: Oversikt over barnehagens kohorter - Læringsverkstedets barnehage Marthas hage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - fritidsbolig
Dokument: Ref. telefonsamtale - gbnr. 92/224 - Stangodden 137 - dispensasjon fra reguleringsplan - sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet revidert arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet revidert arbeidstidsavtale - skoleåret 2020-2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322755 fra utført tilsyn - Kirkebekken Herre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Diverse bygg
Dokument: Tilsynsrapport 322628 fra utført tilsyn - Brygga marina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lede AS
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om økt stilling AML § 14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2021
Dokument: Nedetid Visma Enterprise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2021
Dokument: Standardtekst i Public 360
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse - kartlegging av nedlagte sivile skytebaner
Dokument: Påminnelse - kartlegging av nedlagte skytebaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 31/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 03. og 04. termin 2021
Dokument: Tilleggsopplysninger - søknad om bostøtte - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] smittetilfeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: Infomøte Frier-Tråk, vest for Fv353
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 32/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 33/21, Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 34/21, Søknad Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 35/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 36/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Nytt opplastet vedlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Nytt opplastet vedlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/211 - Ishusveien 35 og 37 - forhåndskonferanse
Dokument: Svar til nabomerknad - gbnr. 23/2 - Ishusveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/58 - Fiskerstredet 4 - veranda/dør og vindu
Dokument: Ingen merknad til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for endring av fasade - gbnr. 106/58 - Fiskerstredet 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 37/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 4/36 - Rafnesveien 52 - lagerbygning
Dokument: Ingen merknader - gbnr. 4/36 - Rafnesveien 52 - dispensasjon fra pbl 1-8 for lager på næringseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/7 - krabberødstrand 119 - bygge frittliggende bygning
Dokument: Ettersendte vedlegg - gbnr. 21/7 - Krabberødstrand 119 - bygge frittliggende bygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligtildelingsutvalget - møtedokumenter 2021
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 30/21, Godkjenning av møteprotokoll boligtildelingsutvalgets møte 25.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 38/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 39/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 40/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/22- Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - gbnr. 82/22, 82/54 og 82/55 - Vestre Vågøy 5
Dokument: Vedrørende krav om sammenslåeing og mulig fredet område - gbnr. 82/22, 82/54 og 82/55 - Vestre Vågøy 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 41/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 42/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 29042021, Sak 43/21, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidstidsavtale - vårtermin 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/89 - Tuftesvingen 32 - tilbygg
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 16/89 - Tuftesvingen 32 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - NextGenTel
Dokument: Endring av terminoppsett - NextGenTel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Kjellestad 1 borettslag - generalforsamling
Dokument: Arrangementsmelding - Kjellestad 1 borettslag - generalforsamling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding borettslag Nesjarveien - generalforsamling
Dokument: Arrangementsmelding - borettslag Nesjarveien - generalforsamling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Dokument: Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - håndtering av nye torvuttak
Dokument: Endring i rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - Sommervikar - Legevakt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 20/54 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 20/54 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Brevik og Bamble AA - medlemsmøter
Dokument: Arrangementsmelding - Brevik og Bamble AA - medlemsmøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 23/105 - Milos Balunovic og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Balunovic
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/105 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 23/105 - Milos Balunovic og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Balunovic
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 62/3 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 62/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 73/58 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 73/58 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - ferie - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert ferietrekk 2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - Hjemmetj. og DB boliger - Helgestillinger- Nord ref. 1347
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - Hjemmetj. og DB boliger - Helgestillinger- Nord ref. 1347
Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - Hjemmetj. og DB boliger - Helgestillinger- Nord ref. 1347
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - Hjemmetj. og DB boliger - Helgestillinger- Nord ref. 1347
Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - fast - rekrutteringsstillinger - Hj.tjenesten Nord ref. 1305
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - fast - rekrutteringsstillinger - Hj.tjenesten Nord ref. 1305
Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - fast - rekrutteringsstillinger - Hj.tjenesten Nord ref. 1305
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - fast - rekrutteringsstillinger - Hj.tjenesten Nord ref. 1305
Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/859 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 106/859 - Laila og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemskontogent KS 2022
Dokument: Medlemskontingent til KS 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/62 - Ekeliveien 10 - avklaring av bestemmelser og retningslinjer
Dokument: Avklare KPA bestemmelser - Gbnr. 25/62 - Ekeliveien 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd 2021 - Herre skoles musikkorps
Dokument: Søknad om driftstilskudd 2021 - Herre skoles musikkorps
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skrantesjuke - Nasjonalt kartleggingsprogram 2021
Dokument: Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Kjærlighetsstien borettslag - generalforsamling
Dokument: Arrangementsmelding - Kjærlighetsstien borettslag - generalforsamling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - tjenesteattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel om attest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger 2021
Dokument: Varsling gravehenvendelse 3813-5965038 Bamble Tyrs vei 6 - gbnr. 27/228
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Bamble helsehus, Kortt. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Sommervikar- Sommeren 2021 - Nustadbakken- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Bamle helsehus, Kortt. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - vikariat - forlengelse -Nustadbakken -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - Nematollah Hosseini
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Bamble helsehus, Kortt. - Nematollah Hosseini
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ødegård
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - forlengelse vikariat - Nustad Gård - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ødegård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - Velferd - Spesialiserte helsetj., Bamble legetjeneste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Spesialiserte helsetj. - Legevakt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage vedr. avslag på skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Vikariat - forlengelse - Velferd - Bamble helsehus, Kortt. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...