Norske-postlister.no


Viser [100] av [207 593].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 79/62 - Valle - hovedombygging/utvidelse av hytte
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 79/62 - Valle - hovedombygging/utvidelse av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Uttalelse fra Advokatfirma Skomvær til detaljreguleringsplan for Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Kvittering for retur av nøkler - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barn - barnehage-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Barn i vekst foreldresamtale 3-5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Varsel etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Betaling av husleie Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet forlengelse av avtale om sporadisk tilkalling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/77 - Kjønnøya - erstatningshytte
Dokument: Purring på svar - Svar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknad til uttalelse - gbnr. 87/77 - Kjønnøya - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak - aksjon skoleveg 2020
Dokument: Sluttrapportering og utbetaling av tilskudd - aksjon skoleveg og trafikksikkerhetsordningen 2020 - frist 07.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 106/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 107/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 108/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] milepæl innen velferdsteknologi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommual bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 109/20, Søknad Kommual bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Til våre hverdagshelter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Til våre hverdagshelter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Til våre hverdagshelter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 110/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 111/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven
Dokument: Høring fra Kunnskapsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 112/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 113/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 114/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/55 - Valleveien 291 - ny bolig
Dokument: Oversendelse av mottatt søknad om oppføring av ny bolig på gbnr. 91/55 - Valleveien 291
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel - 2020-2025
Dokument: 20/01301-141 - Innspill fra Arkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/1 - Innsyn i sakspapirer
Dokument: Forespørsel om innsyn i sakspapirer - gbnr. 81/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Prisgrunnveien 64 - gbnr. 92/239
Dokument: Søknad om tilknytning til vann og avløps ledning - Prisgrunnvegen 64 - gbnr. 92/239
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Søknad om kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering barnevern 2020
Dokument: Anmodning om fortløpende rapportering av negative utviklingstrekk i kommunalt barnevern og krisesentertilbudet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Adventsgudstjeneste - Langesund Menighet
Dokument: Arrangementsmelding - Adventsgudstjeneste - Langesund Menighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Julebasar - Langesund Menighet
Dokument: Arrangementsmelding - Julebasar - Langesund Menighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning
Dokument: Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning
Dokument: Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for kreftsykepleierutdanning - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangements- og prosjekttilskudd 2020 - Langesund Sokn - Julekonsert
Dokument: Søknad om arrangements- og prosjekttilskudd 2020 - Langesund Sokn - Julekonsert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangements- og prosjekttilskudd 2020 - Langesund Menighet - Adventsgudstjeneste
Dokument: Søknad om arrangements- og prosjekttilskudd 2020 - Langesund Menighet - Adventsgudstjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomisk støtte - Sammen for livet AS
Dokument: Søknad om økonomisk støtte - Sammen for livet AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/390 - kjøp av tilleggstomt
Dokument: Søknad om kjøp av tilleggstomt - gbnr. 25/390
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehageundersøkelse 2020
Dokument: Barnehageundersøkelse november 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2020
Dokument: Delegasjon av myndighet - Ruben Nikolai Selmer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 70/1 og 7 - Østre Rosland - Søknad om tillatelse til etablering av et jorddeponi
Dokument: 20/01669-36 - Påklaging fra Fylkesmannen - tillatelse til tiltak - Bamble - 70/1 - 70/7 - Langrønningen - dispensasjon fra kommuneplan - jorddeponi og midlertidig steindeponi - sendt søker og VT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 70/1 og 7 - Østre Rosland - Søknad om tillatelse til etablering av et jorddeponi
Dokument: Svar - gbnr. 70/1 og 7 - Østre Rosland - Søknad om tillatelse til etablering av et jorddeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/47 - Østre Vågøy 4 - fritidsbolig
Dokument: Klage - utsettelse av klagefrist byggesøknad - Østre Vågøy - gbnr. 82/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse og omsorg virksomhetsledermøter 2020
Dokument: Referat fra virksomhetsledermøte HO 26.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/81 - Ekeliveien 31 - tomannsbolig
Dokument: Ekeliveien 31 - Kommentar til nabomerknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - forlengelse vikariat - NAV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligtildelingsutvalget - møtedokumenter 2020
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 105/20, Godkjenning av møteprotokoll boligtildelingsutvalgets møte 29.10.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/141 - Kongshavns gate 4 - anneks/sommerstue
Dokument: Gbnr. 106/141 - Kongshavns gate 4 - anneks/sommerstue/kontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/141 - Kongshavns gate 4 - anneks/sommerstue
Dokument: Gbnr. 106/141 - Kongshavns gate 4 - sommerstue/kontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Greve Biogass - generalforsamling 2020
Dokument: Supplerende informasjon knyttet til Greve Biogass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronapandemi - Stathelle servicesenter
Dokument: Svar til kommunedirektøren angående nedstengning av Falkåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/61 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 59/61 - Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/61 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 59/61 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Landmålingsrapport jnr 95-96-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Partsliste protokoll jnr 95-96-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Fullmakt jnr 95-96-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 59/64 - Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 59/64 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av varsel - klage på brudd på husordensregler - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/136 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Oppmåling og gjenkjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/102 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Fullmakt jnr 109-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/102 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 92/102 - Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/102 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 92/102 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 78/73 - Kjerra 121 - tilbygg hytte
Dokument: Vedrørende - Kjerra 12 - gbnr. 78/73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/277 - Rugtvedt/Roverud - terrenginngrep
Dokument: SV: Forespørsel / søknad om å kunne flytte byggegrense i sør på 21/284 i Bamble kommune . arealregnskap etterspørres.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Coop
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barn - barnehage-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Barn i vekst foreldresamtale 3-5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Åsen - Stathelle - Marina Plan ID 345
Dokument: Planforslag detaljregulering Åsen-Stathelle - Marina Plan ID 345 - ny offentlig ettersyn/høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/64 - Vaterlandsgate - Nytt inngangsparti
Dokument: Saken er oversendt til kommunalteknisk for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/64 - Vaterlandsgate - Nytt inngangsparti
Dokument: Svar fra kommunalteknisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - vikariat - psykisk helse og avhengighet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - Elysee Kiesse Disanka
Dokument: Personal - avtale om sporadisk tilkalling Elysee Kiesse Disanka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020
Dokument: Vedr.kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2020
Dokument: Re: Vedr.kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utstyrs- og aktivitetstilskudd 2020 - Brevikstrand Grendehus
Dokument: Rapportskjema - Brevikstrand Grendehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig salg av Langesund ungdomsskole og Sjeseveien skole
Dokument: Svar på innspill fra Langesund idrettsforening til salg av Langesund ungdomsskole og Sjeseveien skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/39 - Isnesheia 33 - tilbygg
Dokument: Gbnr. 80/39 - Isnesheia 33 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/10 - Etablering av ny boligtomt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gbnr. 58/10 - Etablering av ny boligtomt - Per Ragnar Vestland Redusert planløsning mottatt 25.11.-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/10 - Etablering av ny boligtomt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 20/10979-7 - Gbnr. 58/10 - Etablering av ny boligtomt - Per Ragnar Vestland Redusert planløsning mottatt 25.11.-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 56/10 - Hofsteinveien 656 - bruksendring
Dokument: Svar på mangler i søknad - gbnr. 56/10 - Hofsteinveien 656 - bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Mogens Juleselskap
Dokument: Klage på svar vedr. tilstelning 28.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/59 og 91/60 - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 91/59 og gbnr. 91/60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/59 og 91/60 - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning
Dokument: Gbnr. 91/59 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/59 og 91/60 - Fullføring av utsatt oppmålingsforretning
Dokument: Gbnr. 91/59 og 91/60 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gatelys - Øvregata
Dokument: 20/12604-2 - Purring på svar - Gatelys - Øvregata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gatelys - Stathelle kirke
Dokument: 20/12849-1 - Dårlig ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] holdeplass - Stathelle kirke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/31 og 66 - Isdammen 30 - industribygg
Dokument: Bilde som viser at det er fylt ut i forhold til dagens kart.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - BPO langtidsavdeling 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på Innmelding SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Permisjoner - Avskjermet
Dokument: Svar - Søknad om permisjon fra undervisning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gatelys - Kjellestadbakken / Kjellstad vest
Dokument: 20/13067-1 - Feil på gatelys - Kjellestadbakken / Kjellstad vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gatelys - Tangvallveien - fv 3352 - Riis - Sundby
Dokument: 20/13118-1 - Mørklagt vegbelysning langs Tangvallveien - Fv 3352 Ris - Sundby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bedehusstranda på Eikstrand
Dokument: 20/13121-1 - Anmodning om møte vedrørende Bedehusstranda på Eikstrand - Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klokkerholmen leirskole 2020 - Stathelle barneskole
Dokument: Underskrevet refusjonsgaranti - Stathelle barneskoles opphold ved Klokkerholmen leirskole - klasse 1 A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...