Norske-postlister.no


Viser [100] av [257 772].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 4/217 - Rafnesveien 16 - ny bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 4/217 - Rafnesveien 16 - ny bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/44 - Sildeberget - forhåndskonferanse
Dokument: Tilbakemelding på mottatt avslag - gbnr. 10/44 - Sildeberget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Trafikksikkerhetsordningen 2021
Dokument: Vedtak på sak om ekstra utlysning av midler - Trafikksikkerhetsordningen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - smittevern i barnehager og skoler
Dokument: Rapportering av eventuelt grønt tiltaksnivå i trafikklysmodellen for barnehager og skoler - frist 8. juli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forpakterboligen på Langøya
Dokument: Angående invitasjon til leie av Forpakterboligen Langøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegert myndighet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegert myndighet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegert myndighet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/225 - Stangodden 149 - fritidsbolig
Dokument: Vedrørende 21-02710-5 - Oversendelse av mottatt uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for tiltak på gbnr. 92/225 - Stangodden 149
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: Koronavaksine til unge med særskilt høy risiko
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] smittetilfeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten - ukentlige oversikter fra FHI
Dokument: Ukentlig oversikt - FHI data 30.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyting - private veier 2021
Dokument: Brøyting - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål - tilbygg garasje - Vaterlands gate 48
Dokument: 21/07435-1 - Tilbygg på garasje - Vaterlands gate 48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om hustegninger - gbnr. 15/21 - Herumveien 15
Dokument: 21/07506-1 - Anmodning om hustegninger - gbnr. 15/21 - Herumveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse - håndtering av krisesituasjonen i forbindelse med økt COVID-19 smittespredning
Dokument: Ytterligere påminnelse - spørreundersøkelse - håndtering av krisesituasjonen i forbindelse med økt COVID-19 smittespredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger 2021
Dokument: Varsling gravehenvendelse 3813-5999320 - Anne Maries vei 38 - gbnr. 25/666
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektørundersøkelsen 2021
Dokument: Siste påminnelse - Kommunedirektørundersøkelsen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forkjøpsrett - gbnr. 107/77
Dokument: Forespørsel om forkjøpsrett - gbnr. 107/77 seksjon 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forkjøpsrett - gbnr. 106/666
Dokument: Kontrakt for avklaring forkjøpsrett - gbnr. 106/666
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport over narkotikautløste dødsfall 2018-2020
Dokument: Rapport over narkotikautløste dødsfall 2018-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Trafikksikkerhetsordningen 2022
Dokument: Invitasjon til søknad om midler - Trafikksikkerhetsordningen 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kantklipping - Sundby
Dokument: Informering om høyt gress mellom sykkelsti og hovedvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt skole,innføringsavd. Paletten, tospråklige lærer(e) ref. 1439
Dokument: Søknad CV - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/88 - andelsnr. 232 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 23/88 - andelsnr. 232 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - kreftsykepleierutdanning
Dokument: Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Ishusveien 37 - gbnr. 23/211 og 239
Dokument: Tilknytning til kommunalt ledningsnett - ny utvendig stikkledning - Ishusveien 37 - gbnr. 23/211 og 239
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!"
Dokument: Høring - Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler 2022
Dokument: Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/666 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 106/666
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern 2021 - Langesund Bad Holding AS
Dokument: Kopi av brev - oppfølging etter tilsyn - smittevern - Langesund Bad Holding AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om prosess for utfasing av Personkortet
Dokument: Informasjon om prosess for utfasing av Personkortet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 20/6 - Findal - forhåndskonferanse
Dokument: Forespørsel om forhåndskonferanse - gbnr. 20/6 - Findal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utstilling 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel - utstilling 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Ineos Bamble 2021
Dokument: Kopi av brev - rapport etter tilsyn - Ineos Bamble 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/2/10 - Trosby - ny fritidsbolig
Dokument: Ferdigattest Gbnr. 88/2/10 - Trosby - ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - økning av fast stilling- Stathelle Bofellesskap - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/152 - Tilbygg til hytte og terrasse - Sekkekilen
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 85/152 - Sekkekilen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - forlengelse engasjement - NAV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - engasjement - NAV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/12 - Lønnungen - brygge
Dokument: Statsforvalterens behandling av krav om dekning av sakskostnader - gbnr. 92/12 - Lønnungen - brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 77/143 - Buvollen - fritidsbolig
Dokument: Ferdigattest Gbnr. 77/143 - Buvollen - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skole-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Invitasjon til samarbeidsmøte - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Midlertidig svar - Klage på etterfakturert husleie for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Rafnesveien 16 A og 16 B - gbnr. 4/217
Dokument: Svar - kommunale avgifter - Rafnesveien 16 A og 16 B - gbnr. 4/217
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/267 - Krabberødstrand - flytte avkjørsel
Dokument: Gbnr. 21/267 - Krabberødstrand - flytte avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/267 - Krabberødstrand - flytte avkjørsel
Dokument: Oversendt til saksbehandler hos Statsforvalteren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E18 Dørdal - Tvedestrand
Dokument: Forsendelse 9 av 10 - Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forpakterboligen på Langøya
Dokument: Fraflytting av Forpakterboligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forpakterboligen på Langøya
Dokument: Resultat av kommunestyrets behandling av utleie av Forpakterboligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold og bygningsmessige endringer - 2021 - Rådhuset
Dokument: Risikovurdering, sluttkontroll, samsvarserklæring og - Rådhuset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pressemeldinger 2021
Dokument: Pressemelding 29.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utrasing av mur på kommunal eiendom - Storgata 26
Dokument: Ytterligere påminnelse - ber om tidsplan for utbedring av mur og oppretting av hus og uthus - Storgata 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/596 - Bergstien 3 - Furustadveien - ny nettstasjon
Dokument: Gbnr. 25/596 - Bergstien 3 - Furustadveien - ny nettstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Lede AS
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Situasjonsrapport nr. 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Melding - Situasjonsrapport nr.28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Beredskapsmøte med kommunene - Agenda formøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Helsedirektoratet - Svar på henvendelse vedr utenlandske arbeidere i grøntnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 67/4 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2021
Dokument: Gbnr.67/4 - Vedtak om kommunalt tilskudd til planting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Ms Bjørvika As
Dokument: Oppdater - Skjenkebevilling MS Bjørvika AS - 29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Opphør av arbeidsforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tjenesteattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 31/174 - Baneåsen 53 - nytt bygg
Dokument: Gbnr. 31/174 - Baneåsen 53 - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 31/174 - Baneåsen 53 - nytt bygg
Dokument: Svar på dokument 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - opphør av arbeidsforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 32/96 - Ørvikveien - rive gammel og oppføre ny brygge
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven(pbl) § 20-4, dispensasjon fra pbl § 1-8 og fra formålet i reguleringpslan for å rive eksisterende brygge/båtfeste og oppføring av 5 utriggere på gbnr. 32/96 - Ørvikveien, avslås jf. pbl § 19-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Falkåsen barnehage - Barne- og ungdomsarbeider ref. 1420
Dokument: Vikariat som barne- og ungdomsarbeider i Rønholt barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/134 - Findalskleiva 11 - nytt bygg
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-3, dispensasjon fra regulert byggegrense jf. pbl § 12-4 og fra pbl § 29-4 for oppføring av ny bolig og forstøtningsmur på gbnr. 16/134 - Findalskleiva 11, innvilges jf. pbl § 19-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rugtvedt SFO - Barne- og ungdomsarbeider - 60% stilling - engasjement - ref. 1415
Dokument: Arbeidsavtale - engasjement - Rugtvedt skole - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/31 - Isdammen 82 - utelager
Dokument: Oversendt til plan ved Eva
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/31 - Isdammen 82 - utelager
Dokument: Svar på dokument nummer 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Kjellestadbakken 15 - gbnr. 25/98
Dokument: Godkjent Ferdigmelding VA - Kjellestadbakken 15 - gbnr. 25/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet
Dokument: Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/6 - Sildeberget 15 - rive balkong og oppføre veranda
Dokument: Vedr. forespørsel om svar på byggesak - Gbnr. 10/6 - Sildeberget 15 - rive balkong og oppføre veranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/8 - Strandgata 33/35 - festeforhold
Dokument: Spørsmål vedrørende festeforhold - gbnr. 107/8 - Strandgata 33/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal avgifter - Trolldalveien 94 - gbnr. 84/134
Dokument: Godkjent Tilknytningsmelding VA - Trolldalveien 94 - gbnr. 84/134
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/470 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 85/470 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 31/420 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 31/420 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Ivarsandveien 79 - gbnr. 92/12/29
Dokument: Godkjent Tilknytningsmelding VA - Ivarsandveien 79 - gbnr. 92/12/29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Stangodden 151 - gbnr. 93/2/16
Dokument: Godkjent Tilknytningsmelding VA - Stangodden 151 - gbnr. 93/2/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Stangodden 225 - gbnr. 92/131
Dokument: Godkjent Tilknytningsmelding VA - Stangodden 225 - gbnr. 92/131
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Prisgrunnveien 96 - gbnr. 92/166
Dokument: Godkjent Tilknytningsmelding VA - Prisgrunnveien 96 - gbnr. 92/166
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 73/26 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - gbnr. 73/26, 73/138 og 73/139
Dokument: Gbnr. 73/26, 73/138 og 73/139 - Matrikkelbrev før smsl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 73/26 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - gbnr. 73/26, 73/138 og 73/139
Dokument: Gbnr. 73/26 - Oversendelse av matrikkelbrev i forbindelse med sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forkjøpsrett - gbnr. 25/518
Dokument: Svar: Forkjøpsrettavklaring - gbnr. 25/518
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forkjøpsrett - gbnr. 25/217
Dokument: Svar: Forkjøpsrettsavklaring - gbnr. 25/217
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/303 - andelsnr. 14 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 21/303 - andelsnr. 14 - Heidi Coreen Grøbvold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 13/1 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2021
Dokument: Kvittering for behandlet refusjonskrav arkivnr 305 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 13/1 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2021
Dokument: Gbnr.13/1 - Vedtak om kommunalt tilskudd til planting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 13/1 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2021
Dokument: Vedtaksbrev - godkjent - skogfond og tilskudd - gbnr. 13/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 23/88 andel 245 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 23/88 - andelsnr. 245 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 3/102 - Skoleåsen 2 - tilbygg
Dokument: Foreløpig svar på søknad med mangler etter Plan- og bygningsloven § 20-4. Kan ikke behandles før dokumentasjon innsendes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...