Norske-postlister.no


Viser [100] av [348 249].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Statsbudsjettet 2021 - oppdrag / tildeling / rapportering - Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Dokument: Supplerende tildelingsbrev nr 1-21 - tillegg nr 1 - KD - kapittel 226 post 21 - støtte til hjemmeundervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny organisering for deler av Husbanken - midlertidig overføring av oppgaver og ressurser
Dokument: Uttalelse - ny organisering for deler av Husbanken - midlertidig overføring av oppgaver og ressurser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandling etter havne- og farvannsloven - mindre fylling i sjø og på land og uttak av masser - 61/25 - Vestvågøy
Dokument: Uttalelse - behandling etter havne- og farvannsloven - mindre fylling i sjø og på land og uttak av masser - 61/25 - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Yttrabekken ungdomssenter - 2021
Dokument: Uttalelse vedrørende klage - tvangsprotokoll 23/21 - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om praktisering av ny lov - integreringsloven - Narvik
Dokument: Svar på henvendelse om introduksjonsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Helse- og omsorgssektoren
Dokument: Søknad - kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Nordland fagskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Alstahaug
Dokument: Dokumentasjon - klage - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig sertifiseringsbrudd - midlertidig stans i skogsdrift - 64/1 - Hemnesberget
Dokument: Midlertidig stans i skogsdrift - 64 /1 - Hemnesberget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig sertifiseringsbrudd - midlertidig stans i skogsdrift - 64/1 - Hemnesberget
Dokument: Korrespondanse - midlertidig stans i skogsdrift - 64/1 - Hemnesberget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen - Skoleår 2021 / 2022
Dokument: Søknad om tilskudd til samisk opplæring - utenfor samisk forvaltningsområde - Øksnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** *****
Dokument: PEMK21 - ***** ***** - Melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** *****
Dokument: PEMK21 - ***** ***** - Melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling - 60/49 - Leirfjord
Dokument: Høring - dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling - 60/49 - Leirfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen og bygge- og deleforbudet i strandsonen - riving fritidbolig og oppsett av enebolig med mere - 338/117 - Arnes - E6 140 - Narvik
Dokument: Høring - dispensasjon fra kommuneplanen og bygge- og deleforbudet i strandsonen - riving fritidsbolig og oppsett av enebolig med mere - 338/117 - Arnes - E6 140 - Narvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - forskrivning
Dokument: Bekymringsmelding - forskrivning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen og bygge- og deleforbudet i strandsonen - fradeling av grunneiendom - Flostrandveien 31 - 185/25 - Rana
Dokument: Høring - dispensasjon fra kommuneplanen og bygge- og deleforbudet i strandsonen - fradeling av grunneiendom - Flostrandveien 31 - 185/25 - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av festet tomt for eksisterende fritidsbolig - 217/13 - Grindvikveien 36 - Narvik
Dokument: Høring - dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling av festet tomt for eksisterende fritidsbolig - 217/13 - Grindvikveien 36 - Narvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** *****
Dokument: XKSI21 - ***** ***** - vedtak - utlendingssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - gang- og sykkelveg - Henningsvær - Engøy - Plan-ID 1865-302 - Vågan
Dokument: Innspill - reguleringsplan - gang- og sykkelveg - Henningsvær - Engøy - Plan-ID 1865-302 - Vågan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidligpensjon for reindriftsutøvere - ***** *****
Dokument: Vedr tobrukerpensjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidligpensjon for reindriftsutøvere - ***** *****
Dokument: Overføring av siidaandel - dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømming ( svømmeopplæring ) i barnehage - Tilskudd og rapportering 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - svømming i barnehager - Karius og baktus kulturbarnehage ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Grane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021
Dokument: Melding om vedtak - dispensasjon fra verneforskrift - Sjunkhatten nasjonalpark - Avinor Flysikring AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021
Dokument: Melding om vedtak - dispensasjon fra motorferdselsforbudet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - skole i midlertidige lokaler - Flakstad
Dokument: Dere skal sende inn opplysninger om skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanering av svinebesetning på grunn av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Stavsmarken ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vega
Dokument: Erstatning etter offentlige pålegg - saneringsutgifter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vega
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring - 29/100 - Skivik havn - Bodø
Dokument: Vedtak - dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring - 29/100 - Skivik havn - Bodø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskeforedling - Myre fiskemottak avd. Moskenes - Moskenes
Dokument: Dokumentasjon - annonsering av søknad i Lofotposten - Myre Fiskemottak AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LOMVIS - Dispensasjon fra verneforskrift - Langskardneshytta - Sirijorda naturreservat - Vefsn jeger- og fiskeforening
Dokument: Vedtak - dispensasjon motorferdsel i utmark - Sirijorda naturreservat - Langskardneshytta - Vefsn jeger- og fiskeforening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LOMVIS - Dispensasjon fra verneforskrift - Langskardneshytta - Sirijorda naturreservat - Vefsn jeger- og fiskeforening
Dokument: Vedr vedtak - dispensasjon motorferdsel i utmark - Sirijorda naturreservat - Langskardneshytta - Vefsn jeger- og fiskeforening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Kvalvika - Rødøy
Dokument: Varsel om nedjustering av MTB - lokalitet Kvalvika - Rødøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenter fra CIM - Koronavirus ( covid-19 ) - overføres fortløpende
Dokument: Rapportering fra statsforvalterne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenter fra CIM - Koronavirus ( covid-19 ) - overføres fortløpende
Dokument: Situasjonsrapportering nr 45 - COVID-19 - 230221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dialogforum reindrift / landbruk
Dokument: Innspill til referat - NRL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - spesialundervisning - ***** ***** - Andøy
Dokument: Vedtak - klage - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rana forliksråd 2021-2025
Dokument: Begrenset innsyn i sak 2020/6527-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Brønnøy
Dokument: Vilkår for erstatning av tap av sau og lam tatt av fredet rovvilt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2020 - Øvernes gård - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Beiarn
Dokument: Vilkår for erstatning av sau og lam tapt til fredet rovvilt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saltdal
Dokument: Vilkår for erstatning av tap av sau og lam til fredet rovvilt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vevelstad
Dokument: Vilkår for erstatning av tap av sau og lam på beite 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling og oppføring av fritidsbolig - 2/36 - Meløy
Dokument: Vedtak - dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling og oppføring av fritidsbolig - 2/36 - Meløy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - kommunale veterinærtjenester 2021 - Steigen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om akutt forurensning - skade på parafintank - Ballangen
Dokument: Avslutning saken om mulig forurensning - Arnes E6-190 - skade på parafintank - Ballangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring og dumping - Breiland molo - Moskenesvågen - Moskenes
Dokument: Uttalelse - mudring og dumping - utfylling i sjø - Breilandsmoloen - Moskenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring og dumping - Breiland molo - Moskenesvågen - Moskenes
Dokument: Uttalelse - mudring og dumping - Breiland molo - Moskenesvågen - Moskenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovlighetskontroll - habilitetsvurdering - bruk av hastebestemmelsen - Vestvågøy
Dokument: Vedtak - lovlighetskontroll - habilitetsvurdering - bruk av hastebestemmelsen - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - manglende tilbud om logoped - ***** ***** ***** ***** - Vågan
Dokument: Kopi av klage - manglende tilbud om logoped
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: UOHP21 - ***** ***** ***** - Melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig sertifiseringsbrudd - midlertidig stans i skogsdrift - 64/1 - Hemnesberget
Dokument: Miljøinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig sertifiseringsbrudd - midlertidig stans i skogsdrift - 64/1 - Hemnesberget
Dokument: Miljøinformasjon - bekreftelse på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig sertifiseringsbrudd - midlertidig stans i skogsdrift - 64/1 - Hemnesberget
Dokument: Miljøinformasjon - ber om bekreftelse på at hogsten blir satt i bero
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om dokumentasjon for fravær i videregående skole
Dokument: Vedr spørsmål om dokumentasjon for fravær i videregående opplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar - søknad om fritak for taushetsplikt - innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - reguleringsplan - detaljregulering - Spildra - Spildervika - Meløy
Dokument: Klage - reguleringsplan - detaljregulering - Spildra - Spildervika - Meløy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finansieringsmuligheter i regi av EUs ordning for sivil beredskap
Dokument: Finansieringsmuligheter i regi av EUs ordning for sivil beredskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovlighetskontroll - beslutning om unntak fra offentligheten - Andøy
Dokument: Lovlighetskontroll - beslutning om unntak fra offentligheten - Andøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - spesialisthelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bodø
Dokument: Klage - spesialisthelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bodø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - endring av Løssiheimen - Plan-id 18391987001- Beiarn
Dokument: Høring - reguleringsplan - endring av Løssiheimen - Beiarn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** *****
Dokument: PEMK21 - ***** ***** - vedtak - skifte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - spesialisthelsetjenesten - Helgelandssykehuset Mosjøen - ***** ***** ***** ***** - Vefsn
Dokument: Klage - Helgelandssykehuset Mosjøen - ***** ***** ***** ***** - Vefsn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for snøskuterløyper - Evenes
Dokument: Oppstart - fastsetting av snøskuterløyper - Evenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Varslede drap - Partnerdrapsutvalgets utredning
Dokument: Høring - Varslede drap - Partnerdrapsutvalgets utredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak mot fremmede arter - Kartlegging / bekjemping av fremmede skadelige planter - 2021
Dokument: Søknad om midler til tiltak mot fremmede skadelige planter i Nordland 2021 - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restaurering av elvebunn - Åelva - Bindal
Dokument: Uttalelse - søknad om habitattiltak - Åelva - Bindal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021
Dokument: Melding om vedtak - Dispensasjon for utvidelse av redskapsbu med overnattingsdel på Bredek - Statskog SF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021
Dokument: Melding om vedtak - tillatelse for nyttetransport med snøskuter - Fuglvatn , Sølvbekk og Rosna - Junkerdal nasjonalpark - Sulitjelma jeger og fiskeforening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre 2021
Dokument: Melding om vedtak - søknad om treningsløype og renn for trekkhunder - Gåsvatnan landskapsvernområde - Salten trekkhundklubb ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** ***** Bodø
Dokument: Veiledning til mor før møte med jenteforeldrene i klassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kystsoneplan - økt biomasseøkning - lokalitetene Hammarvika - Kirkvika - Nordfjord - Gildeskål
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kystsoneplan - økt biomasseøkning - lokalitetene Hammarvika - Kirkvika - Nordfjord - Gildeskål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse EWOS AS - Cargill Aqua Nutrition - Fiskeproduksjon - Meløy
Dokument: Egenkontrollrapport 2020 - EWOS fôrfabrikk - Landbasert - Meløy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse EWOS AS - Cargill Aqua Nutrition - Fiskeproduksjon - Meløy
Dokument: Status montering sjøvannscrubbere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan - Etablering av løypenett for snøscooter - Hattfjelldal
Dokument: Mangler ved merking av snøscooterløyper - Storveltlia NR - Hattfjelldal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse - utøvelse av reindrift
Dokument: Bekreftelse - reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse - utøvelse av reindrift
Dokument: Bekreftelse - reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse - utøvelse av reindrift
Dokument: Bekreftelse - reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse - utøvelse av reindrift
Dokument: Bekreftelse - reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur ( Oppdrettsanlegg ) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS ( hovedmappe 2015 - )
Dokument: Egenkontrollrapport 2020.02702.E - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Landbasert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overvåkning av vannforekomst - Lofoten sentralvaskeri AS - Vestvågøy
Dokument: Overvåking av utslipp - Lofoten industri AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse Nord RHF - Styremøter
Dokument: Styremøte i Helse Nord RHF 240221 - saksdokumenter - ettersendelse nr 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mellomlagring av farlig avfall - Perpetuum Miljø AS - Rana
Dokument: Egenkontrollrapport 2020 - Perpetuum Miljø AS avd Mo i Rana - Avfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** ***** - Vega
Dokument: Evaluering fra 030221 - veiledning til mor om mangelfull gjennomføring av tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur ( oppdrettsanlegg ) - Mowi AS ( Tidligere Marine Harvest Norway AS ) - ( hovedmappe 2019 - )
Dokument: Revisjon - lokalitetetene Storstrompan - Lian - Kvalvika - Mowi AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bilvrakplass - Satelittmottak for vrakbil - Namdal Bilopphugging AS / Bil1Din - Vefsn - Alstahaug
Dokument: Søknad om utslippstillatelse - Namdal Bilopphugging AS / Bil1Din - Vefsn - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9 A - ***** ***** ***** - ***** ***** - Sortland
Dokument: Avslutning av sak om skolemiljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig kontrollert telling av rein - Åarjel Njaarke sijte
Dokument: Vedtak - forlenget telleperiode for rein - Åarjel Njaarke sijte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Sørfold sykehjem - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding tvangsvedtak - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Langøya - Herøy
Dokument: Uttalelse - klarering av ny lokalitet Langøya - Seløy Sjøfarm AS - Herøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lofotkraft AS - Lofotkraft Tankanlegg - Røst
Dokument: Vedtak - stans av mottak av farlige kjemikalier eller farlig avfall - Lofotkraft Tankanlegg - Røst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - gjennomført praktisk kjørevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - innsynsbegjæring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Klage - innsynsbegjæring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** - Brønnøysund barne- og ungdomsskole - Brønnøy
Dokument: Klage - spesialundervisning - ***** ***** ***** ***** - Brønnøysund barne- og ungdomsskole - Brønnøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tolkningsuttalelse - Integreringsloven
Dokument: Tolkningsuttalelse integreringsloven § 51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbruksstrategi - Vesterålen
Dokument: Anmodning om innspill - landbruksstrategi - Vesterålen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandling etter havne- og farvannsloven - midlertidig fylling og fundamentering -17/38 - Vestvågøy
Dokument: Høring - behandling etter havne- og farvannsloven - midlertidig fylling og fundamentering -17/38 - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanen samt bygge- og deleforbudet i strandsonen - bygging av fritidsbolig - 55/191 - 55/192 - Skutvik - Hamarøy
Dokument: Høring - dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanen samt bygge- og deleforbudet i strandsonen - bygging av fritidsbolig - 55/191 - 55/192 - Skutvik - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Æsvika - Galtneset næringsområde - Meløy
Dokument: Høring - reguleringsplan - detaljregulering - Æsvika - Galtneset næringsområde - Meløy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak mot fremmede arter - Kartlegging / bekjemping av fremmede skadelige planter - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til bekjempelse av fremmede skadelige planter - Beiarn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet - Sandskjæret - Sømna
Dokument: Retting - vedtak - akvakulturtillatelse - lokalitet Sandskjæret - Mowi ASA - Sømna
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømming ( svømmeopplæring ) i barnehage - Tilskudd og rapportering 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - svømming i barnehager - Vefsn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...