Norske-postlister.no

Om Norske-postlister.no

Norske-postlister.no er laget for effektivt å kunne gjøre åpne innsynshenvendelser i offentlige saker. Nettstedet er laget for å skape mer åpenhet rundt og innsyn i hva norske kommuner, departement, etater, tilsyn, osv holder på med. Retten til innsyn i offentlige virksomheter er et grunnleggende demokratisk prinsipp.

Det finnes flere steder hvor postlister/offentlige journaler er samlet på ett sted [1, 2], men ingen av disse viser hva svaret på innsynshenvendelsene var. Ved å liste ut journalposter og kjapt linke til Mimes Brønn, så gjør Norske-postlister.no dette meget effektivt for de som ønsker å sette søkelys på en sak (typisk borgerjournalistikk).

Offentleglova brukes mye av journalister, men er også interessant for oss som ikke er journalister. Vi har alle rett til å søke innsyn i offentlige saker og dokumenter. Man har lov å være anonym når man gjør dette.

Tjenesten er laget av Hallvard Nygård. Den er laget i privat regi. Den har fått støtte til drift av Fritt Ord. Den er ikke assosiert med noen mediehus eller andre kommersielle aktører. Den største kostnad er timene jeg har lagt ned i det og har dermed ikke kostet 44 millioner. Rent personlig er dette en utfordring i scaping og skalering. Primært har scraping av innsynsportaler vært brukt. Sekundært er PDFer scrapet. Og hos en del er det søkt innsyn i postjournal for siste 10 år. Med over 400 kommuner så blir dette mange adresser (URL), mange systemer, mange leverandører, mange innsynshenvendelser, mange klager på avslag, med mer.

Live tall

Per i dag inneholder Norske-postlister.no følgende.

 • 127 145 031 journalposter totalt
 • 686 myndigheter med journalposter
 • Journalposter per kilde (innsynsløsning/scraper):
 • 11 126 229 journalposter - Har link til selve dokumentet
 • Personvern:
 • Tilbakemeldinger

  Tar gjerne i mot tilbakemeldinger på Twitter, @NorPostlister eller @hallny. Du kan også sende epost.

  Dersom din etat/kommune har trukket tilbake en journalpost/sak (f.eks. ny informasjon som gjør at saken blir skjermet for offentligheten), så ikke nøl med å ta kontakt. Det går også an å trekke tilbake ved å gå inn på hver enkelt sak.

  Personvern

  Persondata i journalene som publiseres

  Journalpostene kan inneholde persondata og taushetsbelagt informasjon dersom myndigheten som produserte de ikke har skjermet opplysningene. På Norske-postlister.no etterstrebes det at slik informasjon ikke blir med ut i løsningen og publiseres. Noen opplysninger vil være tilgjengelig.

  Noen tiltak før journalposter publiseres:

 • Fødselsnummer blir fjernet. Fødselsnummer er lett for en maskin å finne og kan dermed fjernes automatisk. Det har vist seg at postlister kan inneholde mange slike. Hvis de blir funnet, så varsles myndigheten som originalt publiserte det samt Datatilsynet. Journalposter med fødselsnummer blir skjermet før publisering på Norske-postlister.no.
 • Personnavn blir fjernet. Basert på lister fra SSB samt utdrag fra Motorvognregisteret, så fjernes automatisk personnavn. Totalt er det ca 230 000 ulike fornavn, mellomnavn og etternavn som blir forsøkt fjernet. Dette er estimert at denne metoden vil ta ca 95% av alle navn (basert på test mot Motorvognregisteret). Ta kontakt dersom personnavn dukker opp i en sak, så vil det etterstrebes å ta det bort. Dette gjelder ikke firmanavn.
 • Personalmapper, med mer blir fjernet. En del typer saker blir skjermet før publisering på norske-postlister.no. Dette gjelder saker som utelukkende inneholder persondata som personalmappe, elevmappe, med mer.
 • Epostadresser blir sladdet. Mange journalposter inneholder epostadresse til avsender eller mottaker i til-/fra-feltet. Epostadresser kan peke på en konkret person ('[email protected]'), så alle epostadresser blir tatt bort. Dette for å unngå persondata, men også unngå spam til den som eier adressen. Navnet på domenet blir vist (F.eks. 'vegvesen.no').
 • Siden personnavn er tatt bort fra journalene, så tillates søkeroboter (f.eks. Google og Bing) å hente ned og indeksere nettstedet.

  Persondata fra besøkende på Norske-postlister.no

  Dette nettstedet lagrer anonymisert IP-adresse, nettleser, sporingsid (14 dager, cookie) og hva som besøkes. Dette inkluderer hvilke søk som blir utført. Formål med dette er statistikk, forbedring av tjenesten samt feilhåndtering. Det benyttes en cookie, for å spore hvilke forespørsler som hører til hvilken nettleser.

  Denne nettsiden benytter Google Analytics for å lage statistikk på besøkende. IP-adresse lagres ikke hos Google.

  Utvidet tilgang til Kibana

  Bak denne løsningen kjører en Elasticsearch-database med tilhørende Kibana-grensesnitt. Dersom din organisasjon er intressert i en slik tilgang, så ta kontakt. Kibana er et effektivt verktøy for å rafinere spørringer, lage grafer, med mer. Verktøyet er avansert å bruke.

  Eksempel fra Kibana med søk etter utgående brev med tekst 'vedtak om' hos Mattilsynet over tid. Kan drille ned og få innsikt i data.

  Eksempel fra Kibana med graf av utgående brev med tekst 'vedtak om' hos Mattilsynet over tid per næringskode. Fjørfehold er markert.