Norske-postlister.no


Viser [63] av [63].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak BRLU, 03092020, Sak 9/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Tilbakemelding - Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - Konsekvenser av utslipp til vann - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Kjølevannstunnel fra planlagt datalager på Gromstul Innsyn i to rapporter om utslippet av varmt vann i Norsjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Google-utslipp i Nordsjø - høringsuttalse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Høringsuttalelse - reguleringsplan for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Svar - Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - konsekvens drikkevann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - konsekvens drikkevann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - tilleggsdokumentasjon utslipp til vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak GULU, 25082020, Sak 14/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - varsel om utfyllende informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak GULU, 25082020, Sak 14/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak KLOLU, 20082020, Sak 17/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul. Varsel om utfyllende informasjon.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Drangedal kommune , Forsvarsbygg, Fortidsminneforeningen avd. Telemark, Forum for natur og friluftsliv Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Gea Norvegica Geopark, Grenland Friluftsråd v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grenland Næringsforening , Herøya industripark, Ineos, Jordvernforeningen i Telemark, Kviteseid kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], LO i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Midt-Telemark kommune, Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern, Naturvernforbundet, Nome kommune, Norges Geotekniske Institutt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, Norsk Maritimt Museum, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Notodden kommune, Nye Veier AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vestfold og Telemark, Riksantikvaren, Seljord kommune , Sivilforsvaret, Skagerak Energi AS, Skagerak Nett AS, Skien by, Skien Historielag, Skien Håndverk- og industriforening, Skien kommune, kirkevergen, Skien Turlag, Skienselva Elveeierlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen region sør, Statkraft, Statnett SF, Statsbygg Region Sør, Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni, Sør-Øst politidistrikt, Telemark Arkitektforening, Telemark Botaniske Forening, Telemark Museum, Telemark Natur og Ungdom avd. Skien, Telemark Turistforening , Telemarkkanalens Venner, Telenor Norge AS Drift og leveranse Utbygging ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune, Tokke kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Trygg Trafikk Telemark, Vekst i Grenland AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vinje kommune, Visit Telemark AS, Yara
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Ny vei til Valebø / Notodden langs Jernverkssvegen og forlengelsen av Hynivegen til Liabrua.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Tilbakemelding fra Gjerpen lokalutvalg - Detaljregulering kjølevann Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Uttalelse til reguleringsplan for kjølevannstunnel fra Nordsjø til Gromstul i Skien kommune - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak ØVLU, 18082020, Sak 8/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak ÅFLU, 19082020, Sak 8/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Skien Turlag - Høringsuttalelse til reguleringsplan for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul. Bekrefter å ha mottatt merknad.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Tilbakemelding - detaljregulering for kjølevann til Gromstul - utsatt høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]/tilbakeføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak , 17082020, Sak 43/20, Rådene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak VALU, 17082020, Sak 8/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak SKLU, 18082020, Sak 8/20, Lokalutvalgene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak RÅPF, 17082020, Sak 37/20, Rådene - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul. Utsatt høringsfrist.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Drangedal kommune , Forsvarsbygg, Fortidsminneforeningen avd. Telemark, Forum for natur og friluftsliv Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Gea Norvegica Geopark, Grenland Friluftsråd v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grenland Næringsforening , Herøya industripark, Ineos, Jordvernforeningen i Telemark, Kviteseid kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], LO i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Midt-Telemark kommune, Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern, Naturvernforbundet, Nome kommune, Norges Geotekniske Institutt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, Norsk Maritimt Museum, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Notodden kommune, Nye Veier AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vestfold og Telemark, Riksantikvaren, Seljord kommune , Sivilforsvaret, Skagerak Energi AS, Skagerak Nett AS, Skien by, Skien Historielag, Skien Håndverk- og industriforening, Skien kommune, kirkevergen, Skien Turlag, Skienselva Elveeierlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen region sør, Statkraft, Statnett SF, Statsbygg Region Sør, Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni, Sør-Øst politidistrikt, Telemark Arkitektforening, Telemark Botaniske Forening, Telemark Museum, Telemark Natur og Ungdom avd. Skien, Telemark Turistforening , Telemarkkanalens Venner, Telenor Norge AS Drift og leveranse Utbygging ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune, Tokke kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Trygg Trafikk Telemark, Vekst i Grenland AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vinje kommune, Visit Telemark AS, Yara
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Forslag til pumping av vann - kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Hva mener du om detaljregulering for kjølevann til Gromstul?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Forespørsel om ytterligere dokumentasjon - detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Høringsinstanser i saken om kjølevann til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Tilsvar epost av 22. juni 2020 med tittel: Høring Gromstul vanntunnell fra Norsjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Varsel om oppstart av reguleringsplan for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul - uttalelse fra Miljørettet helsevern i Grenland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Nytt brev med rettelse - Hva mener du om reguleringsplan for kjølevann til Gromstul?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Norges Geotekniske Institutt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Maritimt Museum, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Skien kommune, kirkevergen, Skienselva Elveeierlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni, Telemark Arkitektforening, Telemark Botaniske Forening, Telemark Natur og Ungdom avd. Skien, Skagerak Energi AS, Statens vegvesen region sør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarsbygg, Riksantikvaren, Sør-Øst politidistrikt, Vekst i Grenland AS, Statnett SF, Telemark Turistforening , Drangedal kommune , Miljødirektoratet, Skien Historielag, Grenland Næringsforening , Direktoratet for mineralforvaltning, Gea Norvegica Geopark, Visit Telemark AS, LO i Telemark, Notodden kommune, Tinn kommune, Nome kommune, Seljord kommune , Vinje kommune, Tokke kommune, Kviteseid kommune, Grenland Friluftsråd v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljørettet helsevern, Telemark Museum, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Naturvernforbundet, Skagerak Nett AS, Telenor Norge AS Drift og leveranse Utbygging Vest, Mattilsynet, Fortidsminneforeningen avd. Telemark, Forum for natur og friluftsliv Telemark, Statkraft, Telemarkkanalens Venner, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vestfold og Telemark, Skien Håndverk- og industriforening, Statsbygg Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trafikk Telemark, Jordvernforeningen i Telemark, Skien Turlag, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Nye Veier AS, Midt-Telemark kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sivilforsvaret
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Uttalelse - kjølevannstunnel Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Tilbakemelding - Forslag til detaljregulering for Bølevegen 80 - Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Hva mener du om reguleringsplan for kjølevann til Gromstul?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Drangedal kommune , Forsvarsbygg, Fortidsminneforeningen avd. Telemark, Forum for natur og friluftsliv Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Gea Norvegica Geopark, Grenland Friluftsråd v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grenland Næringsforening , Jordvernforeningen i Telemark, Kviteseid kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], LO i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Midt-Telemark kommune, Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern, Naturvernforbundet, Nome kommune, Norges Geotekniske Institutt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, Norsk Maritimt Museum, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Notodden kommune, Nye Veier AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vestfold og Telemark, Riksantikvaren, Seljord kommune , Sivilforsvaret, Skagerak Energi AS, Skagerak Nett AS, Skien by, Skien Historielag, Skien Håndverk- og industriforening, Skien kommune, kirkevergen, Skien Turlag, Skienselva Elveeierlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen region sør, Statkraft, Statnett SF, Statsbygg Region Sør, Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni, Sør-Øst politidistrikt, Telemark Arkitektforening, Telemark Botaniske Forening, Telemark Museum, Telemark Natur og Ungdom avd. Skien, Telemark Turistforening , Telemarkkanalens Venner, Telenor Norge AS Drift og leveranse Utbygging ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune, Tokke kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Trygg Trafikk Telemark, Vekst i Grenland AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vinje kommune, Visit Telemark AS
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Saksutskrift - Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - 1.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak UKMB, 16062020, Sak 66/20, Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - 1.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Svar til Midt-Telemark Kommune - Vedrørende informasjon om datalagringssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Svar vedrørende informasjon om datalagringssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedr «Kjølevannstunnel fra Norsjø i fm med datalagringssenter på Gromstul i Skien kommune»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - oversendelse av planforslag - epost 1 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - oversendelse av planforslag - epost 2 av 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Uttalelse - Kjølevannstunnel fra Norsjø i fm med datalagringssenter på Gromstul i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Vedtak UKMB, 31032020, Sak 25/20, Detaljregulering for kjølevann til Gromstul - planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering Kjølevannsløsning til Gromstul - oversendelse av revidert planprogram med tilhørende dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og høring av planprogram for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul, gbnr 11/1 - planID 2020001- Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Innspill til høring om kjølevannstunnel Norsjø-Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Innspill til reguleringsvarsel og planprogram - reguleringsplan - kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul - gbnr. 11/1 - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Innspill - detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Varsel om oppstart av reguleringsplan for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul - uttalelse fra Miljørettet helsevern i Grenland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1 - uttalelse - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Høringsuttalelse - reguleringsplan for Kjølevannstunnell fra Norsjø til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1 - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Svar - varsel om oppstart av detaljregulering for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram av detaljregulering for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1 - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for kjølevannstunnel fra Nordsjø til Gromstul i Skien kommune - gbnr. 11/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Kjølevannstunnel Norsjø-Gromstul - kort frist for planprogram på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Gromstul - deler av Gbnr 11/1
Dokument: Uttalelse til detaljregulering av kjølevannstunnel til Gromstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 11/1 - Gromstul - reguleringsplan
Dokument: Resultat av arkeologisk registrering - Site Telemark - Gromstul - vannkjøleløsninger - gbnr. 11/1
Søk innsyn i dokumentet/saken