Norske-postlister.no


Viser [100] av [237].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering- Helsefagarbeider fast 3. helg 15,38 % Haugesgate Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering - 100 % Fast vernepleier/sykepleier Gulsetmyra Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering - 100 % Fast Vernepleier/sykepleier Haugesgate Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering 72,73% fast sykepleier stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering - sykepleier 100 % fast stilling -Gulset hjemmetjeneste 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: 85% Helsefagarbeider Ytre Gjerpen 2.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering -Sykepleier 50%- Ytre Gjerpen 2- Svangerskapsvikariat.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering helg SAMBA utdannings stilling 18,08 %
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering SAMBA sykepleier 50 % fast stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Enhetsleder Krisesenteret i Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: 2 faste 19,48 % stillinger for helsefagarbeidere/studenter i helsefag -Gulset hjemmetjeneste 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Tilkallingsvikarer Dagavdelingen Lyngbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderingsskjema - diverse stillinger Klyve hjemmetjeneste 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Vernepleier/ miljøterapeut 100 % vikariat Stigertun 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Helsefagarbeider 74 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og behandlingssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Helsefagarbeider 45,54% Meensveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Miljøterapeut 2 x 30 % fast Stigertun 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillings vurdering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avlastningsbolig 21,44 %, 22,54 %, 22,77%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avlastningsbolig 22,65 %16,67%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderinsskjema 75 og 80 % stilling vikariat sykepleier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet],kveld og dag,kveld
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Tilkallingsvikarer Tamburlund 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Vernepleier/sykepleier Maribakkane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering helsefagarbeider 15 % natt Tamburlund 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering utdanningsstilling 2.hver helg Tamburlund 1 33.8 %
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] x 2 14,67 % Halvdansgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Miljøterapeut 40 % Tamburlund 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Einaren avlastningsbolig helg 45,77%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Helsefagarbeider 35,92% Moflataveien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsutlynsing Dagavdeling Lyngbakken september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Vernepleier/relevant høyskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillings vurdering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] avlastningsbolig 45,77 %
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Laborant 100 % fast- Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering-sykepleier 83%- fast- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og behandlingssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: 3 helgestillinger - helsefagarbeider/spl.stud ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og behandlingssenter enhet 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Fast sykepleier stilling 100% Korttidsenheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Helsefagarbeider 7,05 (hver 6. helg) % Klyve hjemmetjeneste 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering hjelpepleier 50% natt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Sykepleier 62% vikariat natt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering- 6. hver helg 14,56 % Haugesgate Bofelleskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering vikariat helsefagarbeider 3,5 mnd 95 % Haugesgate Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering sykepleier/vernepleier 100 % vikariat Gulset sykehjem og bokollektiv, Enhet 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering vikariat 78,37 % helsefagarbeider Gulset sykehjem og bokollektiv, Enhet 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvudering - Private avlastere - Enhet for avlastning utenfor institusjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: 17,84% helgstilling - Ytre Gjerpen hjemmetjeneste 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier 2 x 70 % fast og vikariat 100% og 75% vikariat Øyeblikkelig hjelp sengepost - KAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Fastlegehjemmel Borgeåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Spesialkonsulent Stab og støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: 2x75%vikariat-sykepleier Ytre Gjerpen hjemmetjeneste 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] -18,08%- vikariat Ytre Gjerpen 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering - Helsefagarbeider 88 % Fast Tamburlund 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering 50 % fast Helsefagarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering helsefagarbeider fast natt 13,33 % Halvdansgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering- Fast Helsefagarbeider 86 % Tamburlund 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Helsefagarbeider 45 % fast Tamburlund 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Lege Skien Helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Saksbehandler 100% Tjenestekontoret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Alarmsentraloperatør 100% fast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Utlysning Sykepleier/vernepleier 100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem og bokollektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier 100% fast, Gulset sykehjem og bokollektiv, enhet 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: 10% Helsefagarbeider Ytre Gjerpen 2.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering 1 x 100% vernepleier/miljøterapeut vikariat, Stigertun 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Utlysning fast stilling sykepleier natt 62,4% korttidsenheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Utlysning fast sykepleier stilling 80% korttidsenheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering 1 x 30% stilling hver 3 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og 1x 30% hver 3 helg langvakter dagtid - Stigertun 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Vernepleier 90 % Solbergtun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Tilkallingsvikarer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Falkumvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderingsskjema Helsefagarbeider natt 57,98% fast Lyngbakken enhet 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Utlysning diverse helgestillinger i enhet 4, 12%-20%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderingskjema 4 x Utd.stilling/helsefagarbeider Fast 16,33 - 23,47 %
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier natt Avklaring, fast 64,08%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Helgestillinger Holbergsgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeut 61,27% fast Søndre Falkumvei, 2 stillinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/utd stilling 13,62% - 17,02% 3 stillinger ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Falkumvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stilling vurdering 90% fast sykepleier Haugsåsen bokollektiv 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Utd stilling / Fagarbeider 46,95% hvilende natt fast Arkaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Helsefagarbeider 14,08% - 28,16% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Falkumvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Diverse helgestillinger, helsefagarbeidere/ studenter innen helsefag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og behandlingssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingvsvurderingsskjema - 3 x 75 % sykepleier/vernepleier Klyve hjemmetjeneste 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Utd. Stilling / Fagarbeider 9,86 - 19,72 - 24,3 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Arkaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderingsskjema - Sykepleier/ Vernepleier 75 % x 2 vikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Helsefagarbeider/spl/vpl student 22,1% helgestilling fast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Helsefagarbeider/utd.stilling 24,53% - Haugsåsen 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Faste helge stillinger ved Sportsplassen bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurderingsskjema 100% sykepleier stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Utlysning helgestilling helsefagarbeider/ sykepleierstudent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stillinger ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem og bokollektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Diverse helgestillinger - helsefagarbeider ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og behandlingssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Sykepleier 50% natt fast Haugsåsen 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier fast 100% Gulset hjemmetjeneste 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier/ vernepleier / helsefagarbeider med videreutdanning i geriatri og demens Østli og Vestli på Klyvetunet 1 stilling á 45 %, natt og 1 stilling á 13,6% Ledig fra 1. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering Sykepleier/vernepleier 75% fast Gjerpen sykehjem enhet 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering vernepleier 100 % Einaren avlastningsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Fysioterapeut 100 % fast Ergo- og fysioterapitjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Lege Skien Helsehus - 2 x 100% stilling fast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier 80 % stilling vikariat KAD - Øyeblikkelig hjelp sengepost
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering 80 % Vernepleier og 80 % Miljøterapeut. Sportsplassen bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: stillingsvurdering sykepleier 100% fast- Lyngbakken enhet 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering teamansvarlig 100 % Einaren avlastningsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering - Saksbehandler - 100% - Tjenestekontoret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...