Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [89 847 251].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Dokument: Svar på søknad - Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Helsefagarbeider ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4440670859
  Dokument: Tilsettingsavtale ny
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnevernkonsulent 100% fast stilling Oppvekst, Alta kommune - st. ref. 4447551950
  Dokument: Ny tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Deling av eiendom - Russeluftveien
  Dokument: Informasjon om fradeling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsettinger Vina AOS
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsettinger Vina AOS
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsettinger Vina AOS
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsettinger Vina AOS
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Skjenkebevilling 17. og 18. desember 2021
  Dokument: Førjulsfesten 17. og 18. desember AVLYST
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skade i Bigán Ovllá geaidnu 7
  Dokument: Ref 2021/581-4/270 - KLPref452012-sa206
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad til kulturskolen
  Dokument: Søknadsskjema - Kulturskolen
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Søknad til kulturskolen
  Dokument: Søknadsskjema - Kulturskolen
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Havnestyret - 06.12.2021
  Dokument: Protokoll - Havnestyret - 06.12.2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Budsjett 2021 også 20_631
  Dokument: Utfylt budsjettreguleringsskjema nr. K-6/21
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Forsikring
  Dokument: Regresskrav etter vannskade
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Budsjett 2022 se også 2021_1
  Dokument: Kvæfjord IL 1.12.2021 Notat om friidrettsanlegget på Borkenes stadion
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Budsjett 2022 se også 2021_1
  Dokument: Kvæfjord IL 19.11.2021 Innspill til kommunens budsjettarbeid, budsjettåret 2022
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kontrollutvalg K-Sekretariat
  Dokument: Kvæfjord kontrollutvalg - endring av sekretær fra 1.1.22
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr 56 Bnr 98 - Nedgravd avfallsløsning for hytterenovasjon
  Dokument: 2021/856 KRN - Om mottatt søknad om dispensasjon for nedgravd avfallsanlegg for hytterenovasjon Gnr 56 Bnr 98 - Ny alternativ plassering
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 31 bnr 879, 884
  Dokument: sak 2021/9759
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: ***** ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Bedriftsrettet-/etablererstøtte - Arctic Prime AS
  Dokument: Anmodning om utbetaling av tilskudd
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gravemeldinger 2021
  Dokument: Gravemelding Jessen Rør
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Drenering av jordbruksjord
  Dokument: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjekt Drenering på eiendom 5411-32/1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Drenering av jordbruksjord
  Dokument: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 40 bnr 2
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Budsjett 2022 se også 2021_1
  Dokument: Husby barnehage samarbeidsutvalget 29.11.21 Innspill på budsjett og økonomiplanen
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Budsjett 2022 se også 2021_1
  Dokument: Vik oppvekstsenter samarbeidsutvalget 6.12.21 Innspill til budsjett
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr 57 Bnr 73 - Ny avkjørsel fra kommunal vei og oppstillingsplass / parkering
  Dokument: 2021/768 KRN - Om planer om ny avkjørsel / oppstillingsplass på eiendommen Gnr 57 Bnr 73, Bygdeveien 79 - Uttalelse fra Veg og trafikk/DRU Harstad kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr 57 Bnr 73 - Ny avkjørsel fra kommunal vei og oppstillingsplass / parkering
  Dokument: Vår ref. 2021/768 KRN - Om planer om ny avkjørsel og oppstillingsplass på eiendommen Gnr 57 Bnr 73, Bygdeveien 79. Om mottatte uttalelser
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ekstraord næringsfond covid 19 tidl 20_829
  Dokument: Søknad støtteordning ekstraordinære midler næringsfond 2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 369/1 i Levanger (5037)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: referat fra ansvarsgruppemøte
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Møtereferat
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: E-post: 21_49622-1Brev til landets statsforvaltere om innreisetesting og selvtester 32654739_1_1.pdf
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Brev til statsforvaltere og kommuner om koronasertifikat
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Søknad om tilskudd - smil, 926192418
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Søknad om utbetaling av udekka, GNR 299/4 i Levanger (5037)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om SMIL-tilskudd til drenering og avløpssikring - 157642 - 5037/277/1 Øvre Hegle - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - smil
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ref 21-040854TVA-TTRO/TSTE - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: Kopi av oppnevning av medhjelper i tvangssalg - inntreden - ref 040536
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Årlig kontroll husdyrkonsesjon - produksjon i 2020
  Dokument: Ileggelse av standardisert erstatning etter kontroll av svineproduksjon i 2019
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Årlig kontroll husdyrkonsesjon - produksjon i 2020
  Dokument: Ileggelse av standardisert erstatning etter kontroll av svineproduksjon i 2019
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Kontrollskjema for underskrift og retur - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5037/305/5 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Uttalelse til plan for nydyrking - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 5037/305/5
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Helgestilling helsefagarbeider Institusjonstjenesten - st. ref. 4451927893
  Dokument: Svar på søknad - Helgestilling helsefagarbeider Institusjonstjenesten - st. ref. 4451927893
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Helgestilling helsefagarbeider Institusjonstjenesten - st. ref. 4451927893
  Dokument: Svar på søknad - Helgestilling helsefagarbeider Institusjonstjenesten - st. ref. 4451927893
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Rådgiver organisasjonsutvikling Levanger kommune - st. ref. 4450976635
  Dokument: Svar på søknad - Rådgiver organisasjonsutvikling Levanger kommune - st. ref. 4450976635
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Dokument: Svar på søknad - Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Dokument: Svar på søknad - Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Dokument: Svar på søknad - Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Miljøarbeider Staupslia 39 Enhet Hjemmetjenester - st. ref. 4452881732
  Dokument: Svar på søknad - Miljøarbeider Staupslia 39 Enhet Hjemmetjenester - st. ref. 4452881732
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Miljøarbeider Staupslia 39 Enhet Hjemmetjenester - st. ref. 4452881732
  Dokument: Svar på søknad - Miljøarbeider Staupslia 39 Enhet Hjemmetjenester - st. ref. 4452881732
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Miljøarbeider Staupslia 39 Enhet Hjemmetjenester - st. ref. 4452881732
  Dokument: Svar på søknad - Miljøarbeider Staupslia 39 Enhet Hjemmetjenester - st. ref. 4452881732
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Samlesak Skogfond og NMSK tilskudd Levanger 2021
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 322/1 i Levanger (5037)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlesak Skogfond og NMSK tilskudd Levanger 2021
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 143/1 i Levanger (5037)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlesak Skogfond og NMSK tilskudd Levanger 2021
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 203/1 i Levanger (5037)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
  Dokument: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=bwe9rb, SakId=403101)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnehagelærer Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455960182
  Dokument: Svar på søknad - Barnehagelærer Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455960182
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Søsken søker avlastningsfamilie Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453947828
  Dokument: Svar på søknad - Søsken søker avlastningsfamilie Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453947828
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Søknad om ettergodkjenning av utbygging av terasser og trapperom - 5037/314/167 Marknadsvegen 2E - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om ettergodkjenning av utbygging av terasser og trapperom - 5037/314/167 Marknadsvegen 2E - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om oppgradering av bygninger - 5037/253/5 Rinnleiret 39 og 46 - Levanger kommune
  Dokument: Søknad om oppgradering av bygninger - 5037/253/5 Rinnleiret 39 og 46 - Levanger kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gravemelding med ferdigmelding - 5037/208/56 Hammerøyvegen - Stiklestad Eiendom Åsen AS
  Dokument: Gravemelding med ferdigmelding - 5037/208/56 Hammerøyvegen - Stiklestad Eiendom Åsen AS
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Jord- og konsesjonslov
  Dokument: Invitasjon til landhandleri med tema fra jord- og konsesjonsloven onsdag 2. februar
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: Lånedokumenter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Eldrerådet 2019-2023
  Dokument: Møteprotokoll Eldrerådet Trøndelags ekstraordinære møte 061221
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Nytt hovedavløp - 5038/30/5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 975857182
  Dokument: Overtakelse av SMIL-søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Nytt hovedavløp - 5038/30/5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 975857182
  Dokument: Trekker SMIL-søknad - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] overtar
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Nytt hovedavløp - 5038/30/5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 975857182
  Dokument: E-post til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Nytt hovedavløp - 5038/30/5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 975857182
  Dokument: Vedtak om SMIL-tilskudd i jordbruket 5038/37/5 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tiltak Korona - Covid-19 - 2021
  Dokument: Brev til statsforvaltere og kommuner om koronasertifikat
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tiltak Korona - Covid-19 - 2021
  Dokument: Brev fra Helsedirektoratet til landets statsforvaltere om innreisetesting og selvtester
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tiltak Korona - Covid-19 - 2021
  Dokument: Unntatt offentlighet - Møte med Helseministeren og alle landets kommuner 061221 kl 14:00-15:00 - tentativt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 296/1 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Skolerapportering nov 21
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skogfond - 5038/281/1 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 281/1 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skogfond - 5038/164/7 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 164/7 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om dispensasjon til oppføring av gjerde - 5038/16/290 Torgils gate 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Liten rettelse angående klage byggesak 5038/16/290 Torgils gate
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skogfond - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 176/1 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skogfond - 5038/166/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 166/3 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Behovsmelding med søknad om startlånmidler for 2022
  Dokument: Behovsmelding med søknad om startlånmidler er åpen fra i dag - 061221
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: NAV tar over distribusjon av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret - Aa-registeret
  Dokument: NAV tar over distribusjon av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret - Aa-registeret
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/225/5/17 Lemyra 7 - Værdalsbruket AS
  Dokument: Situasjonskart 5038/225/5/17 Lemyra 7
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/230/4/112 Jervdalen 12 - Værdalsbruket AS
  Dokument: Situasjonskart 5038/230/4/112 Jervdalen 12
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage på vedtak om avslag treningskontakt - ***** ***** *****
  Dokument: Avgjørelse - klagesak - treningskontakt - ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Skogfond - 5038/118/4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 118/4 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om ledsagerbevis - ***** *****
  Dokument: Legeerklæring - ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Skogfond - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 1/1 i Verdal (5038)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Invitasjon til landhandleri med tema fra jord- og konsesjonsloven onsdag 020222
  Dokument: Invitasjon til landhandleri med tema fra jord- og konsesjonsloven onsdag 020222
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om oppføring av nytt anlegg / konstruksjon - 5038/275/73 - Felleskjøpet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om oppføring av nytt anlegg / konstruksjon - 5038/275/73 - Felleskjøpet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: SPERA AS
  Sak: Søknad om ledsagerbevis - ***** *****
  Dokument: Søknad om ledsagerbevis - ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...