Norske-postlister.no

Innsyn i saksdokumenter

Norske-postlister.no benytter tjenesten Mimes Brønn for å gjøre åpne innsyn i saker. Det gjør at dokumenter som noen har søkt innsyn i vil være tilgjengelig for alle andre i etterkant. Under viser dokumenter som det er søkt innsyn i fra Norske-postlister.no samt direkte bruke av Mimes Brønn. Listen oppdateres 4 ganger i døgnet. Se fullstendig liste hos Mimes Brønn.

Advarsel! Teknisk. Alaveteli, motoren som Mimes Brønn bygger på har noen API tilgjengelig. Norske-postlister.no bruker tags samt egenprodusert liste til å koble innsynshenvendelser til journalposter. Disse dataene (mapping fra Mimes Brønn request til saksnummer/dokumentnummer) er tilgjengelig som API.

Tall

Fra Norske-postlister.no er det søkt åpent innsyn i:

Inkludert andre innsynshenvendelser hos Mimes Brønn (totalt 373) er det spurt om innsyn i ca 1 278 journalposter.

Journalposter med innsynshenvendelse

Under listes ut journalposter i databasen til Norske-postlister.no hvor det er søkt innsyn.

Viser [100] av [1 278].
Sak: Melding om avvik - SETTL AS
Dokument: Melding om avvik - SETTL AS
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på dokument: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - DELTA
Dokument: Melding om avvik - DELTA
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på dokument: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - EVRY NORGE AS
Dokument: Melding om avvik - EVRY NORGE AS
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på dokument: Vellykket.
Sak: Noark 5 tjenestegrensesnitt
Dokument: Tjenestegrensesnittet - Evrys perspektiv
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - STAVANGER KOMMUNE
Dokument: Melding om avvik - STAVANGER KOMMUNE
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på dokument: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - HJELMELAND KOMMUNE
Dokument: Melding om avvik - HJELMELAND KOMMUNE
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - HELSE BERGEN HF
Dokument: Melding om avvik - HELSE BERGEN HF
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Noark 5 tjenestegrensesnitt
Dokument: Felt som savnes i Noark 5 - korrespondansepart
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Noark 5 tjenestegrensesnitt
Dokument: Prosjekt Noark 5 tjenestegrensesnitt
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Generelt om virksomhet i børser og andre regulerte markeder
Dokument: Hvitvaskning och PEP
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på dokument: Vellykket.
Sak: Klage på avslag av boligsoneavtale/ansatt
Dokument: Klage på avslag
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Svært forsinket.
Sak: Noark 5 tjenestegrensesnitt
Dokument: Notater etter møte 07.12.2018
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Seksjonsjef IKT infrastruktur - ref. 3948357446
Dokument: Offentlig søkerliste
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på dokument: Vellykket.
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...