Norske-postlister.no

Innsyn i saksdokumenter

Norske-postlister.no benytter tjenesten Mimes Brønn for å gjøre åpne innsyn i saker. Det gjør at dokumenter som noen har søkt innsyn i vil være tilgjengelig for alle andre i etterkant. Under viser dokumenter som det er søkt innsyn i fra Norske-postlister.no samt direkte bruke av Mimes Brønn. Listen oppdateres 4 ganger i døgnet. Se fullstendig liste hos Mimes Brønn.

Advarsel! Teknisk. Alaveteli, motoren som Mimes Brønn bygger på har noen API tilgjengelig. Norske-postlister.no bruker tags samt egenprodusert liste til å koble innsynshenvendelser til journalposter. Disse dataene (mapping fra Mimes Brønn request til saksnummer/dokumentnummer) er tilgjengelig som API.

Tall

Fra Norske-postlister.no er det søkt åpent innsyn i:

Inkludert andre innsynshenvendelser hos Mimes Brønn (totalt 373) er det spurt om innsyn i ca 1 833 journalposter.

Journalposter med innsynshenvendelse

Under listes ut journalposter i databasen til Norske-postlister.no hvor det er søkt innsyn.

Viser [100] av [1 833].
Sak: Melding om avvik - AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Dokument: Vedtak om irettesettelse - Melding om avvik - Agder kollektivtrafikk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Drift av eInnsyn og eFormidling
Dokument: Avvisning av tilbud
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Svært forsinket.
Sak: Østerrike Avslutning eldre bilaterale avtaler
Dokument: Verbalnote fra Østerrike
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - STATENS VEGVESEN
Dokument: Bekreftelse på utsatt svarfrist
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Anskaffelse - Drift av eInnsyn og eFormidling
Dokument: Prosjektplan
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Svært forsinket.
Sak: Anskaffelse - Drift av eInnsyn og eFormidling
Dokument: Behovsverifikasjon
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Svært forsinket.
Sak: Melding om avvik - STATENS VEGVESEN
Dokument: Bekreftelse på utsatt svarfrist
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - STATENS VEGVESEN
Dokument: Anmodning om utsettelse av svarfrist
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Sak: Melding om avvik - STATENS VEGVESEN
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Innsynsstatus hos Mimes Brønn på sak: Vellykket.
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...