Norske-postlister.no

Oversikt over postlister

Østfold

455 373 journalposter
7-30 dager siden datalast
190 587 journalposter
Ferske data
294 112 journalposter
7-30 dager siden datalast
747 621 journalposter
7-30 dager siden datalast
136 051 journalposter
7-30 dager siden datalast
25 267 journalposter
7-30 dager siden datalast
14 278 journalposter
7-30 dager siden datalast
0121 Rømskog kommune (frem til 31.12.2019)
7 135 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://romskog.kommune.no/postliste.197372.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Rømskog kommune i Aurskog-Høland kommune

0122 Trøgstad kommune (frem til 31.12.2019)
17 126 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.io.kommune.no/Historisk/trogstad/

Etter 31.12.2019 inngår Trøgstad kommune i Indre Østfold kommune

0123 Spydeberg kommune (frem til 31.12.2019)
19 736 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.io.kommune.no/Historisk/spydeberg/

Etter 31.12.2019 inngår Spydeberg kommune i Indre Østfold kommune

0124 Askim kommune (frem til 31.12.2019)
28 898 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.io.kommune.no/Historisk/askim/

Etter 31.12.2019 inngår Askim kommune i Indre Østfold kommune

0125 Eidsberg kommune (frem til 31.12.2019)
38 889 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.io.kommune.no/Historisk/Eidsberg/

Etter 31.12.2019 inngår Eidsberg kommune i Indre Østfold kommune

9 904 journalposter
Ferske data
109 446 journalposter
7-30 dager siden datalast
137 799 journalposter
Ferske data
0136 Rygge kommune (frem til 31.12.2019)
34 750 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://postliste.rygge.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Rygge kommune i Moss kommune

10 448 journalposter
7-30 dager siden datalast
0138 Hobøl kommune (frem til 31.12.2019)
7 822 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.io.kommune.no/Historisk/hobol/

Etter 31.12.2019 inngår Hobøl kommune i Indre Østfold kommune

Akershus

90 428 journalposter
7-30 dager siden datalast
0213 Ski kommune (frem til 31.12.2019)
73 439 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://postliste.ski.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Ski kommune i Nordre Follo kommune

129 754 journalposter
7-30 dager siden datalast
51 368 journalposter
Ferske data
0217 Oppegård kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.oppegard.kommune.no/postlister.430253.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Oppegård kommune i Nordre Follo kommune

575 639 journalposter
Ferske data
250 056 journalposter
7-30 dager siden datalast
47 746 journalposter
7-30 dager siden datalast
0226 Sørum kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.sorum.kommune.no/offentlig-journal.318913.no.html
Data hentet fra: https://innsynsorum.custompublish.com/?cat=517780

Etter 31.12.2019 inngår Sørum kommune i Lillestrøm kommune

0227 Fet kommune (frem til 31.12.2019)
48 929 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.fet.kommune.no/eInnsynfet/

Etter 31.12.2019 inngår Fet kommune i Lillestrøm kommune

178 353 journalposter
7-30 dager siden datalast
87 386 journalposter
7-30 dager siden datalast
68 875 journalposter
Ferske data
0231 Skedsmo kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Postliste/Postliste/

Etter 31.12.2019 inngår Skedsmo kommune i Lillestrøm kommune

330 008 journalposter
Ferske data
36 211 journalposter
7-30 dager siden datalast
117 695 journalposter
7-30 dager siden datalast
113 265 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://postliste.nes-ak.kommune.no/
Data hentet fra: https://postliste.nes.kommune.no/
Nes kommune hos innsynstjenesten Mimes Brønn

Andre/tidligere navn for myndigheten: Nes kommune (Akershus)

193 370 journalposter
7-30 dager siden datalast
86 495 journalposter
7-30 dager siden datalast
20 066 journalposter
7-30 dager siden datalast

Oslo

Hedmark

51 949 journalposter
Ferske data
34 476 journalposter
7-30 dager siden datalast
202 942 journalposter
Ferske data
54 106 journalposter
7-30 dager siden datalast
50 271 journalposter
7-30 dager siden datalast
63 105 journalposter
Ferske data
37 636 journalposter
Ferske data
30 898 journalposter
Ferske data
45 942 journalposter
Ferske data
66 674 journalposter
Ferske data
11 867 journalposter
Lenge siden datalast
69 876 journalposter
Ferske data
111 775 journalposter
Ferske data
40 856 journalposter
Ferske data
41 409 journalposter
7-30 dager siden datalast
34 410 journalposter
7-30 dager siden datalast
4 693 journalposter
7-30 dager siden datalast
5 905 journalposter
7-30 dager siden datalast
13 181 journalposter
7-30 dager siden datalast
3 707 journalposter
7-30 dager siden datalast

Oppland

15 992 journalposter
7-30 dager siden datalast
29 045 journalposter
7-30 dager siden datalast
22 535 journalposter
7-30 dager siden datalast
20 671 journalposter
7-30 dager siden datalast
25 761 journalposter
7-30 dager siden datalast
26 957 journalposter
Ferske data
36 686 journalposter
7-30 dager siden datalast
112 819 journalposter
Ferske data
40 973 journalposter
Ferske data
82 014 journalposter
Ferske data
129 703 journalposter
7-30 dager siden datalast
21 299 journalposter
Ferske data
456 journalposter
7-30 dager siden datalast
24 379 journalposter
7-30 dager siden datalast
21 149 journalposter
Ferske data
103 053 journalposter
Ferske data
60 513 journalposter
Ferske data
165 636 journalposter
Ferske data
57 579 journalposter
Ferske data
76 441 journalposter
Ferske data
61 375 journalposter
Ferske data

Buskerud

28 319 journalposter
7-30 dager siden datalast
141 131 journalposter
7-30 dager siden datalast
103 705 journalposter
7-30 dager siden datalast
33 561 journalposter
Ferske data
9 992 journalposter
7-30 dager siden datalast
27 558 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: http://postliste-nes.azurewebsites.net/
Nesbyen kommune hos innsynstjenesten Mimes Brønn

Andre/tidligere navn for myndigheten: Nes kommune (Buskerud)

38 087 journalposter
7-30 dager siden datalast
28 065 journalposter
7-30 dager siden datalast
37 767 journalposter
7-30 dager siden datalast
46 983 journalposter
7-30 dager siden datalast
1 345 journalposter
Ferske data
56 238 journalposter
7-30 dager siden datalast
0625 Nedre Eiker kommune (frem til 31.12.2019)
1 994 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.nedre-eiker.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Nedre Eiker kommune i Drammen kommune

324 666 journalposter
7-30 dager siden datalast
0627 Røyken kommune (frem til 31.12.2019)
147 011 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.royken.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Røyken kommune i Asker kommune

0628 Hurum kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.hurum.kommune.no/innholdssider/politikk-og-innsyn/postliste/
Data hentet fra: http://195.18.204.138/eInnsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Hurum kommune i Asker kommune

26 572 journalposter
7-30 dager siden datalast
1 334 journalposter
7-30 dager siden datalast
25 476 journalposter
7-30 dager siden datalast

Vestfold

167 620 journalposter
Ferske data
113 534 journalposter
Ferske data
190 329 journalposter
Ferske data
0711 Svelvik kommune (frem til 31.12.2019)
1 863 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.svelvik.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Svelvik kommune i Drammen kommune

22 085 journalposter
Ferske data
0713 Sande kommune (Vestfold) (frem til 31.12.2019)
1 993 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.sande-ve.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Sande kommune (Vestfold) i Holmestrand kommune

28 379 journalposter
Ferske data
0716 Re kommune (frem til 31.12.2019)
28 113 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://www.re.kommune.no/innsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Re kommune i Tønsberg kommune

0722 Nøtterøy kommune (frem til 31.12.2017)
104 461 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.v-man.no/noy/

Etter 31.12.2017 inngår Nøtterøy kommune i Færder kommune

0723 Tjøme kommune (frem til 31.12.2017)
59 406 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.v-man.no/tjo/

Etter 31.12.2017 inngår Tjøme kommune i Færder kommune

49 588 journalposter
Ferske data

Telemark

270 368 journalposter
Ferske data
275 095 journalposter
Ferske data
61 856 journalposter
Ferske data
13 200 journalposter
7-30 dager siden datalast
192 082 journalposter
Ferske data
87 007 journalposter
Ferske data
42 758 journalposter
Ferske data
7 811 journalposter
Ferske data
0821 Bø kommune (Telemark) (frem til 31.12.2019)
10 867 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/bo/

Etter 31.12.2019 inngår Bø kommune (Telemark) i Midt-Telemark kommune

0822 Sauherad kommune (frem til 31.12.2019)
11 965 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/sauherad/

Etter 31.12.2019 inngår Sauherad kommune i Midt-Telemark kommune

126 334 journalposter
7-30 dager siden datalast
11 440 journalposter
7-30 dager siden datalast
34 530 journalposter
7-30 dager siden datalast
25 900 journalposter
Ferske data
37 745 journalposter
7-30 dager siden datalast
18 635 journalposter
7-30 dager siden datalast
37 881 journalposter
Ferske data
90 587 journalposter
Ferske data

Aust-Agder

163 470 journalposter
Ferske data
153 619 journalposter
7-30 dager siden datalast
318 077 journalposter
7-30 dager siden datalast
18 537 journalposter
7-30 dager siden datalast
45 893 journalposter
Ferske data
29 312 journalposter
Ferske data
72 459 journalposter
7-30 dager siden datalast
134 070 journalposter
Ferske data
5 769 journalposter
Ferske data
39 625 journalposter
Ferske data
8 000 journalposter
7-30 dager siden datalast
59 646 journalposter
7-30 dager siden datalast
17 805 journalposter
7-30 dager siden datalast
16 555 journalposter
7-30 dager siden datalast
55 237 journalposter
7-30 dager siden datalast

Vest-Agder

1002 Mandal kommune (frem til 31.12.2019)
72 940 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.ddv.no/einnsynMAN/

Etter 31.12.2019 inngår Mandal kommune i Lindesnes kommune

117 711 journalposter
Lenge siden datalast
21 680 journalposter
Ferske data
1017 Songdalen kommune (frem til 31.12.2019)
10 857 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://songdalen.pj.360online.com/

Etter 31.12.2019 inngår Songdalen kommune i Kristiansand kommune

1018 Søgne kommune (frem til 31.12.2019)
255 156 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://212.37.255.195/eInnsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Søgne kommune i Kristiansand kommune

1021 Marnardal kommune (frem til 31.12.2019)
34 692 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.ddv.no/einnsynMAR/

Etter 31.12.2019 inngår Marnardal kommune i Lindesnes kommune

22 083 journalposter
Ferske data
1027 Audnedal kommune (frem til 31.12.2019)
10 893 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.ddv.no/einnsynAUD/

Etter 31.12.2019 inngår Audnedal kommune i Lyngdal kommune

1029 Lindesnes kommune (1964–2019) (frem til 31.12.2019)
34 346 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.ddv.no/einnsynLIN/

Etter 31.12.2019 inngår Lindesnes kommune (1964–2019) i Lindesnes kommune

23 001 journalposter
Veldig lenge siden datalast
9 663 journalposter
Ferske data
45 590 journalposter
Ferske data
58 402 journalposter
7-30 dager siden datalast

Rogaland

42 161 journalposter
Ferske data
678 219 journalposter
Ferske data
399 376 journalposter
Ferske data
256 140 journalposter
Ferske data
90 089 journalposter
Ferske data
118 860 journalposter
Ferske data
81 752 journalposter
Ferske data
42 235 journalposter
Ferske data
87 554 journalposter
7-30 dager siden datalast
44 397 journalposter
Ferske data
197 452 journalposter
7-30 dager siden datalast
131 776 journalposter
Ferske data
32 225 journalposter
Ferske data
1129 Forsand kommune (frem til 31.12.2019)
11 943 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/forsand/

Etter 31.12.2019 inngår Forsand kommune i Sandnes kommune

82 475 journalposter
Ferske data
83 203 journalposter
Ferske data
25 435 journalposter
Ferske data
24 052 journalposter
Ferske data
1141 Finnøy kommune (frem til 31.12.2019)
95 550 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/finnoy/

Etter 31.12.2019 inngår Finnøy kommune i Stavanger kommune

1142 Rennesøy kommune (frem til 31.12.2019)
29 053 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://rennesoy-kommune.pj.360online.com/

Etter 31.12.2019 inngår Rennesøy kommune i Stavanger kommune

4 135 journalposter
7-30 dager siden datalast
8 464 journalposter
Ferske data
340 928 journalposter
7-30 dager siden datalast
257 109 journalposter
Ferske data
3 061 journalposter
Ferske data
49 641 journalposter
Ferske data

Hordaland

495 309 journalposter
7-30 dager siden datalast
14 309 journalposter
Ferske data
20 439 journalposter
Ferske data
129 971 journalposter
7-30 dager siden datalast
34 journalposter
7-30 dager siden datalast
33 898 journalposter
7-30 dager siden datalast
218 360 journalposter
Ferske data
1227 Jondal kommune (frem til 31.12.2019)
20 788 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/jondal/

Etter 31.12.2019 inngår Jondal kommune i Ullensvang kommune

1228 Odda kommune (frem til 31.12.2019)
6 047 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://www.odda.kommune.no/innsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Odda kommune i Ullensvang kommune

9 008 journalposter
Ferske data
14 143 journalposter
Ferske data
7 173 journalposter
Ferske data
1234 Granvin herad (frem til 31.12.2019)
3 428 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/granvin/

Etter 31.12.2019 inngår Granvin herad i Voss herad

1235 Voss herad
39 303 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://vosskommune.pj.360online.com/
Data hentet fra: https://voss-herad.pj.360online.com/
Voss herad hos innsynstjenesten Mimes Brønn

Andre/tidligere navn for myndigheten: Voss kommune

1238 Kvam herad
107 577 journalposter
Ferske data
1241 Fusa kommune (frem til 31.12.2019)
8 847 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/fusa/postliste/
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/bjornafjorden/historisk/fusa/

Etter 31.12.2019 inngår Fusa kommune i Bjørnafjorden kommune

45 086 journalposter
Ferske data
1243 Os kommune (Hordaland) (frem til 31.12.2019)
250 878 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/os/prod/
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/bjornafjorden/historisk/os/

Etter 31.12.2019 inngår Os kommune (Hordaland) i Bjørnafjorden kommune

50 104 journalposter
Ferske data
1245 Sund kommune (frem til 31.12.2019)
42 075 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://www.sund.kommune.no/innsynfront/

Etter 31.12.2019 inngår Sund kommune i Øygarden kommune

1246 Fjell kommune (frem til 31.12.2019)
197 222 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn-historisk/
Data hentet fra: http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Fjell kommune i Øygarden kommune

326 913 journalposter
7-30 dager siden datalast
28 554 journalposter
Ferske data
8 362 journalposter
Ferske data
48 026 journalposter
Ferske data
1256 Meland kommune (frem til 31.12.2019)
63 112 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.sing.no/Meland/innsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Meland kommune i Alver kommune

33 287 journalposter
Ferske data
1260 Radøy kommune (frem til 31.12.2019)
82 330 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.sing.no/Radoy/Innsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Radøy kommune i Alver kommune

1263 Lindås kommune (frem til 31.12.2019)
77 752 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.sing.no/Lindas/innsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Lindås kommune i Alver kommune

21 195 journalposter
Ferske data
12 437 journalposter
Ferske data
23 393 journalposter
Ferske data

Sogn og Fjordane

1401 Flora kommune (frem til 31.12.2019)
6 672 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/flora/

Etter 31.12.2019 inngår Flora kommune i Kinn kommune

23 108 journalposter
Ferske data
9 998 journalposter
Ferske data
52 659 journalposter
Ferske data
21 940 journalposter
Ferske data
17 389 journalposter
Ferske data
14 973 journalposter
Ferske data
16 700 journalposter
Ferske data
59 043 journalposter
Ferske data
1430 Gaular kommune (frem til 31.12.2019)
55 746 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/gaular/

Etter 31.12.2019 inngår Gaular kommune i Sunnfjord kommune

1431 Jølster kommune (frem til 31.12.2019)
39 708 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/jolster/

Etter 31.12.2019 inngår Jølster kommune i Sunnfjord kommune

1432 Førde kommune (frem til 31.12.2019)
13 899 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/forde/

Etter 31.12.2019 inngår Førde kommune i Sunnfjord kommune

1433 Naustdal kommune (frem til 31.12.2019)
66 082 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/naustdal/

Etter 31.12.2019 inngår Naustdal kommune i Sunnfjord kommune

41 856 journalposter
Ferske data
1439 Vågsøy kommune (frem til 31.12.2019)
22 186 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://vagsoy.kommune.no/innsyn_pluss/

Etter 31.12.2019 inngår Vågsøy kommune i Kinn kommune

1441 Selje kommune (frem til 31.12.2019)
11 675 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://selje.kommune.no/innsyn_pluss/

Etter 31.12.2019 inngår Selje kommune i Stad kommune

1443 Eid kommune (frem til 31.12.2019)
158 403 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://eid.kommune.no/innsyn_pluss/

Etter 31.12.2019 inngår Eid kommune i Stad kommune

1444 Hornindal kommune (frem til 31.12.2019)
19 250 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://hornindal.kommune.no/innsyn_pluss/

Etter 31.12.2019 inngår Hornindal kommune i Volda kommune

64 228 journalposter
Ferske data
29 540 journalposter
Ferske data

Møre og Romsdal

7 003 journalposter
Ferske data
243 123 journalposter
Ferske data
270 898 journalposter
Ferske data
16 493 journalposter
Ferske data
42 842 journalposter
Ferske data
10 004 journalposter
Ferske data
14 905 journalposter
Ferske data
9 106 journalposter
Ferske data
117 189 journalposter
Ferske data
63 252 journalposter
Ferske data
1523 Ørskog kommune (frem til 31.12.2019)
53 594 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/orskog/

Etter 31.12.2019 inngår Ørskog kommune i Ålesund kommune

1524 Norddal kommune (frem til 31.12.2019)
82 661 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/norddal/

Etter 31.12.2019 inngår Norddal kommune i Fjord kommune

23 634 journalposter
Ferske data
1526 Stordal kommune (frem til 31.12.2019)
78 067 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/stordal/

Etter 31.12.2019 inngår Stordal kommune i Fjord kommune

3 178 journalposter
Ferske data
1529 Skodje kommune (frem til 31.12.2019)
15 938 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/skodje/

Etter 31.12.2019 inngår Skodje kommune i Ålesund kommune

39 325 journalposter
Ferske data
24 770 journalposter
Ferske data
1534 Haram kommune (frem til 31.12.2019)
21 604 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/haram/

Etter 31.12.2019 inngår Haram kommune i Ålesund kommune

65 533 journalposter
Ferske data
21 985 journalposter
Ferske data
1543 Nesset kommune (frem til 31.12.2019)
85 588 journalposter
Inaktiv/historisk
1545 Midsund kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
1546 Sandøy kommune (frem til 31.12.2019)
8 155 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/sandoy/

Etter 31.12.2019 inngår Sandøy kommune i Ålesund kommune

1548 Fræna kommune (frem til 31.12.2019)
31 311 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.frana.kommune.no/
Data hentet fra: https://aspephpub.public.cloudservices.no/Frana/

Etter 31.12.2019 inngår Fræna kommune i Hustadvika kommune

1551 Eide kommune (frem til 31.12.2019)
19 398 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.eide.kommune.no/
Data hentet fra: https://www.eide.kommune.no/innsyn/postliste/
Data hentet fra: https://eide.onacos.no/innsyn/postliste/

Etter 31.12.2019 inngår Eide kommune i Hustadvika kommune

6 298 journalposter
7-30 dager siden datalast
204 710 journalposter
Ferske data
18 901 journalposter
Ferske data
1571 Halsa kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.halsa.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Halsa kommune i Heim kommune

80 268 journalposter
Ferske data
96 953 journalposter
Ferske data
4 703 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/fjord/
Fjord kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
8 880 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://aspephpub.public.cloudservices.no/Hustadvika/
Hustadvika kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.

Trøndelag

885 391 journalposter
Ferske data
254 390 journalposter
7-30 dager siden datalast
9 740 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.mnsk.no/einnsyn-nna/
Namsos kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.

Andre/tidligere navn for myndigheten: Nåavmesjenjaelmien tjïelte

5011 Hemne kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.hemne.kommune.no/35830/0/35183-0.html

Etter 31.12.2019 inngår Hemne kommune i Heim kommune

5012 Snillfjord kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
68 243 journalposter
7-30 dager siden datalast
24 544 journalposter
7-30 dager siden datalast
169 254 journalposter
Ferske data
5016 Agdenes kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.agdenes.kommune.no/postliste.138164.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Agdenes kommune i Orkland kommune

5017 Bjugn kommune (frem til 31.12.2019)
143 121 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://einnsyn.fosendrift.no/Bjugn/
Data hentet fra: https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-ORL-HIST/

Etter 31.12.2019 inngår Bjugn kommune i Ørland kommune

37 042 journalposter
Ferske data
5019 Roan kommune (frem til 31.12.2019)
17 595 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://einnsyn.fosendrift.no/roan/
Data hentet fra: https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-ROA/

Etter 31.12.2019 inngår Roan kommune i Åfjord kommune

14 534 journalposter
Lenge siden datalast
84 117 journalposter
Ferske data
6 820 journalposter
7-30 dager siden datalast
5023 Meldal kommune (frem til 31.12.2019)
3 109 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://www.meldal.kommune.no/postlister.413275.no.html
Data hentet fra: https://arkiv.meldal.kommune.no/postlister.413275.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Meldal kommune i Orkland kommune

5024 Orkdal kommune (frem til 31.12.2019)
109 899 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.orkdal.no/eInnsyn/
Data hentet fra: https://arkiv.orkdal.kommune.no/postlister.500029.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Orkdal kommune i Orkland kommune

65 337 journalposter
7-30 dager siden datalast
13 317 journalposter
7-30 dager siden datalast
5030 Klæbu kommune (frem til 31.12.2019)
15 641 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://postliste.klabu.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Klæbu kommune i Trondheim kommune

72 033 journalposter
Veldig lenge siden datalast
45 129 journalposter
7-30 dager siden datalast
66 247 journalposter
7-30 dager siden datalast
124 853 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: http://einnsyn.innherred-samkommune.no/einnsyn/
Data hentet fra: http://einnsyn.verdal.kommune.no/einnsynverdal/
Innherred samkommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
84 981 journalposter
7-30 dager siden datalast
17 313 journalposter
7-30 dager siden datalast
20 349 journalposter
7-30 dager siden datalast
18 350 journalposter
7-30 dager siden datalast
8 225 journalposter
7-30 dager siden datalast
22 799 journalposter
7-30 dager siden datalast
2 461 journalposter
7-30 dager siden datalast
5049 Midtre Namdal samkommune (frem til 31.12.2019)
457 725 journalposter
Inaktiv/historisk
5050 Vikna kommune (frem til 31.12.2019)
83 902 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://innsyn.vikna.kommune.no/einnsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Vikna kommune i Nærøysund kommune

5051 Nærøy kommune (frem til 31.12.2019)
9 825 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://www.naroy.kommune.no/naroy-kommune/tjenester/politikk/postliste/

Etter 31.12.2019 inngår Nærøy kommune i Nærøysund kommune

17 806 journalposter
Ferske data
90 585 journalposter
Lenge siden datalast
36 386 journalposter
Ferske data
5 947 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://heim.pj.360online.com/
Heim kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
2 009 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://www.orkland.kommune.no/postlister.512100.no.html
Data hentet fra: https://orkland.pj.360online.com/
Orkland kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
6 250 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.naroysund.kommune.no/ElementsInnsynNaroysund/
Nærøysund kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.

Nordland

259 242 journalposter
7-30 dager siden datalast
301 656 journalposter
Ferske data
15 720 journalposter
7-30 dager siden datalast
10 266 journalposter
7-30 dager siden datalast
51 501 journalposter
7-30 dager siden datalast
15 008 journalposter
7-30 dager siden datalast
13 094 journalposter
7-30 dager siden datalast
19 577 journalposter
7-30 dager siden datalast
3 237 journalposter
Ferske data
15 173 journalposter
Ferske data
4 104 journalposter
7-30 dager siden datalast
19 701 journalposter
7-30 dager siden datalast
134 851 journalposter
7-30 dager siden datalast
12 755 journalposter
7-30 dager siden datalast
260 journalposter
Veldig lenge siden datalast
8 584 journalposter
7-30 dager siden datalast
37 546 journalposter
7-30 dager siden datalast
46 359 journalposter
7-30 dager siden datalast
22 652 journalposter
7-30 dager siden datalast
64 713 journalposter
Ferske data
19 579 journalposter
7-30 dager siden datalast
24 151 journalposter
7-30 dager siden datalast
1850 Tysfjord kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
18 859 journalposter
Ferske data
34 272 journalposter
Ferske data
14 546 journalposter
Ferske data
1854 Ballangen kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.ballangen.kommune.no/postliste.441614.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Ballangen kommune i Narvik kommune

3 573 journalposter
7-30 dager siden datalast
2 176 journalposter
Lenge siden datalast
3 899 journalposter
Ferske data
33 247 journalposter
Ferske data
24 804 journalposter
Ferske data
31 431 journalposter
Ferske data
20 155 journalposter
7-30 dager siden datalast
52 850 journalposter
Ferske data
156 575 journalposter
7-30 dager siden datalast
4 041 journalposter
Ferske data

Troms

374 748 journalposter
Ferske data
123 070 journalposter
7-30 dager siden datalast
41 267 journalposter
7-30 dager siden datalast
1913 Skånland kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://jupiter.skanland.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Skånland kommune i Tjeldsund kommune

7 327 journalposter
Ferske data
1 107 journalposter
Ferske data
14 616 journalposter
Ferske data
1 114 journalposter
Ferske data
36 154 journalposter
Ferske data
18 993 journalposter
7-30 dager siden datalast
9 933 journalposter
7-30 dager siden datalast
1927 Tranøy kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.tranoy.kommune.no/postliste.449163.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Tranøy kommune i Senja kommune

1928 Torsken kommune (frem til 31.12.2019)
6 419 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://aspephpub.public.cloudservices.no/torsken/

Etter 31.12.2019 inngår Torsken kommune i Senja kommune

1929 Berg kommune (frem til 31.12.2019)
11 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.berg.kommune.no/postliste.427056.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Berg kommune i Senja kommune

1931 Lenvik kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://webway.lenvik.kommune.no/

Etter 31.12.2019 inngår Lenvik kommune i Senja kommune

46 847 journalposter
7-30 dager siden datalast
18 287 journalposter
7-30 dager siden datalast
106 910 journalposter
Ferske data
19 438 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.kafjord.kommune.no/offentlig-journal.468458.no.html
Kåfjord kommune hos innsynstjenesten Mimes Brønn

Andre/tidligere navn for myndigheten: Gáivuona suohkan, Kaivuonon komuuni

7 455 journalposter
Veldig lenge siden datalast
80 367 journalposter
7-30 dager siden datalast
33 205 journalposter
7-30 dager siden datalast

Finnmark

12 972 journalposter
Ferske data
23 986 journalposter
Ferske data
106 361 journalposter
7-30 dager siden datalast
25 073 journalposter
7-30 dager siden datalast
1 589 journalposter
Ferske data
2017 Kvalsund kommune (frem til 31.12.2019)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://www.kvalsund.kommune.no/postliste.313080.no.html

Etter 31.12.2019 inngår Kvalsund kommune i Hammerfest kommune

35 592 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://postlister.avjovarri.no/EInnsyn_Pors/
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/959411735/
Porsanger kommune hos innsynstjenesten Mimes Brønn

Andre/tidligere navn for myndigheten: Porsáŋggu gielda, Porsangin komuuni

9 760 journalposter
7-30 dager siden datalast
4 354 journalposter
7-30 dager siden datalast
16 243 journalposter
7-30 dager siden datalast
41 698 journalposter
7-30 dager siden datalast
12 481 journalposter
7-30 dager siden datalast
21 812 journalposter
Ferske data

Helse

3 654 478 journalposter innen helse

143 523 journalposter
Ferske data
463 836 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://helse-bergen.no/offentleg-postjournal
Helse Bergen HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
12 180 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/media/postjournal
Data hentet fra: https://ephinnsyn.helsenord.no/einnsyn-finnm/
Finnmarkssykehuset HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
133 407 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://helse-fonna.no/om-oss/postjournal
Helse Fonna HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
27 713 journalposter
7-30 dager siden datalast
41 676 journalposter
7-30 dager siden datalast
2 834 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/offentlig-postjournal/sok-i-postjournal
Data hentet fra: https://ephinnsyn.helsenord.no/einnsyn-hsyk/
Helgelandssykehuset HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 933 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://hemit.no/om-oss-hemit/presse/postjournal
Helse Midt-Norge IT er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
6 703 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://hnt.no/om-oss/media/postjournal
Helse Nord-Trøndelag HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
5 609 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/Offentlig-journal/
Kreftregisteret er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 520 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: http://www.luftambulanse.no/offentlig-postjournal
Luftambulansetjenesten HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
28 652 journalposter
7-30 dager siden datalast
90 746 journalposter
7-30 dager siden datalast
2 611 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://ephinnsyn.helsenord.no/Einnsyn-IKT/
Helse Nord IKT HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
14 317 journalposter
7-30 dager siden datalast
77 227 journalposter
Lenge siden datalast
235 956 journalposter
Lenge siden datalast
1 510 journalposter
Lenge siden datalast
12 258 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://sjukehusapoteka-vest.no/offentleg-postjournal
Sjukehusapoteka Vest HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
57 061 journalposter
7-30 dager siden datalast
35 839 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://stolav.no/om-oss/media/postjournal
St. Olavs hospital HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
115 716 journalposter
7-30 dager siden datalast
21 995 journalposter
7-30 dager siden datalast
2 156 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://sykehusapoteket.no/om-oss/mediesenter#postjournal
Sykehusapotekene Midt-Norge HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 712 journalposter
Lenge siden datalast
174 491 journalposter
7-30 dager siden datalast
223 649 journalposter
Lenge siden datalast
116 337 journalposter
Lenge siden datalast
24 208 journalposter
7-30 dager siden datalast
51 600 journalposter
7-30 dager siden datalast
19 626 journalposter
7-30 dager siden datalast
27 618 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://unn.no/om-oss/media/offentlig-postjournal-unn-hf
Data hentet fra: https://ephinnsyn.helsenord.no/Einnsyn-UNN/
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 326 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://helse-vest-ikt.no/innovasjon/om-oss/kontakt-oss/presse/offentleg-postjournal
Helse Vest IKT AS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
9 803 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://helse-vest.no/om-oss/offentleg-postjournal
Helse Vest RHF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
231 201 journalposter
7-30 dager siden datalast

Utdanning

1 515 700 journalposter innen utdanning

561 264 journalposter
Ferske data
2 007 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.himolde.no/om/offentlig%20journal/
Høgskolen i Molde er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
8 083 journalposter
Veldig lenge siden datalast
80 458 journalposter
Ferske data
14 446 journalposter
Lenge siden datalast
39 048 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.inn.no/om-hoegskolen/offentlig-journal/
Høgskolen i Innlandet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
1 796 journalposter
Lenge siden datalast
115 655 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.nmbu.no/om/adm/poa/dokumentsentret/offentlig-journal
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
37 926 journalposter
Ferske data
44 601 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/offentligjournal/
Nord Universitet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
23 journalposter
7-30 dager siden datalast
19 245 journalposter
Ferske data
5 596 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://samas.no/se/a/sa-birra/dokumeanttat/almmolas-journala
Data hentet fra: https://samas.no/nb/a/om-sa/offentlig-journal
Samisk høgskole er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 157 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.uhr.no/
Universitets- og Høgskolerådet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
54 395 journalposter
7-30 dager siden datalast
186 883 journalposter
Ferske data
268 143 journalposter
Ferske data
51 862 journalposter
Ferske data
21 112 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.usn.no/om-usn/presserom/postjournal/#0
Universitetet i Sørøst-Norge er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.

Andre myndigheter

1624 Rissa kommune (frem til 31.12.2017)
146 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://einnsyn.fosendrift.no/rissa/

Etter 31.12.2017 inngår Rissa kommune i Indre Fosen kommune

1718 Leksvik kommune (frem til 31.12.2017)
9 844 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://einnsyn.fosendrift.no/leksvik/

Etter 31.12.2017 inngår Leksvik kommune i Indre Fosen kommune

17 344 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.io.kommune.no/
Indre Østfold kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
10 975 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://nordre-follo.pj.360online.com/
Nordre Follo kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
26 485 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://lillestrom.pj.360online.com/
Lillestrøm kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: https://midt-telemark.kommune.no/innsyn/
Midt-Telemark kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 148 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://lindesnes.pj.360online.com/
Lindesnes kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
10 965 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/kinn/
Kinn kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
1 046 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/bjornafjorden/mote/
Bjørnafjorden kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
32 340 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.sing.no/alver/innsyn/
Alver kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
14 515 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/sunnfjord/postliste/
Sunnfjord kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
12 722 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.stad.kommune.no/
Stad kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/921369417/
Senja kommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
864 186 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://postliste.agderfk.no/
Agder Fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
619 863 journalposter
Lenge siden datalast
Aust-Agder fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
67 234 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://postliste2.austagderfk.no/

Etter 31.12.2019 inngår Aust-Agder fylkeskommune i Agder Fylkeskommune

34 821 journalposter
Ferske data
290 754 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_216
Bane NOR SF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
14 570 journalposter
7-30 dager siden datalast
170 906 journalposter
Ferske data
Buskerud fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
72 614 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: http://postliste3.bfk.no/
Data hentet fra: http://postliste.bfk.no/

Etter 31.12.2019 inngår Buskerud fylkeskommune i Viken Fylkeskommune

3 660 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://www.cultiva.no/dokumenter/?fid=1267
Cultiva - Kristiansand kommunes Energiverksstiftelse er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
61 049 journalposter
Lenge siden datalast
16 248 journalposter
Veldig lenge siden datalast
230 683 journalposter
Ferske data
220 783 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_77
Barne- og familiedepartementet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.

Andre/tidligere navn for myndigheten: Barne- og likestillingsdepartementet

218 003 journalposter
7-30 dager siden datalast
Fiskeri- og kystdepartementet (frem til 31.12.2013)
61 473 journalposter
Inaktiv/historisk
90 715 journalposter
Inaktiv/historisk
115 728 journalposter
Ferske data
263 144 journalposter
Ferske data
582 090 journalposter
Ferske data
217 248 journalposter
Ferske data
228 669 journalposter
Ferske data
Kommunal- og regionaldepartementet (frem til 31.12.2013)
54 707 journalposter
Inaktiv/historisk
221 816 journalposter
Ferske data
275 657 journalposter
Ferske data
110 202 journalposter
Ferske data
263 415 journalposter
Ferske data
Nærings- og handelsdepartementet (frem til 31.12.2013)
78 273 journalposter
Inaktiv/historisk
149 880 journalposter
Ferske data
211 950 journalposter
Ferske data
659 500 journalposter
Ferske data
68 108 journalposter
7-30 dager siden datalast
116 288 journalposter
Ferske data
70 575 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_115
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
141 538 journalposter
Ferske data
198 730 journalposter
7-30 dager siden datalast
37 758 journalposter
Ferske data
800 323 journalposter
Ferske data
962 471 journalposter
Ferske data
210 117 journalposter
Ferske data
Klima- og forurensningsdirektoratet (frem til 30.06.2013)
61 520 journalposter
Inaktiv/historisk
43 691 journalposter
Ferske data
176 569 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_168
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
713 570 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_197
Landbruksdirektoratet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Landbruksdirektoratet Alta (frem til 10.02.2017)
15 506 journalposter
Inaktiv/historisk
477 191 journalposter
Ferske data
91 385 journalposter
Ferske data
Direktoratet for naturforvaltning (frem til 30.06.2013)
92 776 journalposter
Inaktiv/historisk
Direktoratet for nødkommunikasjon (frem til 27.02.2017)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
52 334 journalposter
Lenge siden datalast
105 517 journalposter
7-30 dager siden datalast
511 096 journalposter
Ferske data
896 867 journalposter
Ferske data
334 868 journalposter
7-30 dager siden datalast
4 995 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F99c7103e-b34f-44ad-b1c4-1482dcab9e9d
Data hentet fra: https://www.unit.no/offentlig-journal
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
191 961 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_165
Utlendingsdirektoratet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
235 476 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_107
Direktoratet for utviklingssamarbeid er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
70 650 journalposter
Ferske data
351 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: http://www.entur.org/presse/
Data hentet fra: https://om.entur.no/bedrift/presse
Entur AS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
2 635 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.etikkom.no/hvem-er-vi-og-hva-gjor-vi/Hvem-er-vi/Sekretariat/Postjournal/
De nasjonale forskningsetiske komiteene er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
15 894 journalposter
Ferske data
Fellesnemda Aust-Agder fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
632 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://fellesnemndaagder.pj.360online.com/

Etter 31.12.2019 inngår Fellesnemda Aust-Agder fylkeskommune i Agder Fylkeskommune

481 618 journalposter
Ferske data
11 140 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://ffk.pj.360online.com/
Finnmark fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
103 048 journalposter
7-30 dager siden datalast
4 337 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: http://www.follolandbruk.no/postlister/
Follo Landbrukskontor er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
459 892 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_205
Forbrukerrådet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
91 078 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_125
Forbrukertilsynet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
193 173 journalposter
Veldig lenge siden datalast
5 816 journalposter
Veldig lenge siden datalast
285 733 journalposter
Ferske data
28 052 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_167
Fredskorpset er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Fylkesmannen i Aust-Agder (frem til 31.12.2015)
86 346 journalposter
Inaktiv/historisk
160 735 journalposter
Ferske data
Fylkesmannen i Buskerud (frem til 31.12.2018)
199 328 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Finnmark (frem til 31.12.2018)
160 274 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Hedmark (frem til 31.12.2018)
157 057 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Hordaland (frem til 31.12.2018)
346 076 journalposter
Inaktiv/historisk
73 336 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F9e54fc1b-c6e1-465e-b2c5-c5a470a9df50
Fylkesmannen i Innlandet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
240 854 journalposter
Ferske data
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (frem til 31.12.2017)
145 276 journalposter
Inaktiv/historisk
325 909 journalposter
Ferske data
Fylkesmannen i Oppland (frem til 31.12.2018)
207 239 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (frem til 31.12.2018)
452 907 journalposter
Inaktiv/historisk
166 580 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F1f4814e7-bd44-4fd7-88b9-23925ec48641
Fylkesmannen i Oslo og Viken er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Fylkesmannen i Østfold (frem til 31.12.2018)
173 682 journalposter
Inaktiv/historisk
340 745 journalposter
Ferske data
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (frem til 31.12.2018)
161 295 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Telemark (frem til 31.12.2018)
145 304 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Troms (frem til 31.12.2018)
308 483 journalposter
Inaktiv/historisk
74 872 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Fd81cdb5a-a2b8-4285-9736-5022009721f2
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Fylkesmannen i Trøndelag (fra 01.01.2018)
186 052 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_138
Fylkesmannen i Trøndelag er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Fylkesmannen i Vest-Agder (frem til 31.12.2015)
101 537 journalposter
Inaktiv/historisk
Fylkesmannen i Vestfold (frem til 31.12.2018)
248 907 journalposter
Inaktiv/historisk
55 082 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Fe05cc386-61f3-40eb-a7ee-5d450a1b7377
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
84 048 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F25f09eb4-0ee0-421b-84ac-113fe3117968
Fylkesmannen i Vestland er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 363 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Fb6876aa2-c11f-4c51-8889-3b507b4be3b3
Fylkesmennenes Fellesadministrasjon er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
82 838 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_175
Garantiinstituttet for eksportkreditt er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: https://gassnova.no/offentlig-journal
Gassnova SF er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
36 772 journalposter
Ferske data
1 632 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://honemnda.pj.360online.com/
Hedmark og Oppland fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Hordaland fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
145 783 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://einnsyn.hfk.no/eInnsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Hordaland fylkeskommune i Vestland fylkeskommune

Data hentet fra: https://www.brannsor.no/info/postliste
Brannvesenet Sør IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
12 625 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: http://drbv.no/om_oss/postlister_/
Drammensregionens Brannvesen IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
1 314 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://ghmt.no/postlister/
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
556 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.hias.no/om-hias/post/
Hias IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: http://www.xn--ikast-xua.no/?page_id=480
Interkommunal arkivordning Øst IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
7 780 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: http://innsyn.ivar.no/
IVAR IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: http://kommunerevisjoniks.no/postjournal/utgaende-postjournal/
Data hentet fra: http://kommunerevisjoniks.no/postjournal/utgaende-postjournal-2/
Kommunerevisjon IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
23 402 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://nrbr.no/postlister/
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/976634438/
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: https://www.sirkula.no/om-sirkula-iks/postliste/postliste-siste-3-maneder/
Sirkula IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
853 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.rense.no/postjournaler/category294.html
Tønsberg Renseanlegg IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
24 464 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.tbrt.no/om-tbrt/administrasjon/postliste/
Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: https://vestfoldvann.no/om-oss/postliste/
Vestfold Vann IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
13 790 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.InnlandetFK/
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/920717152/
Innlandet fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 080 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_207
Innstillingsrådet for dommere er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
23 703 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/om-oss/offentlig-journalpostlister/
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_220
Jernbanedirektoratet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Jernbaneverket (frem til 31.12.2016)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
318 611 journalposter
Ferske data
7 543 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Fae55350b-4a6c-4e44-9c91-c888bba4a7b8
Klagenemndssekretariatet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
1 336 journalposter
7-30 dager siden datalast
142 229 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_96
Kompetanse Norge er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
3 341 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_127
Kompetansesenter for distriktsutvikling er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
38 817 journalposter
Lenge siden datalast
25 133 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_113
KORO - Kunst i offentlige rom er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
355 248 journalposter
Ferske data
8 911 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_193
Landinfo er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
146 466 journalposter
7-30 dager siden datalast
223 376 journalposter
Ferske data
502 348 journalposter
Ferske data
845 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/markedsradet/
Markedsrådet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
1 505 483 journalposter
7-30 dager siden datalast
30 550 journalposter
Ferske data
8 018 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.met.no/om-oss/offentlig-journal/
Meteorologisk institutt er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
833 journalposter
7-30 dager siden datalast
273 247 journalposter
Ferske data
39 099 journalposter
7-30 dager siden datalast
5 311 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://www.nidsenter.no/aktuelt/publikasjoner/postlister/
Nasjonalt ID-senter er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
23 301 journalposter
Ferske data
1 756 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.nhri.no/postjournal/
NHRI - Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
5 103 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://www.nibio.no/om-nibio/postlister
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.

Andre/tidligere navn for myndigheten: Norsk institutt for skog og landskap, Skog og landskap

Nord-Trøndelag fylkeskommune (frem til 31.12.2017)
0 journalposter
Inaktiv/historisk
341 314 journalposter
Ferske data
915 028 journalposter
Ferske data
71 284 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_183
Norsk akkreditering er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
162 709 journalposter
7-30 dager siden datalast
2 049 journalposter
7-30 dager siden datalast
647 022 journalposter
Ferske data
2 492 journalposter
Lenge siden datalast
1 090 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.norsketog.no/offentlige-journaler/
Norske Tog AS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 704 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.npolar.no/postjournal/
Norsk Polarinstitutt er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
43 572 journalposter
7-30 dager siden datalast
533 journalposter
7-30 dager siden datalast
581 343 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_95
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 120 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://aspephpub.public.cloudservices.no/NyeVeier/
Nye Veier er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Oppland fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
27 748 journalposter
Inaktiv/historisk
13 857 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://oslbfe.pj.360online.com/
Oslo kommune Barne- og familieetaten er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
6 494 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://vavjournal.pj.360online.com/
Oslo kommune Vann- og avløpsetaten er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Østfold fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
44 845 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://einnsyn.ostfoldfk.no/eInnsyn/

Etter 31.12.2019 inngår Østfold fylkeskommune i Viken Fylkeskommune

98 950 journalposter
7-30 dager siden datalast
185 554 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F0e66e7e7-7d22-4dc4-bb59-1fb517fb3a87
Politi- og lensmannsetaten er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 060 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_215
Regelrådet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
1 616 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Region/
Regionkontoret er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
135 322 journalposter
Ferske data
5 833 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://www.rogbr.no/om-oss/postlister
Data hentet fra: https://einnsyn.rogbr.no/innsyn/
Rogaland Brann og Redning IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
55 341 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.public.cloudservices.no/rfk-innsyn/
Data hentet fra: http://152.93.253.15/
Rogaland fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
6 460 journalposter
Lenge siden datalast
Data hentet fra: http://www.sekretariatet.no/offentlig-journal/
Salten Kontrollutvalgservice (Beiarn-Bodø-Fauske-Gildeskål-Hamarøy-Meløy-Rødøy-Saltdal-Steigen-Sørfold) er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
228 445 journalposter
Ferske data
7 537 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/sekom/
SEKOM-sekretariat (Askvoll-Bremanger-Eid-Fjaler-Flora-Førde-Gaular-Gloppen-Gulen-Hornindal-Hyllestad-Jølster-Naustdal-Solund-Stryn) er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 091 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_213
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
54 790 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F76143e85-73f8-4286-b430-49e62f68ee10
Skatteetaten er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
35 208 journalposter
Ferske data
12 745 journalposter
Veldig lenge siden datalast
181 526 journalposter
Ferske data
Statens innkrevingssentral (frem til 31.12.2018)
24 487 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_123

Etter 31.12.2018 inngår Statens innkrevingssentral i Skatteetaten

1 774 journalposter
Inaktiv/historisk
116 543 journalposter
Ferske data
678 721 journalposter
7-30 dager siden datalast
85 955 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_150
Statens lånekasse for utdanning er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
694 807 journalposter
Lenge siden datalast
25 038 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Fc99dcddd-4ea5-45eb-87ee-9f3a2f2af68f
Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
9 171 journalposter
Lenge siden datalast
81 621 journalposter
Ferske data
5 536 310 journalposter
7-30 dager siden datalast
136 147 journalposter
Ferske data
440 395 journalposter
Ferske data
119 784 journalposter
Ferske data
121 500 journalposter
7-30 dager siden datalast
Fellesnemnd for Sunnfjord kommune (frem til 31.12.2019)
453 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://innsyn.onacos.no/nyeforde/fellesnemda/

Etter 31.12.2019 inngår Fellesnemnd for Sunnfjord kommune i Sunnfjord kommune

Andre/tidligere navn for myndigheten: Nye Førde kommune

37 300 journalposter
7-30 dager siden datalast
60 087 journalposter
7-30 dager siden datalast
8 868 journalposter
Ferske data
1 096 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: http://93.187.86.54/eInnsyn_TUHA/
Tilsynsutvalget for Hardangervidda er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
647 693 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_117
Tolletaten er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Trøndelag fylkeskommune (fra 01.01.2018)
173 755 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://trfk.pj.360online.com/
Data hentet fra: https://postlister.t-fk.no/
Trøndelag fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
75 305 journalposter
Ferske data
9 251 journalposter
Ferske data
2 872 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://einnsyn.no/sok?stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2F98335523-6fbf-4b45-b79b-8b302cacb313
Data hentet fra: https://vegtilsynet.com/offentlig-postjournal/nye-postlister/
Vegtilsynet er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Data hentet fra: https://www.vig.no/om-vig/postlister
Vekst i Grenland IKS er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
Vest-Agder fylkeskommune (frem til 31.12.2019)
763 130 journalposter
Inaktiv/historisk
Data hentet fra: https://vaf.pj.360online.com/

Etter 31.12.2019 inngår Vest-Agder fylkeskommune i Agder Fylkeskommune

24 677 journalposter
Veldig lenge siden datalast
38 554 journalposter
Ferske data
Data hentet fra: https://innsyn.vlfk.no/Innsyn/
Vestland fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
4 248 journalposter
Veldig lenge siden datalast
Data hentet fra: https://aspephpub.public.cloudservices.no/Prosviken/
Viken Fylkeskommune er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
30 786 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenFylkesraad/
Viken Fylkeskommune - Fylkesråd er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
53 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenFylkesRevisjon/
Viken Fylkeskommune - Fylkesrevisjon er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
616 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenFylkesting/
Viken Fylkeskommune - Fylkesting er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.
26 journalposter
7-30 dager siden datalast
Data hentet fra: https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenKontrollutvalgssekretariat/
Viken Fylkeskommune - Kontrollutvalgssekretariat er ikke koblet mot Mimes Brønn. Ta kontakt dersom du har funnet rette myndighet hos Mimes Brønn.