Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [81 526 562].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Søknad om bålbrenning
  Dokument: Søknad om bålbrenning - Ett bål på marka like ved tunet/stabburet. Og noen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lunneplass sørvest for tunet.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Remmem - Graveløyve i samband med utskifting av vassrøyr - Vestnes vassverk
  Dokument: Søknad om gravetillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunal bygning - Helland Barnehage Øvre
  Dokument: Erstatningsberegning i forb. med skade
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Korona - kompensasjonsordning til lokale virksomheter
  Dokument: 21/1215-31 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kulturmidlar 2021 - Andre kulturføremål
  Dokument: Søknad om kulturmidlar 2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klagesak - Avskjermet
  Dokument: Klagesak - helsekontroll på skulen + svar
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klagesak - Avskjermet
  Dokument: Klagesak - helsekontroll på skulen - ny tilbakemelding
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsett - Avskjermet
  Dokument: Innvilga foreldrepenger
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Anmodning om formell overdragelse av eiendom - gnr/bnr 49/218 og 49/226
  Dokument: Nye Randaberg stadion - protest mot forslag om ekspropriasjon til fordel for privat aktør
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989483501, 1127-54/ 3
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 882530442, 1127-54/ 3
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 963220723, 1127-62/ 14
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914125936, 1127-56/ 1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969243067, 1127-55/ 4
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917484333, 1127-59/ 60
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986343393, 1127-54/ 18
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969407779, 1127-49/ 13
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969080893, 1127-57/ 4
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket 2021
  Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 977329566, 1127-57/ 2
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innsynskrav - mars - april 2021
  Dokument: Krav om innsyn i dokumenter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2020/21 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4271902525
  Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2020/21 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4271902525
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommerjobb renhold Renhold, Gjesdal kommune - st. ref. 4373923931
  Dokument: Svar på søknad - Sommerjobb renhold Renhold, Gjesdal kommune - st. ref. 4373923931
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4329631059
  Dokument: Forespørsel om tilleggsinfo til CV - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4329631059
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4329631059
  Dokument: Forespørsel om tilleggsinfo til CV - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4329631059
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4329631059
  Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4329631059
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ferievikar Helse og velferd Helse og velferd, Gjesdal kommune - st. ref. 4337062050
  Dokument: Arbeidsavtale - Ferievikar Helse og velferd - st. ref. (4337062050)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Teaterlærer Kulturskolen, Gjesdal kommune - st. ref. 4367906770
  Dokument: Svar på søknad - Teaterlærer Kulturskolen, Gjesdal kommune - st. ref. 4367906770
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 44/4/0/0 Bydalsvegen 134, tilbygg av vedbod, soverom/bod, stove og kjøkken til fritidsbustad
  Dokument: Bydalsvegen 134, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 7/295/0/0 Gamle Gruvevegen 6, rammeløyve, bygging av renseanlegg
  Dokument: Innvilga rammeløyve, bygging av renseanlegg, gard 7 bruk 295, Ljosland
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 9/8/245/0 Stedjerotten 11, tilbygg av bod, terrasse og ny veg til fritidsbustad
  Dokument: Stedjerotten 11, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsforhold ved erverv av fast eigedom 2021
  Dokument: Egenerklæringer 7/252 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Sommervikarer 2021 Bergåstjern sykehjem og omsorgsboliger - st. ref. 4330050611
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsesforhold- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Midlertidig arbeidsavtale korona-vaksinasjonskontoret - signert
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsesforhold - Mohamed Marouan
  Dokument: Kompetansebevis barne- og ungdomsarbeiderfaget - Mohamed Marouan
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Permisjoner - Desawit Asfaha Tesfasslasie
  Dokument: Permisjon 12.04.2021 - 31.12.2021- Desawit Asfaha Tesfasslasie
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 63/90 og 63/649 - Håvundvegen - arealoverføring
  Dokument: Gbnr 63/90 - tinglysingsrapport
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Redusert betaling - Avskjermet
  Dokument: Bekreftelse - Redusert foreldrebetaling - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Redusert betaling - Avskjermet
  Dokument: Bekreftelse - Redusert foreldrebetaling - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 221/777 - Kjellemovegen 18 - tilbygg bolig
  Dokument: Gbnr 221/777 - Kjellemovegen 18 - tilbygg bolig - bruksarealer
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
  Dokument: Kommunene - Om reservasjon fra å omfattes av den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2021
  Dokument: Klage på ilagt parkeringsgebyr/tilleggsavgift - saksnummer 345722
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Oppmelding til kunnskapsprøven/etablererprøven - samlesak 2021
  Dokument: Oppmelding til etablererprøven - serveringsvirksomhet; - Kunnskapsprøve/etablererprøve 11.05 kl. 12.30
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Permisjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Permisjon uten lønn 16.8.21 - 16.8.22 Bo og livsmestring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Nabovarsel til kommunen 2021
  Dokument: Gbnr 300/667 - Hother Bøttgers Gate 22 - nabovarsel til Skien kommune som eier av gbnr 300/3755
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Partssammensatt utvalg - forespørsler 2021
  Dokument: Forespørsel fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Bakke (SV) vedr. sykefraværsrapport
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere 70% fast og 70% vikariat Øyeblikkelig hjelp sengepost/KAD ref. 2807
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere 70% fast og 70% vikariat Øyeblikkelig hjelp sengepost/KAD ref. 2807
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere 70% fast og 70% vikariat Øyeblikkelig hjelp sengepost/KAD ref. 2807
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere 70% fast og 70% vikariat Øyeblikkelig hjelp sengepost/KAD ref. 2807
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere 70% fast og 70% vikariat Øyeblikkelig hjelp sengepost/KAD ref. 2807
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vielse - Avskjermet
  Dokument: Vielse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Avklaring boenheter - Avskjermet
  Dokument: Avklaring boenheter - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Økonomirådgiver 100% fast, Helse og velferd, fellestjenester, stab og støtte ref. 2835
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/vernepleier 80% fast Gjerpen sykehjem og bokollektiv enhet 1 ref. 2851
  Dokument: Avslag - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2021
  Dokument: Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer NF 31664
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eldrerådet - orienteringssaker 2021
  Dokument: Heldøgns omsorgstjenester - orientering v/ fagsjef ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eldrerådet - orienteringssaker 2021
  Dokument: Leve hele livet - presentasjon v/ rådgiver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Boligtildelingsutvalget 2021
  Dokument: Saksliste uke 16 fra Innfordring/regnskap
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eldrerådet - eventuelt 2021
  Dokument: Årsmelding Eldrerådet i Skien 2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Utvalg for Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet - møteinnkallinger og protokoller 2021
  Dokument: Møteinnkalling Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 23.04.2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
  Dokument: Signert leiekontrakt - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - Sommerskolen 2021- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Fastlegeordningen i Skien - tilnærming og tiltak for å sikre et forsvarlige allmennlegetjenester til innbyggerne
  Dokument: Vedtak UHO, 14042021, Sak 18/21, Fastlegeordningen i Skien - tilnærming og tiltak for å sikre et forsvarlige allmennlegetjenester til innbyggerne
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Fagarbeider park - 100 % fast stilling ref. 2957
  Dokument: Søknad CV - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...