Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [78 686 122].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Tangen - 150/1823/0/0, reseksjonering
  Dokument: Tangen ytterst - 150/1823, anmodning om ny uttalelse fra Byggesak
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om båtplass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Østre ringvei 43/304/0/0, Jungelen friområde - anlegg
  Dokument: Lund - 43/313, 44/107 - jungelen friområde - vedtak - rammetillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Østre ringvei 43/304/0/0, Jungelen friområde - anlegg
  Dokument: Lund - 43/313, 44/107 - 43/304/0/0, jungelen friområde - oversendelse av vedtak
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Chanont Bremset
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 1580 Detaljregulering, E39/E18 Ytre ringvei
  Dokument: 1580 Detaljregulering, E39 Ytre ringvei - Vige-Grauthelleren - Tillatelse til grunnundersøkelser ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Kjerrane
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Melding fra IMDi om bosetting av flyktninger i Kristiansand kommune - 2021
  Dokument: Bosetting av flyktninger - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Bergstøveien 4 1/123/0/0, bolig
  Dokument: Bergstøveien 4 - 1/123 - klage på vedtak
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Hasselbakken 10 13/534/0/0, tilbygg, påbygg, fasadeendring, terrengtilpasning og støttemur
  Dokument: Hasselbakken 10 - GB 13/534, Dispensasjon fra direkteplassering/utnyttelsesgrad, takvinkel og avstand til vei.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Venneslaveien 68 27/90/0/0, bruksendring
  Dokument: Venneslaveien 68 - 27/90 - klage på gebyr
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Dalsveien 32A - 116/407/0/0, garasje og hagestue
  Dokument: Dalsveien 32A - 116/407 - vedtak-tillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingeniørvesenet - driftsoperatør- 4310741489
  Dokument: ansettelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingeniørvesenet - driftsoperatør- 4310741489
  Dokument: ansettelse - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Harald Gilles vei 15 37/293/0/0, riving av garasje og oppføring av ny, fasadeendring, rehabilitering av pipe, støttemur, redskapsbod og bruksendring av garasje
  Dokument: Harald Gilles vei 15, 37/293 - Svar på spørsmål om pågående søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vognsneset 52 - 410/14/0/0, tilbygg
  Dokument: Vognsneset 52 - GB 410/14 - dispensasjonsbehandling og tillatelse til tiltak - tilbygg til hytte, utvidelse av terrasse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eiendommen 606/215/0/0 har ikke adresse. 606/215/0/0, endring boligenhet
  Dokument: Svarttjønnheia 606/215/0/0, endring boligenhet - tilleggsdokumentasjon
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sigrids vei 16 40/476/0/0, garasje
  Dokument: Sigrids vei 16 40/476/0/0, garasje - videre mangler
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - Egil Lone
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: Egil Lone
  Sak: Bukksteinsdalen - 14/44/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
  Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Marviksveien 20 Valhalla helsesenter 152/84/0/0, innvendig ombygging
  Dokument: Marviksveien 20 Valhalla helsesenter - tillatelse til innvendig ombygging jfr PBL §20-9
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig
  Dokument: Revemyrstien 1 - 2/807 - Ber om gjenpart av nabovarsel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig
  Dokument: Revemyrstien 1 - 2/807 - Nabovarsel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Spjotnesveien 39 - 610/316 - utslipp av oljeholdig avløpsvann
  Dokument: 2020106418-1 - Spjotnesveien 39 - 610/316 - godkjent søknad om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - Førstekonsulent i barneverntjenesten - ref. nr 4298722744
  Dokument: Tilbudsbrev
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Cowboy grill - Serveringsbevilling
  Dokument: Altinn 106460-Cowboy grill - opplysninger serveringsbevilling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
  Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, planering av eiendom og anleggelse av utendørs basseng
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innhenting av opplysninger om tidligere elev - Avskjermet
  Dokument: Undersøkelse av skolegang i skoleadministrativt system
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Konkurranse - Rammeavtale arbeidsklær - Oppvekst og helse
  Dokument: Melding til leverandør - Konkurranse - Rammeavtale arbeidsklær - Oppvekst og helse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Konkurranse - Rammeavtale arbeidsklær - Oppvekst og helse
  Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Rammeavtale arbeidsklær - Oppvekst og helse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sjølystveien 17 , 150/1119 - midlertidig parkeringsanlegg
  Dokument: Sjølystveien 17 , vedtak 150/1119 - midlertidig parkeringsanlegg - vedtak - utvidet midlertidig dispensasjon
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Korrespondanse om drift av mottak / asylmottak fra Utlendingsdirektoratet UDI og IMDi
  Dokument: Informasjon om endring i kravene for å få permanent oppholdstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Dvergsnesbrinken 1- 7 96/867/0/0, fradeling av resterende tomter
  Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innhenting av opplysninger i forbindelse med søknad om rettferdsvederlag fra staten - Avskjermet
  Dokument: Dokumentasjon - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage på avslag om klagerett på vann og avløpsgebyr - Hasselvegen 3 - 575/268
  Dokument: Hasselveien 3, - saksnr. : 202008077-9 Klage på vann og avløp.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage på avslag om klagerett på vann og avløpsgebyr - Hasselvegen 3 - 575/268
  Dokument: Hasselveien 3 - saksnr. 2020080772-9 Klage på vann og avløpsgebyr.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Myrbakken 19 14/76/0/0, påbygg/tilbygg og fasadeendring
  Dokument: Myrbakken 19 - 14/76/0/0, påbygg/tilbygg og fasadeendring - Søknad om FA opprettholdes
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ryensveien 26 112/41/0/0, skade på hagemur
  Dokument: Svar på henvendelse om skade på mur
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ormeliveien 21 99/23/0/0, tomannsbolig
  Dokument: Ormeliveien 21- 99/23 - landbrukseiendom trenger delingstillatelse etter jordloven §12
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 575/562 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: INGEN ADRESSE - 575/562 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 575/562 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: INGEN ADRESSE - 575/562 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vannmåleravlesning 2020 - 2021
  Dokument: Manglende vannmåleravlesing
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vannmåleravlesning 2020 - 2021
  Dokument: Vannmåleravlening - spørsmål
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier 100% - st. ref. 4322422463
  Dokument: Høringsbrev - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Branesveien 78 420/551/0/0, 420/103 - delingstillatelse
  Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: St. Olavs Vei 18 - 152/1269 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: St. Olavs Vei 18 - 152/1269 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Dønnestadveien 180 100/126/0/0, garasje
  Dokument: Dønnestadveien 180 - mottatt mangelfull søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: E39 Søgne øst - Mandal øst - endring av kryss Lohnelier - mindre endring planid 201510
  Dokument: 5181774 KV-MØ: Dispensasjon fra reg.plan E39 Søgne øst - Mandal øst, PlanID 201510 (i tidligere Søgne kommune)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kanalbyen 2A - 150/1870/0/0, reseksjonering
  Dokument: Kanalbyen 2A - 150/1870/0/0, reseksjonering - Manglende fullmakt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vesterveien 41 - 15/316/0/0, godkjent fradeling av parsell
  Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Andreas Kjærs vei 50 150/131/0/0, bruksendring - forespørsel
  Dokument: Andreas Kjærs vei 50, 150/131 - Svar på spørsmål om eventuell bruksendring til bolig
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innhenting av opplysninger om tidligere klient ved PP-tjenesten - Avskjermet
  Dokument: Oversendelse av kopi av journal - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innhenting av opplysninger om tidligere klient ved PP-tjenesten - Avskjermet
  Dokument: Oversending av kopi av opplysninger - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vragesløyfen 11 1/163/0/0, bruksendring av garasje
  Dokument: Vragesløyfen 11 1/163 - svar med redegjørelse på brev av 20.01.21
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sleipners vei 13 A 44/151/0/0, ombygging av rekkehus/enebolig til hybler
  Dokument: Sleipners vei 13A 44/151/0/0, ombygging av rekkehus/enebolig til hybler - anmodning om uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Avtale - Journalsystem for Bedriftshelsetjenesten i Kristiansand kommune
  Dokument: Publisert Avtale - Avtale - Journalsystem for Bedriftshelsetjenesten i Kristiansand kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Avtale - Forvaltning og formidling av Kristiansand kommunes kunstsamling
  Dokument: Publisert Avtale - Avtale - Forvaltning og formidling av Kristiansand kommunes kunstsamling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rammeavtale arbeidsklær - Renhold
  Dokument: Publisert Avtale - Rammeavtale arbeidsklær - Renhold
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kongleveien 20 13/1527/0/0, tilbygg/vinterhage
  Dokument: Kongleveien 20 13/1527 - tilleggsdokument
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Avtale om bistand til å gjennomføre digitale møter
  Dokument: Publisert Avtale - Avtale om bistand til å gjennomføre digitale møter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sumatraveien 40 7/500/0/0, rive hytte og oppføring ny hytte
  Dokument: Sumatraveien 40, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Holdalsnuten 31 40/501/0/0, svømmebasseng
  Dokument: Holdalsnuten 31 - 40/501- opplysninger om godkjent tilkobling til offentlig avløp
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Karussveien 21 14/1632/0/0, deling
  Dokument: Karussveien 21 - 14/1632, delingstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rådhusgata 47 D 150/1070/0/0, reseksjonering
  Dokument: Rådhusgata 47 D 150/1070 - orientering om seksjoneringsvedtak/klageadgang/klagefrist
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vedderheia 400A og 400B 471/619/0/1, begjæring om opphevelse av seksjonering
  Dokument: Tinglysing fra Plan og bygg, Kristiansand kommune.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Svar på oppsigelse av avtale om parkering i Elvegata parkeringshus
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skogbruksplan 2020
  Dokument: Godkjent faktura veiplanlegging Langebakkveien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Oftenesheia 35 - 431/127 - vannmåler
  Dokument: Oftenesheia 35 - 431/127 - mangelskriv ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Spillemidler - Kjellandsheia pumptrack - anleggsnr 74533
  Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler - Kjellandsheia pumptrack - anleggsnummer 74533
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Spillemidler - Kjellandsheia trampolinepark anleggsnr 74532
  Dokument: Anmodning om utbetaling av spillemidler - Kjellandsheia trampolineanlegg - anleggsnummer 74532
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Restaurant Skrubbsulten- serveringsbevilling og skjenkebevilling (Søgne)
  Dokument: Vedtak om innvilgelse av skjenkebevilling- restaurant Skrubbsulten Søgne - orgnr. 918 072 365
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Håkonsens vei 1A - 151/984 151/984/0/0, tilbygg
  Dokument: Håkonsens vei 1A - 151/984 - mangler i søknad om endring av tillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...