Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [86 338 693].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - Dispensasjon
  Dokument: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - oversendelse av uttale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Åpne møter - kunngjøringer
  Dokument: Åpne møter - september 2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Motorisert ferdsel i utmark- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Dispensasjon etter § 6- helikopter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
  Dokument: Bekreftelse på mottatt henvendelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 43/211/0/0 Rehabilitering av pipe, Raggsteindalsvegen 14, Hovet
  Dokument: 43/211/0/0 Etterlyser svar i saken
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
  Dokument: Underskrevet avtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kulturpris 2021
  Dokument: Forslag til kulturpris
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 73/1/107/0 Lavvo, Samegamme, Hardangervidda 80, Haugastøl
  Dokument: 73/1/107/0 Uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 42/502/0/0 Anneks, Nonsstøllbakken 47, Sudndalen
  Dokument: 42/502/0/0 Anneks, Nonstølbakken 47, Sudndalen - Avslag på anmodning om oppsettende virkning, jf. § 42
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
  Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
  Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
  Dokument: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet - Igangsettingstillatelse 1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 49/68/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Vesleåne 78, Havsdalen, Geilo
  Dokument: 49/68 Protokoll fra oppmålingsforretning
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
  Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
  Dokument: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 73/1/0/0 Fasadeendring, Halen fjellstue, Hardangervidda
  Dokument: 73/1/0/0 Bygging av nytt inngangsparti
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
  Dokument: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Hol kulturskole - Avtale om kjøp og salg av tjenester
  Dokument: Avtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Hol kulturskole
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Overtakelse av varmesental for skole- og idrettsområdet Geilo
  Dokument: Henvendelse ang. overtakelse av varmesentral for skole- og idrettsområdet Geilo
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
  Dokument: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 101/39/0/0 Etablering av ildsted, Berglie 92, Dagali
  Dokument: 101/39/0/0 Dispensasjon mot etablering av ildsted
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
  Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
  Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - spørsmål fra RIA
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
  Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - svar i fra kommunen
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
  Dokument: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning, rapport fra kulturminneregistrering
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
  Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
  Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - Svar på søknad om sanitærabonnement
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 99/6, Plassedalen - etablering av veg
  Dokument: 99/6, Plassedalen - Ferdigattest for etablering av veg fram til tomt 99/41
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Høringer
  Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsett - Avskjermet
  Dokument: Stillingsstørrelse - midlertidig endring - godtek
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - Avskjermet
  Dokument: Samtykke - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - Avskjermet
  Dokument: Samtykke - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - Avskjermet
  Dokument: Samtykke - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - Avskjermet
  Dokument: Samtykke - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - Avskjermet
  Dokument: Samtykke - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Arbeidsavtalar - luftvegslegevakta - korona / covid-19
  Dokument: Søknad - luftvegslegevakta - korona / covid-19
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsett - Avskjermet
  Dokument: Stillingsstørrelse - midlertidig endring - godtek
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - oppfølging - Avskjermet
  Dokument: Melding om tilbaketrukket dokument - sakkyndig vurdering
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Startlån søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ledsagerbevis 2021
  Dokument: Svar på søknad om ledsager
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Henvendelser Boligkontoret 2021
  Dokument: Vedtak kommunal bolig
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Henvendelser Boligkontoret 2021
  Dokument: Avslag på søknad om kommunal bolig
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 4, bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Godkjent - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 4, bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
  Dokument: Skogsvingen 2 - kopi av informasjonsmøte
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
  Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
  Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Dokument: Forespørsel om tilleggsinfo til CV - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
  Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
  Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte på gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madlandsheia
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Nettverkskonsuent IKT - st. ref. 4415324994
  Dokument: Svar på søknad - Nettverkskonsulent IKT - st. ref. 4415324994
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
  Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
  Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om vielse - Avskjermet
  Dokument: Svar på søknad om vielse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'barnemappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'barnemappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
  Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/218, 226 og 647
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
  Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/463 og 807
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
  Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/26 og 647
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
  Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/505 og 647
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innsynskrav august 2021
  Dokument: Delvis innsyn i dokument 21/02008-1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innsynskrav august 2021
  Dokument: Krav om innsyn i dokumenter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
  Dokument: Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling SFO
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: Skjermet
  Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 280821
  Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 280821
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
  Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
  Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
  Dokument: Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: Skjermet
  Sak: Framtidig strømbehov i kommunen
  Dokument: Framtidig strømbehov i kommunen - Lyse Elnett
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om kultur- og idrettstilskudd - Paralympisk skoledag
  Dokument: Søknad om transportstøtte til Paralympisk skoledag 7.oktober
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innhenting av opplysninger i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 - Skjermet
  Dokument: Annmodning om opplysninger
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: Skjermet
  Sak: Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
  Dokument: Forebyggende hjemmebesøk
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
  Dokument: Søknad om friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
  Dokument: Søknad om friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Borøya 54 - 425/187 425/187/0/0, oppføring av fritidsbolig og forstøtningsmur
  Dokument: Eiendommen 425/187/0/0 har ikke adresse. - 425/187/0/0, søknad om ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Moneheia 122 - 63/1325 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 63/1325 Moneheia 122
  Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Borøya 54 - 425/187 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Borøya 54 - 425/187 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Borøya 32 - 425/53 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Borøya 32 - 425/53 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Marvika - tekniske planer og utbygging VVA
  Dokument: Marvika Torv - tekniske planer vei - tilbakemelding
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...