Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [89 439 450].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] hjelpemiddelformidling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vannmålere montert Halsanvegen 4 5037/315/341
  Dokument: Brattreina 2 Gjennomføringsplan 6/181
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om SMIL-tilskudd til drenering og avløpssikring - 157642 - 5037/277/1 Øvre Hegle - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vedlegg - SMIL
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kulturtilskudd - Trøndersk musikk av trønderske komponister
  Dokument: Vedr. 202138690-3 - Tilsagn til: 2021-1249 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om støtte til Kulturtilskudd - Prosjektstøtte Nivå 1 - This is what I go out to seek - Konserter våren 2022
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kulturtilskudd - Trøndersk musikk av trønderske komponister
  Dokument: Vedr. 202139047-3 - Avslag: 2021-1248 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om støtte til Du skal tåle mye - Kulturtilskudd - Prosjektstøtte Nivå 1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** *****
  Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=qbpq8k, SakId=400128)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån ***** ***** *****
  Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=a9b4bk, SakId=401494)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vil du jobbe med denne flotte gjengen? Levanger kommune, Nordsivegen - st. ref. 4445186162
  Dokument: Svar på søknad - Vil du jobbe med denne flotte gjengen? Levanger kommune, Nordsivegen - st. ref. 4445186162
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Vil du jobbe med denne flotte gjengen? Levanger kommune, Nordsivegen - st. ref. 4445186162
  Dokument: Svar på søknad - Vil du jobbe med denne flotte gjengen? Levanger kommune, Nordsivegen - st. ref. 4445186162
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Ny nettstasjon 79311 Brannstasjon II - Overenskomst - 5037/314/39 og 5037/314/40 - ID 30996
  Dokument: Underskrevet overenskomst - nettstasjon Brannstasjon II - ID 30996
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Dokument: Svar på søknad - Vil du være med på laget vårt? Levanger kommune, Regnbuen barne- og avlastningsbolig - st. ref. 4453707958
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** *****
  Dokument: Nytt opplastet vedlegg (Ref=994933, SakId=402689)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** *****
  Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=994933, SakId=402689)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: BPA Assistent Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4453982162
  Dokument: Svar på søknad - BPA Assistent Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4453982162
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Søknad om ambulerende skjenkebevilling - 281221 Julefest Åsen Samfunnshus - Åsen songlag
  Dokument: Søknad om ambulerende skjenkebevilling - 281221 - Julefest Åsen Samfunnshus - Åsen songlag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om oppføring av bolighus i 2 etasjer - 5037/6/181 Brattreina 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om endring av ansvarsrett - 5037/6/181 Brattreina 2
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlesak Skogfond og NMSK tilskudd Levanger 2021
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 55/1 i Levanger (5037)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlesak Skogfond og NMSK tilskudd Levanger 2021
  Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (avslått) - 5037/ 237/2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Svar på søknad - Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Hytterenovasjon Litlvika Sunnfjorden
  Dokument: Angående fjerning av returpunkt hytte-/fritidsrenovasjon ved Litlvika, Sunnfjorden.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Hytterenovasjon Litlvika Sunnfjorden
  Dokument: Tilbakemelding og spørsmål på fjerning av returpunkt Sunnfjorden
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Melding om oppføring av ny veranda - 5037/7/34 Skrivarbergvegen 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Melding om oppføring av ny veranda - 5037/7/34 Skrivarbergvegen 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lokalbutikken i Åsen
  Dokument: Lokalbutikken i Åsen
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 167101 - 5037/381/ Kirsti Aune
  Dokument: Søknad om tilskudd - drenering - 976514386
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Startlån søknad (Ref=req5w6, SakId=403237)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: ***** ***** Søknad om BU midler til amme-oksefjøs - ***** *****
  Dokument: ***** ***** Søknad om BU midler til amme-oksefjøs ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Saker til trafikksikkerhetsutvalget 2021
  Dokument: Saker til Trafikksikkerhetsutvalget fra Arbeidsmiljøutvalget 2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=6a568q, SakId=376550)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: Nytt opplastet vedlegg (Ref=6a568q, SakId=376550)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: Utbetalingsanmodning (Ref=6a568q, SakId=376550)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 62/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak - oppretting av ny grunneiendom - gnr 62 bnr 3
  Dokument: Nærøysund kommune - vedtak i klagesak - 62/3 - byggesak
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Næringsfond - 2021
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - svar på epost vedr. inhabil saksbehandling, setterådmann - næringsfondsøknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 1/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Øvergård Hyttegrend- Fradeling av tomter
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vedtak - 1/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjon til fradeling av to hyttetomter
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 1/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Øvergård Hyttegrend- Fradeling av tomter
  Dokument: 1/1 - Ing. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Rekvirering av oppmåling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Leka Lokalmat DA - Søknad om støtte til prøveproduksjon og markedsføring - 2021
  Dokument: Leka Lokalmat DA - søknad om tilskudd til prøveproduksjon og markedstesting testing - 2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: SMISO - Husleiekontrakt for Staupslia 41
  Dokument: AD Husleiekontrakt Nok. Trøndelag (Tidligere SMISO NT) - Manglende tilbakemelding
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kulturstipend 2021
  Dokument: Søknad vedrøvende Kulturstipend
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnehagelærer Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455960182
  Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne- og ungdomsarbeider Levanger kommune, Enhet for barnehage - st. ref. 4455954875
  Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lover og forskrifter som ikke knyttes mot spesifikke interne saker
  Dokument: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - utarbeidelse av lokale gebyrforskrifter om feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 9/23 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Produksjonstilskudd
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Forhåndsvarsel om mulig avkortning på produksjonstilskudd del 2
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Næringsfond - 2021
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - inhabil saksbehandling, setterådmann - næringsfondsøknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kontrollutvalg - suppleringsvalg
  Dokument: Konsek IKS - Vedtak - Nytt valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalget
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Revisjon Midt-Norge - forvaltningsrevisjon - økonomistyring
  Dokument: Revisjon Midt-Norge SA - Kommunestyres vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innsynsbegjæringer - 2021
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Svar på krav om innsyn vedr. budsjettet for 2022
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Namdal 110 sentralen
  Dokument: Namsos kommune - Ny 110 region Trøndelag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Suppleringsvalg 2021
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m.fl. - Vedtak - K.sak 54/21 - Suppleringsvalg til Leka eldreråd
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kontrollutvalget i Leka kommune - 2021
  Dokument: Konsek IKS - Møteinnkalling og saksdokumenter Leka KU 08.12.21
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Anskaffelse av konsulenttjenester- evaluering av FFL og JA
  Dokument: Meddelelse om tildeling av kontrakt i anbudskonkurranse om evaluering av FFL og JA
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Anskaffelse av konsulenttjenester- evaluering av FFL og JA
  Dokument: Meddelelse om tildeling av kontrakt i anbudskonkurranse om evaluering av FFL og JA
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Anskaffelse av konsulenttjenester- evaluering av FFL og JA
  Dokument: Tilbud i anbudskonkurranse om Avtale om gjennomføring av evaluering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Anskaffelse av konsulenttjenester- evaluering av FFL og JA
  Dokument: Tilbud i anbudskonkurranse om Avtale om gjennomføring av evaluering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Anskaffelse av konsulenttjenester- evaluering av FFL og JA
  Dokument: Tilbud i anbudskonkurranse om Avtale om gjennomføring av evaluering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Renholder - Røyken videregående skole Røyken videregående skole, Viken fylkeskommune - st. ref. 4447915113
  Dokument: Tilbud på stilling som Renholdsoperatør - Røyken videregående skole
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Riving - driftsbygninger - Gnr. 223/1 - Tretjernveien 61
  Dokument: Uttalelse fra viken fylkeskommune SEFRAK/ verneverdi - driftsbygning/kårbolig - Gnr. 223/1 - Tretjennveien 61
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Låneopptak 2021 - Krødsherad kommune
  Dokument: Svar - 211122 Lånetilbud Krødsherad kommune 6 mill
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Detaljregulering for Gakorimyra Sør - B7
  Dokument: Svar på offentlig ettersyn - detaljregulering for Gakorimyra Sør-B7 - Alta kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Nybygg bolig - Tyttebærveien 62
  Dokument: Ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sesongleie av lokaler og anlegg - treningstimer sesongen 2021/22
  Dokument: Treningstimer ved Finnmarkshallen Aktivitetssal - Alta Bokseklubb
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sluttavregning salg og skjenking av alkohol 2020
  Dokument: Omsetningsoppgave alkohol
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sluttavregning salg og skjenking av alkohol 2020
  Dokument: sluttavregning salg av alkohol 2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Deling av eiendom - gbnr. 48/9
  Dokument: Fylkeskommunens uttalelse til høring - fradeling av 1 fritidsboligtomt - gbnr. 48/9, Nesseveien 9 - Alta kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Mindre endring av reguleringsplan - Kviby naustområde
  Dokument: Endring av reguleringsplan for Kviby boligfelt - statsforvalterens uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Mindre endring av reguleringsplan - Kviby naustområde
  Dokument: Uttalelse vedrørende søknad om mindre endring av reguleringsplan - Kviby naustområde - Alta kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4440686912
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4440686912
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4440686912
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4440686912
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleiere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykehjem Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4440686912
  Dokument: Tilsettingsavtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Planendring - Aronnesveien 84A og 84B
  Dokument: Uttalelse vedrørende søknad om planendring - Aronnesveien 84A og 84B, Gbnr. 32/329, Alta kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing - UYDHKY - ***** *****
  Dokument: Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing - 1051683
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Dialogmøter arbeidsgiver- og takerorganisasjoner
  Dokument: Svar fra Unio - Forslag til møtetidspunkt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 3403-158/1 - Hårstad gård - Hamar kommune
  Dokument: Uttalelse før søknad om riving av bygning - Hamar kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Til: *****
  Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Til: *****
  Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Til: *****
  Sak: 3418-211/24 - Landbruksveg/skogsbilveg - Åsnes kommune
  Dokument: Kulturvernfaglig uttalelse etter befaring - søknad ombygging av 1280 m av Koreavegen - 3418-211/24 - Åsnes Finnskog
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Planprogram for Holmen og Østre Havn
  Dokument: Uttalelse - Planprogram for Holmen og Østre Havn
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Planprogram for Holmen og Østre Havn
  Dokument: Uttalelse - Planprogram for Holmen og Østre Havn
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lervigskvartalet
  Dokument: Melding fra leverandør - Lervigskvartalet - Sladdet versjon av Veidekke sitt tilbud
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lervigskvartalet
  Dokument: Melding til leverandør - Lervigskvartalet - Begjæring om innsyn i tilbud fra øvrige tilbydere
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lervigskvartalet
  Dokument: Melding fra leverandør - Lervigskvartalet - Begjæring om innsyn i tilbud fra øvrige tilbydere
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lervigskvartalet
  Dokument: Melding fra leverandør - Lervigskvartalet - Innsyn i deres tilbud
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ekstravakt/sommervikar Bo og Aktivitet Psykisk helse: Adjunkt hauglandsgate 20  Stavanger kommune - st. ref. 4402282075
  Dokument: Offentlig søkerliste
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier Natt Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester: Nattpatruljen, Stavanger kommune - st. ref. 4443297351
  Dokument: Avslagsbrev - manglende eller uaktuell utdanning - Sykepleier Natt Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester: Nattpatruljen, Stavanger kommune - st. ref. 4443297351
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Veileder NAV NAV Hundvåg og Storhaug: Sosialforvaltning (7), Stavanger kommune - st. ref. 4447172107
  Dokument: Søknad og CV - Veileder NAV - st. ref. (4447172107)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Veileder NAV NAV Hundvåg og Storhaug: Sosialforvaltning (7), Stavanger kommune - st. ref. 4447172107
  Dokument: Søknad og CV - Veileder NAV - st. ref. (4447172107)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne - og ungdomsarbeider/barnehageassistent Emmaus barnehage, Stavanger kommune - st. ref. 4449429102
  Dokument: Søknad og CV - Barne - og ungdomsarbeider/barnehageassistent - st. ref. (4449429102)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne - og ungdomsarbeider/barnehageassistent Emmaus barnehage, Stavanger kommune - st. ref. 4449429102
  Dokument: Svar på søknad - Barne - og ungdomsarbeider/barnehageassistent Emmaus barnehage, Stavanger kommune - st. ref. 4449429102
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Grunnskolelærer søkes Byfjord skole, Stavanger kommune - st. ref. 4449912490
  Dokument: Innkalling til intervju - Grunnskolelærer søkes Byfjord skole, Stavanger kommune - st. ref. 4449912490
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Grunnskolelærer søkes Byfjord skole, Stavanger kommune - st. ref. 4449912490
  Dokument: Innkalling til intervju - Grunnskolelærer søkes Byfjord skole, Stavanger kommune - st. ref. 4449912490
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne -og ungdomsarbeider Gausel skole Stavanger kommune - st. ref. 4450529238
  Dokument: Søknad og CV - Barne -og ungdomsarbeider - st. ref. (4450529238)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne -og ungdomsarbeider Gausel skole Stavanger kommune - st. ref. 4450529238
  Dokument: Svar på søknad - Barne -og ungdomsarbeider Gausel skole Stavanger kommune - st. ref. 4450529238
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barne -og ungdomsarbeider Gausel skole Stavanger kommune - st. ref. 4450529238
  Dokument: Søknad og CV - Barne -og ungdomsarbeider - st. ref. (4450529238)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...