Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [83 615 024].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Tilskudd til private idrettsanlegg 2020
  Dokument: Undertegnet samarbeidsavtale med Vågsbygd Turn
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Bårågerveien 17 - 430/216 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Bårågerveien 17 - 430/216 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Børresvågveien 28 - 96/983 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Børresvågveien 28 - 96/983 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Bårågerveien 17 - 430/216 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Bårågerveien 17 - 430/216 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Oddernes kirkevei 16 - 39/113/0/0, rapportering etter pbl § 20-5 - garasje
  Dokument: 39/113 - Oddernes kirkevei 16 - Saken avsluttes fra byggesaksenhetens side
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Herøya 1 94/4/0/0, riving og bruksendring
  Dokument: Herøya 1 94/4, tilbygg og bruksendring - søknad om ferdigattest - tilbakemelding
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg
  Dokument: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg - E 39 - Dispensasjon fra byggegrense - bruksendring - kopi av brev til Løvlien Byggeprosjektering
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Nils Fidjelands vei 7 151/2429/0/0, ombygging, fasadeendring og bruksendring
  Dokument: Nils Fidjelands vei 7 151/2429/0/0, melding om endring av ansvarsrett og søknad om igangsettingstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Grasdalen 4 - 63/820, tilbygg
  Dokument: Grasdalen 4 - 63/820 - tilbygg - vedtak - ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
  Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2021-06-30
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Veilister - kommunene i Agder
  Dokument: Veilister - ber om at vier til Høllen Vest industriområde for modulvogntog åpnes
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eikeveien 72 - Eikeveien 84 - 428/3 - 428/375 - 428/660 - Deling / makebytte
  Dokument: Tinglysing fra Kristiansand kommune, plan og bygg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Buråsen 38 66/103/0/0, lager
  Dokument: Buråsen 38, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
  Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - vedtak - midlertidig brukstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Radisson SAS Caledonien hotel - serveringsbevilling og skjenkebevilling (Telfords, dancing,lobbybar,camilles)
  Dokument: Innhente opplysninger - endring av styrere og stedfortredere
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 7517 Forsvaret Kjevik Velferdskantine - serveringsbevilling og skjenkebevilling
  Dokument: Dokument 13/6211-3 Godkjenning av endringer i skjenkebevilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stasjon - permanent utvidelse av skjenkeareal sendt fra Helsedirektoratet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Hølleheiveien 17B 423/369/0/0, bolig
  Dokument: Hølleheiveien 17B, enebolig og garasje - ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Veilys - kabeletater - fellesføringer
  Dokument: Kristiansand kommune, FF avtale på master FELL21-78 Kystveien 178
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunale veier - veidekke 2020/2021
  Dokument: Gamle Kuliaveg - hull i vei og ber om å se på skille mellom sykkelvei og kjørevei
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vei- og gatebelysning 2020/2021
  Dokument: Breimyrkollen - lyktestolpe
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sjursholmen 26 - 420/115 - 420/193 - 420/121 - Fritidsbolig - Anneks og Sjøbu - kjøreadkomst - endring av brygge
  Dokument: As built tegninger - Sjursholmen 26 420/115/0/0, 420/193 - 420/121 - søknad om ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sjursholmen 26 - 420/115 - 420/193 - 420/121 - Fritidsbolig - Anneks og Sjøbu - kjøreadkomst - endring av brygge
  Dokument: Venter avklaring vedrørende VA - Sjursholmen 26 420/115/0/0, 420/193 - 420/121 - søknad om ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, ny garasje
  Dokument: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, søknad om ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kvernstien 62 A 416/124/0/0, veranda
  Dokument: 416/124 - Kvernstien 62 A, godkjent endring av gitt tillatelse - innglassing under veranda og bod i 2 etasjer
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kvernstien 62 A 416/124/0/0, veranda
  Dokument: Logger for sak BYGG-20/03953
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Hopeful
  Dokument: Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Hopeful
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om båtplass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om båtplass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 1/787 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
  Dokument: 1/787 -Bekreftelse på egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 1/1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Mercurius Nytt
  Dokument: Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Mercurius Nytt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eidsdalen 10 - 37/708 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Eidsdalen 10 - 37/708 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Registreringsnummer på båt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Konkurranse - Etablering av infrastruktur Hellemyr E1
  Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Etablering av infrastruktur Hellemyr E1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kristiansand kommune næringsfond Covid-19
  Dokument: Tilsagn om støtte: Kvadraturen Kristiansand AS - støtteordning Kristiansand kommune Næringsfond
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt - Mangelfull søknad om MB
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
  Dokument: Universitetsveien 46 - 40/8 - nabovarsel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
  Dokument: Kristins Vei 27 - 40/380 - nabovarsel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
  Dokument: 150/1006 - nabovarsel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
  Dokument: Vardåsveien 50B - 59/250 - nabovarsel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
  Dokument: Hurtigtest Korona
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
  Dokument: Nytt vedtak om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Oddernes Kirkevei 22 - 39/114 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Oddernes Kirkevei 22 - 39/114 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Songdalsvegen 265 600/13/0/0, tilbygg
  Dokument: Songdalsvegen 265, 600/13 - Godkjent tilbygg til eksisterende stall.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ålefjærveien 180 116/112/0/0, rehabilitering og bruksendring av uthus
  Dokument: 116/112 - Ålefjærveien 180, foreløpig tilbakemelding på søknad om dispensasjon for rehabilitering og bruksendring av uthus
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
  Dokument: Odderøya renseanlegg - avløpsvann - analyserapport uke 24
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
  Dokument: Odderøya renseanlegg - avløpsvann - analyserapport uke 24
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
  Dokument: Bredalsholmen renseanlegg - avløpsvann - analyserapport uke 24
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ådnevikveien 50 73/1/0/0, fradeling - tilleggsareal til 73/17/0/0
  Dokument: Ådnevikveien 50 - 73/1 og 73/17, sak avsluttes
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kirsten Flagstads vei 17 - seksjon 8 og 15 14/660/0/8, innglassing balkong
  Dokument: Kirsten Flagstads vei 17 - seksjon 8 og 15 14/660/0/8, innglassing balkong - varsel om avslag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
  Dokument: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse, ny garasje, hagestue, mur og basseng - varsel om avslag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
  Dokument: Østerøya 205 (2/242) - vedr. varsel om avslag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0-16 år 2021
  Dokument: Vedr. 21-00089-9 - Utbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd år 1-2
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kystveien 348 90/86/0/0, fasadeendring
  Dokument: Kystveien 348 90/86/0/0, fasadeendring og utvendig bod - varsel om avslag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - sykepleier 80-100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hjemmetjenester øst avdeling Kongsgård - st. ref. 4358537146
  Dokument: Offentlig søkerliste - 4358537146 Hjemmetjenester Øst
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - Mirko Walter
  Dokument: Svar på tilbudt plass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
  Dokument: 2021018825-100 - Vaksine
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
  Dokument: Koronavaksine
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 117/46 Buhusheia 46
  Dokument: Buhusheia 46 - 117/46 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 117/46 Buhusheia 46
  Dokument: Buhusheia 46 - 117/46 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skylleviga 79 1/537/0/0, enebolig
  Dokument: Skylleviga 79 1/537/0/0 Varsel om fristforlengelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eid 107 - 442/84/0/0, riving av eksisterende fritidsbolig/båthus og oppføring av ny fritidsbolig
  Dokument: Eid 107 - 442/84/0/0 - mangler ved søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Løhaugen 4 1/239/0/0, oppdeling fra én enebolig til tomannsbolig
  Dokument: Løhaugen 4 - 1/239 - Korrigert feil avkrysning i felt for flom, skred og andre naturforhold
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Artillerivollen 10 151/4/0/0, fasadeendring og garasje
  Dokument: Artillerivollen 10 151/4/0/0, fasadeendring og garasje - mottatt uttalelse fra byantikvar - anmodning om kommentarer
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Herøya 115 - 94/5/0/0, platting i betong
  Dokument: Herøya 115 - 94/5 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om platting i betong, varsel om avslag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - Korona - Helse og Mestring
  Dokument: Vaksinering av Restaurant ansatte
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - 100% fast miljøterapeut Prosjekt Kleppland - st. ref. 4376975045
  Dokument: Tilbud om stilling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
  Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning, Habilitering barn og unge - st. ref. 4385064946
  Dokument: Avslag, stilling besatt - Vernepleier/sykepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ringåsen avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...