Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [76 501 493].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Gnr. 70 bnr. 1 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (smil-midler 2019)
  Dokument: Utbetalingsanmodning - SMIL, 997717171
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 70 bnr. 1 - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (smil-midler 2019)
  Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 997717171
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsetting av 50% fysioterapeut hos MP, kommunal, individuell driftsavtale, fra 02.01.20
  Dokument: Foreløpig svar - klage på vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger meiningen
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Søknad om støtte til boligbygging og istandsetting av hus i Lesja 135/11,14
  Dokument: Søknad om støtte til boligbygging og istandsetting av hus i Lesja 135/11,14
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 2 bnr. 119 - Søknad om fritak for feieavgift
  Dokument: Gnr. 2 bnr. 119 - Søknad om fritak for feieavgift
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 103 bnr. 21 - Riving av bolighus
  Dokument: Mottatt nabovarsel - Eier/fester gbnr. 159/21 - Riving på gbnr. 103/21 Kyrkjevegen 21 Lesja kommune
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
  Dokument: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
  Dokument: NM i Fallskjermhopping på Lesja
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lesja fallskjermklubb - Søknad om arrangementsstøtte til NM i fallskjermhopping
  Dokument: Mesterskapstilskudd
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Gnr 2 Bnr 337 OG 338 - Kongelberget 78 - Bjorli
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
  Dokument: Anmodning om delutbetaling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 17 bnr. 5 fnr. 2 - Søknad om deling
  Dokument: Orientering, videre saksgang ved arealoverføring.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Søknad om tilskudd til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
  Dokument: Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent), GNR 122/1 i Lesja (3432)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Nasjonalparkriket Reiseliv AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - COVID 19
  Dokument: Nasjonalparkriket Reiseliv AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - COVID 19
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Regionale miljøtilskudd 2020 (RMP)
  Dokument: Varsel om kontroll av RMP søknad.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr 2 Bnr 1042/1046/1150 - Søknad om deling
  Dokument: Referat fra møte ang. sak 2020/928 Bjorlia NV
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Meiningen Praksis AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
  Dokument: Meiningen Praksis AS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - Covid 19
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lesjamat ANS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
  Dokument: Lesjamat ANS - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond - Covid 19
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 11 bnr. 2 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe
  Dokument: Gnr. 11 bnr. 12 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 11 bnr. 2 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabilitering av pipe
  Dokument: skorstein på eiendom gnr. 11 bnr. 2
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 101 bnr. 88 - Salg av kommunal boligtomt til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Retur av signert kjøpekontrakt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsetting av fagarbeidarar i Lesja og Lesjaskog barnehagar, 04.01.21-30.06.21
  Dokument: Søknad - ID 546 - Fagareidarar, Lesja barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Styrer, råd og utvalg 2019 - 2023
  Dokument: Valg av forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Psykologstillinger - Lesja, Sel og Dovre kommuner
  Dokument: Kunngjøring
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
  Dokument: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
  Dokument: Søknad signert
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Fagarbeider - 20% vikariat i Dombås barnehage
  Dokument: Søknad - ID 517 - Fagarbeider - 20% vikariat i Dombås barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Fagarbeider - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
  Dokument: Søknad - ID 518 - Fagarbeider - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Ny hytte og utslipp Seterdalen 1 tiltakshaver Uvdal Bygg og Hytteomsetning AS ref 2017/730
  Dokument: Utebelysning på hytte - 118/1 T 9 - Seterdalen I
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Flesberg - Regionalt miljøprogram for jordbruket 2020
  Dokument: Kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøtilskudd i 2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
  Dokument: Informasjon om rekrutteringsprosessen - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilbygg / Endring av bygg - Langedragvegen 276 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
  Dokument: Informasjon om nødvendig tilleggsdokumentasjon - Tilbygg Langedrag
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilskudd til unge boligetablerere - Sletting av heftelse 184/1
  Dokument: Ber om sletting av heftelse 184/1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Omstilling - ***** *****
  Dokument: Innkalling til samtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Omstilling - ***** *****
  Dokument: Innkalling til samtale
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
  Dokument: Oppnevning av valgansvarlige ved Stortingsvalget 2021
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Helsedirektoratet - vedtak om overføring av plasser for turnuslege/LIS-1
  Dokument: LIS 1 ordningen - Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser fra 01.09.2021 - Behov for tilbakemelding fra kommunene i Helse Nord - Trøndelag sitt nedslagsfelt - Frist 11.12.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 85 bnr. 1 - Oppfølging av torvuttak, Lesja
  Dokument: Angående torvuttak på Gnr 85 Bnr 1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ingen sakstittel
  Dokument: Skademelding, 19.11.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Til: *****
  Sak: Produksjonstilskudd i jordbruket (PTJ) - 2020
  Dokument: Kontroll av produksjonstilskudd 2020.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 36 bnr. 3 - Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg fritidsbolig
  Dokument: Gnr. 36 bnr. 3 - Søknad om ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Melding om brygge ved Lesjaskogsvatnet som ikke er omsøkt
  Dokument: Svar på uttalelse angående ulovlig oppført brygge ved Lesjaskogsvatnet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Adressering
  Dokument: Oppretting av nye adresseparseller
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
  Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gnr. 2 bnr. 304 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabiliteringa av skorstein samt montering av ovn
  Dokument: Gnr. 2 bnr. 304 - Søknad om tillatelse til tiltak, rehabiliteringa av skorstein samt montering av ovn
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsetting av fagarbeidarar i Lesja og Lesjaskog barnehagar, 04.01.21-30.06.21
  Dokument: Søknad - ID 546 - Fagareidarar, Lesja barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Tilsetting av fagarbeidarar i Lesja og Lesjaskog barnehagar, 04.01.21-30.06.21
  Dokument: Søknad - ID 546 - Fagareidarar, Lesja barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Styrer, råd og utvalg 2019 - 2023
  Dokument: forliksråd
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Leger i spesialisering (LIS 1) - samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag HF
  Dokument: LIS 1- ordningen. Avtale med Helse Nord-Trøndelag HF
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnehagelærer - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
  Dokument: Søknad - ID 519 - Barnehagelærer - Vikariat i 100% stilling i Dombås barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Barnehagelærer - Engasjement 100% stilling i Dombås barnehage
  Dokument: Søknad - ID 520 - Barnehagelærer - Engasjement i 100% stilling - Dombås barnehage
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Fra: *****
  Sak: Sammenslåing av lån og endring av løpetid
  Dokument: Sammenslåing av lån og endring av løpetid
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Bebyggelsesplan Uvdal Alpinsenter ID 2018003 - endring ref 2018/573
  Dokument: Oppdatert planbestemmelse og planbeskrivelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte / Utslipp / Anneks - Brattebakke 5 - gnr: 198/39 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Tillatelse til tiltak – anneks - 198/39 – Brattebakke 5 – Hallandsfjellet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
  Dokument: Startlån ettersendt vedlegg ***** *****
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte - Sundbulivegen 121 - gnr: 127/18/0/19 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
  Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte - Sundbulivegen 121 - gnr: 127/18/0/19 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
  Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte - Sundbulien hytteområde - gnr:127/18 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
  Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte - Sundbulien hytteområde - gnr:127/18 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
  Dokument: Revidert situasjonsplan tomt 19 og 21 Sunbolien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Omsorgsboliger - Skogenberget Vikangrendvegen 1 - gnr: 110/47 - Tiltakshaver Nore og Uvdal kommune ref 2019/386
  Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak 110/47
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen 769 - gnr: 13/18/4 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/903
  Dokument: Søknad om ferdigattest 137/18/4
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilkobling - Vann og avløp - 14/28
  Dokument: Søknad om tilkobling - Vann og avløp
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ny hytte og utslipp Bakkeranten 22 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/990
  Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2020
  Dokument: Svar på forespørsel om innsyn i utslippstillatelser
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ungdomsrådet - 25.11.2020
  Dokument: Møteinnkalling - Ungdomsrådet - 25.11.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Dokument: Innkalling til intervju - Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Dokument: Innkalling til intervju - Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Dokument: Innkalling til intervju - Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Dokument: Innkalling til intervju - Aktiv nattevakt Dagsenter og avlastning: Bolig -Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4306747627
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6), Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Dokument: Søknad og CV - Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter - st. ref. (4312519465)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6), Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Dokument: Svar på søknad - Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning, Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6), Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Dokument: Søknad og CV - Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter - st. ref. (4312519465)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6), Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Dokument: Svar på søknad - Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning, Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6), Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Dokument: Søknad og CV - Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter - st. ref. (4312519465)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6), Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Dokument: Svar på søknad - Vernepleier/Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning, Stavanger kommune - st. ref. 4312519465
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Mosvangen Aktivitetssenter, Stavanger kommune - st. ref. 4312971204
  Dokument: Søknad og CV - Helsefagarbeidere/studenter - st. ref. (4312971204)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Mosvangen Aktivitetssenter, Stavanger kommune - st. ref. 4312971204
  Dokument: Svar på søknad - Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Mosvangen Aktivitetssenter, Stavanger kommune - st. ref. 4312971204
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Mosvangen Aktivitetssenter, Stavanger kommune - st. ref. 4312971204
  Dokument: Søknad og CV - Helsefagarbeidere/studenter - st. ref. (4312971204)
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Mosvangen Aktivitetssenter, Stavanger kommune - st. ref. 4312971204
  Dokument: Svar på søknad - Helsefagarbeidere/studenter Dagsenter og avlastning: Mosvangen Aktivitetssenter, Stavanger kommune - st. ref. 4312971204
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innkjøp av trafikkskilter 2020
  Dokument: Bestilling nr. 2544
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eigedomsopplysningar, meklarpakker
  Dokument: Bestilling av meklarinformasjon, 9/219, Skiløypevegen 4
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eigedomsopplysningar, meklarpakker
  Dokument: Bestilling av meklarinformasjon, 9/298/0/4, Austre-Vestre Hola 68
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Avhending av kommunale eigedomar, landbruk
  Dokument: Forespørsel om pris ved taksering av kommunal eigedom
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 1/26/0/0 Gardsvegen 137, rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring
  Dokument: Matrikkelbrev for gnr. 1 bnr. 65
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 1/26/0/0 Gardsvegen 137, rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring
  Dokument: Grunnbokinformasjon for gnr. 1 bnr. 65
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: 12/2/0/0 Austegardsvegen 11, frådeling av 2 teigar
  Dokument: Løyve til arealoverføring av 2 teigar frå 12/2 til 12/5 på ca 36 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Svartevatn
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning tomt 7 på Farevassknutan 13, 7/226 på Ljosland
  Dokument: Matrikkelbrev for gnr. 7 bnr. 314
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning tomt 7 på Farevassknutan 13, 7/226 på Ljosland
  Dokument: Grunnbokinformasjon for gnr. 7 bnr. 314
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Konsesjon på erverv av fast eigedom, Tveit, 38/12
  Dokument: Konsesjon på erverv av fast eigedom, Tveit, 38/12 - handsamingsgebyr
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Stor-Elvdal kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
  [Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Stor-Elvdal kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...