Norske-postlister.no

Velkommen til hele Norges postlister!

Dette er en samling av postlister for hele Norge. Målet var å samle så mange kommunale og statlige postlister i en tjeneste og gjøre de tilgjengelig for borgerjournalistikk.

 • Søkbarhet
 • Varsling på epost ved nye journalposter (f.eks. i en sak, alle treff på et søkeord eller hele postlisten fra en myndighet)
 • Utvidet historikk på flere postlister.
 • Filtrering og linking på dato, saksnummer, avsender/mottaker, tittel, med mer
 • Systemet er laget og driftes av Hallvard Nygård. Denne postlisten er ikke assosiert med kommunene/myndighetene på noen måte og er helt i privat regi. Les mer om tjenesten. Følg @NorPostlister på Twitter.

  Merk: Personnavn er skjermet fra løsningen. Søk etter dette vil ikke gi gode resultater. Bedrifter er ikke skjermet.  Viser [100] av [74 332 949].
  Bli varslet om nye treff i søket
  Sak: Utearealer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Purring - Sofienberg skole - nye fasade for bygg A innenfor friområde Gnr./Bnr. 227/321
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Støyklage - Schæffers gate 1
  Dokument: Svar på klage på støy fra bygningsarbeider - Schæffers gate 1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Støyklage - Schæffers gate 1
  Dokument: Ettersending av nabovarsling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Innsyn - Personopplysningsloven
  Dokument: Innsyn - Personopplysningsloven
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilsynsutvalget 2020
  Dokument: Lilleborg helsehus - Rapport etter tilsyn 02.09.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Grønne midler - 2020
  Dokument: Purring - Søknad om å omdisponere mottatte midler
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Samarbeid mellom Oslo kommune og OsloMet - Universitetskommunen Oslo - Deltakelse i pilotprosjekt
  Dokument: Forskningsprosjekt - Kommunens samarbeid med OsloMet -Tillitsprosjekt
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Signert arbeidsavtale fast ansettelse 83,96% stilling - Gulset sykehjem og bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Signert arbeidsavtale sommerturnus 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Maribakkane
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 300/4018 - Torggata 9 - ombygging/bruksendring
  Dokument: Gbnr 300/4018 - Torggata 9 - ombygging/bruksendring - 2,3,4 etasje - søknad om IG1
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
  Dokument: Reguleringsbestemmelser i tråd med bystyrets vedtak 01.10.2020, sak 135/20
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Detaljregulering for gbnr. 62/428 m.fl., Nordre Frogner
  Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 13/20, Gjerpen lokalutvalg - høring detaljregulering Nordre Frogner
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 120/13 - Siljanvegen 103 - arealoverføring
  Dokument: Gbnr 120/6 og 120/13 - matrikkelrapport
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig
  Dokument: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig Endring av gitt tillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 129/7 - Fjelldalsvegen 70 - Tilbygg - bolig
  Dokument: Gbnr 129/7 - Fjelldalsvegen 70 - Tilbygg - bolig -søknad om ferdigattest
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
  Dokument: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - Sak 344090
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
  Dokument: Kontrollsanksjon saksnr 344032
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
  Dokument: Stillingsvurdering- Helsefagarbeider fast 3. helg 15,38 % Haugesgate Bofellesskap
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 220/8 - Porsgrunnsvegen 129 - søknad om fradeling
  Dokument: Gbnr 220/8 - Porsgrunnsvegen 129 - søknad om fradeling-oversendes til uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skjenkebevilling - Afy Habesha Food Restaurant AS
  Dokument: Skjenkebevilling - kopi av kunnskapsprøven - Afy Habesha Food Restaurant AS
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Redusert betaling - Avskjermet
  Dokument: Dokumentasjon redusert betaling barnehage - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Info til foresatte Åfoss og Melum skoler skoleåret 2020-21
  Dokument: Referat Foreldremøte 3A Åfoss 29.09.20
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gjerpen lokalutvalg - befaring av lokalutvalget område
  Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 11/20, Gjerpen lokalutvalg - evaluering av befaring 25.08.20 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] bør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i?
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur - 100% fast ref. 2597
  Dokument: Stillingsannonse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
  Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - LEVE Telemark
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
  Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - vedlegg LoPe
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
  Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - Mental Helse Skien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 57/209 - Luksefjellvegen 111 - arealoverføring
  Dokument: Gbnr 57/209 - Luksefjellvegen 111 - arealoverføring-oversendes til uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 221/940 - Leirvollen 11 - fradeling
  Dokument: Gbnr 221/940 - Leirvollen 11 - fradeling-oversendes til uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier 80% fast Skien helsehus - Korttidsenheten ref. 2615
  Dokument: Innstilling spl.stilling fast 80% korttidsenheten
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier/ vernepleier 3x 75% vikariat Klyve hjemmetjeneste enhet 2 ref. 2604
  Dokument: Signert arbeidsavtale - 100% vikariat sykepleier - Klyve hjemmetjeneste 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sykepleier natt 62,4% fast Skien helsehus - Korttidsenheten ref. 2614
  Dokument: Innstilling til fast sykepleier 62,4 % natt stilling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Klagenemnda - møteinnkallinger og protokoller 2020
  Dokument: Ekstra møteinnkalling Klagenemnda 12.10.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gjerpen lokalutvalg - sikring av skoleveg i lokalutvalgsområdet
  Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 12/20, Gjerpen lokalutvalg - sikring av skoleveg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Terrasse 28
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ansettelsesforhold - Silje Siatol Rise
  Dokument: Lønnsansiennitetskort - Silje Siatol Rise
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
  Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-10-07
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 220/1806 - Hvitsteinvegen 99 - fradeling
  Dokument: Gbnr 220/1806 - Hvitsteinvegen 99 - fradeling-oversendes til uttalelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - tilbygg og utvidelse av balkong
  Dokument: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - Tilbygg utvidelse balkong - supplering av søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Bystyret - møteinnkallinger og protokoller 2020
  Dokument: Møteinnkalling Bystyret 12.10.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Startlån - Avskjermet
  Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Budsjett- og økonomiplan 2021-2024
  Dokument: Kommunedirektørens budsjettanbefalinger - budsjett og økonomiplan 2021-2024
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Oversendelse miljødirektoratet
  Dokument: Kunngjøring - Melding med forslag til utredningsprogram
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev- fortsette på samme skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Forespørsel til rektorene - Søknad om å fortsette på samme skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 74/92 - Nordhagenvegen 35 - regressvarsel
  Dokument: Gbnr 74/92 - Nordhagenvegen 35 - Regressvarsel, tilbakeslag -
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Elev - bytte av skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om bytte av skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Deponering ESA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Skien
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Barnehagedekning i Skien kommune - kulturbarnehage
  Dokument: Ønske om å starte en musikk, drama og teater barnehage.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gjerpen lokalutvalg - trafikksituasjonen Nylende
  Dokument: Gjerpen lokalutvalg - sak 5/20 til oppfølging Gjerpen lokalutvalg - trafikksituasjonen på grunn av veiarbeid under jernbanebrua Nylende
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Vielse - Avskjermet
  Dokument: Vielse registrering - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gjerpen lokalutvalg - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
  Dokument: Møteprotokoll Gjerpen lokalutvalg 29.09.2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gjerpen lokalutvalg - eventuelt 2020
  Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 5/20, Gjerpen lokalutvalg - eventuelt til behandling 29.09.20
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2020
  Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 4/20, Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll/referat av 25.08.20
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Utvalg for landbruk - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
  Dokument: Godkjent protokoll av møte 30.09.20
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Referatsaker Oppvekst skoler 2020 - Referat fra samarbeidsutvalgene ved skolene
  Dokument: Stigeråsen skole - referat SU 25.02.20
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Referatsaker Oppvekst skoler 2020 - Referat fra samarbeidsutvalgene ved skolene
  Dokument: Stigeråsen skole - referat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Utvalg for oppvekst - Orienteringssaker 2020
  Dokument: Fritidskortet/ opplevelseskortet - orientering
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 236/1/7 - Rennesundvegen 209 - fradeling/innløsning av festetomt
  Dokument: Gbnr 236/64 - bekreftelse på tinglysing/bekreftet grunnboksutskrift
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg
  Dokument: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg - søknad om igangsettingstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
  Dokument: Ryensveien 25B, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
  Dokument: Ryensveien 25B, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Birkedalsveien 76 423/606/0/0, deling
  Dokument: Birkedalsveien 76, melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Torridalsveien 57 39/57/0/0, tilbygg md garasje og to boenheter
  Dokument: Torridalsveien 57 - svar på henvendelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tømmerstøveien 7 95/404/0/0, garasje
  Dokument: Tømmerstøveien 7 - vedrørende ønske om forlenget tillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Sleipners vei 13A 44/151/0/0, mulig ulovlig utleie og bruksendringer
  Dokument: Sleipners vei 13 A 44/151/0/0, mulig ulovlig utleie og bruksendringer - Tilsynsrapport etter stedlig tilsyn
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vinterfortøyning
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rosshaven 19 - 91/13 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Rosshaven 19 - 91/13 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - Rettelse på tiltak.
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 29
  Dokument: Rosshaven 29 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 31
  Dokument: Rosshaven 31 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/10 Rosshaven 31
  Dokument: Rosshaven 31 - 91/10 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 91/13 Rosshaven 19
  Dokument: Rosshaven 19 - 91/13 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Marviksveien 89 - 152/989 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Marviksveien 89 - 152/989 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Oppsigelse av båtplass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Flatholmveien 1 - 7/89 - Møvig skole/Møvighallen - drift og vedlikehold
  Dokument: Flatholmveien 1 - 7/89 - Møvig skole/Møvighallen - årskontroll/service røykventilasjon/branngardin
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - drift og vedlikehold
  Dokument: Teglverksveien 54 - 152/1001 - Roligheden barnehage - årskontroll/service røykventilasjon/branngardin
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Søknad om båtplass
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skatt - Avskjermet
  Dokument: Rapport etter kontroll av personalliste
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Eiendommen 14/571/0/0 har ikke adresse. 14/571/0/0, arealoverføring
  Dokument: Slettheiveien 70A - 14/891 og 14/571, delingstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Kommunal vigsel - Avskjermet
  Dokument: Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Ringlebekkveien 27C 33/204/0/0, redskapsbod
  Dokument: Ringlebekkveien 27C 33/204/0/0, redskapsbod - Melding om ikke søknadspliktige tiltak til matrikkel
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Monsøya 99 - 421/120 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Monsøya 99 - 421/120 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 14/1865 Fiskåveien 6
  Dokument: Fiskåveien 6 - 14/1865 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Lohnelia 70 469/145/0/0, lagerbygg
  Dokument: Lohnelia 70 469/145/0/0, lagerbygg - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skibåsen 28 63/720/0/0, plasthall
  Dokument: Skibåsen 28 63/720/0/0, plasthall - ber om at opprinnelig gitt tillatelse fornyes på ubestemt tid
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Skatt - Avskjermet
  Dokument: Søknad om betalingsavtale - skatt - Avskjermet
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Årekjerret 83 - 2/433 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Årekjerret 83 - 2/433 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Børresvågveien 7 - 96/985 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Børresvågveien 7 - 96/985 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 12/1209 Bråvann Platå 126
  Dokument: Bråvann Platå 126 - 12/1209 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Tordenskjolds Gate 2 - 150/1378 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Tordenskjolds Gate 2 - 150/1378 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Breimyrveien 210 - 151/2906 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
  Dokument: Breimyrveien 210 - 151/2906 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
  Dokument: Vinterfortøyning
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Parkering for forflytningshemmet - Avskjermet
  Dokument: Oversendelse søknad om parkeringstillatelse
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Sak: Markens gate 32 - 150/991, nybygg
  Dokument: Markens gate 32 - , melding om mottatt søknad
  Søk innsyn i dokumentet/saken
  Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...