Norske-postlister.no


Viser [100] av [69 886].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Trafikkpakke 2 Nord - konkurransen
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkpakke 2 Nord - konkurransen
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkpakke 2 Nord - konkurransen
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranseutsetting Trafikkpakke 1
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranseutsetting Trafikkpakke 1
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranseutsetting Trafikkpakke 1
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranseutsetting Trafikkpakke 1
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støytiltak på bolig - Ørland ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Referat oppstartsmøte - Støytiltak på bolig - Ørland ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt 852084 - Hent AS - Prosjekt 100319 Ørland - Befalskvarter - trinn 2
Dokument: Driftsmøtereferat nr 11 - nr 16 - Kontrakt 852084 - Hent AS - Prosjekt 100319 Ørland - Befalskvarter - trinn 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Næringsliv - Hav - Sea Tech Week i Brest 09.10.2018 - 11.10.2018
Dokument: Sea Tech Week. Svar på forespørsel om å være gjesteland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frankrike - Næringsliv - Hav - Sea Tech Week i Brest 09.10.2018 - 11.10.2018
Dokument: Svar fra Sea Tech Week
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak Norad nr. 1743 - Avskjermet
Dokument: Varslingssak Norad nr. 1743 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Campus Ås - Samlokaliseringsprosjektet - Felles - SHA - Sikkerhet helse og arbeidsmiljø
Dokument: Oppsummering fra møte 210318 - Stans av arbeider på tak - Bygg 154 og 155
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vangkroken 18 - Tørka - avtaler leieforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Planlegger åpent møte om andelsgården
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse Rammeavtale kaffebryggere og vanndispensere
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse Rammeavtale kaffebryggere og vanndispensere
Dokument: Melding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder NAV, Larvik kommune - st. ref. 4367742156
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Veileder - st. ref. (4367742156) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder NAV, Larvik kommune - st. ref. 4367742156
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Veileder - st. ref. (4367742156) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo Life Science Conference
Dokument: LifeScience regning - Crawford-besøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VS: Brannrapport
Filer:
Sak: Ny uføretrygd - hovedanalyse
Dokument: Dialog med ASD om rapportutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskningsprosjekt "Overlevelse etter cystektomi for blærekreft i Norge" " prosjektleder Stig Müller
Dokument: Vedtak på søknad om utlevering av opplysninger fra NPR i forskningsprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Signalingeniør Bane NOR Drift og teknologi - st. ref. 4358867925
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Signalingeniør - st. ref. (4358867925)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NSM - klareringssaker - Endringer i prosessen for journalføring og skanning
Dokument: Oppsigelse av avtale om journalføring og scanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FRESK - Elektronisk kurve
Dokument: Svartider i MetaVision
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9991008 Follobaneprosjektet - Miljøoppfølging
Dokument: Søknad om endring av tillatelse etter forurensningsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4. Permisjon og fråvær
Dokument: Endra vedtak om omsorgspengar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om generell godkjenning av utenlandsk utdanning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Internrevisjoner - Revisjonsrapporter - Statens kartverk
Dokument: 17-21 - Revisjonsrapport - Riktig bruk av kontostreng - Økonomitjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om - Avskjermet
Dokument: Varsel om - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsovervåking av medisinsk utstyr - Toll - Filler - Avskjermet
Dokument: Innførsel av medisinsk utstyr - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markedsovervåking av medisinsk utstyr - Toll - Filler - Avskjermet
Dokument: Kopi til Toll av brev sendt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaleverk på helserefusjonsområdet - Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) - Helsedirektoratet
Dokument: Signert avtale mellom Skatteetaten og Helsedirektoratet for Helfo om innkreving av feilutbetalte ytelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Avrop Kluge - Konkurranserettslig bistand til NEO-programmet
Dokument: Nasjonal Tjenesteleverandør - Statsforetak vs. aksjeselskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til Prop. L (2017-2018) om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) - departementsforeleggelse
Dokument: Utkast til Prop. L (2017-2018) om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) - departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - omsorgsstønad 2018
Dokument: Vedtak om innvilget omsorgsstønad ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Bydel Frogner
Til: *****
Sak: 1108 - Produksjonstilskudd oktober 2019
Dokument: Gnr 54 bnr 41 - 1102 - Avklaring - Søknadsdata og Husdyrregisterdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 30 bnr 1 - Vald 1108V0081 - Bråstein
Dokument: Gnr 30 bnr 1 - Vald 1108V0081 - Bråstein - Rådyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Tysvær kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Tysvær kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Historikk - diverse henvendelser - Samlesak
Dokument: Svar på forespørsel om gamle bilder -historisk arkiv - Båten Østhavn - 3YIL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Nes kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Nes kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANSKAFFELSE VEDLIKEHOLD VARDØ FYRSTASJON
Dokument: Tilbud: Finnmark Entreprenør a/s - Vedlikehold Vardø fyrstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut ved ABUP, Bråten behandlingssenter, ambulant team - st. ref. 4276036109
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4276036109)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dyktig lærer? Nes-skolen trenger deg Oppvekst og utdanning - st. ref. 3700592928
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dyktig lærer? Nes-skolen trenger deg Oppvekst og utdanning - st. ref. 3700592928
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut ved ABUP, Bråten behandlingssenter, ambulant team - st. ref. 4276036109
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4276036109)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANSKAFFELSE IGLANDSVIK FISKERIHAVN - BREMANGER KOMMUNE - REPARASJON/-FORSTERKNING AV MOLO
Dokument: Tilbud: Maskinentreprenør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønn AS - Iglandsvik fiskerihavn - Bremanger kommune - Reparasjon/-forsterkning av molo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANSKAFFELSE IGLANDSVIK FISKERIHAVN - BREMANGER KOMMUNE - REPARASJON/-FORSTERKNING AV MOLO
Dokument: Tilbud: Kvernevik AS - Iglandsvik fiskerihavn - Bremanger kommune - Reparasjon/-forsterkning av molo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANSKAFFELSE IGLANDSVIK FISKERIHAVN - BREMANGER KOMMUNE - REPARASJON/-FORSTERKNING AV MOLO
Dokument: Tilbud: Fasadeentreprenøren Coating Service AS - Iglandsvik fiskerihavn - Bremanger kommune - Reparasjon/-forsterkning av molo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANSKAFFELSE IGLANDSVIK FISKERIHAVN - BREMANGER KOMMUNE - REPARASJON/-FORSTERKNING AV MOLO
Dokument: Tilbud: UNU A/S - Iglandsvik fiskerihavn - Bremanger kommune - Reparasjon/-forsterkning av molo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage på karakter TGB4185
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt 852093 - C00301 - Hangarer Bygg - AF Gruppen Norge AS - Prosjekt 150023 - Hangarer med tilhørende infrastruktur - FBKB - Ørland
Dokument: Samordningsmøte 9 - Kontrakt 852093 - C00301 - Hangarer Bygg - AF Gruppen Norge AS - Prosjekt 150023 - Hangarer med tilhørende infrastruktur - FBKB - Ørland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientsak'. Ta kontakt med Akershus Universitetssykehus HF for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsministerens møte med Vard Energineering Brevik AS om kommunikasjonsteknologi april 2018
Dokument: Bakgrunnsinformasjon til næringsministerens møte med Vard Energineering Brevik AS 030418 om kommunikasjonsteknologi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanse - Avskjermet
Dokument: Kursbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrasjon av FOU-portefølje Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV - stillingsreferanse 4236802912
Dokument: Søknadsvedlegg - Administrasjon av FOU-portefølje - st. ref. (4236802912) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *
Sak: 5/102 Haugveien 3 - Tilbygg, underbygg, fasadeendring, oppdeling, bruksendring
Dokument: Svar på lukking av avvik - Haugveien 3 1911 Flateby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eADM fra Identum
Dokument: 2018.03.22 GDPR avtale personopplysningsloven.docx.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktning - ***** ***** *****
Dokument: Gjeldsbevis og trekkerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SELL - BOA - 100040/400000/400001/400002/400003/400004/400005/400011- Desentralisert ordning for kompetanseutvikling 2017-2021
Dokument: Undertegnet samarbeidsavtale mellom Region Gjøvik og HiNN - Desentralisert ordning for kompetanseutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Follobaneprosjektet - Avskjermet
Dokument: Svar på henvendelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - personellmappe - Sør-Trøndelag SFD
Dokument: ***** ***** - Sivilforsvarets spørreblankett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotekar Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV - stillingsreferanse 4239001867
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Bibliotekar - st. ref. (4239001867) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *
Sak: Administrasjon av FOU-portefølje Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV - stillingsreferanse 4236802912
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Administrasjon av FOU-portefølje - st. ref. (4236802912) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *
Sak: Rammeavtale analysetjenester - pre- og posttest av reklame- og informasjonskampanjer
Dokument: Tilbud - tilbudsåpning - pre- og posttest trafikkvekst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale analysetjenester - pre- og posttest av reklame- og informasjonskampanjer
Dokument: Tilbud - tilbudsåpning - pre- og posttest trafikkvekst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsvarsdepartementets historikerprosjekt
Dokument: Commando soldatene fra 2 verdenskrig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HHS - Permisjon – Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Dokument: Permisjon Grung
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 124/12 i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 124/12 i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 124/12 i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 124/12 i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 124/12 i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i Rådgiver eiendomsskatt Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune - st. ref. 4228971630
Dokument: Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Rådgiver eiendomsskatt - st. ref. (4228971630)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HA - Ansettelse – Fast stilling som Leder for Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet i utdanningen - Prorektor Utdanning
Dokument: Svar på krav om innplassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Individuell tilrettelegging under eksamen
Dokument: Søknad om tilrettelegging av eksamen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon fra studiet
Dokument: Svar på søknad om permisjon fra studiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på karakterfastsetting - 4SRU11
Dokument: Klagesensur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Individuell tilrettelegging under eksamen
Dokument: Søknad om tilrettelegging av eksamen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrettelegging ved eksamen
Dokument: Søknad om bruk av ordbøker på eksamen i NHB våren 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrettelegging ved eksamen
Dokument: Bruk av ordbok på eksamen våren 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrettelegging ved eksamen
Dokument: Søknad om bruk av ordbok på eksamen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Dokument: Bruk av ordbok på eksamen våren 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HHS - Opprykk til dosent - Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Dokument: Svar på søknad om opprykk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...