Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 423].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medbestemmelse skole og barnehage 2020
Dokument: Referat 2 - 19.03.21 - Saker skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - permisjon - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om velferdspermisjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Sandra Capera Haugland
Dokument: Tilbud om ansettelse i 85 % fast stilling som hjelpepleier - Skien helsehus, Rehabiliteringsenheten - Sandra Capera Haugland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukthandelbevilling
Dokument: Brukthandelbevilling - Automobile AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fremmede arter - tilskudd
Dokument: Delvis innvilget - tilskudd til tiltak mot fremmede arter 2021 - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til private barnehager 2021
Dokument: Vedtak om ekstra tilskudd til koronarelaterte kostnader våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/1 i Skien - SMIL - Rydding for å få frem gamle beiteområder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Skjema utbetaling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 150 Helse- og Velferd - Avskjermet
Dokument: Melding om avholdt utleggsforretning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og behandlingssenter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - Skien helsehus, Rehabiliteringsenheten - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Øverland.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om forenklet planprosess- Blåbærheia
Dokument: Uttalelse - Søknad om forenklet planprosess reguleringsplan - Blåbærheia 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny vannledning Mjelkåsen - Skoleveien
Dokument: Prisforespørsel Ny vannledning Mjelkåsen - Skoleveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løypekjøringsmidler overført til Dr. Idrettsråd
Dokument: Løypekjøringsmidler overført til Dr. Idrettsråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IT-konsulent IT-avdelingen, Drangedal kommune - st. ref. 4360532167
Dokument: Revidert tilbud om ansettelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-konsulent i Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IT-konsulent IT-avdelingen, Drangedal kommune - st. ref. 4360532167
Dokument: Revidert tilbud om ansettelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-konsulent i Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IT-konsulent IT-avdelingen, Drangedal kommune - st. ref. 4360532167
Dokument: Takker ja til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-konsulent i Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesterveien 27B - 151/2163/0/0 - Omtaksering
Dokument: Eiendomsskatt - oppfølgingsspørsmål - 151/2163
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragstaker - fosterhjem - Avskjermet
Dokument: Tillegg til avtale mellom fosterforeldre og barneverntjenesten for Kristiansandsregionen - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tingvollen 17 - 423/792/0/0 - Omtaksering
Dokument: Tingvollen17 klage - 423/792
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientjournal'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientjournal'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak Barneverntjenesten - Underretning om iverksatt etterforskning 2021
Dokument: Underretning om iverksatt etterforskning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak Barneverntjenesten - Underretning om iverksatt etterforskning 2021
Dokument: Underretning om iverksatt etterforskning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak Barneverntjenesten - Underretning om iverksatt etterforskning 2021
Dokument: Underretning om iverksatt etterforskning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stellinga 12 428/266/0/0, deling
Dokument: Stellinga 12 - oppdatert kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier ved Omsorgssenter Prestheia 100% fast - st. ref. 4345689381
Dokument: Takker nei til stillingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelser våren 2021
Dokument: Takker ja til stillingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vigsel
Dokument: Prøvingsattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - vikariat - Bamble helsehus langtidsavdeling 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barn - barnehage-hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Oppsigelse av barnehageplass - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - Nar Bahadur Ghaley
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - Bamble helsehus langtidsavdeling 2 - Nar Bahadur Ghaley
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Uavklart stilling i virksomhet - krav om fast stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Uavklart stilling i virksomhet - krav om fast stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Spørsmål vedrørende takstøkning - eiendomsskatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - ferie - Avskjermet
Dokument: Søknad om utbetaling av ikke avviklet ferie 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2641 - Detaljregulering for Olav Vs gate - St. Svithuns gate 1 - Eiganes og Våland bydel
Dokument: Uttalelse - nettstasjon - plan 2641
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/112 - Friheim 6 - ny garasje
Dokument: Spørsmål om status på klagebehandling - gnr/bnr 40/112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 59/1475 - Sverdrups gate 33 og 35 - rehabilitering av fasade
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 59/1475
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/36 - Speidermarka - speiderhytte og rive eksisterende grillhytte og toalett
Dokument: Søknad om dispensasjon - gnr/bnr 40/36
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 57/1379 - Eventyrbråtet 8 - fasadeendring vinduer og terrassedør
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr/bnr 57/1379
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 253/31 - Mosterøyveien 619 - tilbygg, bod og vinduer; riving av garasje, eksisterende levegger og deler av terrrasse
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gnr/bnr 253/31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 29/824 - Kornblomstveien 6 - bod
Dokument: Søknad om dispensasjon - gnr/bnr 29/824
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/120 - Høgeveien 12 - natursteinsmur og rive eksisterende mur
Dokument: Søknad - gnr/bnr 28/120 - natursteinsmur og rive eksisterende mur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 39/162 - Hestnesstranda 55 - rive bolig og garasje for å oppføre ny enebolig med innebygd garasje
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gnr/bnr 39/162
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 54/717 - Solheimveien 7 - utvidelse av veranda
Dokument: Søknad - gnr/bnr 54/717 - utvidelse av veranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr for salg - 2021
Dokument: Bekreftelse på omsetningsoppgave - Det Gode Brygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 164/200 - erstatningsnaust
Dokument: Ber om utsettelse av tidsfrist - gnr/bnr 164/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning og oppreisning som følge av brudd på tilretteleggingsplikten
Dokument: Innkalling til muntlig forhandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/1640 - Karistø 22 - tilbygg og hagestue
Dokument: Spørsmål om status på klagebehandling - gnr/bnr 38/1640
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/586 - Holbergs gate 14 - balkonger
Dokument: Søknad om dispensasjon - gnr/bnr 56/586
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap - st. ref. 4365414478
Dokument: Innkalling til intervju - Rådgiver Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap - st. ref. 4365414478
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap - st. ref. 4365414478
Dokument: Innkalling til intervju - Rådgiver Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap - st. ref. 4365414478
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap - st. ref. 4365414478
Dokument: Innkalling til intervju - Rådgiver Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap - st. ref. 4365414478
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 27/574 - Gustav Vigelands vei 41 - deling
Dokument: Vedrørende søknad om deling av parsell - gnr/bnr 27/574
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommervikarer 2021 - st. ref. 4360886395
Dokument: Søknad og CV - Sommervikarer 2021 - st. ref. (4360886395)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer, ekstravakter Gauselparken, Kyrkjehaugen, Kvednaberget og Jåttå, Bo og aktivitet, sør, Stavanger kommune - st. ref. 4373843758
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer, ekstravakter - st. ref. (4373843758)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer, ekstravakter Gauselparken, Kyrkjehaugen, Kvednaberget og Jåttå, Bo og aktivitet, sør, Stavanger kommune - st. ref. 4373843758
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer, ekstravakter - st. ref. (4373843758)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utvidelse av eksisterende bevilling den 30.06.2021 - Ostehuset Øst As med ref.: GNPYIW
Dokument: Ettersendelse av kart over skjenkeområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Stokkatunet barnehage
Dokument: Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommervikarer, Åsen bofellesskap Bo og Aktivitet Psykisk helse: Åsen Bofellesskap(7), Stavanger kommune - st. ref. 4376330845
Dokument: Søknad og CV - Sommervikarer, Åsen bofellesskap - st. ref. (4376330845)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommervikarer, Åsen bofellesskap Bo og Aktivitet Psykisk helse: Åsen Bofellesskap(7), Stavanger kommune - st. ref. 4376330845
Dokument: Søknad og CV - Sommervikarer, Åsen bofellesskap - st. ref. (4376330845)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pleiepenger - St. Svithun barnehage
Dokument: Arbeidstaker må sende oss søknad om pleiepenger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommervikarer til Rennesøy helse og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4378040381
Dokument: Svar på søknad - Sommervikarer til Rennesøy helse og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4378040381
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommervikarer til Rennesøy helse og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4378040381
Dokument: Svar på søknad - Sommervikarer til Rennesøy helse og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4378040381
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommervikarer til Rennesøy helse og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4378040381
Dokument: Svar på søknad - Sommervikarer til Rennesøy helse og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4378040381
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Våken nattevakt Bo og aktivitet- psykisk helse - st. ref. 4378816657
Dokument: Søknad og CV - Våken nattevakt - st. ref. (4378816657)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Våken nattevakt Bo og aktivitet- psykisk helse - st. ref. 4378816657
Dokument: Søknad og CV - Våken nattevakt - st. ref. (4378816657)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/25 og 63 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Gnr/bnr 40/25 og 40/63 - kvittering eigenerklæring om konsesjonsfritak - orientering om bu- og driveplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 27/310 - Nedre Stokkavei 146 - bruksendring kjeller og utebod
Dokument: Søknad - gnr/bnr 27/310 - bruksendring kjeller og utebod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 25/164 - Astraveien 40 - påbygg bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 25/164 - påbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 25/164 - Astraveien 34 - påbygg bolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 25/164 - påbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/739 - Rebakken 5 - byggearbeider
Dokument: Anmodning om forhåndskonferanse - gnr/bnr 28/739
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 17/1146 - Stasjonsveien 40 - nettstasjon
Dokument: Spørsmål om fritak fra byggesaksbehandling - gnr/bnr 17/1146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 58/870 - Brønngata 29 - sammenføyning av seksjoner
Dokument: Søknad - gnr/bnr 58/870 - sammenføyning av seksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/1657 - Madlatuå 31 - garasje og rive eksisterende garasje
Dokument: Søknad - gnr/bnr 38/1657 - garasje og rive eksisterende garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...