Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 290].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppmålingsforretning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Underretning om matrikkelføring og tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling barnehageåret 2020/2021 - kommunale barnehager
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakter 2021
Dokument: Kontrakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utleggstrekk - Avskjermet
Dokument: Avslutning av utleggstrekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/323 - Magnus Den Godes Vei 15 - tilbygg
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-4 Gbnr. 27/323 - Magnus Den Godes Vei 15 - tilbygg - veranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt "Knutepunktet" - referater
Dokument: Prosjekt "Knutepunktet" - Referat fra brukermøte 23.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utleggstrekk - Avskjermet
Dokument: Purring - ubetalt utleggstrekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Midlertidig arbeidsavtale vikariat 90 % stilling - Gulset sykehjem og bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelseforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - Tamburlund 2 og respiratorteam - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale fast - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egen oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Egen oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om midlertidig stilling sommerturnus 60 % 21.06.2021 - 15.08.2021 Gjerpen sykehjem & bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SU og SMU Gulset ungdomsskole 2020-21
Dokument: Referat fra Skolemiljøutvalg 12.04.21 Gulset U. skole.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1426 - Vestre Gulset 97 - bolig og garasje
Dokument: Gbnr 2/1426 - Vestre Gulset 97 - bolig - søknad om tillatelse - redegjørelse selvbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos eldre
Dokument: Svar på søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig 2021 - Gulset sykehjem og bokollektiv - Hygge i hagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 235/1 - Kilebygdvegen 84 - fradeling
Dokument: Gbnr 235/1 - Signert erklæringer om veg, vann, og avløp - Kilebygdvegen 84.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/468 - Geiteryggvegen 47 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 216/468 og 216/42 - retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud om tilskudd til rask gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud innen psykisk helse og rusproblematikk
Dokument: Innvilget - tilskudd 2021 - smittevern- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1897 - Industrigata 37 - Bruksendring
Dokument: Gbnr 300/1897 - Industrigata 37 - søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bredbåndsutbygging 2021 -VTFK
Dokument: Veiledende utlysning Bredbåndsutbygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restgjeld pant - Avskjermet
Dokument: Forespørsel restgjeld pant - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restgjeld pant - Avskjermet
Dokument: Forespørsel restgjeld pant - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avregning bostøtte termin 3/2021
Dokument: Bostøtte fra Husbanken termin 3/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om midlertidig stilling sommerturnus 65 % 21.06.2021 - 15.08.2021 Gjerpen sykehjem & bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 300/1037 - Øysteinsgate 21 - kledning tomannsbolig
Dokument: 300/1037 - Øysteinsgate 21 - kledning tomannsbolig - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 80/29 - Sannivegen 130 - tilbygg
Dokument: Gbnr 80/29 - Sannivegen 130 - tilbygg - tillatelse og dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 244/1 - Tvitindfjellet - ny mast med tilhørende utstyrshytte
Dokument: Gbnr 244/1 - Tvitindfjellet - ny mast med tilhørende utstyrshytte - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/502 - Furuheimvegen 32 B - enebolig
Dokument: Gbnr 73/502 - Furuheimvegen 32 B - enebolig - nye tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 282/54 - Dalsbygdvegen 300 - garasje
Dokument: Gbnr 282/54 - Dalsbygdvegen 300 - garasje - svar fra vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1427 - Vestre Gulset 95 - Bolig
Dokument: Gbnr 2/1427 - Vestre Gulset 95 - Bolig - søknad om tillatelse - redegjørelse selvbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - Tamburlund 2 og respiratorteam - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vitnemål - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsattester - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1271 - vannmåler.
Dokument: Gbnr 220/1271 - vannmåler - Bedriftsvegen 86
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1271 - vannmåler.
Dokument: Gbnr 220/1271 - vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse studie - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurs - Avskjermet
Dokument: Kjennelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeiderbevegelsens arkiv - tilskudd 2021
Dokument: Anmodning om utbetaling av driftstilskudd til Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 117/1 Skien - drenering av jordbruksjord - Mustvedt gård
Dokument: Søknad om tilskudd - drenering, 819741522
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles prioritering inn mot langtidsplanen for Statens vegvesen for prosjekter på rv. 36
Dokument: Felles prioritering inn mot langtidsplanen for Statens vegvesen for prosjekter på rv. 36
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3214 - Byfogd Paus gate 10A -10B - reseksjonering
Dokument: Gbnr 300/3214 - sameiet Fortuna, Byfogd Paus gate 10A og 10B - tillatelse til reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bålbrenning
Dokument: 20/00032-123 - Søknad om bålbrenning - Hos ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Febrandshaugen 21, 6392 Vikebukt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bålbrenning
Dokument: 20/00032-124 - Søknad om bålbrenning - Hos ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Febrandshaugen 21, 6392 Vikebukt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bålbrenning
Dokument: 20/00032-126 - Søknad om bålbrenning - Hos ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Febrandshaugen 21, 6392 Vikebukt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bålbrenning
Dokument: 20/00032-127 - Søknad om bålbrenning - Utkant av gard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17 bnr 1 - Konsesjon på erverv av eigedom
Dokument: Gnr 17 bnr 1 - søknad om konsesjon - oversending av klagebehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Natur og miljøforvaltning - skriv og høyringar
Dokument: Endring i rundskriv T-216 om nasjonale og vesentlege regionale interesse på miljøområdet - handsaming av nye torvuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtalen - samhandlingsreforma - Meldingar om avvik - avviksmelding
Dokument: Avviksmelding HMR/HMIDT - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 201 bnr 55 - Eigedomsskatt
Dokument: Gnr 201 bnr 55 - Vedk. eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Undervisningsstilling - 200 % fast - Tomrefjord skule
Dokument: Innsyn søkarliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Undervisningsstilling - 100 % fast stilling - Helland ungdomsskule
Dokument: Innsyn søkarliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 29/126 - Fritidsbolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - Gbnr 29/126 - Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Responsavtale mellom Onkel Oskar - gbnr. 32/47 og Kragerø brannvesen. Kunder av Sør-Øst 110 - 2021
Dokument: Responsavtale mellom Onkel Oskar - gbnr. 32/47 og Kragerø brannvesen. Kunder av Sør-Øst 110 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Taushetserklæring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Taushetserklæring - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Til registrering 2021
Dokument: Gbnr. 44/181 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - til registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om seksjonering gnr/bnr 59/299 Vistehøyden
Dokument: Søknad om seksjonering gnr/bnr 59/299 Vistehøyden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leasingavtaler - Autoplan 2021
Dokument: Leasingavtale - Skjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overdragelse av eiendom - gnr/bnr 48/1260
Dokument: Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av parkering i Elvegata parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådhusveien 36 og 38 - utbyggingsavtale
Dokument: Tillegg 2 til utbyggingsavtalen - delsignert av utbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering - kontrakter om leie av gategrunn i Kristiansand for plassering av conteiner, stillas, brakker, kran mv - samlesak 2020 - 2021
Dokument: Svar på søknad om leie av gategrunn for kontainer i Elvegata 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1550 Detaljregulering, Liane
Dokument: Kommentar til innspill fra Statsforvalteren - reguleringsplan for Liane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 25 F 416/369/0/0, enebolig
Dokument: Søvigheia 25 F - 416/369 - Bilde av mur mot Søvigheia 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 25 F 416/369/0/0, enebolig
Dokument: Søvigheia 25 F - 416/369 - Bilde av eksisterende mur mot Søvigheia 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuholmsveien 90 C 152/783 - rehabilitering av sti og oppføring av sikringsgjerde
Dokument: Kuholmsveien 90 C - 152/783 , merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuholmsveien 90 C 152/783 - rehabilitering av sti og oppføring av sikringsgjerde
Dokument: Kuholmsveien 90 C - 152/783 , spørsmål om gjerde på Trollkjerringheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3/25 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 3/25 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/87 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 58/87 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/87 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 58/87 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Bekreftet utskrift fra grunnboken - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Bekreftet utskrift fra grunnboken - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Bekreftet utskrift fra grunnboken - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på henleggelse - Barneverntjenesten - Avskjermet
Dokument: Klage på henleggelse av henvendelse datert 30.03.2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn utført av Statsforvalteren i Agder - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av redigert tilsynsrapport 2/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Metallveien 8 - 151/1301 - overskjøting av festet garasje
Dokument: Metallveien 8 - 151/1301 - retur av tinglyst skjøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Anskaffelse av 2 nye mobile aggregater
Dokument: Tildelingsvedtak - Konkurranse - Anskaffelse av 2 nye mobile aggregater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Treningstid Kyrksæterøra IL Håndball
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsek - Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Dokument: Melding om politisk vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet 2019-2021 - dokumenter etter 01.03.2020
Dokument: Søknad om permisjon/frikjøp 2019-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FURNES UNGDOMSSKOLE 2012 TIL 2022
Dokument: Godkjenning av Furnes ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på eiendommen, gnr 689 bnr 49, Mausetvegen 68, Brumunddal
Dokument: Tiltak på eiendommen, gnr 689 bnr 49, Mausetvegen 68, Brumunddal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...