Norske-postlister.no


Viser [100] av [43 944].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rammeavtale: IKT-utstyr, juni 2017 - juni 2021
Dokument: Forlengelse av rammeavtale IKT utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale: IKT-utstyr, juni 2017 - juni 2021
Dokument: GKI avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale mellom Årdal kommune og Vestland tannhelseteneste
Dokument: Antal brukarar i heimesjukepleienl våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomgang av yrkesfagsporteføljen
Dokument: Spørsmål om å legge til dager for å inkludere klima-kartlegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehage - søknad barnehageplass 2021/2022
Dokument: Søknad om ny barnehageplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Senja kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Senja kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KM - 021501 - Oscarsborg festning - 1008 Jeteen
Dokument: Kvantitativ risikoanalyse - Hovedrapport - Strekning 1 - Svenskegrensen-Larvik - Oslofjorden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Europarådets Ad Hoc-komité for barns rettigheter - CAHENF Committee for the Rights of the Child - 2017 - 2018
Dokument: Innkalling til CDENF-plenarmøte om strategien for barnets rettigheter - 140621 - 150621
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elingaard herregård - Gbnr 102/1, 88 - Fredrikstad kommune - Fredet hovedbygning - Askeladden-ID: 86064-1
Dokument: Elingaard herregård - Hovedbygningen - Linoljemaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021-160 - FV. 1424 - Fekjan - Asker kommune - Fiber - Gravesak
Dokument: Asker kommune - Fekjan - Fv.1424 - Søknad om gravetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drammen kommune - gbnr 110/579 - Tollbugata 48 (Børneasylet) - Strømsø - id 86459
Dokument: Drammen kommune - gbnr 110/579 - Tollbugata 48 Børneasylet - søknad om deling av rom i leilighet 302
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Bruslettovegen - framføring av strøm - spørsmål om kulturminnehensyn
Dokument: Prosjekt 1330 - Bruslettstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erklæring om eierforhold - DC5000
Dokument: Eierforhold tilhenger DC5000
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreningen Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping
Dokument: Oppsigelse personalutleieavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RIP2020 - Oslo Sharelab - Systemer og posisjonering
Dokument: Sluttrapport 2019-0059 ShareLab - Systemer og posisjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2017/3802 BFK - Kongsberg kommune - Kongsberg Sølvverk Kulturmiljø - Kulturminner
Dokument: Kongsberg kommune - samarbeidsgruppa for Kongsberg Sølvverk kulturmiljø - referat fra møte 20.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gol kommune - Gol gamle kirkested id 39117
Dokument: Gol kommune - stavkyrkejtomta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råde kommune - Fylkesvei 116 - Gbnr 92/160 - Nytt gjerde
Dokument: Anmodning om uttalelse - søknad om dispensasjon fra byggegrense - gjerde /mur - Råde kommune - Fv.116 - Gbnr 92/160
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Samværserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv Fv. 168 - Griniveien, Bygrensa-Eiksveien, GSV i Bærum kommune
Dokument: Arealoverføring gbnr. 33/2 - Grini Golf AS i Bærum kommune - Etterspør mer informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablerertjenesten Viken
Dokument: Tilbakemeldinger og status fra Lillestrøm vedr. utkast til samarbeidsavtale om etablerertjenesten i Viken - videre fremdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad kommune - Reguleringsplan - Begby Bråten - Detaljregulering
Dokument: Begbytunet - Dialogmøte - snumulighet for buss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigdal kommune - Fv 287 - Prestfoss sentrum - Opplysningsskilt
Dokument: Vedr. skilt 609 - Hurtiglading av motorvogn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seriøsitet og kontroller Eiendom
Dokument: Svar 2 på tilsvar for Ås videregående skole - Bygg A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** *****
Dokument: Legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordre Follo Kommune - Reguleringsplan - Ingierveien 2 - 4 - 6 - Detaljregulering
Dokument: Ingierveien 2-4-6 - avfallsløsning - e-postkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv Fv. 152 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og sykkelveiprosjekt i Nordre Follo kommune
Dokument: Fv 152 Stenfelt - Greverud - Timeforbruk knyttet til juridisk bistand og minnelig løsning - eiendom gbnr. 243/1446
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IR V ØKS - CISKA Cirkulære Industrielle Sympioseparker Skandinavia
Dokument: Ciska periode 4 - rapportering - dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreningen Fagerfjell Fritid - Tilskudd til skilting og merking av turruter - Turskiltprosjektet - 2020
Dokument: Rapportering Skiltprosjekt Fagerfjell Fritid - Flesberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsberg kommune - Gbnr 45/6 - Efteløtveien 325 - Efteløt kirke - Vannforsyning til slokkeanlegg - Vurdering av kulturminneinteresser
Dokument: Efteløt Kirke - Kongsberg - bekreftet oppstart av arkeologisk registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - Flytårnet Fornebu - Forslag til branntrapp på det gamle kontrolltårnet
Dokument: Kort oppsummering fra dialog - Bærum kommune og Viken - kulturminneanalyse for Flytårnet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asker kommune - Røykenveien - Bondi skole - Utkjøring fra Bondi skole inn på Røykenveien
Dokument: Tilsvar vedr. trafikale forhold på Fv167 - Røykenveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til utlegg knyttet til ungdomsbedriftene - VGRUD Rud videregående skole
Dokument: Søknad om midler til Ungdomsbedriften Atlas UB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierstyring - Østfold Follo nyskapingsfond AS - generalforsamlinger
Dokument: Invitasjon til ordinær generalforsamling i Østfold Follo Nyskapingsfond AS 03.06.21 - epostkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektnr. 40199 -Vedlikehold 2021 Greåker vgs skifte vinduer og ny solskjerming
Dokument: Signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes kommune - Gbnr 56/1 - Vestsidavegen 125 - Drenering av jordbruksjord
Dokument: Bestilling av arkeologisk registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagarbeider teknologi og industrifag Malakoff videregående skole - st. ref. 4394489969
Dokument: Skjema for kartlegging av kompetanse - overtallig medarbeider fra Borg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hårete Opplæring
Dokument: Dokumenter til årsmøte - HÅRETE Opplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Privatisteksamen - ***** ***** ***** - karantene
Dokument: Vedr. privatisteksamen i MAT1011
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Privatisteksamen - ***** ***** ***** - karantene
Dokument: Vedr. privatisteksamen - e-post fra far og svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Privatisteksamen - ***** ***** ***** - karantene
Dokument: Vedr. privatist eksamen - epostkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Privatisteksamen - ***** ***** ***** - karantene
Dokument: Vedr. privatisteksamen - epostkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Privatisteksamen - ***** ***** ***** - karantene
Dokument: Vedr. privatisteksamen - epostkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Privatisteksamen - ***** ***** ***** - karantene
Dokument: Vedr. privatisteksamen - epostkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Drømtorp videregående skole - Leie - (2011/3446)
Dokument: Mva-erklæring - kopi av din besvarelse for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra lysmøte 28.05.2021 - Nordre Ilevollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal koordinering mellom Horisont Europa og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av EUs langtidsprogram
Dokument: Om synergier mellom Horisont Europa og andre EUs langtidsprogrammer Hvordan få til et effektivt nasjonalt samarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60033321 Vandringshindre for fisk - Generell saksbehandling - 2021 - Prosjekter Område Nord
Dokument: Signert avtale GF og Bane Nor bygging og vedlikehold 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer til Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)
Dokument: Samordnet registermelding er godkjent - Nannestad kommune barnehage- 916 831 250
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjemikalietilsyn 2021 - desinfeksjonsmidler - BioZone Norge
Dokument: Ny frist for tilbakemelding om lager - ViralSafe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FFA om VKMs bruk av instituttforskere
Dokument: Spørsmål fra VKM og svar fra HOD vedr oppfølging brev FFA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhet - FV 1904 - Solheimgutua - Stange kommune
Dokument: Trafikksikkerhet Stange Fartsgrensevurdering Smestadgutua
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: YJ02 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - melding om reindrift 2020 - 2021
Dokument: YJ02 - slaktebilag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal båtplass - overføring av leieforhold fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Overføring av leieforhold til båtplass nr 17 fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bedriftshytta - Generelt - 2020-2023
Dokument: Endring avtalsameiebrøken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3011 Hvaler kommune gnr 41 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 3011 Hvaler kommune gnr 41 bnr 1 fnr 84 - Forlengelse av festekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Rauma kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Rauma kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'studentmappe'. Ta kontakt med Nord Universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'studentmappe'. Ta kontakt med Nord Universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet dialog mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sjøfartsdirektoratet 2021
Dokument: Rapport etter brann på MS Bris Explorer - Vestfold Interkommunale Brannvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet dialog mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sjøfartsdirektoratet 2021
Dokument: Rapport etter brann på MS Bris Explorer - Vestfold Interkommunale Brannvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Rauma kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Rauma kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpning av tilsyn - opplæringstilbudet til barn og unge i barneverninstitusjoner
Dokument: Ber om dokumentasjon - tilsyn med opplæringstilbudet til barn og unge i barneverninstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nydyrking - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Reindriftsfaglig uttalelse - godkjenning av plan for nydyrking - 17/1 - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - d. 1987 - Rana
Dokument: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - d. 1987 - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transporttenesta for funksjonshemma - Søknader
Dokument: Søknad om reiserett transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Areal - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Areal - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Areal - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseforespørsel ved salg av eiendom eller Meglerforespørsel
Dokument: SV: Restanse kommunale avgifter 4-0088/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - Eigedomsskatt 2020 - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak av klagenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CE-dokumentasjon ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trøndelag fylkeskommune - Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2020 - Søknadsfrist 01.02.2020
Dokument: Trøndelag fylkeskommune - tilsagn om støtte kr 75.000 til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag - trivsels- og aktiviseringstiltak i Miljøtjenesten Nærøysund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Arbeidstilsynets veilednings og kommunikasjonsaktivitet
Dokument: Årshjul/risikoanalyse om innreise - til Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev/student med praksis - Avskjermet
Dokument: Avtale om arbeidstrening - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om aggregerte opplysninger: Sepsis hos nyfødte barn fra svangerskapsalder 34 (Saksnummer: 172E81EE)
Dokument: Søknad om Aggregerte opplysninger (saksnummer S-172E81EE)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2019
Dokument: Svar på henvendelse - Rapportering og kontaktperson - Effektivisering ved hjelp av GIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergensbanen - Ringerike kommune - Erstatning for innløsning av eiendom - Gnr/bnr 138/23
Dokument: Erstatning - Hytteeiendom Barnås Gnr/bnr 138/23 - Ringerike kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse av gapahuk gnr. 39 bnr. 9 - Egersund skog- og treplantingsselskap, Låvaberget
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr. 39 bnr. 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop 117 L ( 2020-2021 ) Forslag om endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen ( forlengelse mv )
Dokument: Kongelig resolusjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...