Norske-postlister.no


Viser [100] av [49 945].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: KDI - Generell informasjon / generelle henvendelser 2021
Dokument: Henvendelse fra ukjent person
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FDV Plandata Nordland 2021
Dokument: Reguleringsplanbase og Kystplan Helgeland for Rødøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt regjeringskvartal – K304 Heiser – Gjennomføring av kontrakt
Dokument: Månedsrapport - Mai 2021 - Samspillfase 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer til Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)
Dokument: Samordnet registermelding er godkjent - Nannestad kommune kommunal forvaltning - 916 831 404
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsplass Hjelle
Dokument: Endeleg godkjenning av endra avkøyrsle – Gnr. 12 bnr- 8 – Fv 5631 – Hjelle - Årdal Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - barmark - frakt av ved og utstyr - Grimsdalsgruvehytta - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delegert sak - dispensasjon - Grimsdalen LVO - barmark - frakt av ved og utstyr - Grimsdalsgruvehytta - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - reguleringsplan - Fjell-Mora hytteområde - 342120081200
Dokument: Uttalelse - Trysil - mindre endring i reguleringsplan for Fjell-Mora hytteområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til fisketiltak 2021 - Deltakelse i ICES WG trutta møter i 2021
Dokument: Utbetaling av tilskudd - Deltakelse i ICES WG trutta møter i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til fisketiltak 2021 - PIT-nettverk villsmolt Vestlandet
Dokument: Utbetaling av tilskudd - PIT-nettverk villsmolt Vestlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Aurland kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Nina Ryan
Sak: Kjøkkensjef Surnadal sjukeheim
Dokument: Vedtak som gjeld ønske om unntak off. av namn på søkarliste.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøkkensjef Surnadal sjukeheim
Dokument: Svar på forespørsel om utvida søkarliste på stilling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøkkensjef Surnadal sjukeheim
Dokument: Kjøkkensjef Surnadal sjukeheim - til uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om innkjøp av utstyr til gymsaler - svømme- og idrettshaller
Dokument: BTV-2017-117 - Utstyr til gymsaler, svømme- og idrettshaller - prolongering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablerertjenesten Viken
Dokument: Kongsbergregionen - fremdrift Tilbakemeldinger og status vedr. utkast til samarbeidsavtale om etablerertjenesten i Viken - videre fremdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ås kommune - Gbnr 101/1 - Riis gård - Bygging av landbruksvei
Dokument: Spørsmål om arkeologisk registrering - Ås kommune - Gbnr 101/1 - Riis gård - Bygging av landbruksvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - Fv 160 - Økriveien - Støyskjerm
Dokument: Foreløpig svar - Søknad om støyskjerm - Bærum kommune - Fv 160 - Økriveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DKS – Den kulturelle skolesekken – GS – Johanna Juhola & Imaginary Friends
Dokument: DKS - Johanna Juhola - digitalkonsert - V21 - avtale om honorar - grafisk materiale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hole kommune - Gbnr 191/1 - byggesak - ny VA-ledning - Koksrud
Dokument: Ny vannledning - Hole kommune - Gbnr. 191/1 - Koksrud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lier kommune - VA- Sanering Nøsteveien
Dokument: Lier kommune - Nøsteveien - VA-sanering - referat fra møte 21.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Rauma kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Rauma kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 05-18-0136 - Rapport - Tenesteinnovasjon i Lom og Skjåk kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 05-18-0151 - Rapport - Innføring av LEAN som verktøy til bedre infrastruktur, kvalitet og arbeidsflyt i nytt helsehus/sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 05-18-0146 - Rapport - Levande Lesja – et forprosjekt for realisere vår visjon ved bruk av visuell og digital kommunikasjon.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-20-0043 - Rapport - Sikulære Solør 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-20-0014 - Rapport - Slå ring om hverandre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-20-0034 - Rapport - Videreføring skjønnsmidler Velferdsteknologi 12:1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-20-0044 - Rapport - bedre kartgrunnlag / matrikkel for mer effektive tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-20-0027 - Rapport - Utenforskap og unge uføre under 35 år i Kongsvingerregionen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-19-0002 - Rapport - Tverrfaglig innsats for barn og unge i Nordre Land
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter - rapportering - 2021
Dokument: 34-20-0023 - Rapport - Videreføring av velferdsteknologi i FARTT kommunenen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prisskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2021 - Havet begynner her: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] plattform
Dokument: Havet begynner her: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] plattform - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2021 - Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (flerårig)
Dokument: Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (flerårig) - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektleder langtidsbevaring av data/arkiv
Dokument: Forlengelse DPS avrop - Prosjektleder langtidsbevaring data/arkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av reinmerke - Lars Juhan Ovlla Sara - Frostisen
Dokument: Særutskrift - Søknad om registrering av reinmerke - Lars Juhan Ovlla Sara - Frostisen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av reinmerke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Særutskrift - Søknad om registrering av reinmerke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saltfjellet reinbeitedistrikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån - ***** ***** *****
Dokument: Startlån søknad - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: Senja Kommune
Sak: Eigenrapportering avfall 2020 - 2023
Dokument: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon etter § 19-2 i plan- og bygningslova - Uttak av massar - Deponi Biskopen
Dokument: Melding om vedtak 21/025 - Søknad om mellombels dispensasjon for uttak av massar på Gnr/bnr 10/1 - Biskopen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Alver kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Alver kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Internrevisjonsoppdrag 21-1 - Etatens bestillerfunksjon
Dokument: Ber om innspill - Oppdrag 21-1 Organisering av bestillingsfunksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet - utrede avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv
Dokument: Utredning av avgift på utslipp av klimagasser ved uttak av torv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sak om forflytning av embetsdommer internt i rettskrets - skifte av kontorsted
Dokument: Søknad om endring av kontorsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon - deler av stilling - Stavanger kulturskole
Dokument: Innvilget permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opphør av vikariat - Johannes læringssenter
Dokument: Melding om opphør av vikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll - Fysioterapeut - Avskjermet
Dokument: Analysenotat - Datagrunnlag og utvalg - Fysioterapeut - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rendalen - kommuneplan - arealdelen
Dokument: Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram - Rendalen - kommuneplan - arealdelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kap.9A - retten til et trygt og godt skolemiljø - Mosterøy skole - Avskjermet
Dokument: Aktivitetsplan 1 etter kap. 9A - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opphør av vikariat - Johannes læringssenter
Dokument: Oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarsling - spesiell - FV4852, KV1630 - Rogaland - Haugesund - APV20216063
Dokument: Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV4852, KV1630 - Rogaland - Haugesund - APV20216063-T1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mistanke om fusk på eksamen
Dokument: Skjermdump av vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Signert avrop A092 på rammeavtale R00040 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Signert avrop på rammeavtale R00494 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Diverse henvendelser - Covid-19 postmottak - Samlesak
Dokument: Rapportering kapittel 5 - tiltak etter coronaforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsmøte med Sykehuset Innlandet ang habilitering og rehabiliteringsfeltet
Dokument: Presentasjon brukt i møtet den 31.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Besøk til kriminalomsorgen
Dokument: Forespørsel om møte og besøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanksjon og ikraftsettelse lov om endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grensen)
Dokument: Kongelig resolusjon - sanksjon og ikraftsetting lov om endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grensen)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: YT08 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - melding om reindrift 2020 - 2021
Dokument: YT08 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjent melding om reindrift 2020 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjøtselsplaner 2021 - sanddynemark - Brennvika naturreservat og Morfjorden naturreservat
Dokument: Signert kontrakt for utarbeidelse av skjøtselsplaner for sanddynemark - Brennvika og Morfjorden naturreservater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralt Miljøforum
Dokument: Endelig referat fra sentralt miljøforum 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak fra taushetsplikt ***** ***** - ***** ***** ***** *****
Dokument: Ang. søknad fritak taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Distribusjon av vaksineutstyr - Covid-19 - samlesak
Dokument: Henvendelse om forventet leveringstid av vaksineutstyr bestilt via Questback - Covid-19 - Gran kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingeniør geodata Landbruk og geodata, Eidsvoll kommune - st. ref. 4378155420
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trollerudåsen - Klemma - Indre Østfold - 113/1 og 115/2 - frivillig vern av skog
Dokument: Utsending av rapport - frivillig vern av skog - Trollerudåsen - Klemma - Indre Østfold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Forslag om nye lærefag som følger hovedmodellen
Dokument: Oppdatert søknad om fagbrev i fundamenteringsfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om permisjon fra deler av stillingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samtykker - Smittestopp innholdsmarkedsføring
Dokument: Samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Avskjermet
Dokument: Rammeavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsliv - omplassering til annen stilling på lavere nivå
Dokument: Telefonnotat - grunnlag - arbeidsliv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telefonhenvendelse - flere grunnlag - offentlig forvaltning
Dokument: Telefonnotat - flere grunnlag - offentlig forvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Radioaktivitet i lav til eksport
Dokument: RE: Question related to low-activity contaminated shipments
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Arbeidstilsynets veilednings og kommunikasjonsaktivitet
Dokument: E-postliste koronakommunikasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørosmuseet UU og brannsikringstiltak - Gjennomføring mindre prosjekter
Dokument: Referat fra samarbeidsmøte nr 20 - 010621
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oppsigelse av leieforhold av lokale på Fredholt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Damgata 19, 2/660, 2/659 - arealoverføring
Dokument: Damgata 19, 2/660, 2/659 - erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt - Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt
Dokument: Signert avtale - Kontrakt - Grøfterensk i Haltdalen skyte- og øvingsfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av landbruksrelaterte tilskudd til kommunene i Vestfold og Telemark fylke 2021
Dokument: Gjennomført designkonkurranse - Tildeling av landbruksrelaterte tilskudd til kommunene i Vestfold og Telemark fylke 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...