Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 173].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - Dispensasjon
Dokument: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - oversendelse av uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpne møter - kunngjøringer
Dokument: Åpne møter - september 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Motorisert ferdsel i utmark- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Dispensasjon etter § 6- helikopter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Dokument: Bekreftelse på mottatt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/211/0/0 Rehabilitering av pipe, Raggsteindalsvegen 14, Hovet
Dokument: 43/211/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
Dokument: Underskrevet avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturpris 2021
Dokument: Forslag til kulturpris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/107/0 Lavvo, Samegamme, Hardangervidda 80, Haugastøl
Dokument: 73/1/107/0 Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/502/0/0 Anneks, Nonsstøllbakken 47, Sudndalen
Dokument: 42/502/0/0 Anneks, Nonstølbakken 47, Sudndalen - Avslag på anmodning om oppsettende virkning, jf. § 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet - Igangsettingstillatelse 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/68/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Vesleåne 78, Havsdalen, Geilo
Dokument: 49/68 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
Dokument: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/0/0 Fasadeendring, Halen fjellstue, Hardangervidda
Dokument: 73/1/0/0 Bygging av nytt inngangsparti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Dokument: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kulturskole - Avtale om kjøp og salg av tjenester
Dokument: Avtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Hol kulturskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overtakelse av varmesental for skole- og idrettsområdet Geilo
Dokument: Henvendelse ang. overtakelse av varmesentral for skole- og idrettsområdet Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/39/0/0 Etablering av ildsted, Berglie 92, Dagali
Dokument: 101/39/0/0 Dispensasjon mot etablering av ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - spørsmål fra RIA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - svar i fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning, rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - Svar på søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/6, Plassedalen - etablering av veg
Dokument: 99/6, Plassedalen - Ferdigattest for etablering av veg fram til tomt 99/41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Stillingsstørrelse - midlertidig endring - godtek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsavtalar - luftvegslegevakta - korona / covid-19
Dokument: Søknad - luftvegslegevakta - korona / covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - Avskjermet
Dokument: Stillingsstørrelse - midlertidig endring - godtek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - oppfølging - Avskjermet
Dokument: Melding om tilbaketrukket dokument - sakkyndig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Startlån søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis 2021
Dokument: Svar på søknad om ledsager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser Boligkontoret 2021
Dokument: Vedtak kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser Boligkontoret 2021
Dokument: Avslag på søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 4, bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Godkjent - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 4, bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Skogsvingen 2 - kopi av informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Forespørsel om tilleggsinfo til CV - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte på gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madlandsheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nettverkskonsuent IKT - st. ref. 4415324994
Dokument: Svar på søknad - Nettverkskonsulent IKT - st. ref. 4415324994
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om vielse - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om vielse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'barnemappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'barnemappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/218, 226 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/463 og 807
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/26 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/505 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav august 2021
Dokument: Delvis innsyn i dokument 21/02008-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav august 2021
Dokument: Krav om innsyn i dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Dokument: Innvilget søknad om redusert foreldrebetaling SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Skjermet
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 280821
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 280821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
Dokument: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap (ambulerende) - Tungenes fyr - 091021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Dokument: Barnehage/SFO - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Skjermet
Sak: Framtidig strømbehov i kommunen
Dokument: Framtidig strømbehov i kommunen - Lyse Elnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kultur- og idrettstilskudd - Paralympisk skoledag
Dokument: Søknad om transportstøtte til Paralympisk skoledag 7.oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 - Skjermet
Dokument: Annmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Skjermet
Sak: Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Dokument: Søknad om friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Dokument: Søknad om friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 54 - 425/187 425/187/0/0, oppføring av fritidsbolig og forstøtningsmur
Dokument: Eiendommen 425/187/0/0 har ikke adresse. - 425/187/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 122 - 63/1325 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 63/1325 Moneheia 122
Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 54 - 425/187 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Borøya 54 - 425/187 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 32 - 425/53 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Borøya 32 - 425/53 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marvika - tekniske planer og utbygging VVA
Dokument: Marvika Torv - tekniske planer vei - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...