Norske-postlister.no


Viser [100] av [37 027].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: B-avvik - Rønholt Barnehage 2021
Dokument: B-avvik 11.10.2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inngåelse av tariffavtale etter Arbeidsmiljølovens § 10-12 (4) mellom Fellesorganisasjonen og Kongsberg kommune, Abelsgate 7 - 2021
Dokument: Inngåelse av tariffavtale etter arbeidsmiljøloven (aml.) § 10 124. ledd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2021 - Foretak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org. 969881977
Dokument: Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2021 - Foretak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org. 979929498
Dokument: Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2021 - Foretak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org. 969089572
Dokument: Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2021 - Foretak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org. 926149768
Dokument: Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2021 - Foretak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org. 969116871
Dokument: Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Demensplan 2025 Fagutvikling og kompetansehevende tiltak
Dokument: Innvilger tilskudd til Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 63 sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av regionalt miljøtilskudd (RMP) 2021 - Foretak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org. 969161648
Dokument: Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) for 2021 til org. 969161648
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon og bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022
Dokument: Etterbestilling influensa Møllebakken legekontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: Kongsberg
Sak: Informasjon og bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022
Dokument: Etterbestilling Influvac
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: Kongsberg
Sak: Procurement: Consultancy Services on Cyber Security, Data protection and Privacy related to Digital Public Goods
Dokument: Melding Federated Solutions Ltd 10/11/2021 09:15:49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Procurement: Consultancy Services on Cyber Security, Data protection and Privacy related to Digital Public Goods
Dokument: Melding Federated Solutions Ltd 10/11/2021 11:28:22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogbruksplanlegging - MiS - Statskog SF - Storfjord/Nordreisa/Kvænangen
Dokument: Informasjon om dataleveranse til NIBIO-Kilden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdateringer fra sentrale myndigheter under koronapandemien
Dokument: Oppdatering koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel - brudd på helsepersonelloven - tannhelsesekretær ***** ***** *****
Dokument: Kopi - anmeldelse - varsel - brudd på helsepersonelloven - tannhelsesekretær ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EU klimatiltak Fit for 55 - AFI ETS FuelEU Maritime
Dokument: Oppdrag om videre utredning EU Fit for 55
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FDV Plandata Nordland 2021
Dokument: FDV Lurøy kommune 2021 - Forespørsel arealplandata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pressehenvendelse - Spørsmål om beredskapsnivå
Dokument: Vedrørende spørsmål fra NRK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - st. ref. 4436121711 - RADIOGRAF Seksjon for radiologi, Notodden og Rjukan,Sykehuset Telemark HF
Dokument: Søknad og CV - RADIOGRAF - st. ref. (4436121711)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medbestemmelsesmøter, tidl. IDF-møter (Informasjon, drøfting og forhandling) med tjenestemannsorganisasjonene
Dokument: Referat medbestemmelsesmøte 280921 - Referatdato 111021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte avslutning snuspor 11.10.2021 - Nordre Ilevollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 2035 bnr 3 - org nr 969385791
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 2035 bnr 3 - org nr 969385791
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 2036 bnr 22 - org nr 969735156
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 2036 bnr 22 - org nr 969735156
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] J - gnr 2070 bnr 19 - org nr 869207292
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] J - gnr 2070 bnr 19 - org nr 869207292
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 2013 bnr 1 - org nr 924948507
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 924948507 - gnr 2013 bnr 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2021 - gnr 1133 bnr 4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 918481990
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 918481990 - gnr 1133 bnr 4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1118 bnr 1 - org nr 969426641
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 969426641 - gnr 1118 bnr 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 3005 bnr 1 - org nr 981876865
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 981876865 - gnr 3005 bnr 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - MTA - Johannesburg 15 - Helgestillinger x 3 (2021/485)
Dokument: Søknad på stilling - Johannesburg - Helgestilling (2021/3671)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Påbygg, fasadeendring gnr. 12 bnr. 505 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Varbergveien 45
Dokument: Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - endring av gitt tillatelse gnr. 12 bnr. 505 - Varbergveien 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forordning 2020/1040
Dokument: Utkast til EØS-notat - forordning 2021/1068
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltidsstilling Helse og omsorg - 20 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4439894417
Dokument: Innstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Oppfølging samlokalisering (M15)
Dokument: Kostnadsregnskap for samlokalisering i mobil- og fastnett 2020 - oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnusar - Bu- og miljøtenesta 2021-2023
Dokument: Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Politiattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: MATUREWEL - Welfare gains based on revealing molecular roles of Vgll3a in salmon puberty
Dokument: Kontrakt til akseptering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølgingssak - feiing og sotuttak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om redegjørelse Leilighetsbygg-Hamn i Senja. G/B nr. 317/58.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 971388129 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-185/001 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 971388129,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1129 bnr 3 - org nr 969732092
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969732092, 3003-1129/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 3033 bnr 1 - org nr 995230283
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995230283, 3003-3033/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1031 bnr 1 - org nr 982276756
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 982276756 - gnr 1031 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1042 bnr 1 - org nr 996407098
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021- org nr 996407098 - gnr 1042 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Avskjermet
Dokument: Rammeavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Avskjermet
Dokument: Taushetserklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Avskjermet
Dokument: Rammeavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Avskjermet
Dokument: Taushetserklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1027 bnr 1 - org nr 993950645
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993950645, 3003-1027/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1064 bnr 3 - org nr 969734257
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969734257, 3003-1064/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1105 bnr 1 - org nr 986872167
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 986872167, 3003-1105/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2021 for kapittel 3, 4 og 5
Dokument: Protokoll kapittel 5 - legeforeningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2021 for kapittel 3, 4 og 5
Dokument: Protokoll kapittel 5 - naturviterne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2021 for kapittel 3, 4 og 5
Dokument: Protokoll kapittel 3.4.2 - Skolelederforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2021 for kapittel 3, 4 og 5
Dokument: Protokoll kapittel 3.4.2 - utdanningsforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2021 for kapittel 3, 4 og 5
Dokument: Protokoll kapittel 3.4.2 - Lederne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2021 for kapittel 3, 4 og 5
Dokument: Protokoll kapittel 5 - Jordmorforeningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøveordning - fleksibelt arbeidssted
Dokument: Melding om avtale om fleksibelt arbeidssted - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Signert husleiekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidige stillinger - Tidsbegrensede avtaler - Fakultet for lærerutdanninger og språk - LUSP - 2021
Dokument: Oppdragsavtale - Assistentarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidige stillinger - Tidsbegrensede avtaler - Fakultet for lærerutdanninger og språk - LUSP - 2021
Dokument: Oppdragsavtale - Assistentarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd - Fjordull Russell
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd - Fjordull Russell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd - Sandvik Gård
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd - Sandvik Gård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Silsand ungdomssenter - tilsyn 2021
Dokument: Vedtak om beslaglegging - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prinsipielle spørsmål fra divisjonene til Juridisk avdeling
Dokument: Avklaring spørsmål vedr skattemessig behandling av forsikringsutbetaling sktl. § 5-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Utplassering av elektriske sparkesykler
Dokument: Svar på El-sparkesykler som slenges fra seg på privat eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 75/50 - Nedre Linnerud 3 - Fradeling
Dokument: Gbnr. 75/50 - Korrespondanse med Viken fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - gnr 36 bnr 2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 924692200, 4217-36/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvinnespranget 2021 i Lister. Inspirasjonskonferanse, oppfølging av Regionplan Lister 2030.
Dokument: SV: Bekreftelse på flytting av Kvinnespranget fra 16.november til 7.desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 896018302 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-328/002 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 896018302
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 987560525 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-213/001 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987560525
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 969182254 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-193/001 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969182254
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 982796768 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-166/001 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982796768
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 969694360 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-116/001 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969694360
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid 2021 - 970581588 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5053-334/001 - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970581588
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1113 bnr 1 - org nr 818898312
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 818898312 - gnr 1113 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 1129 bnr 1 - org nr 998557348
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 - org nr 998557348 - gnr 1129 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 241/58 Bergertoppen 14 - Mangelfull sanitærmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 41/187 Måkeveien 20 (Gåsøya) - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 30/270 Hvalstadåsen 47 - Godkjent sanitærmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøveordning - fleksibelt arbeidssted
Dokument: Melding om avtale om fleksibelt arbeidssted - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøveordning - fleksibelt arbeidssted
Dokument: Melding om avtale om fleksibelt arbeidssted - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...