Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 094].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 21/93 Lier - Husebysletta 18 - Avløp
Dokument: INFORMASJONSBREV- BEHOV FOR UTKOBLING AV SEPTIKTANK OG TILKNYTNING TIL OFFENTLIG AVLØPSLEDNING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - gbnr. 280/75 - inngjerding av basseng og støping av platting - Einar Marincovic Jensen
Dokument: Vedtak i UMPT - Avslag på dispensasjon fra gjerdeforbud i reguleringsplan Gitlevåg på gbnr. 280/75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opptak til SFO ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barneskole – søknader og oppsigelser – skoleåret 2021-2022
Dokument: Tilbud om SFO-plass for skoleåret 2021/2022 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] SFO skole for ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om omregulering til massetak gnr. 467/1 - Ytre Flottorp - Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - jf. sak 2016/639 i ePhorte AK
Dokument: Tilbakemelding/oppsummering etter møte 07.10.2021 om massetak på gbnr. 467/1 ved fv. 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opptak til barnehager i Lyngdal kommune - søknader om barnehageplass for barnehageåret 2021/2022
Dokument: Søknad om barnehageplass - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ledsagerbevis - søker: ***** *****
Dokument: Svar på søknad om ledsagerbevis - søker ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - gbnr. 478/8 - dispensasjon for bygging av hytte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Etterspør kommentarer til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn 2021
Dokument: Bestilling Elements Publikum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/hjelpepleier vikariat Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4435928829
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger fra eiendomsmeglere ved salg av fast eiendom 2021 (se historisk sak 21/21)
Dokument: 22/473/0/1 Vei 232.544 - Bestilling av eiendomsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemat
Dokument: Skolemat
Filer:
Sak: Elektronisk søknad om startlån og tilskudd
Dokument: Forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: bnr 058/330 Søknad om ferdigattest - garasje
Dokument: Vedtak - Gbnr 058/330 - Ferdigattest garasje og bod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 108/002 Midlertidig bruksendring Perleplassen hyttefelt - Plassering av campingvogn/bobiler
Dokument: Vedtak - Gbnr 108/002 - Platting forlenget frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom på gbnr. 113/8
Dokument: Søknad om tillatelse til fradeling av eiendom på gbnr. 113/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Begjæring om innsyn - konsesjonssak 58/1/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern Beredskap 2020
Dokument: Statsforvalteren i Oslo og Viken - Situasjonsrapport Nr. 77 - Utbrudd av Koronaviruset (12.10.2021 - 08:09)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/92/0/0 Tilkobling Skurdalsvegen 166, Geilo
Dokument: 72/92/0/0 Søknad om tilkobling vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/202/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 10, Geilo
Dokument: 66/202/0/0 Tilbakemelding ang. samsvarserklæringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/6/0/0 Tilbygg, Dagalivegen 263, Dagali
Dokument: 101/6/0/0 Tilbakemelding areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling – SkiGeilo AS – Kikutkroa – bevillingsperioden 01.10.2020 – 30.09.2024
Dokument: Bevilling - melding om endringer - SkiGeilo AS - Kikutkroa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - SkiGeilo AS - Toppen Kafe
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - SkiGeilo AS - Toppen kafe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - SkiGeilo AS - Kikut vinbar
Dokument: Serveringsbevilling - SkiGeilo AS - Kikut vinbar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - SkiGeilo AS - Kikut vinbar
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - SkiGeilo As - Kikut vinbar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 76/95, Kirkevegen 10 - søknad om fritak for renovasjonsavgift
Dokument: 76/95, Kirkevegen 10 - søknad om fritak for renovasjonsavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 76/95, Kirkevegen 10 - søknad om fritak for avgift for vann og avløp og ettergivelse fra og med oktober 2017
Dokument: 76/95, Kirkevegen 10 - søknad om fritak for avgift for vann og avløp og ettergivelse fra og med oktober 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsøpling / forurensning - 2020 og 2021
Dokument: Frustøl Pukkverk AS - Mjåvannsvegen 18 - 575/10 oversendelse av endret tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ASSS-arbeidet i Kristiansand kommune
Dokument: Brev fra kommunedirektørene i Asker og Lillestrøm - Ønske om deltagelse i ASSS-nettverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Multidose - refusjonskrav 2021
Dokument: 2. tertial 2021 - Vedtak fra HELFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisajonsbevis plantevern 2021
Dokument: Melding om ikke bestått eksamen i plantevernautorisasjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisajonsbevis plantevern 2021
Dokument: Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisajonsbevis plantevern 2021
Dokument: Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisajonsbevis plantevern 2021
Dokument: Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisajonsbevis plantevern 2021
Dokument: Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisajonsbevis plantevern 2021
Dokument: Kursbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Morellveien 7 - 63/136 - tiltak på kommunal grunn
Dokument: VS: Morellveien 7. Rassikre ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientjournal'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'pasientjournal'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Estelle Gemoros Elseth
Dokument: Arbeidsavtale 87,81% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-og behandlingsenter enhet 1 - Estelle Gemoros Elseth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på oppsigelse av stilling Lyngbakken 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert avtale rektor Menstad ungdomsskole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvangsalg - Avskjermet
Dokument: Meddelelse om avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2021
Dokument: Klage på kontrollsanksjon - saksnummer 347110
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på fullført og bestått 1. studieår - Ivona Medved.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring manglende nabovarsel - Avskjermet
Dokument: Vedr. klage på oppfylling av tomt og garasjebygg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1948 - Østre Lensmannsveg - arealoverføring
Dokument: Gbnr 221/294 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/34-7 - Vensøphøgda 141 A - fradeling
Dokument: Gbnr 8/34- Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/284 - Røyvegen 105/107 - nybygg (gjenoppbygging etter brann) - tomannsbolig
Dokument: Gbnr 5/284 - Røyvegen 105/107 - nybygg (gjenoppbygging etter brann) - tomannsbolig - igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 283/502 - Dalsbygdvegen 104 - feilretting av matrikkelkart
Dokument: Gbnr 283/502,283/429 og 283/249-Innsigelse på retting av matrikkelkart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/279 - Strømdal terrasse 46 - fradeling
Dokument: Gbnr 1/279 Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring og grensejustering gnr. 1, bnr. 279 og gnr. 1, bnr. 77 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/279 - Strømdal terrasse 46 - fradeling
Dokument: Gbnr 1/535 Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring og grensejustering gnr. 1, bnr. 279 og gnr. 1, bnr. 77 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/279 - Strømdal terrasse 46 - fradeling
Dokument: Gbnr 1/535 Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring og grensejustering gnr. 1, bnr. 279 og gnr. 1, bnr. 77 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/279 - Strømdal terrasse 46 - fradeling
Dokument: Gbnr 506/1 Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring og grensejustering gnr. 1, bnr. 279 og gnr. 1, bnr. 77 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/279 - Strømdal terrasse 46 - fradeling
Dokument: Gbnr 1/77 Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring og grensejustering gnr. 1, bnr. 279 og gnr. 1, bnr. 77 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/279 - Strømdal terrasse 46 - fradeling
Dokument: Gbnr 1/77 Varsel om oppmålingsforretning - Arealoverføring og grensejustering gnr. 1, bnr. 279 og gnr. 1, bnr. 77 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 1 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 16 / 131 - Rønningveien 5 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 1 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 16 / 112 - Rønningveien 4 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/148 - Gjærumvegen - ny enebolig
Dokument: Gbnr 268/148 - Gjærumvegen - ny enebolig - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvangssalg - Avskjermet
Dokument: Begjæring tvangssalg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvangssalg - Avskjermet
Dokument: Begjæring tvangssalg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lønn, pensjon og forsikring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad AFP - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 74/208 - Elvevegen 4 - Tilbygg og garasje
Dokument: Gbnr 74/208 - Elvevegen 4 - Tilbygg og garasje - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/65 - Tollmo - fradeling
Dokument: Gbnr 221/2545 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2261 - Dr. Backers veg 62 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 62/170 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 212/671 - Tangkleiv 46 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 212/661 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/438/0/0 4 Næringsbygg med utleieleiligheter, Geilolia, Geilo
Dokument: 64/438 4 Næringsbygg med utleieleiligheter, Geilolia, Geilo, igangsettingstillatelse bygg 13 med underliggende garasjeanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert midlertidig arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert midlertidig arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inngrepsgrense Vei til ventilkammer Hol1- Hovet - krav om arkeologisk registrering i Hol kommune
Dokument: Inngrepsgrense Vei til ventilkammer Hol1- Hovet - krav om arkeologisk registrering i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/95/0 Eiendomsforhold, Hardangervidda 82, Haugastøl
Dokument: 73/1/95/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Tilbakebetaling obligasjonslån Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Tilbakebetaling obligasjonslån Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/101 - Stathelleveien 279 - riving av eksistrende bolig og oppføring av ny
Dokument: VS: 16/02078-243 - Påminnelse - gbnr. 27/101 - Stathelleveien 279 - riving av eksistrende bolig og oppføring av ny [ELDEN-DMS.FID582261]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal omsorgsbolig - Avskjermet
Dokument: Ekstern besiktigelse av kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Retur av nøkler - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/287 - krav om innløsing/erstatning i forbindelse med regulering FV 353 Rugtvedt - Surtebogen
Dokument: Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen (Gassvegen) - Spørsmål om prosess knyttet til erstatning eller innløsning av tomt på gbnr. 21/287
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/287 - krav om innløsing/erstatning i forbindelse med regulering FV 353 Rugtvedt - Surtebogen
Dokument: Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen (Gassvegen) - Spørsmål om prosess knyttet til erstatning eller innløsning av tomt på gbnr. 21/287
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegasjon av myndighet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg Situasjonsrapport Nr. 44 - Koronapandemien - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg Forventninger til beredskap av smittevernutstyr i kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsledermøter Spesialiserte helsetjenester 2021
Dokument: Avdelingsledermøte spesialiserte helsetjenester 12.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fullmakt - åpning av post - 2021
Dokument: Fullmakt - åpning av post - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 19/10 - Høenveien 314 - nytt anlegg for rensing av avløpsvann
Dokument: Utslippstillatelse for Høenveien 314, Gbnr. 19/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/566/0/0 Viamyrvegen 17, fritidsbustad
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...