Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 547].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Oppføring av garasje på gbnr. 1/82 - Eidsvenna 56
Dokument: Vedtak om ferdigattest for oppføring av garasje på gbnr. 1/82 - Eidsvenna 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av nytt inngangsparti på gbnr. 8416/1 - Gamle Drammensvei 39
Dokument: Oppsummering av møte og avslutning av sak på gbnr. 8416/1 - Gamle Drammensvei 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av garasje på gbnr. 7276/1 - Sexes Gate 10
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad om oppføring av garasje på gbnr. 7276/1 - Sexes gate 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av ny grunneiendom etter fradeling fra gbnr. 54/2
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning 01.11.2021 for gbnr. 54/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg på gbnr. 8295/2 - Østbygrenda 50
Dokument: Vedtak om ferdigattest for oppføring av tilbygg på gbnr. 8295/2 - Østbygrenda 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Orienteringssak-Folkehelsen etter Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kongsberg
Sak: Matrikulering av eksisterende umatrikulert festegrunn gbnr. 42/8 fnr. 75 med oppmåling
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning 21.10.2021 på gbnr. 42/8 fnr. 75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gbnr. 147/8 fnr. 11 - Hukaveien 21
Dokument: Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gbnr. 147/8 fnr. 11 - Hukaveien 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av tilbygg på gbnr. 8416/1 - Gamle Drammensvei 39
Dokument: Oppsummering av møte og avslutning av sak på gbnr. 8416/1 - Gamle Drammensvei 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med kvalifikasjoner for oppføring av fritidsbolig på gbnr. 146/110 - Liatoppen
Dokument: Varsel om pålegg om stans for oppføring av fritidsbolig på gbnr. 146/110 - Liatoppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med kvalifikasjoner for oppføring av fritidsbolig på gbnr. 146/110 - Liatoppen
Dokument: Tilbakemelding på innsendte dokumenter på gbnr. 146/110 - Liatoppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/314/0/0 m.fl. Vøllo næringsområde. Salgskontrakter for næringseiendom og vegretter.
Dokument: Hol kommune - Veirett for Gbnr 57/3 og 57/185 [FOYEN-LEGAL.FID217207]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippssak - gbnr. 113/16 - utslipp fra eks. fritidsbolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak - Utslippstillatelse og tillatelse til etablering av anlegg - gbnr. 113/16 - Dragedalen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - bolig - Russeluftveien 116
Dokument: Midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsleder Drift helsebygg Tekniske Tjenester, Alta kommune - st. ref. 4426755952
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Helsefagarbeider/hjelpepleier vikariat Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4435928829
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/hjelpepleier vikariat Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4435928829
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd brøyting Drageid - Brekka
Dokument: Søknad om tilskudd til brøyting Drageid-Brekka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - prosjektering og bygging av nytt høydebasseng Hotellneset - videreføring 2021/277
Dokument: Signert kontrakt høydebasseng Longyearbyen Hotellneset, sak 2021/879 - 6140
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av eiendommen gbnr 158/367 høydebasseng Plassen
Dokument: Retur av tinglyst dokument 2021/1270192/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Johan Falkbergets veg 56
Dokument: Detaljregulering Johan Falkbergets veg 56 - Innsigelse knyttet til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/63 Østenga 7 - Tilbygg
Dokument: Tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - Dispensasjon
Dokument: 43/183/0/0 Vurdering av uttale fra Statsforvalteren og Fykleskommunenttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern Beredskap 2020
Dokument: Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viken kommunerevisjon IKS - Selskapsavtale
Dokument: Endringer i selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/431/0/0 Kjøp av kommunal tomt/ omregulering, Fjellvegen Haugastøl
Dokument: Svar fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av aksjene i GLD AS
Dokument: HASTER - Unntatt offentlighet, jf. tvisteloven § 14-2: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenter fra Svar inn til Gerica.
Dokument: Avgjørelse i klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenter fra Svar inn til Gerica.
Dokument: Avgjørelse i klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleivi Næringspark - sakslister/referat fra styremøter
Dokument: Styreprotokoll 9/2021 -Kleivi Næringspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021. Kommunalt salgsbevilling for alkoholholding drikk. Omsettingsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Omsetningsoppgave for alkohol - Dagali Fjellpark Kro
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/314/0/0 m.fl. Vøllo næringsområde. Salgskontrakter for næringseiendom og vegretter.
Dokument: Hol kommune - Veirett for Gbnr 57/3 og 57/185 [FOYEN-LEGAL.FID217207]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggeravtaler for stier og løyper i Hol kommune
Dokument: Dagali sti - og løypeområde. Salg av fritidseiendom. Utbyggeravtale med kommunen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/41/0/0 Kartlegging av eksisterende grense, Ustedalen 408, Geilo
Dokument: 66/41/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/32/0 Tilbygg Fagerheim Fjellstugu
Dokument: 73/1/32 Tilbygg Fagerheim Fjellstugu, orientering om saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/1, 9, 10 og 14 Søknad om Konsesjon, Øvre lien
Dokument: 58/1/0/0 Merknader til søknad om konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/505/0/10 - Gamle Skurdalsvegen 40 H0101
Dokument: Lukk avvik: Brennbart materiale skal ikke komme nærmere feie- eller sotluke enn 300mm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/299/0/0 - Stakkestø 27 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ubrennbar plate foran ildsted mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 5/11/0/0 - Mogrendvegen 138 H0101
Dokument: Lukk avvik: I peis skal det mellom brennbart materiale og ildrommet være murverk på minst 470mm, ell ...
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 5/11/0/0 - Mogrendvegen 138 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 5/11/0/0 - Mogrendvegen 138 H0101
Dokument: Lukk avvik: Alle fire sider av teglskorsteiner, og to sider av elementskorsteiner skal ha tilsynsmul ...
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 55/72/0/0 - Vestreimvegen 1 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ildstedet skal stå på ubrennbart materiale.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 52/6/0/0 - Kvisla 114 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/41/0/0 Retting av eiendomskart, Prestholtvegen 19 Geilo
Dokument: 49/41/0/0 Retting av eiendomskart, Prestholtvegen 19 Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilting langs fylkesveger i Hol kommune
Dokument: FV50, FV40 og FV2938 i Hol kommune - vegnavnskilt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/82/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Lunningshaugen 15, Geilo
Dokument: 72/82/0/0 Søknad om fritak for kommunale eiendomsavgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/137/0/0 Påbygg, Furusetvegen 49, Geilo
Dokument: 55/137/0/0 Påbygg, Furusetvegen 49, Geilo - Foreløpig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/1004/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Bakkestølvegen 134, Geilo
Dokument: 66/1004/0/0 Svar på søknad om installasjon av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/1004/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Bakkestølvegen 134, Geilo
Dokument: 66/1004/0/0 Ny vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/74/0/0 og 30/78/0/0 Rekvisisjon av oppmåling, Raggsteindalsvegen 276, Hovet
Dokument: 30/74/0/0 og 30/78/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Havsdalslie 10 Geilo
Dokument: 56/1 - Delingsløyve. Frådeling av parsell for oppretting av ny fritidseigedom. Tomt 11 i reguleringsplanen Del av eigedom 56/1, Havsdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhetsmidler
Dokument: Søknad om overføring av trafikksikkerhetsmidler til 2022 - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/644/0/9 - Gjeglumranden 6A H0201
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 51/12/0/0 - Hølgjeslåttvegen 6 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 51/12/0/0 - Hølgjeslåttvegen 8 H0102
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Assistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale - Assistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 49/45/0/0 - Hølgjeslåttvegen 1 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/485/0/0 Tilbygg, Vesleustavegen 20, Ustaoset
Dokument: 55/485/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 66/437/0/0 - Nedre Storhovdlie 24 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 55/72/0/0 - Vestreimvegen 1 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 66/498/0/0 - Storhovda 6 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interpellasjon fra Hol høyre til kommunestyre møte 14.10.2021- Utvidelse av barnehagetilbudet på Geilo
Dokument: Interpellasjon fra Hol høyre til kommunestyremøte 14.10.2021- Utvidelse av barnehagetilbudet på Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - SkiGeilo AS - Kikut vinbar
Dokument: Uttalelse SkiGeilo AS, org.nr. 998 120 845
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/669/0/0 - Såballie 78 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/667/0/0 - Såballie 82 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 61/37/0/0 - Lykkjavegen 5 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/316/0/0 - Trekanten 8 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 75/1/3/0 Søknad om fradeling av parsell, Rallarvegen 73, Haugastøl
Dokument: 75/1/3/0 Søknad om fradeling av festetomt, Rallarvegen 73, Haugastøl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021
Dokument: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021
Dokument: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2786-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2787-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon og tilskudd inn - grunnskole
Dokument: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon og tilskudd inn - grunnskole
Dokument: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftelse fra kommunen –Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til metodikk for å kartlegge og verdsette regionale friluftlivsområder og turruter
Dokument: Høringssvar - Metodikk for å kartlegge og verdsette regionale friluftsområder og turruter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs og skjenkekontroll - felles
Dokument: Skjenkekontroll med røyk - Motell nor kro 01.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs og skjenkekontroll - felles
Dokument: Salgskontroll - Kiwi Nesbyen 02.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs og skjenkekontroll - felles
Dokument: Salgskontroll - Rema 1000 - 02.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgskontroll tobakk
Dokument: Salgskontroll tobakk - Rema 1000 - 02.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/355, Lyserenvegen 296 - oppføring av hytte
Dokument: 79/355, Lyserenvegen 296 - søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/16, Bøgasetvegen 255 - riving av deler av og oppføring av tilbygg til hytte
Dokument: 50/16, Bøgasetvegen 255 - søknad om riving av deler av og oppføring av tilbygg til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
Dokument: Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning for lærere - 2021
Dokument: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning for lærere - 2021
Dokument: Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - stipend og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
Dokument: Bekreftelse fra kommunen –Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utbetaling av tilskudd fra kommunalt næringsfond
Dokument: Tilskudd fra næringsfondet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/355, Lyserenvegen 296 - oppføring av hytte
Dokument: 79/355, Lyserenvegen 296 - rettelse i søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/5 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg - Børtnes Nordre
Dokument: 92/5, Børtnes Nordre - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike interkommunale legevakt
Dokument: Tertialrapport 2.termin 2021 Ringerike interkommunale legevakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal plan for koronavaksinasjon / koronavaksinasjonsprogram - Covid-19
Dokument: Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nygårdshaven - boligleie
Dokument: Vedrørende tildeling av bolig i Nygårdshaven 2 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: XO Pub - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Xo Pub AS - Vedtak ny styrer/stedfortreder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kronprinsens gate 41 - 150/904 - transport av festerett
Dokument: Salg av Kronprinsens gate 41, snr. 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2021
Dokument: Forespørsel om leie av Myren gård 12.12.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...