Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 116].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Alstahaug kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Alstahaug kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drammen kommune - Gbnr 111/635 og 637 - Tollbugata 97 og 99 - Strømsø
Dokument: Drammen kommune - gbnr 111/635 - Tollbugata 97 - Strømsø - tilskudd til bygningsundersøkelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - Vollsveien 99 - Forespørsel om økt avkjørselstillatelse
Dokument: Forhåndsuttalelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - plassering av hus og flytting av avkjørsel - eiendommen gbnr. 36/512, Vollsveien 99 - Bærum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lier kommune - Gbnr 135/29 - Ringeriksveien 350 - Oppføring av dobbelgarasje
Dokument: Vedtak - dispensasjon fra byggegrense - oppføring av dobbelgarasje - Ringeriksveien 350 - gbnr 135/29 - Lier kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomisk støtte til 8. mars-arrangementet i Moss - 2022
Dokument: Svar søknad om økonomisk støtte til 8. mars-arrangementet i Moss - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Barnehageassistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fast arbeidsavtale - Barnehageassistent - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgevakter (fast hver 4. helg) Bo og Aktivitet Nord: Søra Bråde bofellesskap 1.etg (7), Stavanger kommune - st. ref. 4441377965
Dokument: Svar på søknad - Helgevakter (fast hver 4. helg) Bo og Aktivitet Nord: Søra Bråde bofellesskap 1.etg (7), Stavanger kommune - st. ref. 4441377965
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgestilling/Tilkallingsvikar Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 29 (7), Stavanger kommune - st. ref. 4446658096
Dokument: Søknad og CV - Helgestilling/Tilkallingsvikar - st. ref. (4446658096)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikarer og helgestillinger ved Rennesøy helse-og omsorgssenter Stavanger kommune - st. ref. 4449365464
Dokument: Søknad og CV - Tilkallingsvikarer og helgestillinger ved Rennesøy helse-og omsorgssenter - st. ref. (4449365464)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som hjelpepleier- ekstrahjelp - Bo og aktivitet nord
Dokument: Vedlegg ved ansettelse - Søknad/Cv/attester/MRSA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interesse for prosjekt og tjenesteutvikling? Hjerte for samfunnsviktig arbeid? Rehabiliteringsseksjonen: K46/Mottak og oppfølgingssenter for unge (7), Stavanger kommune - st. ref. 4450578688
Dokument: Svar på søknad - Interesse for prosjekt og tjenesteutvikling? Hjerte for samfunnsviktig arbeid? Rehabiliteringsseksjonen: K46/Mottak og oppfølgingssenter for unge (7), Stavanger kommune - st. ref. 4450578688
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider - korttidsavdeling Lervig sykehjem, Stavanger kommune - st. ref. 4451354887
Dokument: Søknad og CV - Helsefagarbeider - korttidsavdeling - st. ref. (4451354887)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nattevakter til koselig bofellesskap på Madla Bo og Aktivitet Nord: Bjørn farmannsgate puh bolig (7), Stavanger kommune - st. ref. 4451469263
Dokument: Søknad og CV - Nattevakter til koselig bofellesskap på Madla - st. ref. (4451469263)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skriftlig spørsmål til fylkestinget fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Krf) om opplæringstilbud for tannhelsesekretærer
Dokument: Svar på skriftlig spørsmål fra representanten ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (KrF) om opplæringstilbudet for tannhelsesekretærer i Viken fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ordførere for Oslofjorden
Dokument: Ordførere for Oslofjorden - Tilslutning fra Drammen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdragsavtale som støttekontakt. 12 timer pr måned. Kontaktperson er Ronny Hårstadstrand. I perioden 01.10.21 - 31.12.22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdragsavtale som støttekontakt, 16 timer pr måned. Kontaktperson er Ronny Hårstadstrand. I perioden 01.09.21 - 31.12.22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppdragsavtale som støttekontakt, 12 timer pr måned. Kontaktperson er Ronny Hårstadstrand. I perioden 01.10.21 - 31.12.22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykiatritjenesten ***** ***** ***** *****
Dokument: Orientering om juridisk bistand og kompetanseheving inn i ansvarsgruppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 24 bnr 9
Dokument: Melding om registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg Leirfjord ungdomsråd 2022 - 2023
Dokument: Valg Leirfjord Ungdomsråd 2021 - 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sak T2021-345489 - Utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Sak T2021-345489 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Ref sak 2020-403266 - underretning om utleggstrekk - ***** ***** *****
Dokument: T2020-403266 - Endring av utleggstrekk - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: T2020-003100 - Utleggstrekk - ***** ***** *****
Dokument: T2020-003100 - Endring av utleggstrekk - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: T2020-476451 - Utleggstrekk ***** ***** ***** *****
Dokument: T2020-476451 - Endring av utleggstrekk - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Ankomstmeldinger
Dokument: Ankomstmelding fra flyktningtjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: T2021-204795 / 287020 / 323169 / v295581 - Utleggstrekk ***** ***** ***** *****
Dokument: T2021-204795 - Endring av utleggstrekk ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterende grenser - 5037/275/539 Gimlevegen 6 B
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse, hytte 831 på Vulusjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: T2021-241502 / 31035795 - Utleggstrekk - ***** ***** *****
Dokument: T2021-241502 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: T2021-329796 - Utleggstrekk ***** ***** ***** *****
Dokument: T2021-329796 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet - ***** ***** *****
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar til søkerne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fullriggervegen-BT2: Pumpebil til evt. ny pumpestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Teknisk godkjenning VA-anlegg, bruksareal.
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Teknisk godkjenning VA-anlegg, bruksareal.
Filer:
Sak: Skarslia ski og akesenter - ekspropriasjon av 92/4 feste 1 og 94/4 feste 8
Dokument: 92/4/1 og 92/4/8 - Rett til å gi uttale til motteke krav om dekning av sakskostnadar etter oreigningslova § 15 og krav om nærare dokumentasjon - Skarslia Ski- og Akesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Temastrategi for frivillighet Viken fylkeskommune 2022 - 2025
Dokument: Høyring - Fyrste utkast til temastrategi for frivillighet Viken fylkeskommune 2022-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsfond - Arrangementsfond - Bama Alpinfestival 2022
Dokument: Søknad om arrangementstilskot - Bama Alpinfestival 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon frå byggegrense / avkøyrsle - hytte - gnr 82 bnr 115 - Sveio kommune
Dokument: Svar på søknad om avkjørsel - fv. 4944 - gnr 82 bnr 115 - Sveio kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sarpsborg kommune - Gbnr 1109/188 - Gressdalveien 308 - Tilbygg og ombygging av hytte og anneks, samt riving av bod
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Sarpsborg kommune - Gbnr 1109/188 - Gressdalveien 308 - Tilbygg og ombygging av hytte og anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg kommune - Fv 2786 - Gbnr 29/1 - Flesbergvegen 584 - Avkjørsel
Dokument: Vedtak - Endret bruk av avkjørsel - Velteplass for tømmer - Gbnr 29/1 - Flesbergvegen 584 - Fv. 2786 - Flesberg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MHV/SK avdelingsmøter 2019
Dokument: MØTEREFERAT AVDELINGSMØTE 23.11.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FYRVERKERI HANDEL - SANDNES KOMMUNE 2021
Dokument: MALTHUS UNITEAM AS - TILLATELSE TIL HANDEL OG SÆRSKILT OPPBEVARING AV FYRVERKERI/PYROTEKNISK VARE 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Omgjøring av vedtak - nye opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon - søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon - søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avslag på søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon - søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon - søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opptak 2021-2022 - Bransjeprogram helsetjenester til sårbare eldre - Modul 4 Psykiske lidelser og rusavhengighet hos eldre - frist 15.02.22- Fagskolen i Viken
Dokument: Søknad til fagskolen i Østfold - IIKNKE - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 987934239 - Prozo Norge AS - Lærebedrift
Dokument: Godkjenning som lærebedrift – Salgsfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad kommune - Byggesak - Gbnr 685/64 - Trangsmyr - Borge - Tilbygg
Dokument: Fredrikstad kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg - Trangsmyr - Borge - Gbnr 685/64
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad kommune - byggesak - gbnr 734/25 - Ombergveien 32 - bruksendring m.m.
Dokument: Fredrikstad kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon for bruksendring, tilbygg mm. - Ombergveien 32 - Gbnr 734/25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Lillestrøm kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om TT-kort - mangelfull legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Lillestrøm kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Bærum kommune - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Bærum kommune - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avslag på søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Asker kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Lillestrøm kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Nordre Follo kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Avslag på søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Asker kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - 311 - Fv.1529 - Øvre Rælingsvei 85 - Rælingen kommune - fiberkabel - gravesak
Dokument: 2021-311 - Fv. 1529 - Øvre Rælingsvei 85 - Rælingen kommune - fiberkabel - gravetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak på skoleskyss for resten av skoleåret 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpne møter - kunngjøringer
Dokument: Åpne møter desember 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Hol og Drammen kommune om flykninger 2021 - 2022
Dokument: Avtale mellom Hol og Drammen kommune om flykninger 2021 - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/100/7 Eiendomsforhold, Hardangervidda 59, Haugastøl
Dokument: 73/1/100/7 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: P. SANDVIKS GATE 31 HAMAR - MANGLER VED SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TO NYBYGG MED STUDENTBOLIGER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: BEKREFTELSE PÅ MOTTATT KLAGE OG ORIENTERING OM SAKSGANGEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelse til utfylling i sjø . gbnr. 44/322 - Strandveien 114
Dokument: Oversendelse av forurensningssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Saksavslutning - søknad om tilskudd - SMIL - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Saksavslutning - søknad om tilskudd - SMIL - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulovlighetsoppfølging - utmarksveg - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om å besvare henvendelse - 2. gangs purring - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån - ***** ***** *****
Dokument: Ettersendt vedlegg til startlån søknad - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: Senja Kommune
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Underskrevet leiekontrakt vedr. leieforhold -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...