Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 156].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: T2013-008575 - 014133 - Utleggsforretning - ***** *****
Dokument: T2013-008575 - 014133 - Melding om sletting av utlegg - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: T2021-346207 - Utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
Dokument: T2021-346207 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: T2021-347073 - Utleggstrekk - ***** *****
Dokument: T2021-347073 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Inderøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Inderøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til fylkesrådet punkt 3.16 e
Dokument: Svar på spørsmål fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (V) om skoleskyss for elever i Hobøl som går på Vestby og Ås videregående skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerdrum kommune - Gjerdrum gravplass - Etablering av nye gangveier og beplantning
Dokument: Takk for tilbakemelding i forbindelse med mindre tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gravplass gbnr. 12/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunner kommune - forespørsel om Viken vil kjøpte grunn - gbnr. 67/35 - fv. 2300 - Hadelandsvegen 1667
Dokument: Tilbakemelding på forespørsel om Viken vil kjøpe grunn – gbnr. 67/35 – fv. 2300 – Hadelandsvegen 1667 – Lunner kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale læreplanundersøkelse Nafo
Dokument: Avtale læreplanprosjektet i kombinasjonsklassene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - Eksisterende bygg - Gnr. 188/144 - Granfeltet 12-14
Dokument: Tillatelse til tiltak - Endring av bruk - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - Gnr. 188/144 - Granfeltet 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendom - Næringstomt - Gnr. 210/1 - Høglivollen 4
Dokument: Tillatelse til tiltak - deling av eiendom - festegrunn - Gnr. 210/1 - Høglivollen 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Umatrikkulert grunn i Alta kommune (2012)
Dokument: Retur av tinglyst dokument - 2021/1477247/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av tilleggsarealer på Aronneskjosen
Dokument: Retur av tinglyst dokument - 2021/1475073/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av tilleggsarealer på Aronneskjosen
Dokument: Retur av tinglyst dokument - 2021/1475053/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av tilleggsarealer på Aronneskjosen
Dokument: Retur av tinglyst dokument - 2021/1475010/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sesongleie av lokaler og anlegg - treningstimer sesongen 2021/22
Dokument: Bekreftelse på treningstimer i gymsaler - Alta if-håndball
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Apanes Terrasse - Kongsvikfjæra
Dokument: Foreløpig arealberegning for Kongsvikfjæra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: *****
Sak: Fagskolen Innlandet - Systembaserte tjenester
Dokument: Innvilget søknad om systembaserte tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget Gausdal – Møtedokumenter
Dokument: Kommunebilde 2021 fra Statsforvalteren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3430-130/10 - Nydyrking - Os kommune
Dokument: Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 130/10 - Os kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd for fullføring av videregående opplæring for lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater
Dokument: Foreløpig beregnet tilskudd - Kontroll av data før utbetaling av tilskudd for 2. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skriftlig spørsmål fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (V) om skoleskyss
Dokument: Svar på spørsmål fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (V) om skoleskyss for elever i Hobøl som går på Vestby og Ås videregående skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/723 - Ett-trinns søknad - oppføring av 4 mannsbolig og carporter
Dokument: Arealoversikt mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/44 Rennebuhallen - Rapporter og tilsyn 2020
Dokument: Myrveien 5 - 61/44 - Rennebuhallen - Avslutning av tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende 2021 (KF-112)
Dokument: Svar på salgsbevilling enkeltanledning Julemarked Dalpro
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høringsuttalelse - SFO vedtekter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - 158495
Dokument: Vedtak om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - vedlikehold gjerder - agros 158495
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alstahaug kommunes kulturpris 2021
Dokument: Forslag til kulturpris 2021 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann/avløp Leksdal
Dokument: Separering og tilkobling Karmhusvegen 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommuner har brukt forsikringsselskap i saker hvor kommunen er saksøkt som omhandler tapt barndom / barnevernssaker - Fædrelandsvennen
Dokument: Svar på kartlegging av saker om bruk av forsikringsselskap som omhandler tapt barndom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fritak / reduksjon av feie- og tilsynsgebyr - 5037/314/74 Høgbergstien 2
Dokument: 5038/314/74 - Høgbergstien 2 - Fritak av feie/tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtaksbrev startlån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Kontroll av elektriske anlegg 2021 - Teknisk enhet
Dokument: Forhåndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - veglys Okkenhaugsvegen 5A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningskontroll av skogsbilveg i Høylandet kommune
Dokument: Tilbakemelding - oppfølging av avvik etter forvaltningskontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: leiekontrakter/oppsigelser 2021
Dokument: Oppsigelse av leilighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2021 - kontroll/avkorting.
Dokument: Forhåndsvarsel om mulig avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Grunnundersøkelse Selsbakk - overslag timebruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Møllenberg barnehage - prosjektbeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Samlet fast eiendom
Filer:
Sak: Søknad om tilskudd - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedlegg - SMIL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd - SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedlegg - SMIL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøpt areal for etablering Høydebasseng Finnjord 62/ 2 og 62/16
Dokument: Søknad om fradeling gnr. 62, bnr. 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøpt areal for etablering Høydebasseng Finnjord 62/ 2 og 62/16
Dokument: Søknad om fradeling gnr. 62, bnr. 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelsak - Sammenslåing - 223/7-11-54
Dokument: Matrikkelsak - Sammenslåing - 223/7-11-54 - Krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreldrepermisjon - ***** ***** *****
Dokument: Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Til: Senja Kommune
Sak: Skoleskyss 2021-2022 - generell informasjon
Dokument: Avvik ITS - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Møte i faggruppe økonomi 241121 - referat mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5053-014/019 TN Vang - Sandblåsehall - Utøyvegen 410
Dokument: 5053-014/019 Søknad om rivning av sandblåsehallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Rørvik rorbuer - Spørsmål om sletting av forkjøpsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drammen fengsel - Reduksjon av cellekapasitet for å ivareta utlåsningstid
Dokument: Søknad om reduksjon av cellekapasitet for å ivareta utlåsningstid på minimum 8,2 timer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - OU-prosjekt - 2021
Dokument: Referat fra møte om organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Generell informasjon / generelle henvendelser 2021
Dokument: Foredrag fra FRI barn og familie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kriminalomsorgen Innlandet - omgjøring av fengselsplasser ved Kongsvinger fengsel
Dokument: Omgjøring av fengselsplasser ved Kriminalomsorgen Innlandet, avd. Hamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IR V Sverige-Norge - Kraftledninger
Dokument: Utbetaling Kraftledningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asker kommune - Spillemidler 77985 - Føyka kunstisflate
Dokument: Delutbetaling av spillemidler - 77985 - Føyka kunstisflate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avslag på søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om tildeling av TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Manglende dokumentasjon til søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om tildeling av TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjerning av Stillehavsøsters og opprydding av plastforsøpling
Dokument: Stiftelsen Ta Grep
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Bærum kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Avslag på søknad om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Rælingen kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Nesodden kommune - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Frogn kommune - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om innvilget TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Asker kommune - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på henvendelse om økt tilskudd på ditt TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - Moss kommune - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak om TT-kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 7/47, 7/47, 7/119 og 8/69 - Eigenfråsegner konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 7/47, 7/47, 7/119 og 8/69 - Eigenfråsegner konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 116/3 - Eigenfråsegner konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 116/3 - Eigenfråsegner konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 119/89 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 119/89 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 110/219 - Matrikkelbrev etter samanslåing av matrikkeleiningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 55/176 - Taktekking på hytte - Mosaskardet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelsekoordinator fast 60% stilling
Dokument: Følgjebrev til arbeidsavtale - Folkehelsekoordinator
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spelemidlar 2021 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Sluttutbetaling av spelemidlar - 73696 - Sykkel- og turstig Trettestølane - Oppheimstølane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegen Baklien - Sandelien
Dokument: Vegen Baklien - Sandelien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...