Norske-postlister.no


Viser [100] av [26 716].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Asker - 119/1307 med flere - Konglungen - utfylling i sjø
Dokument: Søknad om tillatelse - Asker - 119/1307 med flere - Konglungen - utfylling i sjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3 - Arendalsveien - Del av Skjevika syd - område Bk 3.1 - hus D - Skjevika Eiendomsutvikling AS
Dokument: 13/3 - Ansvarsrett - Del av Skjevika syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3 - Arendalsveien - område Bk 4.1 - bygg B og C - Skjevika Eiendomsutvikling AS
Dokument: 13/3 - Ansvarsrett, Del av Skjevika syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3 - Arendalsveien - Del av Skjevika syd - område Bk 4.2 - hus A - Skjevika Eiendomsutvikling AS
Dokument: 13/3 - Ansvarsrett, Del av Skjevika syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/3 - Arendalsveien - Del av Skjevika syd - område Bb 1.1. - hus E-F-G - Skjevika Eiendomsutvikling AS
Dokument: 13/3 - Ansvarsrett - Del av Skjevika syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - utfylling Frier Vest - mellom Asdalstrand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Stotjenna og Bukkholmen - mudring og dumping
Dokument: Tilleggsopplysninger - søknad om endret tillatelse - Bamble - utfylling Frier Vest - mellom Asdalstrand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Stotjenna og Bukkholmen - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - gnr/bnr 47/262 - Brentemogate 15 - Søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - gnr/bnr 47/262 - Brentemogate 15 - Søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/228 - Guldmandsveien 2 - Rekvisisjon på kart- og oppmålingsarbeid - Guldmansveien 2 AS
Dokument: 200/228 - Grensejustering mot eiendom 202/420
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - utfylling Frier Vest - mellom Asdalstrand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Stotjenna og Bukkholmen - mudring og dumping
Dokument: Søknad om endret tillatelse - Bamble - utfylling Frier Vest - mellom Asdalstrand - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Stotjenna og Bukkholmen - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVE - Sandnes Kommune - Detaljregulering for Bussveien fra Elvegata til Havnegata - Plan 2016127
Dokument: REVE - Sandnes Kommune - Detaljregulering for Bussveien fra Elvegata til Havnegata - Plan 2016127 - Nytt varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - gbnr. 152/19 - bygging av 2 lagerbygg - Jahnsen AS
Dokument: Søknad rammetillatelse for bygging av 2 lagerbygg - gbnr. 152/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale service UV - anlegg
Dokument: Svar på aktuelle leverandørar - Service UV - anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vasskumutskifting - prosjekt nr. 34168
Dokument: Referat fra møte 19.11.2021 - Vasskumutskifting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale service UV - anlegg
Dokument: Varsel om framdrift - Serviceavtale UV- anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/Bnr 140/290 - Leirvikåsen 7, 9 og 17 - Søknad om samtykke
Dokument: Supplerende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - gnr/bnr 9/2 - Andøyveien 182 - Søknad om samtykke
Dokument: Supplerende info til søknad om tilbygg ny pumpestasjon Bredalsholmen Gnr/bnr 9/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3440/3437 - E6 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: E6 Øyer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Ringebu kommuner - Varsel om supplerende grunnundersøkelser og avklaring ift. kml §§8-9 - Rustberg (Øyer) og Bjørge (Ringebu)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Bergemoen syd
Dokument: Detaljregulering for Bergemoen Syd - Næringsområde - tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippssak i 100 m-beltet - gbnr. 6/9 - Revøy Midtre - utslipp fra bygningstype - tiltakshaver: Korshavn Havbruk
Dokument: Søknad utslipp Korshavn Havbruk - gbnr. 6/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektet Bevar bygg - bevar klima
Dokument: Endelig rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SNPK8 - forprosjekt sjekk mot geoteknikk. Spørsmål fra Asplan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod for borttransport og behandling av avfall frå 2021
Dokument: Oppdatert innstilling pr 24.11.2021 - Anbod farleg avfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digranes vassverk - planar om nydyrking i nedslagsfelt
Dokument: Førespurnad om mellombels løysing råvassleidning - Digranes vassverk - Nydyrking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Et inkluderende sentrum for alle
Dokument: Kontrakt - Et inkluderende sentrum for alle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippssak - gbnr.152/18 - Verven Næringspark - utslipp fra bygningstype - næringsbygg - tiltakshaver:
Dokument: Søknad om utslippstillatelse for Verven næringsområde / bygging av infiltrasjonsanlegg - gbnr. 152/18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4023 Prosjekt og utvikling, 34073 Leidningsanlegg Tokheim Øvre
Dokument: Ledningsanlegg Tokheim øvre - Referat fra byggemøte nr. 25, 22.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lundeveien 108 471/259/0/0, tilbygg
Dokument: Lundeveien 108 471/259/0/0, tilbygg - etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring detaljregulering Morholtåsen
Dokument: VS: Forslag til endring - Detaljregulering for Morholtåsen,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søbyholmen renseanlegg - Tønsberg ( Re ) - utslippstillatelse
Dokument: Søknad - endret gyldighet - Søbyholmen renseanlegg - Tønsberg ( Re ) - utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømmeveien 84-92 - Randesund Hageby 4 - 60/34 - oppføring av ny bolig med parkeringsplass
Dokument: Strømmeveien 84-92 - Randesund Hageby 4 - 60/34/0/0, ytterligere dokumentasjon til søknad om midlertidig brukstilatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale service UV - anlegg
Dokument: Redegjøring for innkjøpsreglement - Konkurransegrunnlag UV anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod for borttransport og behandling av avfall frå 2021
Dokument: Innstilling og brev tildeling for kommunens godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell oppfølging av VA - verksemda
Dokument: Lindenes Miljøstasjon - nødstraum - nærmare vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hå gamle prestegard / Obrestad fyr - Brannsikring
Dokument: Pristilbud digitale tegninger Hå gamle prestegård og Obrestad fyr - Asplan Viak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøy - gnr/bnr 9/283 - xx - Søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 218/2 - Alveberget SB1 og SB2 - Midlertidig flytebrygge (SB2) og Parkering1 og Parkering2 (SB1) - Alveberget Utvikling AS
Dokument: 218/2 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2016127 - Detaljregulering for bussveien fra Elvegata til Havnegata
Dokument: Nytt varsel om oppstart - Detaljregulering for Bussveien fra Elvegata til Havnegata, plan 2016127
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2016127 - Detaljregulering for bussveien fra Elvegata til Havnegata
Dokument: Nytt varsel om oppstart - Detaljregulering for Bussveien fra Elvegata til Havnegata, plan 2016127, med distribusjonsliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faresonekartlegging skred i bratt terreng - Vestnes kommune - Møre og Romsdal fylke
Dokument: Spørsmål til uavhengig kvalitetssikring - faresonekartlegging - Vestnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordre Follo kommune - Taraldrudveien og Kongeveien - Skilting
Dokument: Kopi - Klage på avslag om virksomhetsvisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nordre Follo kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Bergemoen syd
Dokument: Detaljregulering Bergemoen Syd Næringsområde - planforslag datert 22.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektet Bevar bygg - bevar klima
Dokument: Bestilling brosjyre og overlevering av rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hesthamar vassverk - prosjekt nr 34169
Dokument: Avklaring av rolle i samband med kvalitetssikring av driftskontrollanlegg VA - Hesthamar vassverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøy - gnr/bnr 9/283 - xx - Søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger - reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr/bnr 152/437 - Industrigata 1 og 3 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for GIS konsulenttjenester
Dokument: Bekreftelse på prolongering - Rammeavtale R00652 - GIS konsulenttjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Skarvheia på Ustaoset gnr. 5 bnr. 66 - Fritidsbebyggelse - Hol kommune, Viken
Dokument: Nytt varsel om oppstart - Reguleringsplan for Skarvheia -Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bussveien fra Elvegata til Havnegata - Sandnes kommune - Rogaland fylke - Detaljreguleringsplan - PlanID 2016127
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljregulering - PlanID 2016127 - Bussveien fra Elvegata til Havnegata - Sandnes kommune - Rogaland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Demensavdeling Solhøgda
Dokument: SV: Solhøgda, Napp
Filer:
Sak: Opparbeidelse av vei, vann- og avløpsanlegg på gbnr. 8201/1 - Edvardsløkka
Dokument: Søknad om ferdigattest for opparbeidelse av vei, vann- og avløpsanlegg på gbnr. 8201/1 - Frogs Vei 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid innenfor sentrumskvartalet Nesbyen kommune
Dokument: Planarbeid innenfor sentrumskvartalet Nesbyen kommune - tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SiFra - kommunaltekniske tjenester - 2021
Dokument: Skjøtsel på Auesøya - opprydding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol - Skarvheia - Ustaoset - reguleringsplan
Dokument: Nytt varsel om oppstart - Hol - Skarvheia - Ustaoset - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Mo vidaregåande skule - planid 1432 20170008 - Sunnfjord kommune
Dokument: Varsel om oppstar - detaljreguleringsplan - Mo vidaregåande skule - planid 1432 20170008 - Sunnfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Mo vidaregåande skule - Sunnfjord kommune, Vestland
Dokument: Varsel om oppstart - Reguleringsplan for del av Mo vidaregåande skule - Sunnfjord kommune, Vestland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tindefjell, område B - Tinn kommune - Vestfold og Telemark fylke
Dokument: Vedlegg - Varsel om endring av reguleringsplan for Tindefjell, område B - Tinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søbyholmen renseanlegg - Tønsberg ( Re ) - utslippstillatelse
Dokument: Tilleggsopplysninger - Søbyholmen renseanlegg - Tønsberg ( Re ) - utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 2008108 - Buggelandsbakken
Dokument: Søknad om endring av plan 2008108 - Buggelandsbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/31 - Overvannsanlegg på land og sjø, og betongmurer i grunnen
Dokument: Gbnr 1/31 - Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sunnfjord - Mo vidaregåande skule - detaljreguleringsplan
Dokument: Oppstartsmelding - Sunnfjord - Mo vidaregåande skule - detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vasskumutskifting - prosjekt nr. 34168
Dokument: Rapport lekkasjesøk Odda kommune 1993
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vasskumutskifting - prosjekt nr. 34168
Dokument: Konkurransegrunnlag og teikningar frå vasskumutskifting 2010-2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vasskumutskifting - prosjekt nr. 34168
Dokument: Status vasskumutskifting pr 2020 i Odda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbruk - Søknad om deling av grunneiendom Sted: Daleveien 21 gnr. 51 bnr. 3 Søker: AS Egelands Verk v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbn 18/2109, 18/2113 og 18/2231 -
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn gbn 18/2109, Torget 21, Svolvær
Filer:
Sak: 426/64 - Engene terrasse AB16-17 - Vei og ledningsanlegg
Dokument: 426/64 - Godkjenning av tekniske planer for Engene Terrasse AB16-17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vassleidning Langåkervegen - Salthellervegen - Prosjektnr 34171
Dokument: Kostnadskalkyle - Vassleidning Langåkervegen - Salthellervegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel - revisjon 2021-2022
Dokument: Innspill til revisjon av kommuneplanen - Kloppeheia og Vestre Mørfjær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Innspill til kommuneplanens arealdel for eiendom gbnr 2/11 Gulset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod for borttransport og behandling av avfall frå 2021
Dokument: Vurdering av gjenvinningsgrad og kvalitetsplan - Deloppdrag 2 og 3 - Borttransport og behandling av vafll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leidningsanlegg Underhaugvegen - Jondal - prosjekt nr 34059
Dokument: Revisjon av ventilkummar - Leidningsanlegg Underhaugvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbod for borttransport og behandling av avfall frå 2021
Dokument: Tilbakemelding på gjenvinningsgrad og kvalitetsplan - Deloppdrag 2 og 3 - Borttransport og behandling av avfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/232, Trollset 2 - opparbeidelse av veger og VA anlegg
Dokument: 62/232, Trollset 2 - søknad om ferdigattest av veger og VA anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - utfylling Frier Vest fase II - mellom Asdalstrand og Asdalstangen - mudring og dumping
Dokument: Søknad - Bamble - utfylling Frier Vest fase II - mellom Asdalstrand og Asdalstangen - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - utfylling Frier Vest fase II - mellom Asdalstrand og Asdalstangen - mudring og dumping
Dokument: Ettersendte vedlegg - søknad - Bamble - utfylling Frier Vest fase II - mellom Asdalstrand og Asdalstangen - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingtreff 10012022 - 12012022 - Fremføring av infrastruktur som hindres av krav fra andre aktører - Deltakelse Bane NOR
Dokument: Deltakelse på Hallingtreff 10012022 - 12012022 - Fremføring av infrastruktur som hindres av krav fra andre aktører - Invitasjon til deltakelse Bane NOR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201715 - Detaljregulering for gnr 45 bnr 285, felt B11, Sørbø
Dokument: Materiale B11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Demensavdeling Solhøgda
Dokument: Solhøgda, Napp
Filer:
Sak: Anbod for borttransport og behandling av avfall frå 2021
Dokument: Endringsmelding 1 - Leige av hjullastar - Delkontrakt 2/3 - Borttransport og behandling av avfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leidningsanlegg Underhaugvegen - Jondal - prosjekt nr 34059
Dokument: Oversending av revidert leidningsplan - Leidningsanlegg Underhaugvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinn - 36/13 Tindefjell hyttegrend - reguleringsplan - planid 6521
Dokument: Reguleringsforslag - mindre endring - Tinn - 36/13 Tindefjell hyttegrend - reguleringsplan - planid 6521
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågan - gnr/bnr 18/2109 - Torget 21 - Søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tindefjell, område B - Tinn kommune - Vestfold og Telemark fylke
Dokument: Varsel om endring av reguleringsplan for Tindefjell, område B - Tinn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...