Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 182].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Klage på Fylkesmannen i Rogalands vedtak i klagesak - gnr. 16 bnr. 1280, 1282 og 1283 - Stavanger kommune - ferdigattest - kravet til antall parkeringsplasser
Dokument: Søksmålsvarsel - Ugyldig vedtak av Statsforvalteren i Rogaland - varsel etter tvisteloven §5-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feilo Sylvania Norway AS - org. nr. 921 490 879 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: Feilo Sylvania Norway AS - forespørsel om informasjon ifb. unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg bolig og garasje Sagali 42 a og b
Dokument: Kage på vedtak - Manglende oppfølging av ulovlig oppføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - opphevet byggestans - 38/766 - Alta kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på Alta kommune - manglende oppfølging av ulovlig oppføring - Alta 38/766
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NGM - Innleie
Dokument: LN-NGM (MSN 39024): Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID656630 - effektuering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AimChess by PMG AS - org. nr. 926 827 634 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: AimChess by PMG AS - informasjon ifb. søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AimChess by PMG AS - org. nr. 926 827 634 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: AimChess by PMG AS - ytterligere informasjon ifb. på søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oceanbolt AS - org. nr. 922 953 678 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: Oceanbolt AS - purring på søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oceanbolt AS - org. nr. 922 953 678 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: Oceanbolt AS - Søknad om dispensasjon fra bostedskravet for styremedlemmer og daglig leder i aksjelovens § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 897538172 A PEDERSEN & SØNN LASTEBILTRANSPORT AS
Dokument: Klage - vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NGM - Innleie
Dokument: LN-NGM (MSN 39024): Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID656630 - datert avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RHIPTO - Programme LEAP: Law Enforcement assistance Programme to reduce tropical deforestation – INTERPOL-UNODC-RHIPTO Programme
Dokument: Svar på tilbakebetalingskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NIE - Innleie av luftfartøy
Dokument: Effektuering - MSN 39435 (LN-NIE): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634571
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oceanbolt AS - org. nr. 922 953 678 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: Oceanbolt AS - purring på søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AimChess by PMG AS - org. nr. 926 827 634 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: AimChess by PMG AS - purring på søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen-Norhordland Rutelag Holding AS - org. nr. 986 676 384 - klage på registreringsvedtak i Foretaksregisteret
Dokument: Bergen-Norhordland Rutelag Holding AS - orientering ifb. klage på registreringsvedtak i Foretaksregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NIE - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-NIE - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634571 - signerte avtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-DYM - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-NIE - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-DYM - ny dato for registrering SVW-MATTERS.FID634319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-DYM - Bekreftelse Legal opinion
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-DYM - Effektueringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Trekking av innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring
Dokument: Trekking av innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak - Fiskermanntallet 2021 Andøy kommune
Dokument: Anmodning om ytterligere informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NIE - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-NIE - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - Innleie av luftfartøy
Dokument: NAS AOC AS - MSN 39005 (LN-DYM) - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634319 - signerte avtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norwegian Air Shuttle AOC AS - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle ASA
Dokument: NAS ASA - MSN 39005 (LN-DYM): Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634319 - signerte avtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring av overgang fra aksjeeierregistrering i verdipapirsentral til registrering i aksjeeierbok - Pilestredet Park 7 AS
Dokument: Kunngjøring av overgang fra aksjeeierregistrering i verdipapirsentral til registrering i aksjeeierbok - Pilestredet Park 7 AS, org.nr. 919 838 450
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - Innleie av luftfartøy
Dokument: NAS AOC AS - Endret utkast til søknad om godkjenning av innleie og wetlease for LN-DYM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-DYM - Ny dato for overføring - MSN 39005 - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norwegian Air Sweden AOC AB - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle AS
Dokument: Norwegian Air Sweden AOC AB - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle AS - Angående SE-RRE og SE-RRF - Wetlease Agreements
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Oktober - November - Desember 2021 - se tidligere sak 21/31796
Dokument: Forespørsel om innsyn i bakgrunn for sletting av forkjøpsrett - gnr 151 bnr 143 i Oslo kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generasjonsskifte med endring i eiersammensetning
Dokument: Begjæring om innsyn i alle henvendelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av Kunnskapssektorens tjenesteleverandør - Sikt
Dokument: Vurdering av rettskrav og fortrinnsrett - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYM - Innleie av luftfartøy
Dokument: Norwegian Air Shuttle AOC AS - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease SVW-MATTERS.FID634319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norwegian Air Shuttle AOC AS - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle ASA
Dokument: Norwegian Air Shuttle ASA - MSN 39005 (LN-DYM) - Søknad om godkjenning av wetlease SVW-MATTERS.FID634319
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesak - Fiskermanntallet 2021 Vågan kommune
Dokument: Anmodning om estimert behandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oceanbolt AS - org. nr. 922 953 678 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: Oceanbolt AS - ytterligere informasjon vedr. søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norwegian Air Shuttle AOC AS - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle ASA
Dokument: Norwegian Air Shuttle ASA - MSN 39435 (LN-NIE) - Søknad om godkjenning av wetlease fra Norwegian Air Shuttle AOC AS SVW-MATTERS.FID634571
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AimChess by PMG AS - org. nr. 926 827 634 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Dokument: AimChess by PMG AS - org. nr. 926 827 634 - søknad om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NIE - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-NIE - MSN 39435 - Søknad om godkjenning av innleie og wetlease - Norwegian Air Shuttle AOC AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NIE - Innleie av luftfartøy
Dokument: LN-NIE - Ettersendelse underskrevne søknader - NAS og NAS AOC
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskermanntallet 2021 Andøy kommune
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - Oriflame Holding B.V
Dokument: Melding om avvik - Oriflame Holding B.V
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskermanntallet 2021 Andøy kommune
Dokument: Klage på avslag om overføring fra blad A til blad B i fiskermanntallet 2021 for Andøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra bostedskravet for styremedlemmer og daglig leder i aksjelovens § 6-11
Dokument: Søknad om dispensasjon fra bostedskravet for styremedlemmer og daglig leder i aksjelovens § 6-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - opphevet byggestans - 38/766 - Alta kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på byggesak - manglende oppfølging av ulovlig oppføring - klage mottatt 011021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg bolig og garasje Sagali 42 a og b
Dokument: Etterlyser svar- Anmodning om ulovlighetsoppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg bolig og garasje Sagali 42 a og b
Dokument: Manglende oppfølging av ulovlig oppføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oceanbolt AS - søknad om unntak fra aksjeloven
Dokument: Oceanbolt AS - ytterligere informasjon vedr. søknad om unntak fra aksjeloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierforhold (finansieringsforetak)
Dokument: Melding om gjennomføring av erverv av kvalifisert eierandel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ballplassveien 2 - gnr./bnr. 151/143 - kommunal forkjøpsrett til leiegård
Dokument: Vedrørende melding om salg av Ballplassveien 2 AS [SVW-MATTERS.FID540374]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021/231 Varsel om alvorlig hendelse - Sykehuset Østfold - klinikk for kirurgi - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ber om kopi av dokumentasjon - fullmakt oversendes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYR - innleie av luftfartøy
Dokument: LN-DYR - NAS - Effektuering - Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYR - Registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-DYR - Effektueringsmelding - Registrering av eierskifte (MSN 40870) i dag 29. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av skilsmissebevilling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om kopi av skilsmissebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norwegian Air Shuttle AOC AS - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle ASA
Dokument: LN-DYR - Signert og datert endringsavtale for wet-lease
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYR - innleie av luftfartøy
Dokument: NAS AOC AS - Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold for LN-DYR (MSN 40870) SVW-MATTERS.FID658502 - signerte avtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulovlig handel med tobakksvarer/sporing og sikkerhetsmerking - Henvendelser - Samlesak
Dokument: Advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig AS - Spørsmål vedrørende overgangsregler - Implementeringen av tobakksdirektivet (direktiv 2014/40) i norsk rett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norwegian Air Sweden AOC AB - Wet-lease til Norwegian Air Shuttle AS
Dokument: SE-RRB (MSN 39163) - Wetlease Agreement SVW-MATTERS.FID634348 - vedr. eierskifte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYR - Registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-DYR - Bill of Sale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Anskaffelse - Rammeavtale juridiske tjenester 2020
Dokument: Korrigerte timepriser under Rammeavtale med SVW - Juridiske tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om gruppefritak fra omsetningskonsesjon etter NME-forskriften
Dokument: Forespørsel om forventet saksbehandlingstid - Søknad om gruppefritak fra omsetningskonsesjon etter NME-forskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 34/11 - Hesnesøya 31 - Fradeling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 34/11 - Søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-RGB - registrering av luftfartøy, - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-RGB (MSN 38034) - Application for dispensation ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nationality requirement SVW-MATTERS.FID659487
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-RGE - Registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-RGE (MSN 38037) - Application for dispensation ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] nationality requirement SVW-MATTERS.FID659487
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordkapp kommune - Kvalitetssjekk i våre registre
Dokument: Utfyllende klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - arbeidsulykke 05.05.2020 - partsinnsyn
Dokument: Anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - briefing notater før IMO-møter
Dokument: Oppfølgingsspørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: British American Tobacco AS (BAT) - Godkjenning av tobakksfri snusprodukt EPOK
Dokument: Ettersender kvittering for betalt søknadsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsane gnr 202 bnr 160 Forespørsel
Dokument: Purring. Gnr 202 bnr 160 Forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: British American Tobacco AS (BAT) - Godkjenning av tobakksfri snusprodukt EPOK
Dokument: Søknad fra British American Tobacco AS om godkjenning av tobakksfri snusprodukt EPOK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av statens grunn på Raudsand i Nesset kommune
Dokument: Forespørsel om innspill til salgskontrakt ifb. salg av statens grunn på Raudsand i Nesset kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Rammeavtale - Slamtømmimg - Fauske og Sørfold kommune
Dokument: Ankeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnforvaltning Svalbard - gnr 22, bnr 349
Dokument: Grunnforvaltning Svalbard - orientering om tvangssalg av gnr 22, bnr 349
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lysefjorden Skjell og Kråkeboller AS lokalitet 11903 Viganeset V - Forgiftning av blåskjell
Dokument: Anmodning om partstinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse henvendelser om personvern
Dokument: Spørsmål om EUs nye standard personvernbestemmelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordland fylkeskommune - klage på offentlig anskaffelse - oppgradering av Ryggedalstunnelen - El-Team AS
Dokument: Nordland fylkeskommune - klage på offentlig anskaffelse - oppgradering av Ryggedalstunnelen - El-Team AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsulykke 11.01.2021 - Partsinnsyn
Dokument: Anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dødsfall / skifte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - d. 1974 - Hammerfest
Dokument: Innsynsforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Dokument: Signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-DYR - Registrering av luftfartøy - eierskifte og sletting av luftfartøy
Dokument: LN-DYR - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret SVW-MATTERS.FID658502
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om registrering av adresse for rolleinnehaver i aksjeselskap
Dokument: Spørsmål om registrering av adresse for rolleinnehaver i aksjeselskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Attesterte registerutskrifter 2021
Dokument: LN-RGB og LN-RGE - bestilling av attesterte registerutskrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bompengereform del 2
Dokument: Innspill til vedtaket fra Finanstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasient - kopi av journal - ***** ***** *****
Dokument: Ber om komplett journal - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 2/55 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gbnr. 2/55 - Lede AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 51/7 - Skjervøy - avskrift
Dokument: Purring - Eiendom - gnr/bnr 51/7 - Skjervøy - avskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LN-NGM - Innleie
Dokument: Norwegian Air Shuttle AOC AS - Søknad om godkjenning av endring i innleieforhold for LN-NGM (MSN 39024)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 510 - Områdeplan Kleppestø sentrum
Dokument: Plan 510 - Uttale - Kleppestø Senter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierforhold (finansieringsforetak)
Dokument: Melding om erverv av kvalifisert eierandel - svar på spørsmål fra Finanstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Karlsøy - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Varsel om tvangssalg - Saldoforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...