Norske-postlister.no


Viser [100] av [8 369].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Delingssak - Fradeling av teig - GNR 19/1
Dokument: Retting av feil i matrikkelen - Gnr. 19/1 og 19/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oppfølgingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 25.3.1954
Dokument: Avtale tilkallingsvikar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bredbåndutbygging i Alstahaug kommune 2021
Dokument: Akseptskjema - tilsagn til bredbåndsutbygging 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f: 26.04.1998
Dokument: Underskrevet arbeidsavtale-midlertidig ansettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/6/37/0/0 - Stavsengveien 179 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/5/10/0/0 - Stavsengveien 163 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/4/54/0/0 - Stavsengveien 93 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av arbeidstid renholdsavd.
Dokument: Referat endring av arbeidstid bh
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - altan samt påbygget ark - GNR 37/914
Dokument: Endringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen og bygge- og deleforbudet i strandsonen - fradeling 7 nausttomter - 19/4 - Blomsøya - Alstahaug
Dokument: Høring - dispensasjon fra kommuneplanen og bygge- og deleforbudet i strandsonen - fradeling 7 nausttomter - 19/4 - Blomsøya - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltaksplan for forurenset grunn - Sandnessjøen lufthavn - 16/14 - Alstahaug
Dokument: Godkjenning - tiltaksplan for forurenset grunn - Sandnessjøen lufthavn - 16/14 - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utskilling av nausttomter
Dokument: Søknad om fradeling av 7 nausttomter fra GNR 19/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmåling Skålvær
Dokument: Protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppretting av matrikkelenhet
Dokument: Protokoll - Oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltaksplan for etablering av kabelgrøft - Sandnessjøen Lufthavn
Dokument: Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling i barnehage
Dokument: Manglende dokumentasjon på inntekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS - ***** ***** ***** *****
Dokument: Referat fra drøftingsmøte 5.10.2021 vedrørende suspensjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Haugerud omsorgsboliger - GNR 36/337
Dokument: Vedr. søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Helgelandssykehuset - Prosjektfasen - Tomtealternativer
Dokument: Åpent brev - Helikopterkapasitet og tomtevalg for nytt hovedsykehus på Helgeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Klage på delvis avslag på innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Bytte ut gammel brygge med ny og ender på beliggenhet - GNR 67/14
Dokument: Søknad om endret plassering/erstatning av eksisterende flytebrygge på Bærøyvågen 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Bytte ut gammel brygge med ny og ender på beliggenhet - GNR 67/14
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse på kommunale avgifter
Dokument: Bekreftelse på kommunale avgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak - Oppretting/endring av matrikkelenhet - GNR 85/17
Dokument: Fradelingssøknad gnr. 85 bnr. 17 i Alstahaug. Forespørsel dødsbo i forbindelse med jordlovsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Prestegårdsjordet
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for Prestegårdsjordet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for å fyll jordmasse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tomtegrense
Dokument: Avslag på søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling parsell av g/bnr. 91/13 - Skålvær (ref.sak: 11/1838)
Dokument: Protokoll oppmålingsforretning, ref. sak 11/1838
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Bussanbud - Ytre Helgeland
Dokument: Innspill til høring nytt bussanbud Ytre Helgeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Svar på forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Svar på forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt - André ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], f. 18.10.1990
Dokument: Midlertidig arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], f. 28.01.1965
Dokument: Midlertidig arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], f. 15.11.1999
Dokument: Midlertidig arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Svar på forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/2/59/0/0 - Dønnaveien 801 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/39/5/0/0 - Dønnaveien 104 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS - ***** ***** ***** *****
Dokument: Suspensjonsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HMS - ***** ***** ***** *****
Dokument: Hospiteringsavtale 02.09.21-30.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannalarmer og -slokkingsutstyr m.v. - kommunale bygg
Dokument: Sikkerhetsrapport årlig kontroll av brannalarmanlegg og tilsynsrapport - Leines barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - plankrav - etablering av drivstofftank på molo - Tjøtta båtforening - Alstahaug
Dokument: Høring - dispensasjon fra reguleringsplan - plankrav - etablering av drivstofftank på molo - Tjøtta båtforening - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Etablering av drivstofftank - ett-trinns søknadsbehandling - Tjøtta Båtforening - Gnr 84/143
Dokument: Søknad om dispensasjon fra plankrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Avslag på forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Problem med adresse / husnummer GNR 37/564
Dokument: Oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om handel med pyroteknisk vare, Coop Prix Leirfjord
Dokument: Søknad om handel av pyroteknisk vare, Coop Prix Leirfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om behov for serveringsbevilling på foodtruck
Dokument: Møte den 22.9.2021 vedrørende serveringsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/14/11/0/0 - Gleinsvågveien 60 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/11/182/0/0 - Dønnaveien 1208 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/11/186/0/0 - Myrveien 41 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/6/24/0/0 - Aksel Storviks vei 8 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/14/68/0/0 - Dønnaveien 925 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/14/95/0/0 - Dønnaveien 904 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Torggården
Dokument: Kjøp av areal i Tårekanalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Utvidelse av balkong / veranda - GNR 37/26
Dokument: Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Dokument: Søk om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], f. 10.05.1959
Dokument: Svar- Oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overdragelse av Meisfjordgården
Dokument: Skjøte for 38/1393
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 29.12.1976
Dokument: Svar Oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kjøp av tomteareal
Dokument: Referat og konklusjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak - Arealoverføring g/bnr. 22/10 og 22/44
Dokument: Ettersending av dokumenter, erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansatt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 30.11.1964
Dokument: Arbeidsavtale til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] f. 11.12.1966
Dokument: Svar- Oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Utvidelse av balkong / veranda - GNR 37/26
Dokument: Foreløpig svar - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling i SFO
Dokument: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/12/34/0/0 - Dønnaveien 1043 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/12/23/0/0 - Dønnaveien 1050 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/12/20/0/0 - Dønnaveien 1031 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1827/6/24/0/0 - Aksel Storviks vei 8 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alstahaug - Gnr/Bnr 38/1279 - Radåsveien 6 - søknad om samtykke
Dokument: Kopi til Arbeidstilsynet - Midlertidig brukstillatelse - Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt for GNR 38/442
Dokument: Ang søknad om å få nedsatt eiendomsskatten for gnr 38 bnr 442, Botnveien 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kantstein med redusert høyde for innkjørsel
Dokument: Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeutvalg i Alstahaug kommune som ikke har konstituert seg selv etter kommunevalget i 2019
Dokument: Konstituering av områdeutvalg for Ura/Segelbergan/Novika 2019-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frisklivssentraler - Tilskudd 2019
Dokument: Rapportering utviklingsarbeid - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler fra fylkesmannen til Frisklivssentralen 2019
Dokument: Rapportering utviklingsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvist om eiendomsgrense - sak 19-167420RFA-JMOS Stamnes
Dokument: Føring av jordskiftesak gjennomført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprykk i kommunestyret og valg av varamedlemmer til formannskapet/valgstyret og planutvalget ifm. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fratreden
Dokument: Informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprykk i kommunestyret og valg av varamedlemmer til formannskapet/valgstyret og planutvalget ifm. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fratreden
Dokument: Endringer for dine politiske verv i Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprykk i kommunestyret og valg av varamedlemmer til formannskapet/valgstyret og planutvalget ifm. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fratreden
Dokument: Endringer for dine politiske verv i Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Svar på forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav
Dokument: Svar på forespørsel om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Endring av bygg - GNR 37/399
Dokument: Uttalelse fra vegmyndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Oppføring av støttemur - gnr. 38 bnr. 68
Dokument: Uttalelse fra vegmyndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1820/85/89/0/0 - Myrveien 51 H0101
Dokument: Lukk avvik: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ikke sørget for at fyringsanlegget virker som forutsatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 1820/85/89/0/0 - Myrveien 51 H0101
Dokument: Lukk avvik: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ikke sørget for at fyringsanlegget virker som forutsatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av reglement for områdeutvalgene i Alstahaug kommune
Dokument: Revidert regelverk for områdeutvalgene i Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...