Norske-postlister.no


Viser [76] av [76].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr 35/402 - Kruksdalen 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Hafrakersløyfa 5C - gbnr. 16/158
Dokument: Tilknytningsmelding - Hafrakersløyfa 5C - gbnr. 16/158
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Hafrakersløyfa 5C - gbnr. 16/158
Dokument: Ferdigmelding - Hafrakersløyfa 5C - gbnr. 16/158
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Hafrakersløyfa 5D - gbnr. 16/159
Dokument: Tilknytningsmelding - Hafrakersløyfa 5D - gbnr. 16/159
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Hafrakersløyfa 5D - gbnr. 16/159
Dokument: Ferdigmelding - Hafrakersløyfa 5D - gbnr. 16/159
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/133 og 134 - Hafrakersvingen 11 - endring/oppretting av matrikkelenhet
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gbnr. 16/133 og 134 - Hafrakersvingen 11 - endring/oppretting av matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Bamble kommune - gbnr. 16/133 - Hafrakersvingen 9
Dokument: Nabovarsel til Bamble kommune - gbnr. 16/133 - Hafrakersvingen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/5 - Stathelle - sjøbod
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett trinn - gbnr 25/5 - oppføring sjøbod til oppbevaring til maritimt utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/7 - Grasmyrveien 21 - ferdigattest
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 27/7 - Grasmyrveien 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/60 - Nybrottveien 8 - garasje
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 83/60 - Nybråttvegen 8 - garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - 107/324 Strandgata blomster og interiør - mudring og dumping
Dokument: Tilbakemelding - varsel om saksbehandlingsgebyr - Bamble - 107/324 Strandgata blomster og interiør - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - 107/324 Strandgata blomster og interiør - mudring og dumping
Dokument: Søknad - endring av tillatelse - Bamble - 107/324 Strandgata blomster og interiør - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/413 - Kruksdalen 17 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 35/413 - Kruksdalen 17 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Tilsvar på tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: 2020/46756 - Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Tilsyn Rundmyrveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Anmodning om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Bamble kommune - gbnr. 21/304
Dokument: Nabovarsel til Bamble kommune - gbnr. 21/304
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på arsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Svar på brev - Kruksdalen 7 - gbnr. 35/415 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Tilsvar på henvendelse angående plassering av ny hytte på Gbnr. 35/402 - Kruksdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 35/402 - Kruksdalen - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring i gitt tillatelse - Hydrostranda - gbnr. 35/412 - Endring av møne- og gesimshøyde, samt innsetting av vindu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/413 - Kruksdalen 17 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring i gitt tillatelse - Hydrostranda - gbnr. 35/413. Endring av møne- og gesimshøyde, samt innsetting av vindu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Søknad om endring av sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - ny bolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 16/97 - Findalskleiva 39 - Ny enebolig m/garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Situasjonsplan - gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Gbnr. 35/415 - Kruksdalen 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Gbnr. 35/412 - Kruksdalen 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/413 - Kruksdalen 17 - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - gbnr. 35/413 - Kruksdalen 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Nordengveien 2 i Ås kommune - gnr 97 bnr 57
Dokument: Nabovarsel - søker om oppføring av boligbygg tilkoblet eksisterende bolig / støyskjerm - Nordengveien 2 i - gnr 97 bnr 57 - Ås kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/30 - Krabberødstrand 31 - tilbygg
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 25/30 - Krabberødstrand 31 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - Nordengveien 2 i Ås kommune - gnr 97 bnr 57
Dokument: Søknad om dispensasjon - Støyskjerm ved Nordengveien 2 - Gnr. 97 bnr. 57 i Ås kommune - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/7 - Grasmyrveien 21 - nytt bygg
Dokument: Tilbakemelding på merknader - gbnr. 26/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/7 - Grasmyrveien 21 - nytt bygg
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - gbnr. 26/7 - Grasmyrveien 21 - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Søknad om sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/77 - Strandgata 16B - Tiltak på eiendommen
Dokument: Søknad om ferdigattest (innsendt på nytt) - gbnr. 107/77 - Strandgata 16B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/77 - Strandgata 16B - Tiltak på eiendommen
Dokument: Riktige erklæringer etter gjennomføringsplan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/77 - Strandgata 16B - Tiltak på eiendommen
Dokument: Søknad om midlertidlig brukstillatelse - Strandgata 16B - gbnr. 107/77
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 999288332 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på varsel om overtredelsesebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 25 Bnr 277 Bamble - Krabberødveien 3 - Stathelle - Grenland Development AS - Renovering av Stathelle Legesenter
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/77 - Strandgata 16B - Tiltak på eiendommen
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn og bruksendring - gbnr. 107/77 - Strandgata 16B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 999288332 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Stillas - ved arbeide på terrasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Stillas ved arbeide på terrasser på Bliksekilen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/548 - Eiksbakken 12 - Brygge/sjøbod
Dokument: Tegningsgrunnlag sjøbod - gbnr. 27/548
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 899277872 AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Svar på pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye lokaler i Grenland
Dokument: Nye lokaler i Grenland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Søknad om sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sentral godkjenning - Ny søknad - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Dokument: Søknad om sentral godkjenning - Ny søknad - 899277872 - AMUNDSEN-BYGG AS
Søk innsyn i dokumentet/saken