Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 168].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 82/3 - Vågøy - skade på strand
Dokument: Tilsvar - ang skjellstrand / redegjørelser - gbnr. 82/3 - Vestre Vågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4008 - Tordenskioldsgate 26 - støttemur
Dokument: Gbnr 300/4008 - Tordenskioldsgate 26 - støttemur - fullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4008 - Tordenskioldsgate 26 - støttemur
Dokument: Gbnr. 300/4008 - Tordenskioldsgate 26 - støttemur - rammesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/27 - Torvet 4B - erstatningsbrygge
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - gbnr. 106/27 - Torvet 4B - erstatningsbrygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/11, 82/15 og 82/15 - Vestre Vågøy - Utvidelse/ombygging av fritidsbolig
Dokument: Fornyet søknad - gbnr. 82/11, 82/15 og 82/15 - Vestre Vågøy - Utvidelse/ombygging av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/265 - Torget 16 - balkong
Dokument: Purring på svar - gbnr. 106/265 - Torget 16 - balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/94 - Pausvei 5 - tilbygg bolig
Dokument: Søk om ferdigattest - gbnr. 107/94 - Pausvei 5 - forstøtningsmur med rekkverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/2/76 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Endring tiltakshaver/selvbygger 44/2/76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/2/76 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Om byggesøknad hyttetilbygg - ny dokumentasjon - gbnr. 44/2/76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/3/10 + 34 - Kjønnøyaveien 82 - erstatningshytte
Dokument: Areal eksisterende hytte - gbnr. 88/3/10 + 34 - Kjønnøyaveien 82 - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/159, 6/174 Sprenging av undervannsskjær
Dokument: Rapporter fra marinbiologer - Gbnr 6/159, 6/174 Sprenging av undervannsskjær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2021
Dokument: Gbnr 300/2258 - Tormod Knutssons gate 2 - nabovarsel til Skien kommune som eier av 62/157, 300/743 og 300/2261
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 223/414 - Haslunds Veg 15 - Avklaring - Avskjermet
Dokument: Gbnr 223/414 - Haslunds Veg 15 - dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/265 - Torvet 16 - balkong
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn (endret/fornyet) - gbnr. 106/265 - Torvet 16 - balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/3/10 + 34 - Kjønnøyaveien 82 - erstatningshytte
Dokument: Henvisning til brev 17.03.21 - angående erstatningshytte - gbnr. 88/3/10+34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/141 - Vallekjær 20 - fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 80/141 - Vallekjær 20 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2021
Dokument: Gbnr 67/138 - Øvre Ilenveg 5 - nabovarsel til Skien kommune som eier av 67/384
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/265 - Torvet 16 - balkong
Dokument: Ny søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 106/265 - Torvet 16 - balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/11 Vestre Vågøy Utvidelse/ombygging av fritidsbolig
Dokument: Dispensasjonssøknad - gbnr. 82/11 Vestre Vågøy Utvidelse/ombygging av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 223/414 - Haslunds Veg 15 - Avklaring - Avskjermet
Dokument: Gbnr 223/414 - Haslunds Veg 15 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/54 - Kilebygdvegen 400 - tilbygg
Dokument: Gbnr 236/54 Kilebygdvegen 400 - Endret søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 42/111 - Lille Bratholmen i Åbyfjorden - fritidsbolig
Dokument: Forespørsel om endringer - gbnr. 42/111 - Lille Bratholmen i Åbyfjorden - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Dokument: Nytt situasjonskart - gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/13 - Kjønnøyaveien 123 - snu flytebrygge og etablere utliggere
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 87/13 - Kjønnøyaveien 123 - snu flytebrygge og etablere utliggere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/51 - Båtstøveien/Strandsletta - oppretting av tilleggsareal til gbnr. 91/19
Dokument: Dispenssasjonssøknad - gbnr. 91/51 - Båtstøveien/Strandsletta - oppretting av tilleggsareal til gbnr. 91/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Dokument: Feil i kart - gbnr. 81/1 - Vallekjærveien - endring av brygge - småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/2/76 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 44/2/76 - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/265 - Torvet 16 - balkong
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 106/265 - Torvet 16 - balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/3/10 + 34 - Kjønnøyaveien 82 - erstatningshytte
Dokument: Ønske om å delta på befaring på eiendommen 88/3/10 + 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Dokument: Endringer i søknad etter brev fra Statsforvalteren - gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Status for byggesaker - Arkitektkontoret ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel om status i byggesaker - Arkitektkontoret ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/133 - Isnesbukta 17 - VA-anlegg
Dokument: Beregninger - gbnr. 80/133 - Isnesbukta 17 - VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Revidert branndokumentasjon - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Dokument: Ber om status - gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Dokument: Tegninger - gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Dokument: Avstand til byggegrense - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Gbnr. 85/265 - Planer av rorbuer - arealer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/654 - Th. J. Thorsens gate 10 - riving og oppføring av ny tomannsbolig
Dokument: Søknad om endring - gbnr. 106/654 - Th. J. Thorsens gate 10 - riving og oppføring av ny tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/26 Flytting av utkjøring
Dokument: Søknad - Gbnr 70/26 Flytting av utkjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/27 - Torvet 4B - erstatningsbrygge
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - gbnr. 106/27 - Torvet 4B - erstatningsbrygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Bamble kommune - nær Clarks gate 2P - gbnr. 106/265
Dokument: Nabovarsel til Bamble kommune - nær Clarks gate 2P - gbnr. 106/265
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/27 - Torvet 4A - tilbygg/fasade
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - gbnr. 106/27 - Torvet 4A - tilbygg/fasade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Bamble kommune - Kjønnøyaveien 123 - gbnr. 87/13
Dokument: Nabovarsel til Bamble kommune - Kjønnøyaveien 123 - gbnr. 87/13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - Gnr/bnr - 85/265 - Hafsundveien 10 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - restaurant, bakeri og motell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - restaurant, bakeri og motell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Dokument: Ytterligere forespørsel - grunnarbeider - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/3/10 + 34 - Kjønnøyaveien 82 - erstatningshytte
Dokument: Ber om status - gbnr. 88/3/10 + 34 - Kjønnøyaveien 82 - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Dokument: Forespørsel - grunnarbeider - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 82/11 Vestre Vågøy Utvidelse/ombygging av fritidsbolig
Dokument: Forespørsel om oppheving av regulseringsplan - gbnr. 82/11 Vestre Vågøy - Utvidelse/ombygging av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 76/18 og 5 - Haukedalsveien 94 - tilbygg
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 76/18 og 5 - Haukedalsveien 94 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Kopi av brev - søknad om Arbeidstilsynets godkjenning Sjøterrassen - gbnr. 85/265
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - Gnr/bnr - 85/265 - Hafsundveien 10 - søknad om samtykke
Dokument: Anmodning om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Rorbuer v/ Sjøterrassen - Brannkonsept - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Endring - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Omtegning / endringsmelding - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Rorbuer v/ Sjøterrassen - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/32 - Kjønnøyaveien 84 - tilbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger - Søknad fasadeendring - gbnr. 88/32 - Kjønnøyaveien 84
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2127 - Rødmyrsvingen 68 - ferdigattest
Dokument: Gbnr 221/2127 - Rødmyrsvingen 68 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/857 - Frognerhagen sør - bolig
Dokument: Gbnr 63/857 - Frognerhagen sør - bolig - arkitektonisk redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Dokument: Oversendelse av søknad sendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen som eier
Dokument: Gbnr 43/665 - Åslyparken 28 - Fasadeendring - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 64/34 - Grimsrødveien 107 - Trosvika - erstatningshytte
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - gbnr. 64/34 - Grimsrødveien 107 - Trosvika - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Bamble kommune - Th. J. Thorsensgate 10 - gbnr. 106/654
Dokument: Nabovarsel til Bamble kommune - Th. J. Thorsensgate 10 - gbnr. 106/654
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/1 - Vallum gård - Nytt gårdstun
Dokument: Endringsmelding - gbnr. 81/1 - Vallum gård - Nytt gårdstun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Dokument: Forespørsel - krav til våtrom - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 84/69 - Trolldalen - erstatningshytte
Dokument: Påklaging av Statforvalterens uttalelse og ber om ny behandling av søknad - revidert søknad - gbnr. 84/69 - Trolldalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4553 - Odins gate 29 (tidligere Fridtjof Nansens gate 20) - erstatningsbolig etter brann
Dokument: Gbnr 300/4553 - Odins gate 29 (tidligere Fridtjof Nansens gate 20) - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Dokument: Svar angående dimensjon vanntilførsel - Foreløpig brannteknisk dokumentasjon - gbnr. 85/265 - Hafsundveien 10 - utvidelse Sjøterrassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Oversenelse av svar fra Skagerak energi - Søknad om bygging - Nye rorbuer ved Sjøterrassen Hafsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Dokument: Søk om rammetillatelse - Gbnr. 85/265 - Hafsundveien 16 / Sjøterassen - Rorbuer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/857 - Frognerhagen sør - bolig
Dokument: Gbnr 63/857 - Frognerhagen sør - bolig - Søknad rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/116 - Trosby - ny bolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 88/116 - Trosby - ny bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...