Norske-postlister.no


Viser [100] av [14 280].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Oppdrag om samværshindring – innenfor rammen av familievernet ( kapittel 842, post 21 )
Dokument: Kopi - Invitasjon til møte om oppdrag om samværshindring - 091121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder til stedsuavhengig arbeid i staten
Dokument: Ber om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Høring - av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for staten 2022
Dokument: Valg av avropsprosedyre på nye bank rammeavtaler - BFD velger "Direkte avrop"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Bygland kommune - 258536
Dokument: Opphever BUFDIRs vedtak - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om tolkning - Meklingsforskriften § 8 - Fraværsgrunn
Dokument: Spørsmål om tolkning av meklingsforskriften § 8 og fraværsgrunn - Oversendelse av e-post fra advokat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjernegruppe utsatte barn og unge
Dokument: Kjernegruppe utsatte barn og unge sekretariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021 - Helse og omsorgsetaten
Dokument: 21/3731 Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Forslag til endringar i barnevernlova og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernlova
Dokument: Høyring - Forslag til endringar i barnevernlova og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernlova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: 21/3731 Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven
Dokument: 21/3731 Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021 - Helse og omsorgsetaten
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fellesmappe for rundskriv frå departement/ direktorat 2021
Dokument: 21/3731 Høyring av forslag til endringar i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhald til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lover og forskrifter - barneverntjenesten
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - Frist: 10.12.2021
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - høringer fra eksterne instanser
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sosial- og barnevernavdelingen - Mottatte høringsbrev
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - helse og sosial - 2021 - Jfr. sak 20/22
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021 - Oppvekst- og utdanningsavdelinga - jfr 20/45
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: 21/3731 Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - Forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven ( politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv )
Dokument: Ber om høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Oppvekst og utdanning
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernlova og andre retningsliner for barnevern
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyringar - lover, forskriftar og rundskriv
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernet
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- og Familiedepartementet
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv)
Dokument: Høringsbrev - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Generell sak - 2021
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov - Departementsforeleggelse
Dokument: Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov - Utkast til høringsnotat - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) - Høring
Dokument: Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hørig - Forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Hørig - Forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse barnevern 2021
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Barne og familiedepartement og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - 2021
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Helse og omsorg 2021
Dokument: Høyring av forslag til endringar i barnevernlova og forskrift om politiattest i høve til barnevernlova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2019 - 2023
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer/referatsaker 4. kvartal 2021
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyringar 2021 - til Formannskapet
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring - av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringar i barnevernlova og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - politiattest for tilsette i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv - høyring
Dokument: Endringar i barnevernlova og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - politiattest for tilsette i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv - høyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Barn, familie og integrering
Dokument: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige med videre - høring
Dokument: Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven - politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige med videre - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til endringer i barnevernloven - og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven - og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernloven, sosialtjenesteloven, barneloven og barnebortføringsloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021 - Kunnskap, barn og unge
Dokument: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer helse og sosial 2021
Dokument: 21/3731 Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...