Norske-postlister.no


Viser [100] av [227].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Utslipp hytte - Tunhovdåsen 23 - gnr: 124/82 - Tiltakshavere Elisabeth og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger om avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/4, Lyseren - søknad om utslippstillatelse, endring beliggenhet for RA7
Dokument: 79/4, Lyseren - søknad om utslippstillatelse, endring beliggenhet RA7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/202, Nesbyen alpinsenter, Senterområde nord - etablering av veg og vann/avløp
Dokument: 56/202, Nesbyen alpinsenter, Senterområde nord - søknad om etablering av veg og vann/avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 38/22/0/0 Avløpsanlegg, Sisseldalsvegen 26, Hovet
Dokument: 38/22/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/54/0/0 Avløpsanlegg, Ustaosvegen 587, Ustaoset
Dokument: 50/54/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/60/0/0 Avløpsanlegg, Verpestølen 160, Verpestølen
Dokument: 68/60/0/0 Kontrollrapport av avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/108/0/0 Avløpsanlegg, Øynan, Raggen 33, Uataoset
Dokument: 55/108/0/0 Kontrollrapport avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/46/0/0 Avløpsanlegg, Nordre Fjellbergodden 6, Haugastøl
Dokument: 74/46/0/0 Kontrollrapport avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/216/0/0 Avløpsanlegg, Bøkkovegen 36, Hovet
Dokument: 43/2160/0 Minirenseanlegg- endringssøknad, Bøkkovegen 235, Hovet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/59 - Avløpsanlegg - hytte - Svartetjørnvegen
Dokument: 20/59 - Søknad om utsleppsløyve og igangsettingsløyve for avløpsanlegg - hytte - Svartetjørnvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/1/0/0 Felles avløpsanlegg, Grøolia, Dagali
Dokument: 95/1/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 96/40 og 41, Mytevegen 338 og 336 - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 96/40 og 41, Mytevegen 338 og 336 - svar på tankstørrelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/4, Lyseren, tomt H4-H15 - søknad om utslippstillatelse (RA6)
Dokument: 79/4, Lyseren RA5 og RA6, bilder og dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/216/0/0 Avløpsanlegg, Bøkkovegen 36, Hovet
Dokument: 43/216/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/1/0/0 Avløpsanlegg, Hingsa-felt 3, Geilo
Dokument: 48/1/0/0 Tilleggsinformasjon i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/201, Natten - etablering av avløpsgrøfter og adkomstveg NV5
Dokument: 56/201, Natten - søknad om ferdigattest for avløpsgrøfter og veger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/4, Lyseren, tomt H16, H18-H20 - søknad om utslippstillatelse (RA5)
Dokument: 79/4, Lyseren, tomt H16, H18-H20 - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg (RA5)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/4, Lyseren, tomt H4-H15 - søknad om utslippstillatelse (RA6)
Dokument: 79/4, Lyseren, tomt H4-H15 - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg (RA6)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 18/1/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Vestaførvegen 140, Hol
Dokument: 18/1/0/0 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/30/0/0 Avløpsanlegg- tett tank-Berglie 40, Dagali
Dokument: 101/30/0/0 Søknad om utslippstillatelse - tett tank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/3/0/0 Avløpsanlegg, Bygdevegen 78, Dagali
Dokument: 98/3/0/0 Tileggsopplysninger til saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/312/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 33, Haugastøl
Dokument: 55/312/0/0 Vedr. avløpsanlegget og utslag til terreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 71/243, Synstevassåsen hytteområde - opparbeidelse av infrastruktur
Dokument: 71/243, Synstevassåsen hytteområde - søknad om ferdigattest for veger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01200704, Buvatn vest gnr/bnr 76/96 - reguleringsplan
Dokument: 01200704, Buvatn vest gnr/bnr 76/96 - søknad om godkjenning av VA-plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/3/0/0 Avløpsanlegg, Bygdevegen 78, Dagali
Dokument: 98/3/0/0 Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/31/0/0 Søknad om utslippstillatelse, Berglie 59, Dagali
Dokument: 101/31/0/0 Søknad om utslippstillatelse, Berglie 59, Dagali
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/1/0/0 Avløpsanlegg, Hingsa-felt 3, Geilo
Dokument: 48/1/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/216/0/0 Avløpsanlegg, Bøkkovegen 36, Hovet
Dokument: 43/216/0/0 Endringssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/5/0/0 Avløpsanlegg, Skurdalsvegen 492, Geilo
Dokument: 82/5/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/28/0/0 og 95/31/0/0 Avløpsanlegg, Gravarhovdvegen 146, Dagali
Dokument: 95/28/0/0 og 95/31/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 14 - gnr: 12/21 - Tiltakshaver Alexander Sveinung
Dokument: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 37 - gnr: 12/27 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/105/0/0 Avløpsanlegg, Eilevstølvegen 22
Dokument: 55/105/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/168/0/0 Avløpsanlegg, Bruslettostølen 1 Geilo
Dokument: 64/168/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/45, Promtjernlie 99 - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 99/45, Promtjernlie 99 - søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/78, Jordeslivegen 112 - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 79/78, Jordeslivegen 112 - søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 48, bnr. 183 - søknad om utsleppsløyve
Dokument: Gnr. 48, bnr. 183 - søknad om utsleppsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/3/0/0 Avløpsanlegg, Bygdevegen 78, Dagali
Dokument: 98/3/0/ Søknad om utslippstillatelse, del
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/3/0/0 Avløpsanlegg, Bygdevegen 78, Dagali
Dokument: 98/3/0/0 /Avløpsanlegg// Søknad om utslippstillatelse del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 96/40 og 41, Mytevegen 338 og 336 - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 96/40 og 41, Mytevegen 338 og 336 - søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 55/4 - Søknad om ferdigattest - 12 hytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 55/4 - Søknad om ferdigattest - hyttevegar og VA-leidningar - Torkelstjørni hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 21/128 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - hytte - Torpoåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/27/0/0 Avløpsanlegg, Ustaosvegen 607, Haugastøl
Dokument: 50/27/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 71/243, Synstevassåsen hytteområde - opparbeidelse av infrastruktur
Dokument: 71/243, Synstevassåsen hytteområde - søknad om ferdigattest for ledningsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/13/0/0 Avløpsanlegg, Kvisla 142
Dokument: 51/13/0/0 Vurdering av anlegg, Kvisla 142
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/22/0/0 Avløpsanlegg, Tjødnvollvegen 28, Ustaoset
Dokument: 54/22/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utslippstillatelse for sanitærbygg på eiend. gbnr. 8/1, Hallingporten
Dokument: Søknad om utslippstillatelse for sanitærbygg på eiend. gbnr. 8/1, Hallingporten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1130, Tverrlie 5 - graving av vann- og avløpsgrøfter
Dokument: 56/1130, Tverrlie 5 - søknad om ferdigattest for vann- og avløpsgrøfter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 22/63 - Utsleppsløyve - Øknemyran Torpoåsen
Dokument: 22/63 - Søknad om igangsettingsløyve for avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 22/63 - Utsleppsløyve - Øknemyran
Dokument: 22/63 - Søknad om utsleppsløyve - Hytte - Øknemyran
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0-Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: 30/102/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 37/254, Liamarkvegen 783 og 37/260, Liamarkvegen - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 37/254, Liamarkvegen 783 og 37/260, Liamarkvegen - søknad om ferdigattest for avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 83/44/0/0 Opparbeiding av infrastruktur i boligfelt, Fjell-ljom, Skurdalen
Dokument: 83844/0/0 Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 22/63 - Utsleppsløyve - Øknemyran Torpoåsen
Dokument: 22/63 - Søknad om forlenging av gjeve løyve - Avløpsanlegg - Øknemyran
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/3/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 245, Haugastøl
Dokument: 73/1/3/0 Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/34/0/0 Avløpsanlegg, Berglie 5, Dagali
Dokument: 101/34/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 37 - gnr: 12/27 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 37 - 12/27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 14 - gnr: 12/21 - Tiltakshaver Alexander Sveinung
Dokument: Ett-trinns søknad - Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 14 - 12/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/201, Natten - etablering av avløpsgrøfter og adkomstveg NV5
Dokument: 56/201, Natten - søknad om endring av tillatelse for samleledning avløp fra tomtene N31 og N32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/222/0/0 Avløpsanlegg, Bøkkovegen 58, Myrland
Dokument: 42/222/0/0 Situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/199/0/0/, 55/205/0/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 62, Haugastøl
Dokument: 55/199/0/0, 55/205/0/0, Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/362/0/0 Avløpsanlegg, Måfådalsvegen 23, Rennedalen
Dokument: 64/362/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 47/42/0/0 Avløpsanlegg, Skurdalsvegen 374
Dokument: 47/42/0/0 Avløpsanlegg, Skurdalsvegen 374 - Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 47/42/0/0 Avløpsanlegg, Skurdalsvegen 374
Dokument: 47/42/0/0 Tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/145/0/0 Avløpsanlegg, Strønde 265 Hovet
Dokument: 42/145/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/2/0/0 Avløpsanlegg, Lienvegen 303 Geilo
Dokument: 55/2/0/0 rapport kontroll av Avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 47/42/0/0 Avløpsanlegg, Skurdalsvegen 374
Dokument: 47/42/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/48/0/0 Tilbygg og riving av bod, Gullsteinvegen 247, Geilo
Dokument: VS: 69/48 - Søknad om utsleppsløyve-vedlegg til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/48/0/0 Avløpsanlegg, Gullsteinvegen 247, Geilo
Dokument: VS: 69/48 - Søknad om utsleppsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/221 - Utsleppsløyve - Øvre-Ål
Dokument: 111/221 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - bustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/16, 54/62 og 54/116, Nedre Foss 55, 56 og 58- søknad om utslippstillatelse
Dokument: 54/16, 54/62 og 54/116, Nedre Foss 55, 56 og 58- søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utslippstillatelse på eiendom gbnr. 6/146, Gulsvik
Dokument: Søknad om utslippstillatelse på eiend. gbnr. 6/146, Gulsvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 96/43/0/0, 96/47/0/0 Avløpsanlegg, Tjuvkjelleren, Dagali
Dokument: 96/43/0/0 96/47/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 71/243, Synstevassåsen hytteområde - opparbeidelse av infrastruktur
Dokument: 71/243, Synstevassåsen hytteområde - søknad om midlertidig brukstillatelse for ledningsnett og innmålte veger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Senterområde nord Nesbyen Alpinsenter - overtagelse av avløpsledninger
Dokument: Senterområde nord Nesbyen Alpinsenter - søknad om kommunal overtagelse av avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/201, Natten - etablering av avløpsgrøfter og adkomstveg NV5
Dokument: 56/201, Natten - søknad om endring av tillatelse for etablering av avløpsgrøfter og adkomstveg NV5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6/58/0/0 Avløpsanlegg, Morlivegen 11, Hol
Dokument: 6/58/0/0 Funsjonskontroll av avløpsanlegg 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/121/0/0 42/157/0/0 Felles avløpsanlegg, Raggsteindalsvegen, Hovet
Dokument: 42/12/0/0 42/157/0/0 Søknad om utslippstillatelse, Raggsteindalen, Hovet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/2/0/0 Avløpsanlegg, Rennedalen
Dokument: 64/2/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/1/0/0 Veg, vann og avløpsgrøfter, Kvisla
Dokument: 51/1/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/1/0/0 Avløpsanlegg, Kvislavegen 5, Kvisla
Dokument: 51/1/0/0 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 32/185/0/0 Avløpsanlegg, Raggsteindalsvegen 42
Dokument: 32/185/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 122/73 - Avløpsanlegg
Dokument: 122/73 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 122/73 - Avløpsanlegg
Dokument: 122/73 - Erklæring om ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan for avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/7 - Avløpsanlegg
Dokument: 73/5, 73/7 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/14 - Avløpsanlegg - Margitbakken
Dokument: 50/14 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg - Margitbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 88/8 - Utsleppsløyve - hytte - Vats
Dokument: 88/8 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg - hytte - Vats
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 34/1 - Utsleppsløyve - hytte - Lyavegen
Dokument: 34/1 - Endring i ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/14 - Avløpsanlegg - Margitbakken
Dokument: 50/14 - Endringsmelding - avløpsanlegg - Margitbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/6 - Avløpsanlegg
Dokument: 30/6 -Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/1/0/0 Felles avløpsanlegg C - Dispensasjon, Gravarhovda, Dagali
Dokument: 97/1/0/ Avløpsanlegg C-dispensasjon, Gravarhovda Dagali, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 89/25 - Avløpsanlegg - Vats
Dokument: 89/25 - Søknad om utsleppsløyve - hytte - Vats
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 89/24 - Avløpsanlegg - hytte - Dusevegen
Dokument: 89/24 - Søknad om utsleppsløyve for avløpsvatn - Hytte - Dusevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/13 - Utsleppsløyve - hytte - Oppheimsvegen
Dokument: 13/13 - Søknad om ferdigattest - avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 8/104 - Utsleppsløyve - leiligheter og verkstadbygg - Torpo
Dokument: 8/104 - Oppdatert situasjonsplan for avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/6 - Avløpsanlegg
Dokument: 20/6 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 8/104 - Utsleppsløyve - leiligheter og verkstadbygg - Torpo
Dokument: 8/104 - Søknad om ferdigattest for avløpsanlegg - leiligheter og verkstadbygg - Torpo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 45/16/0/0 Avløpsanlegg, Stasjonsvegen 52, Hol
Dokument: 45/16/0/0 Avløpsanlegg, Stasjonsvegen 52- Hol, tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...