Norske-postlister.no


Viser [100] av [404].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, ny garasje
Dokument: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799 - søknad om enringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799 - samtykke fra Arbeidstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gillsveien 18 37/249/0/3, støttemur
Dokument: Gillsveien 18 37/249 - avstandserklæring fra Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabosamtykke samlemappe 2021
Dokument: Gillsveien 18 - 37/249 - etterlyser signert ansvarserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Ålefjærvei 115 120/39/0/0, riving av garasje/uthus og oppføring av ny garasje/uthus
Dokument: Østre Ålefjærvei 115 120/39/0/0, ber om status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenttilsyn - 914398029 - BYGGSUPPORT AS
Dokument: Mottatt dokumentasjon - 914398029 - BYGGSUPPORT AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgeveien 2A 113/16/0/0 - Topdalselva , forurensning byggearbeider
Dokument: Borgeveien 2A Topdalselva 113/16/0/0, forurensning byggearbeider - opplyser om at søknad vil foreligge innen 06.07.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/66/0/0, vei og mur
Dokument: 110/66 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabosamtykke samlemappe 2021
Dokument: Gillsveien 18, søknad om samtykke til tiltak nær nabogrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nikkelveien 6 151/1503/0/0, plassering containere og tak bolig
Dokument: Nikkelveien 6 151/1503/0/0, søknad plassering containere og tak bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Ålefjærvei 115 120/39/0/0, riving av garasje/uthus og oppføring av ny garasje/uthus
Dokument: Østre Ålefjærvei 115 120/39/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/66/0/0, vei og mur
Dokument: Topdalsveien 269 og 271 - 110/66/0/0 - etterspurte dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110/66/0/0, vei og mur
Dokument: Eiendommen 110/66/0/0 har ikke adresse. 110/66/0/0, mur og vei for adkomst til Topdalsveien 269 og 271 - endringssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gillsveien 18 37/249/0/3, støttemur
Dokument: Gillsveien 18 37/249/0/3, støttemur - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lundeveien 142A og 142B - 471/117/0/0, tomannsbolig
Dokument: Lundeveien 142A og 142B - 471/117/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solsletta 35 110/140/0/0, utestue
Dokument: Solsletta 35 110/140 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Gillsveien 18 - 37/249 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 22 423/828/0/0, riving av bygg
Dokument: Birkedalsveien 22 423/828 - etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, snitt tegning med cote høyder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 110/66/0/0 har ikke adresse. 110/66/0/0, vei og mur
Dokument: Eiendommen 110/66/0/0 har ikke adresse. 110/66/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 269A, B og C 110/260/0/0, mulig ulovlighet
Dokument: Topdalsveien 269A, B og C 110/260/0/0, mulig ulovlighet - Tilsvar fra ansvarlig søker og tiltakshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 80 150/1210/0/0, kvalifikasjoner
Dokument: Skippergata 80 150/1210/0/0, CV og vitnemål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 68 423/750/0/0, vaktmesterleilighet
Dokument: Birkedalsveien 68 423/750/0/0, vaktmesterleilighet - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 13/158/0/0, tilsyn med ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ansvarlig søker
Dokument: Auglandsveien 18 13/158/0/0, oversendelse av dokumenter i forbindelse med tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stauslandstunet 34 - 418/12/0/0, driftsbygning
Dokument: Stauslandstunet 34 - 418/12/0/0, driftsbygning - Redegjørelse om flomsikring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stauslandstunet 34 - 418/12/0/0, driftsbygning
Dokument: Stauslandstunet 34 - 418/12 - Målsatte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2020
Dokument: Birkedalsveien 22 - 423/828 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager - ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 18 13/158/0/0, ettersendelse av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støbakken 9 418/179/0/0, riving av garasje - ny garasje - utestue - terrasse
Dokument: Støbakken 9 418/179/0/0, riving av garasje - ny garasje - utestue - terrasse - Oppdaterte tegninger av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 208 - 112/87 og 112/74/0/0, fradeling av grunneiendom
Dokument: Topdalsveien 208 - 112/87 og 112/74/0/0, søknad om fradeling av grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stauslandstunet 34 - 418/12/0/0, driftsbygning
Dokument: Stauslandstunet 34 - 418/12/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-4 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2020
Dokument: Topdalsveien 208 - 112/67 og 112/74 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støbakken 9 418/179/0/0, riving av garasje - ny garasje - utestue - terrasse
Dokument: Støbakken 9 418/179/0/0, søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleplandsveien 15 473/200/0/0, 73/200 - P-plasser
Dokument: Kleplandsveien 15 - 473/200 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Steinkleiva 15 152/1395/0/0, fasadeendring
Dokument: Steinkleiva 15 - 152/1395 - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernesveien 38 - 152/1094 snr 1 - bruksendring
Dokument: Oddernesveien 38 152/1094/0/1, radonmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støbakken 9 418/179/0/0, riving av garasje - ny garasje - utestue - terrasse
Dokument: Støbakken 9 418/179/0/0, riving av garasje - ny garasje - utestue - terrasse - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 18 - 13/158 - svar på foreløpig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, bytte tiltakshaver og søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jolleveien 35 B 7/351/0/0, piperehabilitering
Dokument: Jolleveien 35 B 7/351 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 18 - 13/158 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd ringvei 11 12/399/0/0, korrigert tegning bolig
Dokument: Vågsbygd ringvei 11 12/399/0/0, korrigert tegning bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd ringvei 9 og 11 - 12/399/0/0, seksjonering
Dokument: SV: OPPM-20/04508 Vågsbygd ringvei 9 og 11, 12/399 - vedr. plantegninger (svar på mangelbrev).
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, ny garasje
Dokument: Krossmyrveien 15 Søknad om tillatelse i ett trinn 428/300
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, oversendelse av godkjent søknad om avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernesveien 38 - 152/1094 snr 1 - bruksendring
Dokument: Oddernesveien 38 - 152/1094 snr 1 - bruksendring - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkelandsveien 64 - 423/799 - avkjørsel
Dokument: Birkelandsveien 64 - 423/799 - søknad om avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd ringvei 9 og 11 - 12/399/0/0, seksjonering
Dokument: Vågsbygd ringvei 9 og 11 - 12/399/0/0, søknad om seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkelandsveien 64 - 423/799 - avkjørsel
Dokument: Birkelandsveien 64 - 423/799 - søknad om avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amfenesveien 165C - 424/77 , enebolig
Dokument: Amfenesveien 165C 424/77/0/0, oversendelse av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-skygge illustrasjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amfenesveien 165C - 424/77 , enebolig
Dokument: Amfenesveien 165C - 424/77 - kommentar til klager på tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Ålefjærvei 115 120/39/0/0, riving av garasje/uthus og oppføring av ny garasje/uthus
Dokument: Østre Ålefjærvei 115 120/39 - ber om status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkelandsveien 64 - 423/799 - avkjørsel
Dokument: Birkelandsveien 64 - 423/799 - søknad om avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 13/158/0/0, ber om at saken ikke avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 152/1094/0/1, Oddernesveien 38 - 152/1094 snr 1 - bruksendring
Dokument: Oddernesveien 38 - 152/1094 snr 1 - bruksendring - etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 50 42/184/0/0, tilbygg
Dokument: Olav Trygvasons vei 50 42/184/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/201/0/0, Båsefjellveien 10 - 98/201 - garasje
Dokument: Båsefjellveien 10 - 98/201 - garasje - klage på avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 61 Lillesand - Legdene 1 - Grandal Veiservice AS - lett produksjon - Brøvig AS
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 18 - 13/158 - ber om at søknaden trekkes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, lager
Dokument: Birkedalsveien 64 423/799/0/0, spørsmål om tildelt saksbehandler og sakens fremdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Opparbeidelse av område med fellesanlegg - veier - parkering - utleiehytter
Dokument: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Dokumentasjon på utleieklausul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amfenesveien - 424/77 , bolig - garasje
Dokument: Amfenesveien 165C - 424/77 , bolig - garasje - tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Opparbeidelse av område med fellesanlegg - veier - parkering - utleiehytter
Dokument: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Søknad om ferdigattest med underskrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båsefjellveien 10 - 98/201 - garasje
Dokument: Båsefjellveien 10 - 98/201 - garasje - etterlyser svar på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 18 - 13/158 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Opparbeidelse av område med fellesanlegg - veier - parkering - utleiehytter
Dokument: Solvik hytte 2-3-6-7-8-10 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garasje, 361/19, Audnedalsveien 249, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinnssøknad om garasje, 361/19, Audnedalsveien 249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amfenesveien - 424/77 - Bolig - nybygg
Dokument: Amfenesveien - 424/77 - ettersendelse av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amfenesveien - 424/77 , bolig - garasje
Dokument: Amfenesveien - 424/77 - bolig - garasje - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Opparbeidelse av område med fellesanlegg - veier - parkering - utleiehytter
Dokument: Solvik hytte 2-3-6-7-8-10 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Opparbeidelse av område med fellesanlegg - veier - parkering - utleiehytter
Dokument: Solvik hytte 2-3-6-7-8-10 - ytterligere opplysninger - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - Opparbeidelse av område med fellesanlegg - veier - parkering - utleiehytter
Dokument: Solvik og på Vestre Kuholmen - 437/6 - Trysnesveien 285 - 437/316 - Trysnesveien 287 - 437/317 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Auglandsveien 18 - 13/158 - tilbygg
Dokument: Auglandsveien 18 - 13/158 - orientering om at søknad om bruksendring vil bli sendt inn - ber om oversendelse av naboliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Monelia 22 - 63/1192, enebolig
Dokument: Monelia 22 - 63/1192, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest, 9/209
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse, gnr. 9, bnr. 209
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om fradeling av grunneiendom GB 37/205 - Vaktheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Reviderte tegninger - Fellesbygg Vestre Kuholmen - Solvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av sosi-fil - GB 71/117 - Lundekleiva - sosi fil sendt kartavd.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon til søknad om dispensasjon - Rauna 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båsefjellveien 10 - 98/201 - garasje
Dokument: Båsefjellveien 10 - 98/201 - mottatt ny merknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...