Norske-postlister.no


Viser [100] av [147].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
Dokument: Underskrevet avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale - Buskerudteater og Ål kommune 2022 - 2026
Dokument: Samarbeidsavtale - Buskeudteater og Ål kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornying av samarbeidsavtale mellom Gol kommune og Buskerud Teater - 2022-2026
Dokument: Fornying av samarbeidsavtale mellom Gol kommune og Buskerud Teater - 2022-2026
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater - samarbeidsavtale 2022 - 2026
Dokument: Buskerud Teater 2022-2026
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
Dokument: Buskerud Teater 2022-2026 - ang fornyelse av samarbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - krav om tilskudd
Dokument: Buskerud Teater - angående tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd Buskerud Teater 2021
Dokument: Kopi av brev til Utvalg for Kultur og oppvekst Kongsberg kommune - Om tilskudd til Buskerud Teater 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - krav om tilskudd
Dokument: Faktura med krav om betaling av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater (P360 16/00778)
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2022
Dokument: Buskerud Teater - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Buskerud teater
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmeldingar 2020 - Kultur
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater Årsrapport 2020
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknadsskjema - tilskudd til sommerskoleaktiviteter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av statstilskudd for 2021 - Stiftelsen Buskerud teater
Dokument: Statistikkskjema 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av statstilskudd for 2021 - Stiftelsen Buskerud teater
Dokument: Budsjettsøknad 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av statstilskudd for 2021 - Stiftelsen Buskerud teater
Dokument: Revidert regnskap 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partnerskapsavtale med Buskerud teater 2017 - 2020
Dokument: Svar på vedtak om ikke å fornye avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
Dokument: Underskrevet avtale mellom Hol kommune og Buskerud Teater - kjøp av instruktørtjenester i teater og dans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norske Historiske Spel, Viken Teaterråd og Buskerud Teater - fagseminar 5. september 2020
Dokument: Norske Historiske Spel, Viken Teaterråd og Buskerud Teater - fagseminar 5. september 2020 - invitasjon til statsråden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Årsrapport og valg av styre - Buskerud Teater 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Henvendelse om partnerskapsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - Hallingdal teaterverkstad tilskot
Dokument: Buskerud Teater - Hallingdal teaterverkstad tilskot 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Årsrapport og valg av styre - Buskerud Teater 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BUSKERUD TEATER ÅRSRAPPORT 2019
Dokument: 20/799-1 ÅRSRAPPORT FOR BUSKERUD TEATER 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anmodning om utbetaling - Buskerud Teater - Driftsstøtte - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater
Dokument: Årsrapport for Buskerud Teater 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater - Inkallingar protokollar 2020 - 2023
Dokument: Buskerud teater - Årsrapport 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - Hallingdal teaterverkstad tilskot
Dokument: Årsrapport for Buskerud Teater 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2021
Dokument: Årsrapport for Buskerud Teater 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partnerskapsavtale - Stiftelsen Buskerud teater
Dokument: Årsrapport for Buskerud Teater 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmeldingar 2019
Dokument: Årsrapport 2019 - Stiftelsen Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Styrerepresentanter til Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2021
Dokument: BuskerudTeater - revidert årsregnskap 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Styremedlemmer til Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2021
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad 2021 - rapportering 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2021
Dokument: Buskerud Teater - revidert regnskap 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innspill til politikerne - Åpent brev til stortingspolitikere - Regionreform og kultur for amatører
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avsluttende svar på spørsmål etter evalueringen av Hoenskatten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fra Viken Teaterråd og Buskerud Teater om scenekunstfestival i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Øvre Eiker Teaterråd, svar på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - Hallingdal teaterverkstad tilskot
Dokument: Buskerud teater, egenandeler 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amatørteaterordningene - Innspill fra feltet
Dokument: Innspill - Driftstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmeldingar 2018 - Kultur
Dokument: Årsrapport Buskerud Teater 2018.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Årsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater
Dokument: Årsrapport for Buskerud Teater 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2019
Dokument: Årsrapport 2018 for Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2020
Dokument: Buskerud Teater - årsrapport 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALLMENN KULTUR / ALLMENNKULTUR - TILSKUDD 2019
Dokument: Utviklingsmidler til Buskerud Teater - aksept av vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALLMENN KULTUR / ALLMENNKULTUR - TILSKUDD 2019
Dokument: Spørsmål angående mottatt tilskudd allmennkultur 2019 - Buskerud teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Evaluering Hoenskatten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2020
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad 2020 - rapportering 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Scenekunststrategi
Dokument: Buskerud Teater - innspill til scenekunststrategi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2020
Dokument: Brageteatret - Regionteater for Buskerud - årsregnskap og revisjonsberetning for 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALLMENN KULTUR / ALLMENNKULTUR - TILSKUDD 2019
Dokument: Bekreftelse - aksept av vilkår - tilsagn Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALLMENN KULTUR / ALLMENNKULTUR - TILSKUDD 2019
Dokument: Søknad om tilskudd til allmennkultur 2019 - Et kompetansesenter for scenekunst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KUNST - OG KULTURSTRATEGI
Dokument: Høringssvar Kunst- og kulturstrategi 2019 - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fordelingsstruktur for statens avsetning til amatørteaterformål
Dokument: Anmodning om dialogmøte om statsbudsjett 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om møte med Familie- og kulturkomiteen om budsjettsøknad 2019 til Kulturdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Hoenskatten - fordeling av tapsbelastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater
Dokument: Vedr. årsrapport 2017 Buskerud teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - Hallingdal teaterverkstad tilskot
Dokument: Kommunale tilskot 2018 Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partnerskapsavtale - Stiftelsen Buskerud teater
Dokument: Underskrevet avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmeldingar 2017
Dokument: Buskerud Teater - Årsrapport 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater
Dokument: Årsrapport 2017 Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Årsrapport 2017 for Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av ekspertutvalget som vurderer oppgaveoverføring til fylkeskommunene
Dokument: Rapport fra ekspertutvalget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Patnerskapsavtale - Buskerud Teater
Dokument: Signert partnerskapsavtale mellom Ål kommune og Buskerud teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Patnerskapsavtale - Buskerud Teater
Dokument: Forslag til partnerskapsavtale med Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2019
Dokument: Stiftelsen Buskerud Teater - revidert regnskap for 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater
Dokument: Ny styreleder i Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2019
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad 2019 - rapportering 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2019
Dokument: Buskerud Teater - søknad om utsettelse av innsending av budsjettsøknad 2019 og revidert regnskap 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teater - partnerskapsavtale
Dokument: Buskerud teater - partnerskapsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FESTIVALER TILSKUDD 2018
Dokument: Søknad om festivalstøtte 2018 - Hoenskatten og den hellige elva
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Søknad om tilskudd scenekunst 2018 - Utviklingsprosjekt på Kongsberg Musikkteater for teatermiljøet i regionen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Anmodning om restutbetaling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kjærligheten 2015 - 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Tilsagn om fylkeskommunalt tilskudd til Buskerud teater 2018 - aksepterer vilkårene for tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Aksept for tilsagn om fylkeskommunalt tilskudd til Buskerud teater 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - Hallingdal teaterverkstad tilskot
Dokument: Utbetaling av kommunens eigendel til Buskerud Teater 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud teaterlag - partnerskapsavtale
Dokument: Signert partnerskapsavtale med Stiftelsen Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kjærligheten 10. oktober 2017
Dokument: Buskerud Teater - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kjærligheten 10. oktober 2017 - invitasjon til statsråden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Forslag til partnerskapsavtale med Buskerud Teater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCENEKUNST TILSKUDD 2017 - 2018
Dokument: Årsrapport 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2018
Dokument: Buskerud Teater - revidert årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2018
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2018
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad for 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2018 - kommende år
Dokument: Stiftelsen Buskerud Teater - om Rundskriv V2-N
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2017
Dokument: Buskerud Teater - orientering om endringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2017
Dokument: Buskerud Teater - rapportering 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buskerud Teater - budsjett 2017
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad 2017 - rapportering 2015 - korrigert 1. april 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottak av budsjettsøknader for 2017 fra budsjettportalen
Dokument: Buskerud Teater - budsjettsøknad 2017 - rapportering 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...