Norske-postlister.no


Viser [100] av [235].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Vardåsveien 50B - 59/250 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skyllingsheia 11 13/716/0/0, tomannsbolig
Dokument: Skyllingsheia 11 13/716/0/0, Bekymringsmelding i forhold til sprenging av tomt - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Liane ringvei 104 60/70/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Liane Ringvei 104 60 /70/0/0 - Tilsyn med kvalifikasjoner PRO Brann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Kirkeveg 17 - 610/111 - avkjørsel
Dokument: Nye Kirkeveg 17 - 610/111 - søknad om avkjøringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midtheilia 18 610/777/0/0, bolig
Dokument: Midtheilia 18 610/777/0/0 , Søknad om midlertidig brukstillatelse bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Timenesveien 30 64/4/0/0, riving - nytt våningshus
Dokument: Timenesveien 30 - 64/4 - melding om endring av ansvarsrett - ansvarlig søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridalsveien 57 39/57/0/0, - nybygg med garasje og to boenheter
Dokument: Grimsvollen 29 151/714/0/0, Søknad om igangsettingstillatelse piperehabilitering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årossanden 5 og 7 420/624/0/0, fritidsbolig
Dokument: Årossanden 7 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L - Oppføring av 12 fritidsboliger i gruppe - Klage på vedtak (gebyr)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Liane ringvei 104 60/70/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Liane ringvei 104 60/70 - ber om utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Maridalsveien 225 A - Skifte av sluk - H0202
Dokument: Søknad om ferdigattest - Maridalsveien 225 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vigeveien 17 - 47/15 47/15/0/0, antall boenheter
Dokument: Vigeveien 17 - 47/15 - melding om endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysnesveien 285D - 437/316 - fritidsbolig
Dokument: Trysnesveien 285D - 437/316 - tilbakemelding ang. royal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 42F-G 63/994/0/0, karosseribygg
Dokument: Skibåsen 42F-G 63/994/0/0, Søknad om igangsettingstillatelse karosseribygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård alle 50 152/639/0/0, riving bolig nytt rekkehus
Dokument: Kongsgård alle 50 152/639/0/0, Søknad om tillatelse i ett trinn - bolig nytt rekkehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysnesveien 285D - 437/316 - fritidsbolig
Dokument: Trysnesveien 285D 437/316/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årossanden 5 og 7 420/624/0/0, fritidsbolig
Dokument: Årossanden 5 og 7 420/624/0/0, fritidsbolig - godkjent innvendig VA.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysnesveien 285D - 437/316 - fritidsbolig
Dokument: Trysnesveien 285D 437/316/0/0, sosi-fil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framnesveien 7A 152/153/0/0, serviceanlegg for småbåter/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og etablering av vei
Dokument: Framnesveien 7 A - 152/153 - - spørsmål til Statsforvalteren om beslutning i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 42 - gbnr. 63/994 - Kristiansand kommune - tilfluktsrom
Dokument: Søknad om dispensasjon fra krav om tilfluktsrom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 42F-G 63/994/0/0, karosseribygg
Dokument: Skibåsen 42 F-G - 63/994/0/0 melding om endring av SØK-funksjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årossanden 5 og 7 420/624/0/0, fritidsbolig
Dokument: Årossanden 5 og 7 - 420/624 - tilleggsopplysninger- inntegnet frisikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, spørsmål om svarfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søgnetunet 18 og 19 401/1/0/0, riving av tre bygg - oppføring av ny bebyggelse
Dokument: Søknad om ferdigattest Søgnetunet 18 og 19 401/1/0/0, riving av tre bygg - oppføring av ny bebyggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marikåpeveien 85 37/928/0/0, enebolig med garasje
Dokument: Marikåpeveien 85 37/928/0/0, enebolig med garasje - Oppdatert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marikåpeveien 85 37/928/0/0, enebolig med garasje
Dokument: Marikåpeveien 85 37/928/0/0, enebolig med garasje - Dokumentasjon royal jf søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkegata 8 150/628/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Kirkegata 8 150/628 - anmodning om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marikåpeveien 85 37/928/0/0, enebolig med garasje
Dokument: Marikåpeveien 85 37/928/0/0, enebolig med garasje - Samtykke for høydeplassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Venneslaveien 68 27/90/0/0, endring av bygg
Dokument: Venneslaveien 68 Gjennomføringsplan 27/90
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/244/0/0 - Kilenesheia 2 , enebolig og støttemur
Dokument: Kilenesheia 2 - 412/244 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian IVs gate 46 150/791/0/0, bruksendring
Dokument: Kristian IVs gate 46 - 150/791 - søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Bergstølvegen 49 607/11/0/0 - tilbakemelding på varsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blåmeisveien 11 14/782/0/0, riving - ny garasje
Dokument: Blåmeisveien 11 14/782/0/0, riving - ny garasje - etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/244/0/0 - Kilenesheia 2 , enebolig og støttemur
Dokument: Kilenesheia 2 - svar på tilbakemelding - 412/244/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogveien 15 33/132/0/0, enebolig med hybel
Dokument: Skogveien 15 33/132/0/0, enebolig med hybel - Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, enebolig, garasje og forstøtningsmur
Dokument: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måltrostveien 12 - 14/243, 14/241 - avkjørsel
Dokument: Måltrostveien 12 - 14/243, 14/241 - søknad om utvidet avkjørselstillatelse - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysnesveien 285D - 437/316 - fritidsbolig
Dokument: Trysnesveien 285D 437/316/0/0, søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buråsen 18D - 66/85/0/0, oppføring av nytt tilbygg
Dokument: Buråsen 18D - 66/85 - melding om endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årossanden 5 og 7 420/624/0/0, fritidsbolig
Dokument: Årossanden 5 og 7 420/624/0/0 - innvilget dispensasjon fra avstandskrav til offentlige VA-ledninger for oppføring av støttemur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 118 96/731/0/0, påbygg og underbygg til eksisterende enebolig
Dokument: Dvergsnessvingen 118 - opphør av ansvarsrett - ansvarlig søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, enebolig, garasje og forstøtningsmur
Dokument: Bergstølvegen 49 - 607/11 - Ansvarsrett Maskinentr. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/244/0/0 - Kilenesheia 2 , enebolig og støttemur
Dokument: 412/244/0/0 - Kilenesheia 2 , søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 77-127 - 63/1146/0/0, oppføring av to lagerbygninger
Dokument: Krittveien 77 Søknad om ferdigattest 63/1146
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 77-127 - 63/1146/0/0, oppføring av to lagerbygninger
Dokument: Krittveien 77-127 - 63/1146/0/0, sosi-fil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/243 - Kilenesheia 4 , enebolig og støttemur
Dokument: 412/243 - Kilenesheia 4 , søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Måltrostveien 12 - 14/243 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måltrostveien 12 - 14/243, 14/241 - avkjørsel
Dokument: Måltrostveien 12 - 14/243, 14/241 - søknad om utvidet avkjørselstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måltrostveien 14 14/241/0/0, enebolig
Dokument: Måltrostveien 14 14/241/0/0, enebolig - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årossanden 5 og 7 - 420/624 - avstandskrav til vannledning
Dokument: Årossanden 5 og 7 - 420/624 - Søknad om dispensasjon fra avstandskrav til offentlige VA-ledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård alle 50 - 152/639/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Kongsgård alle 50 - 152/639/0/0, søknad om klarlegging av grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 118 96/731/0/0, tilbygg til garasje og tilbygg til hagestue
Dokument: Dvergsnessvingen 118 96/731/0/0, tilbygg til garasje og tilbygg til hagestue - Foreløpig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 5 - 96/1107 - enebolig
Dokument: Dvergsnessvingen 5 - 96/1107/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse - enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Korsvikgrenda 18B - 97/391 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 55/186 - Oppføring av 3 eneboliger i kjede, Oddeskogen felt B2. Tiltakshaver: Agder Byggconsult
Dokument: Muskovittvegen 18 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 55/206
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 4 - 2/787/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner - PRO brann TK3
Dokument: Revemyrknausen 4 - 2/787/0/0 - ansvarsrett - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Tømmeråsen 26C - 95/270 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/244/0/0 - Kilenesheia 2 , enebolig og støttemur
Dokument: Kilenesheia 2 412/244/0/0, enebolig og støttemur- Supplering / svar på foreløpig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/243 - Kilenesheia 4 , enebolig og støttemur
Dokument: Kilenesheia 4 - 412/243 , Supplering / svar på foreløpig tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 5 - 96/1107 - enebolig
Dokument: Dvergsnessvingen 5 - 96/1107/0/0, melding om endring av ansvarsrett og endring av søk-funksjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, enebolig, garasje og forstøtningsmur
Dokument: Bergstølvegen 49 607/11/0/0, supplering av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 4 - 2/787/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner - PRO brann TK3
Dokument: Revemyrknausen 4 - 2/787/0/0, tilsyn med kvalifikasjoner - PRO brann TK3 - dokumentasjon angående kvalifikasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/89 Djupetjønn hyttegrend 2 - byggjesak
Dokument: Vedrørende gbnr 2/89  Djupetjønn Hyttegrend - Avklåring bestemmelsar/rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/89 Djupetjønn hyttegrend 2 - byggjesak
Dokument: Vedrørende gbnr 2/89 "Djupetjønn Hyttegrend" - Avklaring bestemmelser/rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryensveien 30 - 112/106/0/0, tilbygg, fasadeendring og fasadeendring
Dokument: Ryensveien 30 - 112/106/0/0, oppdaterte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuliaveien 223 - 22/17/0/0, enebolig og etablering av adkomstvei
Dokument: Kuliaveien 223 - 22/17 - tilbakemelding på henvendelse vedr. ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Mebakken 53 - 578/257 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Kongsgård Alle 50 - 152/639 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Kossevigheia 2 - 416/39 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 77-127 - 63/1146/0/0, oppføring av to lagerbygninger
Dokument: Krittveien - 63/1146 - melding om endring av SØK-funksjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 77-127 - 63/1146/0/0, oppføring av to lagerbygninger
Dokument: Krittveien - 63/1146 - melding om endring av tiltakshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 55/186 - Oppføring av 3 eneboliger i kjede, Oddeskogen felt B2. Tiltakshaver: Agder Byggconsult
Dokument: Gbnr. 55/185 - Søknad om endring av ansvarsrett - Ansvarlig søker endres til Consult Gruppen AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Liane ringvei 104 60/70/0/0, rømningsvei - Brann - PRO
Dokument: Liane ringvei 104 60/70/0/0, rømningsvei - Brann - PRO - svar på tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien - 63/1146/0/0, oppføring av to lagerbygninger
Dokument: Krittveien 77 63/1146 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - lagerbygninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmeråsen 26 C 95/270/0/0, riving ulovlig tiltak
Dokument: Tømmeråsen 26 C 95/270/0/0, Søknad om tillatelse i ett trinn riving ulovlig tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellveien 7 98/161/0/0, garasje
Dokument: Søknad om dispensasjon vedrørende tiltak nærmere offentlige VA-ledninger enn 4 meter (revidert søknad) - Fjellveien 7 98/161/0/0, garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellveien 7 - 98/161 - avstandskrav til vannledning
Dokument: Fjellveien 7 - 98/161 - søknad om avstandskrav til vannledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Kristian Ivs Gate 46 - 150/791 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/244/0/0 - Kilenesheia 2 , enebolig og støttemur
Dokument: Kilenesheia 2 Søknad om tillatelse i ett trinn 412/244
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 412/243 - Kilenesheia 4 , enebolig og støttemur
Dokument: 412/243 - Kilenesheia 4 , Søknad om tillatelse i ett trinn enebolig og støttemur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om tiltak på eiendom - Munkedamsveien 62A,, gnr. 210 bnr. 60 - Oslo kommune
Dokument: Nabovarsel - Søknad om å felle 3 og 4 undersøkte asketrær på eiendommen - Munkedamsveien 62A,, gnr. 210 bnr. 60 - Oslo kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Tiltak på eiendom - Gnr/bnr 210/60 - Munkedamsveien 62A - Villa Heftye AS
Dokument: Oslo kommune - Nabovarsel - Bygningstekniske installasjoner - Reparasjon - Felling av asketrær - Gnr/bnr 210/60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vigeveien - 47/20 - avkjørsel
Dokument: KV 19640 til eiendommen gnr. 47 bnr. 20 i KRISTIANSAND KOMMUNE - Søknad om Endret eller utvidet bruk av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 134/122/0/0 Idrettsveien 11, brannkonsept
Dokument: Brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryensveien 30 - 112/106/0/0, tilbygg, fasadeendring og fasadeendring
Dokument: Ryensveien 30 - svar vedrørende bruksendring mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tingvollen 18A og 18B 423/768/0/3, balkonger
Dokument: Tingvollen 18A og 18B 423/768/0/3, nabomerknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blåmeisveien 11 - 14/782 - avstandskrav til vannledning
Dokument: Blåmeisveien 11 - 14/782 - søknad om dispensasjon vedrørende tiltak nærmere offentlige VA-ledninger enn 4 meter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sømskleiva 5 - 58/26/0/0, riving og oppføring av ny bolig med garasjekjeller og takterrasse
Dokument: Sømskleiva 5 - 58/26/0/0, protest på mottatt nabovarsel på vegne av nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hannevik terrasse 71 - 15/334 og 15/353 15/334/0/0, tilbygg, fasadeendring og garasje
Dokument: Hannevik Terrasse 71 - 15/334 - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes - Gnr/bnr 37/65 - Doneheia 106 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridalsveien 57 39/57/0/0, - nybygg med garasje og to boenheter
Dokument: Torridalsveien 57 C & D - Melding om endring av SØK-funksjon og tiltakshaver - melding om endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellveien 7 - 98/161 - avstandskrav til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Vedrørende gbnr 98/161 - Fjellveien 7 - 98/161 - søknad om dispensasjon fra avstandskrav til offentlige vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...