Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 989].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Vedr.15-00205-14-Høring av søknad om driftskonsesjon for Møkland (Kråkberget) steinbrudd i Bø kommune i Nordland. Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Møkland (Kråkberget) Steinbrudd i Bø kommune. Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] & Sønner AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sel kommune - Driftkosesjon for Pillarguri, Skardet, og Lia natursteinsbrudd - Otta Skifer AS
Dokument: Sel kommune - Høring av søknad om driftskonsesjon for Pillarguri, Skardet og Lia natursteinsbrudd i Sel kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard - Høring av søknad om konsesjon for Brekka grustak i Tynset kommune
Dokument: Høring av søknad om konsesjon for Brekka grustak i Tynset kommune. Tiltakshaver: Tynset Tre & Betong AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Søknad om driftskonsesjon - Røssevika
Dokument: Høring - søknad om driftskonsesjon for Røssevika i Senja kommune - Søker - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Senjahopen Fiskerihavn 2019
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Røssevika i Senja kommune. Søker : ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - mineralforekomster - Leivdalsmona - Volda Maskin AS - Stad
Dokument: Tildeling - driftskonsesjon - mineralforekomster - Leivdalsmona - Volda Maskin AS - Stad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard - Høring - riftskonsesjon for Tronsjø grustak i Tynset kommune. Søker: Tynset Tre og Betong AS
Dokument: Ønsker innspill - Høring av søknad om driftskonsesjon for Tronsjø grustak i Tynset kommune. Søker: Tynset Tre og Betong AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovre kommune - Driftskonsesjon for Storvassberget skiferbrudd - Dovreskifer AS
Dokument: Dovre kommune - Høring av søknad om driftskonsesjon for Storvassberget skiferbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koloritt Marmorbrudd AS - klage på pålegg om etablering av økonomisk sikkerhetsstillelse for Leivset i Fauske kommune
Dokument: Koloritt Marmorbrudd AS - ytterligere informasjon ifb. klage på pålegg om etablering av økonomisk sikkerhetsstillelse for Leivset i Fauske kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egge Massedeponi AS - avdeling Lier - deponi for inertavfall - Baneveien 166 - 65/41 - Lier
Dokument: Uttalelse uten merknad til høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven for deponi for inert avfall på Egge i Lier kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelsesarbeider i Eigersund kommune - uttak av mineraler
Dokument: Varsel om undersøkelsesarbeid etter mineralloven §18 i områder Bjerkreim 15 og 16 i Eigersund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Numedal Naturstein AS - 9/12 - Kippen steinbrudd - prøveuttak av naturstein - Rollag - mineralloven
Dokument: Vedtak om tillatelse til prøveuttak på Kippen Steinbrudd i Rollag - 9/12 - kopi av brev til Numedal Naturstein AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vanylven - Gusdal olivinbrudd - Sibelco Nordic AS - driftskonsesjon
Dokument: Høring - Vanylven - Gusdal olivinbrudd - Sibelco Nordic AS - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verpe grustak - Verpe Grustak AS - Nome - driftskonsesjon
Dokument: Søknad til uttalelse - Verpe grustak - Verpe Grustak AS - Nome - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vanylven - Gusdal olivinbrudd - Sibelco Nordic AS - driftskonsesjon
Dokument: Høring - Vanylven - Gusdal olivinbrudd - Sibelco Nordic AS - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Metamorphic AS - søknad om særskilt tillatelse til undersøkelsesarbeider i Lebesby kommune
Dokument: Metamorphic AS - søknad om særskilt tillatelse til undersøkelsesarbeider i Lebesby kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbards (DMF) vedtak om utvinningsrett til Arctic Minerals AB
Dokument: Arctic Minerals AB - merknader vedr. klage på vedtak om utvinningsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medfinansieringsordninga 2020 - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard - Digital konsesjonsbehandling
Dokument: Prognose forbruk medfinansieringsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressursar, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Dokument: Mineralske ressursar, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralforvaltning
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging - riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealplanlegging - generelt
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning - mineralstatistikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser som tema i arealplanlegging – riktig involvering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning - DMF
Dokument: Mineralske ressurser, arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning - DMF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser i arealplanlegging - Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Dokument: Mineralske ressurser i arealplanlegging og Direktoratet for mineralforvaltning ( DMF )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralske ressurser i arealplanleggingen
Dokument: Mineralske ressurser i arealplanleggingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstøl Pukkverk og Sandtak AS - klage på tildeling av driftskonsesjon for Straumen masseuttak og steinbrudd i Nore og Uvdal kommune
Dokument: Bergstøl Pukkverk og Sandtak AS - ytterligere informasjon ifb klage på DMFs pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Firda Media AS - klage på delvis avslag på krav om innsyn i sak 19/00248 hos Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Dokument: Firda Media AS - tilleggsinformasjon ifb. klage på delvis avslag på krav om innsyn i sak 19/00248 hos Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stålaker steinbrudd - Lundhs AS - Larvik - driftskonsesjon
Dokument: Søknad til uttalelse - Stålaker steinbrudd - Lundhs AS - Larvik - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Malerød steinbrudd - Lundhs AS - Larvik - driftskonsesjon
Dokument: Søknad til uttalelse - Malerød steinbrudd - Lundhs AS - Larvik - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring av søknad om driftskonsesjon for Raudevjedalen massetak i Valle kommune. Tiltakshavar: TD Maskin AS
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Raudevjedalen massetak i Valle kommune. Tiltakshaver: TD Maskin AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - driftskonsesjon - Raudevjedalen massetak - Valle kommune
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Raudevjedalen massetak i Valle kommune - Tiltakshaver: TD Maskin AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om driftskonsesjon for Storvassberget skiferbrudd i Dovre kommune. Tiltakshaver: Dovreskifer AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Storvassberget skiferbrudd i Dovre kommune. Tiltakshaver: Dovreskifer AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak - driftskonsesjon for Røsegg Østre i Steinkjer kommune - Jådårpukk AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Røsegg Østre i Steinkjer kommune - Jådårpukk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Søknad om driftskonsesjon for Storvassberget skiferbrudd i Dovre kommune. Tiltakshaver: Dovreskifer AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Storvassberget skiferbrudd i Dovre - Dovreskifer AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pukkverk - Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS - Osterøy
Dokument: Kopi - tildeling - driftskonsesjon - Pukkverk - Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS - Osterøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koloritt Marmorbrudd AS - klage på pålegg om etablering av økonomisk sikkerhetsstillelse for Leivset i Fauske kommune
Dokument: Koloritt Marmorbrudd AS - ytterligere informasjon om klagesaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Entreprenør AS - klage på vedtak om tildeling av driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Slyngjemyra på eiendommen
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Entreprenør AS - informasjon ifb. klage på vedtak om tildeling av driftskonsesjon for uttak av fast fjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for mineralforvaltning - Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kvelstadgruva masseuttak i Verdal kommune. Tiltakshaver: TB Invest AS
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kvelstadgruva masseuttak i Verdal kommune. Tiltakshaver: TB Invest AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Kvelstadgruva masseuttak i Verdal kommune. Søker: TB Invest AS
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kvelstadgruva masseuttak i Verdal kommune. Tiltakshaver: TB Invest AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965012 - Hensetting Moss - Merknader, Varsel om oppstart reguleringsplan
Dokument: Uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av reguleringsplan for alternativ Gon, Hensetting Moss i Moss kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for naturmangfold - planprogram og planarbeid 2021
Dokument: Uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av kommunedelplan for naturmangfold 2023-2031 for Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune - Tiltakshaver Ramlo Sandtak AS
Dokument: Vedr. 20-03316-12 - Høring av søknad om driftskonsesjon for Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver: Ramlo Sandtak AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om driftskonsesjon for Kvelstadgruva masseuttak - Søker TB Invest AS
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Kvelstadgruva masseuttak - Tiltakshaver TB Invest AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) - styringsdialog og budsjett for 2021
Dokument: DMF - status for økonomi pr 310821 og innspill til endringsproposisjon for høstsesjonen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjerkreim - Eigersund - Lund - mineralundersøkelser - boreaktivitet - TEØK AS og Norge Mineraler AS ved Norge Mining PLC
Dokument: Varsel undersøkelsesarbeid mineralloven §18 Bjerkreim Eigersund - Undersøker: Norge Mineraler AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjerkreim - Eigersund - Lund - mineralundersøkelser - boreaktivitet - TEØK AS og Norge Mineraler AS ved Norge Mining PLC
Dokument: Varsel utvidelse undersøkelsesarbeid Bjerkreim og Eigersund - Undersøker: Norge Mineraler AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelsesarbeider i Eigersund kommune - uttak av mineraler
Dokument: Varsel om undersøkelsesarbeid etter mineralloven § 18 i områder Bjerkreim 6, 9 og 15 i Eigersund kommune - undersøker: Norge Mineraler AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelsesarbeider i Eigersund kommune - uttak av mineraler
Dokument: Varsel om utvidelse av undersøkelsesarbeid i områder Bjerkreim 6 og 9 i Eigersund kommune - undersøker: Norge Mineraler AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om driftskonsesjon for Olaplassen masseuttak - gbnr 45/21 - i Midtre Gauldal kommune - tiltakshaver Ramlo Sandtak AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Olaplassen masseuttak - gbnr 45/21 - i Midtre Gauldal kommune - tiltakshaver Ramlo Sandtak AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune - Tiltakshaver Ramlo Sandtak AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune - Tiltakshaver Ramlo Sandtak AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om driftskonsesjon for Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune - Tiltakshaver: Ramlo Sandtak AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Olaplassen massetak i Midtre Gauldal kommune - Ramlo Sandtak AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbards (DMF) vedtak om om stans - Gjerdemyra masseuttak i Kragerø kommune
Dokument: Orientering om tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Gjerdemyra masseuttak i Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - ny statlig fellesavtale for mobiltelefoni 2021
Dokument: Forespørsel om begrunnelse ved fravalg fra ny fellesavtale for telefonitjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø 53/1 - Gjerdemyra - Farsjø Pukk AS - driftskonsesjon
Dokument: Kopi - tildeling - Kragerø 53/1 - Gjerdemyra - Farsjø Pukk AS - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan E16 / Vossebanen Arna - Stanghelle
Dokument: Uttale til varsel om høyring - statleg reguleringsplan for E16 og Vossebanen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Vaksdal kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppstart av reguleringsplan - FV 3908 - Skudeviga - Andåsveien
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for fv. 3908 på strekningen Skudeviga – Andåsveien på Flekkerøy i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rombak Pukkver AS- klage på tildeling av driftskonsesjon for Rombak pukkverk i Narvik kommune
Dokument: Rombak Pukkver AS - klage på tildeling av driftskonsesjon for Rombak pukkverk i Narvik kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for mineralforvaltning - Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Sjåenget steinuttak i Overhalla kommune. Tiltakshaver: Glømmen Eiendom AS
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Sjåenget steinuttak i Overhalla kommune. Tiltakshaver: Glømmen Eiendom AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Bergheim grustak i Nesbyen kommune
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Bergheim grustak i Nesbyen kommune. Søker: Nesbyen Pukk & Betong AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 101/1 -101/18 - 1007/1 - Bergheim grustak - driftskonsesjon etter mineralloven - Nesbyen Pukk & Betong AS
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Bergheim grustak - Nesbyen - 101/1 -101/18 - 1007/1 - driftskonsesjon etter mineralloven - Nesbyen Pukk & Betong AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: North Sea Stone Industry AS Hå - driftskonsesjon 93/2 og 92/1 Beinskinnfjellet steinbrudd
Dokument: Kopi svar - utsatt frist høringssvar driftskonsesjon steinbrudd Beinskinnfjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for mineralforvaltning - Høring - driftskonsesjon for Bergheim grustak i Nesbyen kommune. Søker: Nesbyen Pukk & Betong AS
Dokument: Ønsker innspill - Høring - Driftskonsesjon for Bergheim grustak i Nesbyen kommune. Søker: Nesbyen Pukk & Betong AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike - 271/137 - Heen sand - driftskonsesjon etter mineralloven - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Heen Sand i Ringerike kommune - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Larvik - 4080/1 med flere - Bjørndalen steinbrudd - Lundhs AS - driftskonsesjon
Dokument: Tildeling - høring - Larvik - 4080/1 med flere - Bjørndalen steinbrudd - Lundhs AS - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til høring om søknad fra Nye Sulitjelma gruver AS om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven
Dokument: Innspill til høring om søknad fra Nye Sulitjelma gruver AS om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Grefstadveien 13
Dokument: Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Grefstadveien 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstøl Pukkverk og Sandtak AS - klage på tildeling av driftskonsesjon for Straumen masseuttak og steinbrudd i Nore og Uvdal kommune
Dokument: Bergstøl Pukkverk og Sandtak AS - merknader til foreløpig svar på klage på DMFs pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Lønne steinbrudd - Kragerø Naturstein AS - Kragerø - driftskonsesjon
Dokument: Melding om vedtak - tildeling - høring - Lønne steinbrudd - Kragerø Naturstein AS - Kragerø - driftskonsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pålegg om sikring etter tilsyn ved Repparfjord Eiendom AS
Dokument: Vedrørende 20-02357-26 - Vedtak om tvangsmulkt - Repparfjord Eiendom AS gbnr. 107/1 og festenummer 107/1/15 i Hammerfest kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EMX Norwegian Services AS - klage på avvisning på klage på tildeling av undersøkelsesrett for området Raitevarri i Karasjok kommune
Dokument: EMX Norwegian Services AS - klage på avvisning på klage på tildeling av undersøkelsesrett for området Raitevarri i Karasjok kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan E16 / Vossebanen Arna - Stanghelle
Dokument: Etterspør - dokument/høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogvern - oppstart av verneprosess - Store Rekke og Hølvannet - Aurskog-Høland
Dokument: Uttalelse uten merknad til oppstart verneprosess - utvidelser Store Rekke og Hølvannet naturreservater i Aurskog-Høland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folldal Verk (Folldal sentrum) nedlagte gruver - , Folldal kommune
Dokument: Årsrapport for vannovervåking 2020 ved Folldal Verk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av statens grunn på Raudsand i Nesset kommune
Dokument: Orientering og vurdering ifm salg av statens grunn på Raudsand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring for massedeponi og uttak gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 - Søkkemyra, Laureidfjellet
Dokument: Informasjon vedrørende rødlistet art - reguleringsendring for massedeponi og uttak gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 - Søkkemyra, Laureidfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelbrudd Dalen Steinbrudd
Dokument: Bekreftelse på mottatt kopi - brev til Stangeland Maskin AS vedrørende driften av Dalen steinbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 - Sarpsborg kommune
Dokument: Uttalelse til offentlig ettersyn av endringer til utkast til kommuneplanens arealdel 2021-2033 for Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Bruland sandtak - Sunnfjord kommune - Røyseth Maskin AS
Dokument: Vedr. 14-01502-62 - Tildeling av driftskonsesjon etter minerallova for Bruland sandtak i Sunnfjord kommune. Tiltakshavar: Røyseth Maskin AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Bjørkemoen i Voss kommune - Tiltakshaver: NOBI AS
Dokument: Vedr. 20-02602-13 - Tildeling av driftskonsesjon etter minerallova for Bjørkemoen i Voss kommune. Tiltakshavar: NOBI AS.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon etter minerallova - Bruland Sandtak - Sunnfjord kommune
Dokument: Kopi - Tildeling av driftskonsesjon etter minerallova - Bruland sandtak - Tiltakshavar Røyseth Maskin AA - Sunnfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avfall - Nobi Voss - 973 166 859 - Brynali 153 - Voss - Avfall mottak mellomlagring og sortering - ref 15/3215 FMHO
Dokument: Tildeling av driftskonsesjon - Avfall - Nobi Voss - 973 166 859 - Brynali 153 - Voss - Avfall mottak mellomlagring og sortering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad- driftskonsesjon - Bruland Sandtak - Sunnfjord - Røyseth Maskin AS
Dokument: Tildeling - søknad- driftskonsesjon - Bruland Sandtak - Sunnfjord - Røyseth Maskin AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...