Norske-postlister.no


Viser [100] av [11 803].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 965203 Vestfoldbanen Barkåker - Tønsberg - Reguleringsplan Tønsberg stasjon - Plan ID 3803 20200199
Dokument: Automatisk tilbakemelding fra DSB - Detaljregulering av Tønsberg stasjon - planID 3803 20200199 - høring og offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tschudi Arctic Transit AS - Omlasting av petroleumsprodukter 2019-2021
Dokument: Endring av vilkår i samtykke til omlasting skip til skip av flytende gass i Sør-Varanger kommune - kopi av brev til Tschudi Arctic Transit AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DFØ Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - Innkjøpsgruppe - Konkurranse om statlig fellesavtale for mobiltelefoni
Dokument: Vurdering av fravalg – Statlig fellesavtale om kjøp av mobile enheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bøkefjorden - Korsfjorden - Sør- Varanger kommune - Troms og Finnmark fylke - Omlasting flytende gass og petroleumsprodukter
Dokument: Kopi - Endring av vilkår i samtykker til omlasting skip til skip av flytende gass og petroleumsprodukter i Sør-Varanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap 2021
Dokument: Påmelding for Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 er nå åpnet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for innmelding av farlig stoff - 2021
Dokument: Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring av forskrift om landtransport av farlig gods - Landtransportforskriften
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i forskrift om landtransport av farlig gods
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods - Ny §14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endring i forskrift om landtransport og farlig gods
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i forskrift om landtransport av farlig gods
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 01.04.2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i forskrift om landtransport av farlig gods - Høring
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse brann 2020-2023
Dokument: Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 11/40/0/0 Innmelding av farlige stoffer, Ålmanvegen 90, Hol
Dokument: Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Dokument: Påmelding for Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 er nå åpnet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver
Dokument: Høring ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ex Cold Response 2022 (CR22)
Dokument: Cold Response 22 - Samvirkekonferanse 4 - 09122021 kl 09.00-14.30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Exercise Cold Response 2022
Dokument: Cold Response 22 - samvirkekonferanse 4 - torsdag 9.desember 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innmelding av farlige stoffer
Dokument: Gbnr 113/40 - Framnesveien 2 - Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning om destruksjon av papirversjon etter skanning
Dokument: Destruksjon av papirversjon etter skanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Nødnett
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for Nødnett - Konsekvenser for brukere av Nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til ny forordning om produktsikkerhet - produktsikkerhetsforordning
Dokument: Innlemmelse av ny produktsikkerhetsforordning - norsk oppfølging og utarbeidelse av EØS-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om planlagt arbeid i nødnett
Dokument: Info til nødnett brukere.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett - sambandsnett for nød- og beredskapsetater
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for Nødnett - konsekvenser for brukere av Nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 110-sentralen
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om skifte av programvare for nødnett
Dokument: Varsel om skifte av programvare for nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalt nødnett helse
Dokument: Info til nødnett brukere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drift og forvaltning av Nødnett for kommunehelsetjenesten
Dokument: Informasjon om skifte av programvare og maskinvare
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for innmelding av farlig stoff - 2021
Dokument: Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for Nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for Nødnett
Dokument: Info til nødnett brukere.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sogn LMS nødnett
Dokument: Info til nødnett brukere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare - Konsekvensar for brukarar - Nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Programvare og maskinvare for Nødnett
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for Nødnett – konsekvenser for brukere av Nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett helse
Dokument: Info til nødnett brukere. Unntatt offentlighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett 2021
Dokument: Informasjon til nødnettbrukere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Manglande naudnettsdekning i Ulsteinvik sentrum
Dokument: Info til nødnettbrukara
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalt nødnett
Dokument: Info til nødnett brukere. Unntatt offentlighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett - Informasjon til brukere
Dokument: Info til nødnett brukere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett
Dokument: Varsel om skifte av programvare og maskinvare for Nødnett - konsekvenser for brukere av Nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett
Dokument: Info til nødnett brukere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett
Dokument: Info til nødnett brukere.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødnett i helsetjenesten
Dokument: Nødnett i helsetjenesten - informasjon til brukere av nødnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vinterøvelsen Cold Response 22 (CR22)
Dokument: Referat fra samvirkekonferanse 21.09.2021 om Cold Response 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralt totalforsvarsforum (Kongelig resolusjon av 23.09.2005) - 2021
Dokument: Sentralt Totalforsvarsforum 09.11.2021 - 10.11.2021 - Informasjon til kontaktpersoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LEKA LLJM (2001-CAMMELL LAIRD INC.) - Begjæring om tilsyn - Passasjersertifikat - Årlig (PS) - Slipen Mekaniske - 05.10.2021 - IMO 9230866
Dokument: LEKA LLJM - Midlertidig tilsynserklæring for det elektriske anlegget - IMO 9230866
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SØRØYSUND LMKJ - E16 - Elektriske anlegg - IMO 8976786
Dokument: SØRØYSUND LMKJ - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 8976786
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referat fra samvirkekonferanse 21.september om Cold Response 22
Dokument: Referat fra samvirkekonferanse 21.september om Cold Response 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralt totalforsvarsforum 9 - 10 november - Avskjermet
Dokument: Sentralt totalforsvarsforum 9 - 10 november
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 927048841 VASSBAKK & STOL AS
Dokument: Kopi - Vedtak om stans av sprengningsarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvelse - Cold Response 22
Dokument: Referat fra samvirkekonferanse 210921 om Cold Response 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Exercise Cold Response 2022
Dokument: U.off. § 21 referat fra samvirkekonferanse 21.september om Cold Response 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ex Cold Response 2022 (CR22)
Dokument: Referat - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralt Totalforsvarsforum 2021
Dokument: Sentralt Totalforsvarsforum - Informasjon til kontaktpersoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EIKERN LATM - E16 Elektrisk anlegg
Dokument: EIKERN LATM - Tilsynsrapport - Tilsynserklæring av 22.09.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] LAUU - E16 - Elektriske anlegg - IMO 9452311
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] LAUU - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 9452311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapex melding
Dokument: Overføring av Rapex melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIRCLE K TERMINAL NORWAY AS - konserntilsyn
Dokument: Kopi - Avslutning av tilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DS TURISTEN LAKR - E16 - Elektriske anlegg
Dokument: DS TURISTEN LAKR - Tilsynserklæring og rapport etter tilsyn av det elektriske anlegget om bord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sar AS avd Tananger - pålegg om oversendelse av opplysninger etter hendelse hos Returkraft AS
Dokument: Kopi - Pålegg om oversendelse av opplysninger etter hendelse hos Returkraft AS 24.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for Flå tettsted 2022-2034
Dokument: Oppstart av planarbeid og høring planprogram - revidering av kommunedelplan for Flå tettsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: kvittering for innmelding av farlig stoff - B.Langseth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meldepliktsmeldinger fra Farligeprodukter.no 2021
Dokument: Bekymringsmelding - Mill varmeovn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringssignaler til Statsforvalterne 2022
Dokument: Bestilling styringssignaler til Statsforvalterne 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av tildelingsbrev for 2022
Dokument: Anmodning om innspill til styringsdokumentene til statsforvalterne innen samfunnsikkerhet og beredskap for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevaringsvurdering av dokumentasjon på håndtering av kriser, og uønskede hendelser som løses av felles krisehåndteringssystem DSB/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Liste over virksomheter som bruker CIM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JOKER LK3210 - E16 - Elektriske anlegg
Dokument: JOKER LK3210 - Avslutning av tilsynet med det elektriske anlegget om bord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse til brann- og redningsvesenet fra DSB
Dokument: Spørreundersøkelse til brann- og redningsvesenet fra DSB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REMO LDWS (8-FITJAR MEK. VERKSTED AS) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy - Fornyelse (5 år) - Fitjar - 05.07.2021
Dokument: REMO LDWS - Midlertidig tilsynserklæring for det elektriske anlegget om bord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TOMMY JUNIOR LK4168 (120-VAAGLAND BÅTBYGGERI AS) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy - Fornyelse (4 år) - Blokken - 01.07.2021
Dokument: TOMMY JUNIOR LK4168 - Avslutning av tilsynet med det elektriske anlegget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1 bnr 2352 - Ludvig Enges vei 15 - Nortura SA avd Sarpsborg - farlige stoffer
Dokument: Kvittering for innmelding av farlige stoffer - gnr 1 bnr 2352 - Ludvig Enges vei 15 - Nortura SA avd Sarpsborg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HALTBAKK BUNKERSERVICE LLOB (167-) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for lasteskip og lektere - Fornyelse (5 år) - Kristiansund - 09.09.2021 - IMO 7017351
Dokument: HALTBAKK BUNKERSERVICE LLOB - Tilsyn med det elektriske anlegget - IMO 7017351
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FRØYFART LDZQ (129-MJOSUNDET BÅTBYGGERI A/L) - Begjæring om tilsyn - Passasjersertifikat - Fornyelse (5 år) - Kvernhusvik - 13.09.2021 - IMO 9052496
Dokument: FRØYFART LDZQ - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 9052496
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] LMWJ (31-) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for lasteskip og lektere - Fornyelse (5 år) - Stadyard, Raudeberg - 17.08.2021 - IMO 5225851
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] LMWJ - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 5225851
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021 - 2028
Dokument: Tilbakemelding temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021 - 2028
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HALTBAKK BUNKERSERVICE LLOB (167-) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for lasteskip og lektere - Fornyelse (5 år) - Kristiansund - 09.09.2021 - IMO 7017351
Dokument: HALTBAKK BUNKERSERVICE LLOB - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 7017351
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILIKUM LNNP (169-BRØDRENE AA AS) - E16 - Elektriske anlegg
Dokument: TILIKUM LNNP - Avslutning av tilsynet med det elektriske anlegget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FRØYFART LDZQ (129-MJOSUNDET BÅTBYGGERI A/L) - Begjæring om tilsyn - Passasjersertifikat - Fornyelse (5 år) - Kvernhusvik - 13.09.2021 - IMO 9052496
Dokument: FRØYFART LDZQ - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 9052496
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TARESUND LEMD (153-HELLESØY VERFT AS) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy - Fornyelse (4 år) - Vegsund Slip - 14.09.2021 - IMO 9815927
Dokument: TARESUND LEMD - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport - IMO 9815927
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRIMM LGVG (37-NOROFF A/S) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for lasteskip og lektere - Fornyelse (5 år) - Vigra - 20.09.2021 - IMO 7728481
Dokument: GRIMM LGVG - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 7728481
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EDØYFJORD 3YWT - E16 - Elektriske anlegg - IMO 9614713
Dokument: EDØYFJORD 3YWT - Tilsyn med det elektriske anlegget, vedlagt tilsynsrapport og tilsynserklæring - IMO 9614713
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvelse Barents Rescue 2022
Dokument: Påminnelse om frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivuttrekk fra fagsystemet STD (del 1 - Sivilforsvarets innsatsrapportering) - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Dokument: Status for arkivuttrekk fra Sivilforsvaret 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SEGLA LLZL (131-PORSGRUNN MEK. VERKSTED AS) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy - Fornyelse (4 år) - Tromsø - 11.08.2021 - IMO 9288978
Dokument: SEGLA LLZL - Svar på søknad om utsettelse med tilsynet av det elektriske anlegget om bord - IMO 9288978
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UREGUTT JXLG (R436T-RANA SHIP A/S) - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy - Fornyelse (4 år) - Svolvær - 24.08.2021
Dokument: UREGUTT JXLG - Utsettelse med tilsynet av det elektriske anlegget om bord til 15.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SIGRID LEMT (70-TRØNDERVERFTET A/S) - Begjæring om tilsyn - Sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart (EU) - Fornyelse (1 år) - Skude Industri - 18.02.2021 - IMO 9030369
Dokument: SIGRID LEMT - Tilsynserklæring og rapport etter tilsyn av det elektriske anlegget om bord - Forhåndsvarsel om vedtak - IMO 9030369
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RØSUND LEIH (144-ULSTEIN HATLØ AS) - E16 - Elektriske anlegg - IMO 7601669
Dokument: RØSUND LEIH - Tilsynserklæring og rapport etter tilsyn av det elektriske anlegget om bord - Forhåndsvarsel om vedtak - IMO 7601669
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsrapport for oppbevaring av eksplosiver
Dokument: Etterspør svar på tilsynsrapport i forbindelse med søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Distriktslager til Sivilforsvaret
Dokument: Nytt distriktslager til Sivilforsvaret - krav i samsvar med Sivilbeskyttelsesloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PSGM21 - Informasjon
Dokument: (UO) PSGM21. Invitasjon til forøvelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...