Norske-postlister.no


Viser [100] av [851].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: 150/1006 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Teglverksveien 46 - 152/1885 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 4 B 150/962/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 4 B 150/962 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Major Laudals vei 2 40/62/0/0, næringsbygg og lager
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett på eiendom gnr. 40, bnr. 62- Major Laudalsvei 2 næringsbygg og lager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Sagmyra 23 - 11/603 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 4 B 150/962/0/0, bruksendring
Dokument: Søknad om tiltak på eiendom Markens gate 4 B 150/962/0/0, bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mjåvannsvegen 92 og 104 - 575/504 og 575/503/0/0, fradeling av grunneiendom
Dokument: Mjåvannsvegen 92 og 104 - 575/504 og 575/503/0/0, søknad om fradeling av grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkelid-Volleberg - 577/22/0/0, gang- og sykkelbro
Dokument: Birkelid-Volleberg - 577/22/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 17 150/976/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 17 150/976/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/241 - Teknologiveien 9 - vannverk med adkomstvei - Longum krisevannverk - Arendal kommune
Dokument: 24/241 - Teknologiveien 9 - vannverk med adkomstvei - Longum krisevannverk - Revidert søknad om igangsettingstillatelse, IG1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/241 - Teknologiveien 9 - vannverk med adkomstvei - Longum krisevannverk - Arendal kommune
Dokument: 24/241 - Teknologiveien 9 - vannverk med adkomstvei - Longum krisevannverk - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 vestbygget - tilsyn
Dokument: 2/1199 Hovden Lodge tomt 14 -  Tilsvar på avvik fra tilsyn og befaring av Hovden Lodge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Svar til uttalelse på vegne av Bane Nor SF, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Nytt forslag til renovasjonsløsning, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Kristiansand kommune - Barsølveien 24 A - gnr/bnr 66/105
Dokument: Samferdsel - Anmodning om uttalelse til tiltak i Barstølveien 24a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Referat fra særmøte angående plassering av renovasjonsanlegg, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkelid-Volleberg - 577/22/0/0, gang- og sykkelbro
Dokument: Birkelid-Volleberg - 577/22/0/0 - søknad om midlertidig brukstillatelse for Birkelid Bru
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 125 - 97/34/0/0, oppføring av ny driftsbygning
Dokument: Dvergsnesveien 125 - 97/34/0/0, oppdatert gjenomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grovikveien 31 98/367/0/0, utestue
Dokument: Grovikveien 31 98/367/0/0 Søknad om tillatelse til tiltak , utestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: 575/5 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barstølveien 70-80 - 63/982 63/982/0/0, tilbygg
Dokument: Barstølveien 70-80 - 63/982 - revidert tegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 9 66/26/0/0, lager/kontorbygg
Dokument: Skibåsen 9 66/26/0/0, søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Mjåvannsvegen 192B - 575/474 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odins gate 10 152/1113/0/0, utestue, basseng og gjerder
Dokument: 152/1113 - Odins gate 10 - Oppdatert nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odins gate 10 152/1113/0/0, utestue, basseng og gjerder
Dokument: 152/1113 - Odins gate 10 - Etterspurt nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 16A - 152/1562/0/1, trapp mellom boenheter og deling av loft
Dokument: Tors gate 16A - 152/1562/0/1, etterspurte dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 16A - 152/1562/0/1, trapp mellom boenheter og deling av loft
Dokument: Tors gate 16A - 152/1562/0/1, signert ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barstølveien 70-80 - 63/982 63/982/0/0, tilbygg
Dokument: Barstølveien 70-80 - søknad om endring av tillatelse - oppdatert plantegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal kommune - bru - Møska
Dokument: Vurdering av ny bru over Møska v/Bringsjordneset i Lyngdal ift nærhet til kryss med fv. 464
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barstølveien 22 F - 66/41 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Barstølveien 22F - 66/41 - ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odins gate 10 152/1113/0/0, utestue, basseng og gjerder
Dokument: 152/1113 - Nabovarsel av omsøkt endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Geoteknisk tolkning av totalsonderinger ved maskinlæring
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tors gate 16A - 152/1562/0/1, trapp mellom boenheter og deling av loft
Dokument: Tors gate 16A - 152/1562/0/1 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringlebekkveien 15A, 15B 33/521/0/0, vertikaldelt tomannsbolig
Dokument: Ringlebekkveien 15A, 15B 33/521/0/0, oppdatert gjennomføringsplan og ny ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barstølveien 70-80 - 63/982 63/982/0/0, tilbygg
Dokument: Barstølveien 70-80 - 63/982/0/0 - søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 305/173 - Nye Flødevigveien 19 - rehabilitering av fasade - Statsbygg v/ Havforskningsinstituttet
Dokument: 305/173 - Samtykke fra Arbeidstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - Gnr/Bnr 102/97 - Bjørnevigveien 30 - Søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 66 C 150/1599/0/0, fasadeendring
Dokument: Østre Strandgate 66C 150/1599/0/0, fasadeendring - Spørsmål om søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 305/173 - Flødevigveien 20 - søknad om samtykke
Dokument: Anmodning om prioritert saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odins gate 10 152/1113/0/0, utestue, basseng og gjerder
Dokument: Odins gate 10 152/1113/ - endring gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odderøya/Bendiksbukta 150/1116/0/0, etablering av Havsil fiberkabel Norge-Danmark
Dokument: Odderøya/Bendiksbukta 150/1116 - søknad om legging av fiberkabel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Orientering om brev til BaneNor angående bruk av naboeiendommen, gbnr 77/106, Hokksund stasjonsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Merknad til nabovarsel, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Eiker kommune - Tiltak Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B - Gnr/Bnr 77/106 og 77/190 - Tre boligblokker med parkeringskjeller - Borge Eiendomsutvikling AS
Dokument: Øvre Eiker kommune - Hokksund stasjonsby - Kirkeveien 36 - Oppføring av tre boligblokker med parkeringskjeller - Gnr/bnr 77/106 - Opplysninger om prosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 66 C 150/1599/0/0, fasadeendring
Dokument: Østre Strandgate 66C 150/1599/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal - ny bru - Møska ved Bringsjordneset - fysisk tiltak i vassdrag - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Lyngdal - søknad om vurdering av ny bru - Møska ved Bringsjordneset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 9 66/26/0/0, lager/kontorbygg
Dokument: Skibåsen 9 66/26/0/0, lager/kontorbygg - situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Wergelandsvegen 1
Dokument: Mindre reguleringsendring, Wergelandsvegen 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Wergelandsveien 1 151/1991/0/0, bruksendring
Dokument: Wergelandsveien 1 151/1991/0/0, Søknad om tillatelse til tiltak på eiendom bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Kristiansand kommune - Barsølveien 24 A - gnr/bnr 66/105
Dokument: Nabovarsel for Barstølveien 24A, 4636 KRISTIANSAND S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 305/173 - Nye Flødevigveien 19 - rehabilitering av fasade - Statsbygg v/ Havforskningsinstituttet
Dokument: 305/173 - Søknad om tillatelse til tiltak ett-trinns søknadsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes - Gnr/bnr 29/40-48 - Doneheia 138 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 9 66/26/0/0, lager/kontorbygg
Dokument: Skibåsen 9 66/26/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 46 150/1005/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 46 - 150/1005 - Oppdatert tegninger og brannprosjektering for søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Strandgate 42 - 150/1510/0/2, etablering av nytt ventilasjonsanlegg
Dokument: Vestre Strandgate 42 - 150/1510/0/2, søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 305/173 - Flødevigveien 20 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, lager og kontorbygg
Dokument: Vedr. søknad om IG Mjåvannsveien 92
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5
Dokument: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5 - Kvalitetssikring av bestemmelse for veien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/241 - Teknologiveien 9 - vannverk med adkomstvei - Longum krisevannverk - Arendal kommune
Dokument: Sak 21/588 - Longum krisevannverk - Rammesøknad vannverk med atkomstvei - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/241 - Teknologiveien 9 - Sjøledning gjennom Longumvann
Dokument: Sak 21/1972 - Longum krisevannverk - Ett-trinns søknad for legging av sjøledning - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 151 bnr. 1991 - Wergelandsveien 1 - Kristiansand kommune
Dokument: Nabovarsel - Bruksendring/Endring av bygg - gnr. 151 bnr. 1991 - Wergelandsveien 1 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eventyrveien 26 151/569/0/0, tilbygg og ombygging
Dokument: Eventyrveien 26 151/569/0/0, søknad om tillatelse til tiltak tilbygg og ombygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brann- og sprinkelberegninger 2021
Dokument: Forespørsel om slokkevann ved Skibåsen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder ungdomshjem Lunde behandlingssenter - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Brannteknisk tilstandsvurdering 190221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder og Telemark ungdomssenter - St. Hansgården - Internkontroll 2019 - 2023
Dokument: Brannteknisk tilstandsrapport 190221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 305/173 - Nye Flødevigveien 19 - rehabilitering av fasade - Statsbygg v/ Havforskningsinstituttet
Dokument: 305/173 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Revidert søknadsskjema for søknad om igangsettingstillatelse, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, lager og kontorbygg
Dokument: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, lager og kontorbygg
Dokument: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, vedlegg til søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barstølveien 22 F - 66/41 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Barstølveien 22F - 66/41 - tinglyst erklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/241 - Teknologiveien 9 - Sjøledning gjennom Longumvann
Dokument: 24/241 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Ytterligere dokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny bru over Møska - Bielv til Lygna - Lyngdal Kommune, Agder Fylke - Vurdering av konsesjonsplikt - Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Søknad om konsesjonspliktvurdering - Ny bru over Møska - Bielv til Lygna i Lyngdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Supplerende dokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse, stålmontasje, tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse (IG4), tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Kuliaveg 100 610/662/0/0, ferdigattest
Dokument: Vedr. midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest på Solsiden Bopark bygg B2 610/662
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla - Gnr/Bnr 79/33 - Gamle Kirkevei 2 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger - dokumentasjon på ventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturmuseum og botanisk hage ved Universitet i Agder - Forprosjekt
Dokument: Betongtest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 188 9/480/0/0, montering ny landgang
Dokument: Andøyveien 188 9/480/0/0, montering ny landgang - feil vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/241 - Teknologiveien 9 - vannverk med adkomstvei - Longum krisevannverk - Arendal kommune
Dokument: 24/241 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 188 9/480/0/0, montering ny landgang
Dokument: Rammesøknad om tillatelse til tiltak på eiendom Gnr 9/Bnr 480 Bredalsholmen - montering ny landgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 305/122/108 - mottatt nabovarsel - kommunal eiendom
Dokument: Nabovarsel i forbindelse med tiltak på 305/173
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, lager og kontorbygg
Dokument: Mjåvannsvegen 92 575/503/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henrik Wergelands gate 4 150/450/0/0, fasadeendring
Dokument: Henrik Wergelands gate 4 150/450/0/0, fasadeendring - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Justnesskauen 60
Dokument: Mindre endring - Justnesskauen 60 - oppfølging av manglende vedlegg - tiltakshaver ønsker å ta over behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr/bnr 97/34 - Dvergsnesveien 125 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 46 150/1005/0/0, bruksendring
Dokument: Markens gate 46 150/1005 - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 125 - 97/34/0/0, oppføring av ny driftsbygning
Dokument: Dvergsnesveien 125 - 97/34/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturmuseum og botanisk hage ved Universitet i Agder - Forprosjekt
Dokument: Oppgradering - Rapport rev 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Universitet i Agder UiA - Naturmuseum og botanisk hage - Referater
Dokument: Referat fra prosjekteringsmøte 6 - 021220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Mailkorrespondanse med ansvarlig søker angående vilkår om grensejustering, søknad om igangsettingstillatelse for stålmontasje, gbnr 77/106, Hokksund stasjonsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tre boligblokker og parkeringskjeller, gbnr 77/106, Kirkeveien 36 og Frognesveien 13 A og B, Hokksund stasjonsby, Hokksund
Dokument: Purring på svar, gbnr. 77/106, Hokksund stasjonsby - Søknad om IG3 -KS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gyldenløves gate 89 150/434/0/0, bolig
Dokument: Gyldenløves gate 89 150/434/0/0, bolig - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2020
Dokument: Andøyveien 188 - 9/480 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollbodgata 23 150/1322/0/0, fasadeendring
Dokument: Tollbodgata 23 150/1322/0/0, fasadeendring - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr/bnr 66/26 - Skibåsen 9 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger etter telefonisk anmodning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...