Norske-postlister.no


Viser [100] av [803].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Eiendom 150/3/8
Dokument: Om avklaring av nødvendighet for egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 14, bnr. 501 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Hamarstadvegen 21
Dokument: Gnr. 14, bnr. 501 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Hamarstadvegen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25 bnr. 86 og snr. 15 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 7 bnr. 71 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 289 og snr. 3 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 7 bnr. 27 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 29 bnr. 79 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 36, bnr. 167, snr. 3 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bueining, Norberggutu 2
Dokument: Gnr. 36, bnr. 167, snr. 3 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Norberggutu 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 22 bnr. 245 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 23 bnr. 293 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 77/263, Hakastadvegen 20AB - overtakelsesprotokoll
Dokument: 77/263, Hakastadvegen 20AB - overtakelsesprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 10 bnr. 277 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 4, bnr. 15 og bnr. 3 - søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom
Dokument: Gnr. 4, bnr. 15 og bnr. 3 - søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 212 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 15 bnr. 62 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 5 bnr. 77 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 12 bnr. 183 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 36 bnr. 160 og snr. 2- eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 38/31, Kvitevasslivegen 75 - eiendomsoppgave
Dokument: 38/31, Kvitevasslivegen 75 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 8 bnr. 52 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 36 bnr. 91 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 14 bnr. 432 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 28 bnr. 130 - eigenerklæring om konsesjonsfritak - ny eigarfordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 13 bnr. 291 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 15 bnr. 63 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 28 bnr. 130 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 263 og snr. 5 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 289 og snr. 5 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 17 bnr. 203 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 7/69 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 154 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 22/397 - Eigenfråsegner konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 22/396 - Eigenfråsegner konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25 bnr. 387 og snr. 1 og 2 - eigenerklæring om konsesjonsfritak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 360 og snr. 2 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25 bnr. 171 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 26 bnr. 187 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28, bnr. 133 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av hytte, Eidsgardflæi 32
Dokument: Gnr. 28, bnr. 133 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Eidsgardflæi 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 55/110 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 9 bnr. 335 snr. 1 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 1 bnr. 127 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 7, bnr. 71 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bustad, Elgfaret 17
Dokument: Gnr. 7, bnr. 71 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Elgfaret 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 14, bnr. 432 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bustad, Vesterhusvegen 27
Dokument: Gnr. 14, bnr. 432 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Vesterhusvegen 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 36, bnr. 160, snr. 2 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Krøssbekk 4
Dokument: Gnr. 36, bnr. 160, snr. 2 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Krøssbekk 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 4 bnr. 125 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av hytte, Kaslegrasberget 62
Dokument: Gnr. 4 bnr. 125 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Kaslegrasberget 62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 13 bnr. 174 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2, bnr. 50, snr. 1 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bueining, Brøtavegen 9
Dokument: Gnr. 2, bnr. 50, snr. 1 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Brøtavegen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 77/236, Sandevja 22 - eiendomsoppgave
Dokument: 77/236, Sandevja 22 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 10 bnr. 153 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 25, bnr. 383 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av tomt med løyve for hytte, Løggelivegen 84A
Dokument: Gnr. 25, bnr. 383 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Løggelivegen 84A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 14 bnr. 485 og snr. 6 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 10 bnr. 315 og snr. 6 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 4, bnr. 3 og 15 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Endefjellvegen 282 og Brenneplassvegen 92 og 94
Dokument: Gnr. 4, bnr. 3 og 15 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Endefjellvegen 282 og Brenneplassvegen 92 og 94
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 7, bnr. 70 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bustadhus, Elgfaret 15
Dokument: Gnr. 7, bnr. 70 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Elgfaret 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 13 bnr. 263 og snr. 2 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 10, bnr. 277 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bueining, Briskevegen 21B
Dokument: Gnr. 10, bnr. 277 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Briskevegen 21B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25 bnr. 389 og snr. 2 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3043 Ål kommune gnr 22 bnr 316, 366, 368, 369, 372, 375, 390, 394, 395, 396, 397 og 398
Dokument: Tinglysing knr 3043 Ål kommune gnr 22 bnr 316, 366, 368, 369, 372, 375, 390, 394, 395, 396, 397 og 398 - Grunnboken skal rettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 24 bnr. 166 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 36 bnr. 17 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 36, bnr. 91 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bustadhus, Langfaret 34
Dokument: Gnr. 36, bnr. 91 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Langfaret 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 9, bnr. 360, snr. 2 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av bueining, Reisteflatvegen 71
Dokument: Gnr. 9, bnr. 360, snr. 2 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Reisteflatvegen 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25 bnr. bnr. 86 snr. 20 andnr. 20 - Eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 4 bnr. 159 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 77/263, Hakastadvegen 20A og 20B - eiendomsoppgave
Dokument: 77/263, Hakastadvegen 20A og 20B - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 13 bnr. 292 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 46 bnr. 124 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 24 bnr. 166 - eigenerklæring om konsesjonserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 23 bnr. 279 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 13 bnr. 267 og snr. 8 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25 bnr. 86 og snr. 23 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3043 Ål kommune gnr 40 bnr 26
Dokument: Tinglysing knr 3043 Ål kommune gnr 40 bnr 26 - Vedrørende grunnbokshjemmel etter kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/2, 38/4, 39/17, 40/26 - Konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Dokument: 51/2, 38/4, 39/17, 40/26 - Ber om tilbakemelding - konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/558, Syninglie 73 - eiendomsoppgave
Dokument: 56/558, Syninglie 73 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28, bnr. 130 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Eidsgardflæi 28
Dokument: Gnr. 28, bnr. 130 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Eidsgardflæi 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 31, bnr. 94, snr. 3 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Sagvegen 26
Dokument: Gnr. 31, bnr. 94, snr. 3 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Sagvegen 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 8, bnr. 52 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Halling-Høvreslie 72
Dokument: Gnr. 8, bnr. 52 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Halling-Høvreslie 72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 71/117, Nedre Liasetvegen 47 - eiendomsoppgave
Dokument: 71/117, Nedre Liasetvegen 47 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 10, bnr. 153 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rundingen 21
Dokument: Gnr. 10, bnr. 153 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rundingen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/69 - Opplysningar i samband med sal
Dokument: 7/69 - Ber om opplysningar i samband med sal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 46, bnr. 111 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Blekketjernlie 11
Dokument: Gnr. 46, bnr. 111 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Blekketjernlie 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25, bnr. 86, snr. 9 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25, bnr. 86, snr. 8/15/19/20 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 9, bnr. 289, snr. 5 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Renslostigen 18
Dokument: Gnr. 9, bnr. 289, snr. 5 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Renslostigen 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 1, bnr. 127 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Lianattvegen 375
Dokument: Gnr. 1, bnr. 127 - etterlyser svar på førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Lianattvegen 375
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/2, 38/4, 39/17, 40/26 - Konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Dokument: 51/2, 38/4, 39/17, 40/26 - Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 25, bnr. 377, snr. 9 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av leilighet, Gymnasvegen 24
Dokument: Gnr. 25, bnr. 377, snr. 9 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av leilighet, Gymnasvegen 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 37/178, Benterudvegen 2, 4, 6 og 8 - eiendomsoppgave
Dokument: 37/178, Benterudvegen 2, 4, 6 og 8 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon ved kjøp av eigedom
Dokument: 22/398 - Eigenfråsegn konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 17, bnr. 203 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rotneimvegen 577
Dokument: Gnr. 17, bnr. 203 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rotneimvegen 577
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 1, bnr. 127 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Lianattvegen 375
Dokument: Gnr. 1, bnr. 127 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Lianattvegen 375
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 46, bnr. 124 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Øvre Storsteinen 20
Dokument: Gnr. 46, bnr. 124 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Øvre Storsteinen 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25, bnr. 86, snr. 12 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2021 i Matrikkelen (samlesak)
Dokument: Gnr. 25, bnr. 86, snr. 14 - eigenerklæring om konsesjonsfriheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 22, bnr. 195 og Gnr. 11, bnr. 106 - krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad om frådeling av tomter Petterbråten II
Dokument: Gnr. 22, bnr. 195 og Gnr. 11, bnr. 106 - krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad om frådeling av tomter Petterbråten II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3043 Ål kommune gnr 40 bnr 26
Dokument: Tinglysing knr 3043 Ål kommune gnr 40 bnr 26 - Grunnbokshjemmel etter kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 25, bnr. 286 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rotneimsvegen 179
Dokument: Gnr. 25, bnr. 286 - førespurnad om tilleggsinformasjon - kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rotneimsvegen 179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 23, bnr. 248 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av hytte, Rupelie 41
Dokument: Gnr. 23, bnr. 248 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Rupelie 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 13, bnr. 174 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal av hytte, Røyskattstigen 8
Dokument: Gnr. 13, bnr. 174 - førespurnad om kommunale eigedomsopplysningar i samband med sal, Røyskattstigen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 22, bnr. 195 og Gnr. 11, bnr. 106 - krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad om frådeling av tomter Petterbråten II
Dokument: Gnr. 22, bnr. 195 og Gnr. 11, bnr. 106 - krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknad om frådeling av tomter Petterbråten II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...