Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 699].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Elverum kommune - Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse - grunnopplæringen
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REØS - 0427010000 - Utskifting av bruer Terningmoen SØF - Søknader
Dokument: Ferdigattest for riving samt oppføring av ny bruer - Terningmoen skyte- og øvingsfelt - Gnr 13 bnr 13 Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkjørsel - FV - 3420-158/196, 136 og 158/197 - Elverum kommune
Dokument: Søknad om avkjøringstillatelse fra gbnr 158/196, 136 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkjørsel - FV - 3420-158/196, 136 og 158/197 - Elverum kommune
Dokument: Søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra gbnr 158/197 - kloakkpumpestasjon - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-30/1296 - Dispensasjon - Oppføring av bolig - Elverum kommune
Dokument: Kopi - Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - Gamle Trysilveg 69 - gbnr. 30/1296 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-30/1296 - Dispensasjon - Oppføring av bolig - Elverum kommune
Dokument: Kopi - Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - Gamle Trysilveg 69 - gbnr. 30/1296 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-30/1296 - Dispensasjon - Oppføring av bolig - Elverum kommune
Dokument: Kopi - Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - Gamle Trysilveg 69 - gbnr. 30/1296 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bredbåndstilskudd Hedmark 2018 - Nkom
Dokument: Tilskudd fra NKOM for utbygging av Kynnberget trinn 1 og 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler - merutgifter - covid-19 - Corona Korona - rapportering 2021 - sluttrapportering 2020
Dokument: Rapport - kommunenes merutgifter covid-19 - vertskommune Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - Gnr/Bnr 30/1236 - Torggata 15 - søknad om samtykke
Dokument: Kopi - Byggetillatelse for ombygging - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Covid-19 - Testing - Formidling av koronatestsvar utenom laboratorienes arbeidstid
Dokument: Covid-19 - Testing - Spørsmål om formidling av koronatestsvar utenom laboratorienes arbeidstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing borettslag orgnr 961662060 andelsnr 5
Dokument: Tinglysing borettslag orgnr 961662060 andelsnr 5 - Krav om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Rivning av Elverum Ishus - gnr/bnr 13/83 - Rørosbanen - 158,7 km
Dokument: Påminnelse på søknad om ferdigattest - Riving av ishus - Stasjonstomten- Kopi av brev sendt Trym Bygg og Anlegg AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunale trafikksikkerhetstiltak 2021
Dokument: Tilskudd kommunale skolevegtiltak - Anmodning om utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Landbruksveg/skogsbilveg - Rogstadveien nr 237 - Elverum kommune
Dokument: Høring - ombygging og nyanlegg bru Rogstadveien vei nr. 237 i Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Landbruksveg/skogsbilveg - Rogstadveien nr 237 - Elverum kommune
Dokument: Høring - ombygging og nyanlegg bru Rogstadveien vei nr. 237 i Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Landbruksveg/skogsbilveg - Rogstadveien nr 237 - Elverum kommune
Dokument: Høring - ombygging og nyanlegg bru Rogstadveien vei nr. 237 i Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021 - Fylkesveger
Dokument: Nabovarsel - Fradeling av areal til kloakkpumpestasjon - Gbnr. 158/197 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021 - Fylkesveger
Dokument: Nabovarsel - Fradeling av parsell til VA-anlegg, rørgruppe/brannhydrant - Likvernvegen - 158/196, 136 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av belastningsfullmakter for virkemidler på jordbruksområdet 2021 - drenering av jordbruksjord
Dokument: Innmelding av behov for ekstra midler eller midler til overs - drenering av jordbruksjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ber om skoledokumentasjon ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Etterspør dokumenter på tidligere elev ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - Gnr/bnr 10/155 - Vestsivegen 705 - søknad om samtykke
Dokument: Kopi til Arbeidstilsynet - Byggetillatelse for bulkhall for lagring av strøsand - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - klage - reguleringsplan - Johan Falkbergets veg 56 - Klagere: Elverum Venstre - Naboer til Johan Falkbergets veg 56 m.fl.
Dokument: Oversendelse for klagebehandling - reguleringsplan - Johan Falkbergets veg 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Dokument: Vedtak - bruk av tvang helsehjelp - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 12 Bnr 71 - Elverum - Grindalsmoen - Østerdalsporten AS - etablering av ny dagligvare
Dokument: Kopi til Arbeidstilsynet - Ferdigattest for forretningsbygg - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - anl.nr. 77270 - Downhill Løvberget sykkelpart - Elverum kommune
Dokument: Spillemiddelregnskap - Elverum CK - Løvberget downhill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karriere Hedmark - Mottaksmelding - melding om vedtak i forbindelse med bosetting av flyktninger
Dokument: Mottaksmelding - melding om vedtak i forbindelse med bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - Gnr/bnr 150/42 - Bergersjøen - søknad om samtykke
Dokument: Kopi - Byggetillatelse for bulkhall for lagring av strøsand - Bergesjøen, gnr 150 bnr 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad sør - Elverum kommune
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad sør - melding om vedtatt plan - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - reguleringsplan - Hanstad sør - 198102-01
Dokument: Vedtatt plan - Elverum - reguleringsplan - Hanstad sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad sør - Elverum kommune
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad sør - melding om vedtatt plan - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad sør - Elverum kommune
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad sør - melding om vedtatt plan - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding på vedtak - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - dispensasjon - kommuneplan - Fradeling av eiendom for oppføring av ny bolig - Horndalsvegen 128 - gbnr 93/1
Dokument: Høring - Elverum - dispensasjon - Fradeling av eiendom for oppføring av ny bolig - Horndalsvegen 128 - gbnr 93/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-93/1 - Dispensasjon fra kommuneplan - Elverum kommune
Dokument: Innhenting av uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for deling av eiendom gbnr. 93/1 - Horndalsvegen 128 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-93/1 - Dispensasjon fra kommuneplan - Elverum kommune
Dokument: Innhenting av uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for deling av eiendom gbnr. 93/1 - Horndalsvegen 128 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-93/1 - Dispensasjon fra kommuneplan - Elverum kommune
Dokument: Innhenting av uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan for deling av eiendom gbnr. 93/1 - Horndalsvegen 128 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksine (covid-19) - Henvendelser fra helsepersonell, kommuner, bedrifter og foreninger - Oktober 2021 - Samlesak
Dokument: Intervall mellom dose 2 og 3 - Comirnaty
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RF13.50 - Bredbåndsstøtte 2021 - Søknadsnummer 2021-0377 - Elverum kommune
Dokument: Statlig og regional medfinansiering bredbåndsprosjekt i Innlandet 2021 Tilsagn om tilskudd inntil 850 000 kr til bredbånd Jømna og omegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-90/7 - Elverum kommune
Dokument: Byggetillatelse for hjortehegn og rehabilitering av gammelt sommerfjøs - Grøttingsjordet 48 - 3420-90/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding på vedtak - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn dokumenter - Elverum kommune - ***** ***** *****
Dokument: Etterspør dokumenter på elev ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gått på Melåsberget skole og Lillemoen skole ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Møtereferat 22.10.2021 - håndhevingsordningen - skolemiljø kap 9 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Elverum kommune avd. rus og avd psykisk helse - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedlegg - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-180/30 - Sørskogbygdvegen 1169 - Elverum kommune
Dokument: Kopi - Ferdigattest for riving driftsbygning - Sørskogbygdvegen 1169 - 3420-180/30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om dokumenter ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel om dokumenter på elev ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale skadefellingslag - oppnevning og godtgjøring - 2021
Dokument: Elverum - søknad om refusjon - kommunalt skadefellingslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Elverum kommune avd. rus og avd psykisk helse - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-52/1 - Bygdevegen 88 - Dispensasjon fra kommuneplanen - Elverum kommune
Dokument: 3420-52/1 - Oversender søknad til uttalelse - Bruksendring - Bygdevegen 88 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - bruk av tvang helsehjelp - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ny adkomstveg til Strømstadsetra
Dokument: Tilbakemelding på søknad om etablering av adkomstveg til Strømstadsetra / kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018
Dokument: Siste tilbakemelding vedr oppklaring rundt utgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenberedskapsuka 2021
Dokument: Bestille brosjyrer som info-materiell - Egenberdskapsuka 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - reguleringsplan - Garvergården - 2019010
Dokument: Høring - Elverum - reguleringsplan - Garvergården - 2020010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garvergården - arealplan-ID 2019010 - Elverum kommune - ESA 19/8845
Dokument: Detaljregulering for Garvergården - melding om offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garvergården - arealplan-ID 2019010 - Elverum kommune - ESA 19/8845
Dokument: Detaljregulering for Garvergården - melding om offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garvergården - arealplan-ID 2019010 - Elverum kommune - ESA 19/8845
Dokument: Detaljregulering for Garvergården - melding om offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garvergården - arealplan-ID 2019010 - Elverum kommune - ESA 19/8845
Dokument: Detaljregulering for Garvergården - melding om offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Rapportering på veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen - skoleåret 2020/2021
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Evaluering av vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - Gnr/bnr 30/1311 - Frustuvegen 4 - søknad om samtykke
Dokument: Kopi til Arbeidstilsynet - Rammetillatelse for tilbygg - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 0427 - Plan-ID 2019005 - Reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen - Bane NOR SF - Elverum kommune
Dokument: Ber om trekking av innsigelse til detaljreguleringsplan for tilsving Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 0427 - Plan-ID 2019005 - Reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen - Bane NOR SF - Elverum kommune
Dokument: Ber om trekking av innsigelse til detaljreguleringsplan for tilsving Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 0427 - Plan-ID 2019005 - Reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen - Bane NOR SF - Elverum kommune
Dokument: Ber om trekking av innsigelse til detaljreguleringsplan for tilsving Elverum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 224722 Tilsving Elverum - Arealplan - Detaljreguleringsplan - Elverum kommune
Dokument: Elverum kommune - Ber om trekking av innsigelse til detaljreguleringsplan for tilsving Elverum - Kopi av brev til Innlandet fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-90/7 - Elverum kommune
Dokument: Oversender søknad til uttalelse - Oppføring nytt hjortehegn og istandsetting av gammelt sommerfjøs - Grøttingsjordet 3420-90/7 - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ber om innsyn i skoledokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ber om innsyn i skoledokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for området ved Trysilvegen i Nord-Leiret - Elverum kommune, Innlandet
Dokument: Høring - Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - reguleringsplan - Leiret sentrum nord - 199002-05
Dokument: Høring - Elverum - mindre endring - reguleringsplan - Leiret sentrum nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leie av lokaler
Dokument: Søknad om leie av skolens lokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - Elverum kommune
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420-12/11 - Grindalskansen - Elverum kommune
Dokument: Hogging av trær - 3420-12/11 - Grindalskansen - Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - Elverum kommune
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3420 - Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - Elverum kommune
Dokument: Mindre endring av reguleringsplan for Leiret sentrum nord - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse
Dokument: Beredskap i Elverum - ROS-analyse - Uønskede hendelser - 2021 - 2024 - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håndtering av overskuddssnø - Kommunene i Innlandet
Dokument: Tilbakemelding - håndtering av overskuddssnø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Beredskapsråd - Hedmark SFD
Dokument: Høring - Beredskap i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-analyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Høring - frist 10.11.2021 - Beredskap i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-analyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Beredskap i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-analyse - uønskede hendelser 2021 - 2024 - høringsfrist 10. november 2021
Dokument: Høring - Beredskap i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-analyse - uønskede hendelser 2021 - 2024 - høringsfrist 10. november 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Beredskap i Elverum: ROS-analyse - uønskede hendelser 2021-2024
Dokument: Høringsfrist 10.11.2021 - Beredskap i Elverum: ROS-analyse - uønskede hendelser 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Elverum - Gnr 13 Bnr 1 - Langslettvegen - Bygg team eiendom as
Dokument: Tildelingsavtale Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - anl.nr. 75589 - Løvberget rundbane 1,7 km - Elverum kommune
Dokument: Spillemiddelregnskap - utvidelse Løvberget rundbane 1,7 km - Ber om innvilgede spillemidler utbetales
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum kommune - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018
Dokument: Ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - risiko- og sårbarhetsanalyse - ROS - 2021
Dokument: Høring - risiko- og sårbarhetsanalyse - uønskede hendelser - Lesja - 2021 - 2024 per 111021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...