Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 967].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Sjursholmen 26 - 420/115 - 420/193 - 420/121 - Fritidsbolig - Anneks og Sjøbu - kjøreadkomst - endring av brygge
Dokument: As built tegninger - Sjursholmen 26 420/115/0/0, 420/193 - 420/121 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjursholmen 26 - 420/115 - 420/193 - 420/121 - Fritidsbolig - Anneks og Sjøbu - kjøreadkomst - endring av brygge
Dokument: Venter avklaring vedrørende VA - Sjursholmen 26 420/115/0/0, 420/193 - 420/121 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
Dokument: Østerøya 205 (2/242) - vedr. varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løhaugen 4 1/239/0/0, oppdeling fra én enebolig til tomannsbolig
Dokument: Løhaugen 4 - 1/239 - Korrigert feil avkrysning i felt for flom, skred og andre naturforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405 - ett-trinnssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 100 - 96/746/0/0, tilbygg/påbygg
Dokument: Dvergsnessvingen 100 - 96/746/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Andøyvei 9, 11, 13 og 15 - 11/901 - vedtak-tillatelse, Gamle Andøyvei 9, 11, 13 og 15 - 11/901 - 4 stk boenheter i kjede
Dokument: Gamle Andøyvei - 11/901 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Wolframveien 3A - 151/2017 - avstandskrav til vannledning
Dokument: Wolframveien 3A - 151/2017 - søknad om dispensasjon for avstand til vannledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sleipners vei 9 - 44/248/0/0, bruksendring av kjeller
Dokument: Sleipners vei 9 - 44/248/0/0, søknad om tillatelse ette pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokleheia 12 33/285/0/0, - riving og oppføring av nytt bygg
Dokument: Kokleheia 12 33/285/0/0, - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedderlia 30 471/695/0/0, enebolig
Dokument: Vedderlia 30 471/695/0/0, Korrekt snitt-tegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Butangen 12 - 96/42/0/0, bolig
Dokument: Butangen 12 - søknad om ferdigattest - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrstien 1, 3, 13 2/807/0/0, grunnarbeider
Dokument: Revemyrstien 1, 3, 13 2/807/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 17B 423/369/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 17B - vedrørende søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 28/245/0/0, Mosby Ringvei 17 - 28/245 - riving og gjenoppføring av låve, renovering av mellombygg og bolig samt oppføring av bolig
Dokument: Mosby ringvei 17 - 28/245/0/0, tilleggsvarsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 442/25//, kilstangen 81 - 442/25 - Rive eksisterende fritidsbolig - oppføring ny fritidsbolig - adkomstvei - avløpsløsning
Dokument: 442/25//, kilstangen 81 - 442/25 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysnesveien 331 - 437/22/0/0, enebolig m/garasje, sjøboder, brygger og murer mv
Dokument: Trysnesveien 331 - 437/22/0/0, Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 17 423/369/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 17B 423/941/0/0, Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedderlia 20 - 471/690/0/0, oppføring av ny enebolig
Dokument: Vedderlia 20 - 471/690/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling og søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borghilds vei 40 40/499/0/0, tilbygg og garasje
Dokument: Borghilds vei 40 40/499/0/0, dispensasjon for avstandskrav til VA på vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Butangen 12 - 96/42/0/0, bolig
Dokument: Butangen 12 - 96/42/0/0, Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løhaugen 4 1/239/0/0, oppdeling fra én enebolig til tomannsbolig
Dokument: Løhaugen 4 Søknad om tillatelse i ett trinn 1/239 - oppdeling fra én enebolig til tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
Dokument: Østerøya 205 (2/242) - vedr. disp. fra fylkesvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borghilds vei 13 - 40/502/0/0, garasje, basseng og heving av terrasse
Dokument: Borghildvei 13 - 40/502 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 99 431/255/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 99 431/255 - korrekte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sødal terrasse 56 33/229 , kvist
Dokument: Sødal terrasse 56 33/229 , søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Ingebjørgs Vei 8 - 37/132 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
Dokument: Østerøya 205 (2/242) - kommentar til byantikvarens uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 5 63/1271/0/0, garasje
Dokument: Beryllveien 5 63/1271 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405/0/0, Søknad om tillatelse i ett trinn riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 431/246/0/0 431/246/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 431/246/0/0 431/246/0/0, Søknad om tillatelse i ett trinn , dispensasjon enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 2A 14/1996/0/0, enebolig med garasje og forstøtningsmur
Dokument: Rødstrupeveien 2A Gjennomføringsplan 14/1996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Galgebergveien 24 152/278/0/0, utbygging
Dokument: Galgebergveien 24 152/278/0/0 søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Elgstien 6 - 58/163 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Kornblomstveien 32 - 37/516 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: 11/893 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilenesheia 39 - felt B8 - 412/253, oppføring av ny bolig
Dokument: Kilenesheia 39 - felt B8 - 412/253, søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borghilds vei 40 - 40/499 - avstandskrav til vannledning
Dokument: Borghilds vei 40 - 40/499 - søknad om avstandskrav til vannledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 442/25//, kilstangen 81 - 442/25 - Rive eksisterende fritidsbolig - oppføring ny fritidsbolig - adkomstvei - avløpsløsning
Dokument: Kilstangen 81 - 442/25 - natursteinmur ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] -oppdatert tegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340/0/0 - Plassering av fylling og skråning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerveien 66 152/1780 -tilbygg
Dokument: Østerveien 66 - 152/1780 - søknad om dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsafjellet 23 - 428/682/0/0, oppføring av enebolig med garasje, bod og forstøtningsmur
Dokument: Åsafjellet 23 - 428/682/0/0, oppføring av enebolig med garasje, bod og forstøtningsmur - og oversender godkjenning for innvendig og utvendig rørarbeid.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje - Kommentar til klage på dispensasjonsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lamholmen 95/145/0/0 - riving av fritidsbolig og oppføring av ny samt flytting av mur
Dokument: Lamholmen - 95/145 - godkjent søknad innvendig sanitær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 (423/340) - gjenpart ny nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340 - merknad til revidert tegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 99 431/255/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 99 431/255 - reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedderlia 16 471/688/0/0 - bolig
Dokument: Vedderlia 16 471/688 - vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 83 431/249/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 83 431/249 - samtykkeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 65 - 431/208 - Bolig
Dokument: Norddalsheia 65 - 431/208/0/0, godkjent VA-melding innvendig og utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gråheia 20 A 2/638/0/0, enebolig
Dokument: Gråheia 20 A 2/638/0/0, ber om status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 55 bnr 20 Urdalsveien 4 - tilbygg
Dokument: Søknad om dispensasjon
Filer:
Sak: Dalsveien 56 116/17/0/0, enebolig
Dokument: Dalsveien 56 Gjennomføringsplan 116/17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 83 431/249/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 83 431/249/0/0, enebolig - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 5 63/1271/0/0, garasje
Dokument: Beryllveien 5 63/1271/0/0, godkjent VA-melding innvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 128B - 2/727 2/727/0/0, riving av eksisterende sjøbod og oppføring av ny
Dokument: Østerøya 128B - 2/727 2/727/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 99 431/255/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 99 431/255/0/0, målene for bassenget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Dvergsnessvingen 100 - 96/746 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Vedderlia 20 - 471/690 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsafjellet 23 - 428/682/0/0, oppføring av enebolig med garasje, bod og forstøtningsmur
Dokument: Åsafjellet 23 - 428/682 - samtykkeerklæring fra nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedderlia 16 471/688/0/0 - bolig
Dokument: Vedderlia 16 - 471/688 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 471/718//, Lundeveien - tomt 4 - 471/718 - Bolig
Dokument: Lundeveien - tomt 4 - 471/718//, bolig - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig
Dokument: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig - komplettering av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405, rehabilitering av mur - revidert situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsafjellet 23 - 428/682/0/0, oppføring av enebolig med garasje, bod og forstøtningsmur
Dokument: Åsafjellet 23 - 428/682/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, dokumentasjon for relevant utdanning og praksis for murer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lamholmen 95/145/0/0 - riving av fritidsbolig og oppføring av ny samt flytting av mur
Dokument: Lamholmen - 95/145/0/0, gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 79 bnr 57 - Kampedalsveien 15 - Fritidsbolig
Dokument: Gnr 79 bnr 57 Kampedalsveien 15 - tilbakemelding om mangler
Filer:
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405, rehabilitering av mur - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svensholmen 6 - 10/16/0/0, utvidelse av bod, oppføring av terrasse og fasadeendring
Dokument: Svensholmen 6 - 10/16/0/0, utvidelse av bod, oppføring av terrasse og fasadeendring - søknad om tillatelse etter §20-4 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Venneslaveien 1 27/33/0/0, fradeling
Dokument: Venneslaveien 1 27/33/0/0, fradeling - søknad om tillatelse etter §20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Morellveien 10 63/119/0/0, terrassen og levegg
Dokument: Morellveien 10 63/119/0/0, terrassen og levegg - søknad om tillatelse etter §20-4 - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergtoras vei 36 40/398/0/0, tilbygg
Dokument: Bergtoras vei 36 40/398/0/0, tilbygg - søknad om dispensasjon - søknad om tillatelse etter §20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 6/55/0/0 har ikke adresse. 6/55/0/0, sjøbod
Dokument: 6/55/0/0, Kombinert bruk av eldre sjøbu på Flekkerøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons Vei 31 - 42/199 - gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1080 Hovdenutkollen - byggjesøknad
Dokument: Hovdenut tomt 31 - søknad om endring av løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 riving/oppføring samt rehabilitering av mur - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 99 431/255/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 99 - 431/255 - søknad om tillatelse til tiltak etter pbl §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 5 63/1271/0/0, enebolig
Dokument: Beryllveien 5 63/1271/0/0, søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holbergs gate 30 - 150/580/0/0, basseng
Dokument: Holbergs gate 30 - 150/580/0/0, basseng - byantikvaren ber om utfyllende opplysninger - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/7/28 Fjellbøkneika 3 - byggjesak
Dokument: 1/7/28 Fjellbøkneika 3 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Hølleheia 5 - 423/782/0/0, oppføring av tilbygg til del av tomannsbolig
Dokument: Gamle Hølleheia 5 - Søknad om dispensasjon - merknader med kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Hølleheiveien 43 - 432/340 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Galgebergveien 7 B 152/260/0/0, riving - nytt bygg
Dokument: Galgebergveien 7 B 152/260/0/0, Søknad om igangsettingstillatelse rivning - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigneset 32A - 416/359/0/0, bolig med carport
Dokument: Søvigneset 32A - 416/359/0/0, Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigneset 32A - 416/359/0/0, bolig med carport
Dokument: Søvigneset 32A - 416/359/0/0, søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 1A 11/117/0/0, riving - oppføring av flermannsbolig
Dokument: Andøyveien 1A 11/117/0/0, riving - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 63 - 3/199/0/0, bolig og garsje
Dokument: Østerøya 63 - 3/199/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 102 bnr 99- Kjøpmannsvigveien 249 - Garasje
Dokument: Trekker merknad
Filer:
Sak: Kronmarka 22 - 13/686/0/0, oppføring av nytt påbygg, hagestue og utvidelse av terrasse
Dokument: Kronmarka 22 - 13/686/0/0, oppføring av nytt påbygg, hagestue og utvidelse av terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 65 - 431/208 - Bolig
Dokument: Norddalsheia 65 - 431/208/0/0, bolig - ansvarsrett fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ormeliveien 21 99/23/0/0, tomannsbolig
Dokument: Ormeliveien 21 99/23/0/0, tomannsbolig - etterlyser status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 694 85/41/0/0, tilbygg og carport
Dokument: Kystveien 694 85/41/0/0, bekreftelse på utført riving og oppføring i henhold til vedtak i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 420 ved eiendommen gnr/bnr 55/20 - Lillesand kommune - byggegrense - tilbygg
Dokument: FV 420 ved eiendommen gnr. 55 bnr. 20 i Lillesand kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - tilbygg eller påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 65 - 431/208 - Bolig
Dokument: Norddalsheia 65 - 431/208/0/0, søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...