Norske-postlister.no


Viser [100] av [211].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Personal - Krav om Fast/økt stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om innkalling til drøfting - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om økt stilling AML § 14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger - Fagforbundet - 06.04.2021 - Avskjermet
Dokument: Innsendt krav - 06.04.21 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om fast stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - økt fast stilling - aml. 14.4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel arbeidsavtaler - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT og tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel Arbeidsavtale og tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel Arbeidsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte 2021
Dokument: Underskrevet protokoll - Prolongering av godtgjøring for ekstravakter 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel Tjenestebevis og GAT lister - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - krav om høyere fast stilling, aml. §14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling - aml §14.4a - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - krav om høyere fast stilling, aml. §14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om utvidet/fast stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT lister og tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT litster og Tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om Fast/økt stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Personal - utfyllende informasjon vedr. krav - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om forhandlinger etter HTA § 3.2.2 - 09.02.2021 - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger etter HTA § 3.2.2 - 09.02.2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om forhandlinger etter HA del B §3-2 a - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger etter HA del B §3-2 a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Opprettholdelse av krav - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om fast/økt stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling AML 14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger om fast stilling/utvidet stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om Fast/økt stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger AML § 14.9 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Retur av signert protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B-avvik - Fagforeningshuset - 2021
Dokument: B-avvik - 28.01.21 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om forhandlinger 16.11.20 - Endret stillingstittel - Avskjermet
Dokument: Signert protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om GAT lister og tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel tjenestebevis og GAT lister - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling AML § 14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT lister og tjenestebeivs - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling AML § 14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling AML § 14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT lister og Tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT lister og Tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel Tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Krav om lønnsforhandling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - omstillingssamtale - Avskjermet
Dokument: Vedr omstillingsprosess - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - omstillingssamtale - Avskjermet
Dokument: Vedr omstillingsprosess - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - omstillingssamtale - Avskjermet
Dokument: Omstillingsprosess - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om forhandlinger om utvidet stilling AML §14.4a - Avskjermet
Dokument: Tilleggsopplysninger - krav om forhandlinger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om tjenestebevis og GAT lister - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om tjenestebevis og GAT lister - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger 10.09.20 - Høgskoleoppgjøret - Avskjermet
Dokument: Protokoll - forhandlinger 03.11.2020 - Høgskoleoppgjøret - Fagforbundet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger 10.09.20 - Høgskoleoppgjøret - Avskjermet
Dokument: Protokoll - forhandlinger 03.11.20 - Høgskoleoppgjøret - Fagforbundet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger 10.09.20 - Høgskoleoppgjøret - Avskjermet
Dokument: Protokoll - forhandlinger 03.11.20 - Høgskoleoppgjøret - Fagforbundet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om kompensasjon for beredskapsvakt under utbrudd av Covid-19
Dokument: Signert protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - omstillingssamtale - Avskjermet
Dokument: Forespørsel vedrørende omstillingsprosess - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast/utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger Aml. §14-4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT og tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT lister og tjenestebevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om Fagst stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Krav om fast stilling - aml §14.9 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Forespørsel GAT lister - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Gat-lister og tjenestebevis - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel GAT-lister og Tjenestebevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om utvidet stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast stilling - Avskjermet
Dokument: Krav om fast ansettelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om forhandlinger om utvidet stilling AML §14.4a - Avskjermet
Dokument: Krav om utvidet stilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling aml. §14.4a - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om høyere fast stilling - aml §14.4a - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om fast ansettelse, aml §14.9 punkt 7 - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling, aml § 14.4a - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - tjenesteattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel til HR om tjenestebevis og GAT lister - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om fast stilling - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling - Avskjermet
Dokument: Krav i hht 14.4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling aml. §14.4a - Avskjermet
Dokument: Krav om høyere fast stilling aml §14.4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om høyere fast stilling aml. §14.4a - Avskjermet
Dokument: Krav om høyere fast stilling aml. §14.4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om økt fast ansettelse - Avskjermet
Dokument: Underskrevet protokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Krav om forhandlinger - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2020 - kapittel 3 og 5
Dokument: Underskrevet protokoll - Fagforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale forhandlinger 2020 - kapittel 3 og 5
Dokument: Krav kap. 3 og 5 - Fagforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Bruk av lokale
Dokument: Henvendelse om bruk av lokale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagforeninger - plasstillitsvalgte 2020
Dokument: Oppdatert liste plasstillitsvalgt - Fagforbundet Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om høyere fast stilling - aml §14.4a - Avskjermet
Dokument: Krav om fast stilling, aml §14.9 punkt 7 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om fast ansettelse, aml §14.9 punkt 7 - Avskjermet
Dokument: Krav om Fast ansettelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drøfting med FO etter HA Del B § 3-2a
Dokument: Drøfting-forhandling HA del B § 3-2a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger etter HA del A §3-2a
Dokument: Krav om forhandlinger etter HA del A §3-2a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger etter HA del A §3-2a
Dokument: Krav om forhandlinger etter HA del A §3-2a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger etter HA del A §3-2a
Dokument: Krav om forhandlinger etter HA del A §3-2a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om fast stilling, aml §14.9 - Avskjermet
Dokument: Krav om forhandlinger i hht aml § 14.9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om forhandlinger/drøfting - HA del B §3-2a) - Sommertillegg
Dokument: Innsendt krav om forhandling/drøfting av sommertillegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - krav om drøfting - Avskjermet
Dokument: Krav om drøfting - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om høyere fast stilling - aml §14.4a - Avskjermet
Dokument: Krav om høyere fast stilling - aml §14.4a - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...