Norske-postlister.no


Viser [100] av [23 782].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Sammenslåing av matrikkelenhetene gnr. 13 bnr. 608, 788, 791 og 2486
Dokument: Krav om sammenslåing av matrikkelenheter gnr. 13 bnr. 608, 788, 791, 2486
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - 07.10.2021
Dokument: Signering av møteprotokoll - formannskapet 07.10.21 - Frist utløpt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - 07.10.2021
Dokument: Signering av møtebok - formannskapet 07.10.21 - Frist utløpt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnavståing høgdebasseng Teigane - gbnr 5 / 11 - Åslaug og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avtale om grunnerverv - gbnr 5 / 11 - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - korona
Dokument: Referat fra drøftingsmøte - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser Helse og omsorg
Dokument: Innsyn
Filer:
Sak: Finanspolitikk - henvendelser 2017-2021
Dokument: Underskriftskampanje - opprop mot Oljefondets tilrettelegging for investering i selskaper som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettigheter på okkupert palestinsk område - 24 underskrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utval for kultur og folkehelse - 11.11.2021
Dokument: Signering av protokoll - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utval for helse og omsorg - 11.11.2021
Dokument: Signering av protokoll - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Masselagring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - matjord og overskotsmassar VHO
Dokument: Intensjonsavtale massedeponering etter VHO- prosjektet - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Vik kommune
Dokument: Avtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Vik kommune - intensjonsavtale massedeponering etter VHO- prosjektet - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for plan og miljø - 18.11.2021
Dokument: Protokoll - Utvalg for plan og miljø - 18.11.2021 - Avslått
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 47/143 Klage - tomtedeling - Fiolvegen 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 47/143 Klage på delegert vedtak - Fiolvegen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: 63/407 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kampanje om ulvepolitikken
Dokument: Ulvepolitikken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 1, bnr. 339 - Bålstein 18 - terrenginngrep
Dokument: Saks nr 21/1907
Filer:
Sak: Samhandling og forvaltning - Kontrakter - Kjøp av heldøgns helse- og omsorgstjenester - 2021
Dokument: Signert - Kjøp av råd og veiledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utval for oppvekst - 11.11.2021
Dokument: Signering av protokoll - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulighet for påbygg
Dokument: Mulighet for påbygg
Filer:
Sak: Flytting av ungdomstrinn v Hanstad til Elverum ungdomskole
Dokument: Referat drøfting 27.10.21 Utvalgskrets og utvalgskriterier - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 192 bnr 35 - Fradeling av areal som tillegg til gnr 192 bnr 68
Dokument: Søknad om fradeling av areal fra gnr 192 bnr 35 som tillegg til gnr 192 bnr 68
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner fra Statens Vegvesen
Dokument: Skiltplan til høring - Skiltplan for kommunal veg - Tærudvegen i Eidsvoll kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 10/13 med flere - Styri
Dokument: Høringssvar - Nytt offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl., Styri. PlanID 303529400
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til og fra ordfører
Dokument: Invitasjon til "Ordførere for Oslofjorden"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie Skånlandhallen og bassenget
Dokument: SOIF bestilling av nøkkelkort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biloppstillingsplass mellom carport og nabogrense - Havsuleveien 44
Dokument: Svar - Påminnelse om etterspurt redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redskapshus - Vigdelsvegen 105
Dokument: Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Gnr 66/3
Dokument: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - Kjøp av nausttomt Gnr 66/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen Gnr 66/3
Dokument: Krav om matrikulering , herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr 66/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klageutvalget - 17.11.2021
Dokument: Protokoll - Klageutvalget - 17.11.2021 - Reservert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse som brannkonstabler
Dokument: Arbeidsavtale brannkonstabel - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sætervik Handel AS - ambulerende skjenkebevilling 11.12.2021
Dokument: Søknad om ambulerende bevilling 11.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0607 områdeplan Stokkavik
Dokument: Innspill/mening om områdeplan Stokkavik, planID 0607
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøhus og støttemur gnr. 8 bnr. 66 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Hovlandsveien 116 A
Dokument: Merknader til nabovarsel gnr. 8 bnr. 66
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlig tilskuddordning for bedrifter som sliter økonomisk i forbindelse med Covid-19 - 3. tildeling
Dokument: Utbetalingsanmodning - Automatisk epost til arkiv 2020-0003 / 2021-000003 - Best Western Leto Arena
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - 2022
Dokument: Utlysning: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046
Dokument: Tilbakemelding fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 22.11.21 - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adressering/omadressering – generell samlesak
Dokument: Viser til - Forhåndsvarsel om adressering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturminneplan - Andre kommuner
Dokument: Kulturmiljøplan for Lillestrøm - Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel for Gbnr 30/230 - Alværnlia 87 - endring av bygg utvendig - påbygg - fasade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse i stilling som helsefagarbeider og assistentstillinger
Dokument: Ansettelse i stilling som assistent i PRO-avd - Utgått
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ildsjelprisen 2021
Dokument: Forslag til kandidat - Ildsjelprisen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 3817/41/10/0/0 - Berglandvegen 47-H0101
Dokument: Tilbakemelding på besøk 11.11.2021, Berglandvegen 47, Bø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Tinnhølvegen - Villrein som verdiskapar
Dokument: Tilbod prosjektleiing Tinnhølvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - vannledning Holter
Dokument: Vedr nytt anlegg/konstruksjon samt vannledning som er planlagt etablert på eiendom gnr 83 bnr 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt avløpsrenseanlegg Hurdal kommune - prosjektadministrative tjenester PA tjenester
Dokument: Byggherreombud – Nytt avløpsrenseanlegg Hurdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om større arrangementer 2022
Dokument: Søknad om større arrangement i Indre Østfold kommune - Momarken Bobilfestival
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale for kjøp av FDVUsystem
Dokument: Signert - Avtale FDVUsystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brev vedrørende vaksinasjon og Covid-19
Dokument: Brev vedrørende vaksinasjon og Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 75 bnr 15 - Nannestadvegen 15 - bruksendring av kjeller
Dokument: Gnr 75 bnr 15 - søknad om bruksendring av kjeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 121/116 - Fradeling av tomt - Tomt 1
Dokument: Gbnr 121/521 - Kvittering for varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturarrangement - tilskudd 2021 - Ringerike Janitsjar
Dokument: Søknad om tilskutt til kulturarrangement - Ringerike Janitsjar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte/stipend i forbindelse med utdanning
Dokument: Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med lederutdanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tiltak GBN 41/10 Nesland
Dokument: Byggesøknad Gnr 41 Bnr 10
Filer:
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: 18/16 18/5 18/6 16/76 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: 3/16 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak -
Dokument: Merknader til nabovarsel for gnr. 35, bnr. 256
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagesaksbehandling
Dokument: Innsending av skatteoppgjør - begge ektefeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 64/1 - Bårlidalsvegen m/fler - Fradeling av veg/gangveg, internveg/fellesveg og friområde
Dokument: Gbnr. 64/1 - Hva skal fradeles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 35/40 - Spørsmål om uregistrert bygg
Dokument: Byggemelding uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forelegging av tiltak - 22kV-ledning Søre Våge til Halseid
Dokument: Forelegging av tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av overtredelser, Munken - Gbnr 66/4
Dokument: Andre purring på krav om innsyn i ulovlighetsoppfølging Munken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 2021
Dokument: 135/36 135/40 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/48 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 50/48 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 0613 TKV Hagakrossen
Dokument: Inspill på sak: Plan 0613 TKV Hagakrossen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 94/310 - Nordlivegen 86 - Garasje
Dokument: Gbnr. 94/310 - Avslutning av sak 2011/2560
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - Joa alle 53A
Dokument: Ferdigattest Joa Allé 53a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marcus Thranes vei 20 - gnr 106 bnr 77 og gnr 106 bnr 2 - Arealoverføring
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Arealoverføring - Marcus Thranes vei 20 - gnr 106 bnr 77 og gnr 106 bnr 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 60/14 - Skogfond
Dokument: Gbnr. 60/14 - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...