Norske-postlister.no


Viser [58] av [58].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte på gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madlandsheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Dokument: Kvittering for rekommandert sending - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 8, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Dokument: Informasjon om avstand til Flassavatnet - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Supplerende opplysninger og dokumenter, dagsturhytten, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for fradeling av to bolighus fra gnr. 24, bnr. 4, Hellandsvegen 206, Tjetland og fra gnr. 27, bnr. 18, Gjesdalvegen 544, Gjesdal
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for fradeling av to bolighus med tun fra gnr. 24, bnr. 4, Hellandsvegen 206. Helland og gnr. 27, bnr. 18, Gjesdalvegen 544, Gjesdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Thore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Dokument: Intern høring - søknad om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Dirdal idrettslag om ombygging av eksisterende naturgressbane til kunstgressbane med flomlys på gnr. 78, bnr. 53, Kroveien 271, Dirdal
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - ombygging av eksisterende naturgressbane til kunstgressbane med flomlys på gnr. 78, bnr. 53, Kroveien 271, Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendring av driftsbygning til lager og dyrekrematorium, gnr. 31, bnr. 13, Kyllingstad 24, Kyllingstad
Dokument: Intern høring - søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanen for bruksendring v driftsbygning til lager, gnr. 31, bnr. 13 Kyllingstad 24, Kyllingstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring til delfelt B5, B6, B7, B15, B16, B17, B21 og B22 på gnr. 9, bnr. 6, Kodlidalen
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring til delfelt B5, B6, B7, B15, B16, B17, B21 og B22 på gnr. 9, bnr. 6, Kodlidalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om kjøp av tilleggsareal fra gnr. 6, bnr. 121 som tillegg til gnr. 6, bnr. 489, Nibbalia 23
Dokument: Statsforvalteren klager på kommunens vedtak om endring av reguleringsplan - omregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Thore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om rivning av driftsbygning, samt legging av vannledning og oppføring av pumpehus, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 681, Lomeland
Dokument: Intern høring - rivning av driftsbygning, samt legging av vannledning og oppføring av pumpehus, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 681, Lomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering Limagarden
Dokument: GODKJENT - søknad fra Gjesdal kommune om ferdigattest for utvidet parkeringsplass, gnr. 9, bnr. 6, Limavegen 51. Ytre Lima sendt fra Gjesdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra pbl. § 1-8 andre ledd for bruksendring av naust til toalett, gnr. 55, bnr. 2 - 4, 9, 13, 16, 18, Frafjord
Dokument: Intern høring - søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra pbl. § 1-8 andre ledd for bruksendring av naust til offentlig toalett, gnr. 55, bnr. 2 - 4, 9, 13, 16, 18, Frafjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av driftsbygning på gnr. 69, bnr. 1, Giljagarden 28, Gilja
Dokument: Intern høring - søknad om oppføring av driftsbygning på gnr. 69, bnr. 1, Gilagarden 28, Gilja
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om legging av minirenseanlegg og utslippstillatelse, gnr. 9, bnr. 355, Limavegen 156, Ytre Lima
Dokument: Intern høring - søknad om utslippstillatelse fra minirenseanlegg, gnr. 9, bnr. 355, Limavegen 156, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rivning ÅFK-huset
Dokument: Oversendelse fra Gjesdal kommune, byggesak: GODKJENT - Søknad fra Gjesdal kommune om riving av bygg på gnr. 5, bnr. 520, Ole Nielsens vei 17, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsing av festetomt gnr. 9 bnr. 6 fnr. 1 Websak 20/230 byggesak 20/1062
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev m/ vedlegg gnr. 9 bnr.388, Limavegen 32, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling og avtale om kjøp/makebytte av tomter på Skurvebakkane, Surve, gnr. 3, bnr. 3 og 71 - Farstad Aluminium Eiendom
Dokument: GODKJENT - søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av næringstomt fra gnr. 3, bnr. 3, Skurvebakkane, Skurve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for å anlegge/utvide parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Dokument: Målsatt kart - utvidelse av parkeringsplassen på Limagarden, gnr. 9, bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for å anlegge/utvide parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Dokument: Tilleggsopplysninger om utførelsen - utvidelse av parkeringsplassen på Limagarden, gnr. 9, bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for å anlegge/utvide parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Dokument: Avklaring mur/ikke mur - utvidelse av parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9, bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Søknad om spillemidler til anlegg - sandvolleybane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av kirkelige eiendommer fra Gjesdal kommune til Gjesdal kirkelige fellesråd
Dokument: Svar på Krav fra Gjesdal kommune om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, gnr. 5 bnr. 194, 301 og 395
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av kirkelige eiendommer fra Gjesdal kommune til Gjesdal kirkelige fellesråd
Dokument: Svar på - Krav fra Gjesdal kommune om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter, gnr. 5 bnr. 511 og 5/198
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om bygging av landbruksvei på gnr. 32 bnr. 2 - Nordåsveien 247, 4334 Ålgård
Dokument: Svar på tillatelse fra Teknisk drift til omsøkt landbruksvei på Nordås - trenger kommunal avkjøringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Daniel Øvstebø om fradeling av tomt til eksisterende kai og parkeringsplass fra gnr. 78 , bnr. 7, Dirdalsvegen, Dirdal
Dokument: Behandling etter jordloven - søknad om fradeling kaiareal og parkeringsplass fra gnr. 78, bnr. 7, Dirdalsvegen i Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av festetomt, gnr. 9, bnr. 6, fnr. 1, Limavegen 32, Ytre Lima
Dokument: Bekreftelse på betaling av kommunale avgifter, gnr. 9, bnr. fnr. 1, Limavegen 32, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig fra gnr. 9, bnr. 3, Limavegen 158, Ytre Lima
Dokument: Oppklaring fradeling vs. festetomt - gnr. 9, bnr. 3 på Lima i Gjesdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og fradeling av tomt til eksisterende bolig fra gnr. 78, bnr. 24, Lindlandveien 4, Dirdal
Dokument: Jordlovsbehandling - søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om fradeling av tomt til eksisterende bolig fra gnr. 78, bnr. 24, Lindlandvegen 4, Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Mineralteknikk AS om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål landbruk for lagring av anleggsmaskiner på gnr. 8 bnr.1, Sikvalandsvegen 1714 på Bollestad
Dokument: Intern høring - søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål for lagring av anleggsmaskiner på gnr. 8, bnr. 1, Sikvlandsvegen 1714 på Bollestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av tilbygg til driftsbygning på gnr. 27, bnr. 2, Gjesdalvegen 375, Gjesdal
Dokument: Intern høring - søknad om oppføring av tilbygg til driftsbygning på gnr. 27, bnr. 2, Gjesdalvegen 375, Gjesdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av maskin-/redskapshus, på gnr. 3, bnr. 4, Skurvegarden 67, Skurve
Dokument: Intern høring - søknad om oppføring av maskin-/redskapshus på gnr. 3, bnr. 4, Skurvegarden 67, Skurve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Søknad om spillemidler til bygging av ballbinge ved Raudvika balløkke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Søknad om spillemidler til Bærland skole Hinderløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplaner/endrede forutsetninger Ålgård nord og Kodlidalen
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplaner/endrede forutsetninger Ålgård nord og Kodlidalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om innløsning av festetomt på gnr.9, bnr. 6, fnr. 1, Limaveien 32, Ålgård
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune om innløsning av festetomt på gnr.9, bnr. 6, fnr. 1, Limaveien 32, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Daniel Øvstebø om fradeling av tomt til eksisterende kai og parkeringsplass fra gnr. 78 , bnr. 7, Dirdalsvegen, Dirdal
Dokument: Intern høring - søknad fra Daniel Øvstebø om fradeling av kaiareal og parkeringsplass fra gnr. 78, bnr. 7, Dirdalsvegen, Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 19 bnr. 16 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 19 bnr. 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for å anlegge/utvide parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Dokument: Intern høring - søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for å anlegge/utvide parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Kjetil og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for fradeling av tre eneboligtomter fra gnr. 16, bnr. 1, Haugamorkvegen 34, Ravndal
Dokument: Intern høring - Søknad fra Kjetil og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for fradeling av tre eneboliger på gnr.16, bnr.1, Haugamorkvegen 34, Ravndal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av tomt til fritidsbolig, gnr. 73, bnr. 2, Giljastølen
Dokument: Intern høring - søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan for fradeling av tomt til fritidsbolig, gnr. 73, bnr. 2, Giljastølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for etablering/utvidelse av parkeringsplass til Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for etablering/utvidelse av parkeringsplass til Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om kjøp av areal gnr.7 bnr.212, Tydebærveien 1
Dokument: Søknad om kjøp av tilleggsareal gnr.7 bnr.212, Tydebærveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av parsell fra gnr. 14, bnr. 300, Munkaneset, Oltedal
Dokument: Godkjent - søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av parsell fra gnr. 14, bnr. 300, Munkaneset, Oltedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplanen for Ålgård ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], planid 20040010, 20060004 og 20090003
Dokument: GODKJENT - Endring av reguleringsplan for Ålgård ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], planid 20040010, 20060004 og 20090003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Hjemmelsdokument - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Prospekt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av næringstomt på felt 1 B2, gnr. 3, bnr. 3, Skurvebakkane, Skurve
Dokument: GODKJENT - søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av næringstomt fra gnr. 3, bnr. 3, Skurvebakkane, Skurve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av næringstomt på felt 1 B2, gnr. 3, bnr. 3, Skurvebakkane, Skurve
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av næringstomt på felt 1 B2, gnr. 3, bnr. 3, Skurvebakkane, Skurve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om bruk av ATV for å brøyte skøytebaner på Øygardsvannet og Flassavatnet m.fl. - søknad om motorisert ferdsel i utmark og på islagt vassdrag
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune om bruk av ATV for å brøyte skøytebaner på Øygardsvannet og Flassavatnet m.fl. - søknad om motorisert ferdsel i utmark og på islagt vassdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål for å anlegge/utvide parkeringsplass på Limagarden, gnr. 9 bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Dokument: Signert samsvarserklæring og erklæring om ansvarsrett PRO/UTF oppmåling/utstikking - parkeringsplass Limagarden, gnr. 9, bnr. 6, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring på gnr. 19, bnr. 16
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring på gnr. 19 bnr. 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Søknad om spillemidler til Hinderløype ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Dokument: Søknad om spillemidler til Bærland skole - Aktivitetsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, gnr. 78, bnr. 94
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom, gnr. 78, bnr. 94
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordleieavtale - gnr. 9, bnr. 7 - Klokkarmarka
Dokument: Jordleieavtale - gnr. 9, bnr. 7 - Klokkarmarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune - arealoverføring på gnr. 6, bnr. 1088, Rundaberget 20, Ålgård
Dokument: Søknad fra Gjesdal kommune - arealoverføring på gnr. 6, bnr. 1088, Rundaberget 20, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken