Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 478].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Time 61/1 tiltak vassdrag nær bekk Håvassdraget oppføring to driftsbygninger Tjenvoll Gård
Dokument: Anmodning vurdering om tiltaket er søknadspliktig - tiltak vassdrag nær bekk Håvassdraget oppføring to driftsbygninger 61/1, Time
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av produksjonslokale på Røysland Gaard - gnr. 57, bnr. 1, fnr. 2
Dokument: Ettersending av dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av produksjonslokale på Røysland Gaard - gnr. 57, bnr. 1, fnr. 2
Dokument: Gjennomføringsplan - Buevegen 1988 - 57/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 476 - Grunneiendom
Dokument: Dato for oppmålsforretning - Solavegen 78B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 59 - Bruksendring av lager til skolebruk - Sandnes Friskole - Elveosen 8
Dokument: Svar - Varsel om byggeplasstilsyn Elveosen 8 Gnr 47 bnr 59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes Kommune - Marnardal - Tiltak Auklandsveien 2 - Gnr/Bnr 622/34
Dokument: Lindesnes Kommune - Marnardal - Auklandsveien 2 - Kalkdoseringsanlegg - Gnr/Bnr 622/34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra vassdrag - Kalkdoseringsanlegg - Logåna - Lindesnes kommune
Dokument: Ber om uttale - Avstand til vassdrag - Kalkdoseringsanlegg - gnr/bnr 622/34 - Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra vassdrag - Kalkdoseringsanlegg - Logåna - Lindesnes kommune
Dokument: Nabovarsel - Auklandsveien 2 - kalkdoseringsanlegg ved vassdrag - Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Thore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Dokument: Uttale fra Rogaland fylkeskommune til oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 59 - Bruksendring av lager til skolebruk - Sandnes Friskole - Elveosen 8
Dokument: Søknad om ferdigattest - Elveosen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Vedr. søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 1071 - Lagerbygg/kontorbygg - Esseveien 27
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Esseveien 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 1071 - Lagerbygg/kontorbygg - Esseveien 27
Dokument: Innmåling ferdig bygg - Gnr 101 bnr 1071 - Esseveien 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Vedr. dispensasjon fra rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klepp - Gnr/Bnr 17/284 - Vardheivegen 58A - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Vedrørende tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 - næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningsbolig med garasje
Dokument: Støyrapport -Gul Støysone
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 28 bnr 176 - Kvernelandsvegen 85 - rammeløyve for einebustad med garasje
Dokument: Søknad om rammetillatelse for einebustad med garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningsbolig med garasje
Dokument: Uttale fra Fylkeskommunen, avdeling for kulturarv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 47 bnr 59 - Bruksendring av etasje til forsamlingslokale - Elveosen 8
Dokument: Søknad om ferdigattest - Elveosen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 61 bnr 1 - Undheim - Søknad om driftsbygning
Dokument: Søknad om driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 56 bnr 3 - Timevegen 503 - Søknad om løyve til tiltak. Driftsbygning
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 476 - Oppføring av to eneboliger - Solaveien 78 B
Dokument: Gnr 62 bnr 476 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Oppføring av to eneboliger - Solaveien 78 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om rammetillatelse - Lagerbygg
Dokument: Innmåling for hele bygningen garasjeanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsbygning og omlegging av veg - Kolnesvegen 136
Dokument: Oppdatert plassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om rammetillatelse - Lagerbygg
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Time - Gnr/bnr 29/121 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/168 - Tilbygg industribygg, 25/196 og 25/214 - Støttemur
Dokument: 25/168 - Tilbyggets BRA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av produksjonslokale på Røysland Gaard - gnr. 57, bnr. 1, fnr. 2
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense mot fv. 504 for oppføring av tilbygg på gnr. 57, bnr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 266 - Enebolig og carport - Jærveien 311 B
Dokument: Søknad om ferdigattest - Jærveien 311 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 266 - Enebolig og carport - Jærveien 311 B
Dokument: Innmåling ferdig bygg - Jærveien 311 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/307 - Nådlandskroken 10 - tilbygg, vinduer, rive vinterhage
Dokument: Søknad - gnr/bnr 14/307 - tilbygg, vinduer, rive vinterhage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 183 - Jærvegen 156 - Søknad om tiltak. Ny industribygning
Dokument: Oppdaterte søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/26 - Nybygg driftsbygning
Dokument: 24/26 - Søknad om ferdigattest, Torlandsvn. 288
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 596 - Tilbygg - Skogvokterveien 10
Dokument: Søknad om ferdigattest - Skogvokterveien 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Time kommune ved byggesøknad og delingsøknad 2021-2024
Dokument: Nabovarsel for tiltak på gnr. 28 bnr. 176
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsbygning og omlegging av veg - Kolnesvegen 136
Dokument: Status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av produksjonslokale på Røysland Gaard - gnr. 57, bnr. 1, fnr. 2
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Bekrefta husnummer på bustadane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 67 bnr 1 - Kalkdoseringsanlegg
Dokument: Gnr 67 Bnr 1 - Søknad om ferdigattest, Rosslandsvn. 64, 4380 Hauge i Dalane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg -riving av eldre bygg
Dokument: Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 11 bnr 13 - Brøytvegen 263 - Søknad om løyve til tiltak. Rammeløyve for riving og oppføring av nytt bustadhus.
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 102/1 - Nybygg driftsbygning
Dokument: 102/1 - Plan, matjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Vedr. søknad om ferdigattest, Bolig 1, Gnr. 28 Bnr. 143 Bergenevn. 12c, Kvernaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 183 - Jærvegen 156 - Søknad om tiltak. Ny industribygning
Dokument: Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 107/4 - SMIL-MIDLAR- SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
Dokument: Ang tilbod - skifte av tak mm hjå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Årdal i Ryfylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eldre driftsbygning for mink og erstatningsbygg med kyllinghus - Bybergvegen 143,
Dokument: Ettersendelse av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 18 bnr 4 - Garborgsvegen 84 - ett-trinns søknad om oppføring av driftsbygning
Dokument: Søknad om ferdigattest, Gnr. 18 Bnr. 4 Avviksrapport.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sola - Gnr/Bnr 6/195 - Plattformvegen 3 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger - romhøyde og bruk av mesanin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 183 - Jærvegen 156 - Søknad om tiltak. Ny industribygning
Dokument: Informasjon om VA og ønske om framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsbygning og omlegging av veg - Kolnesvegen 136
Dokument: Søknad om tillatelse uten ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Søknad om ferdigattest, Bolig 2, Gnr. 28 Bnr. 143 Bergenevn. 12b Kvernaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Søknad om ferdigattest, Bolig 3, Gnr. 28 Bnr. 143 Bergenevn. 12a, Kvernaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Søknad om ferdigattest, Bolig 1, Gnr. 28 Bnr. 143 Bergenevn. 12c, Kvernaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sola - Gnr/Bnr 6/195 - Plattformvegen 3 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger - romhøyde mesanin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eldre driftsbygning for mink og erstatningsbygg med kyllinghus - Bybergvegen 143,
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kyllinghus - Gotebergveien 52
Dokument: Kyllinghus - ettersending dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Grude Bygg AS om ferdigattest for riving av garasje og oppføring av tilbygg til bolig å gnr. 1, bnr. 12, Sikvalandsvegen 710, Ålgård
Dokument: Søknad fra Grude Bygg AS om ferdigattest for riving av garasje og oppføring av tilbygg til bolig å gnr. 1, bnr. 12, Sikvalandsvegen 710, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Grude Bygg AS om ferdigattest for riving av garasje og oppføring av tilbygg til bolig å gnr. 1, bnr. 12, Sikvalandsvegen 710, Ålgård
Dokument: Ettersendt dokumentasjon - Søknad fra Grude Bygg AS om ferdigattest for riving av garasje og oppføring av tilbygg til bolig å gnr. 1, bnr. 12, Sikvalandsvegen 710, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolighus med garasje - 38/2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bolighus med garasje - 38/2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Filer:
Sak: Klepp - Gnr/Bnr 8/273 - Orstadvegen 116 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 10 bnr 310 - Tjødnavegen 26 - 24 - Søknad om tiltak. Riving av eksisterande bustad og oppføring av ny einebustad med garasje
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Bolig Øst Gnr. 10 Bnr. 89, Tjødnavegen 24, Bryne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 10 bnr 89 - Tjødnavegen 24 - Søknad om byggeløyve. Ny bustad med garasje og støttemur.
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Bolig vest Gnr. 10 Bnr. 89, Tjødnavegen 24, Bryne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 3 bnr. 294, Kløvervegen 13. Grude Bygg AS. Søknad om tiltak. Rammeløyve for 2 bustadhus i kjede
Dokument: Søknad om ferdigattest, Gnr. 3 Bnr. 294, Kløverveien 13B, 4340 BRYNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Ber om tillatelse til å begynne med grunn og betongarbeid - næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 3 bnr. 295, Kløvervegen 11. Grude Bygg AS. Søknad om tiltak. Rammeløyve for 3 bustadhus i kjede
Dokument: Tilbakemelding etter ferdigbefaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 10 bnr 89 - Tjødnavegen 24 - Søknad om byggeløyve. Ny bustad med garasje og støttemur.
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Bolig vest Gnr. 10 Bnr. 89, Tjødnavegen 24, Bryne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 10 bnr 310 - Tjødnavegen 26 - 24 - Søknad om tiltak. Riving av eksisterande bustad og oppføring av ny einebustad med garasje
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Bolig Øst Gnr. 10 Bnr. 89, Tjødnavegen 24, Bryne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sola - Gnr/Bnr 6/195 - Plattformvegen 3 - søknad om samtykke
Dokument: Opplysninger tiltakshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...