Norske-postlister.no


Viser [100] av [412].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 66/858/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 31, Geilo
Dokument: 66/858/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/772/0/0 Fritidsbolig, Sørhallstubben 19, Geilo
Dokument: 66/772/0/0 Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BS - 64/32 - Tilbygg fritidsbustad - Ænes - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om igangsettingsløyve - 64/32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 147 Fjellveien 72. Tilbygg bolig
Dokument: Søknad. Gnr 166 bnr 147 Fjellveien 72. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Endring av bygg - utvendig - gnr 164 bnr 786 - Bergen kommune
Dokument: Nabovarsel - Endring av bygg - utvendig - gnr 164 bnr 786 - Håkonsgaten 33 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/146/0/0 Tilbygg, Osestølvegen 143, Ustaoset
Dokument: 52/146/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/772/0/0 Fritidsbolig, Sørhallstubben 19, Geilo
Dokument: 66/772/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest. Gnr 15 bnr 443, Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 90 Brattlien 39. Tilbygg bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest. Gnr 166 bnr 90, Brattlien 39.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/219/0/0 Tomt til fritidsbolig, Verpestølvegen 4, Ustaoset
Dokument: 5/219/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/52/0/0 Riving og ny fritidsbolig og garasje, Havsdalsvegen 141, Geilo
Dokument: 52/57/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1. Anmodning om forhåndskonferanse
Dokument: Bekreftelse ikke aktuelt med forhåndskonferanse. Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/657/0/0 Fritidsbolig, Tjødnlie 515, Geilo
Dokument: 66/657/0/0 Oppdeling av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/903/0/0 Fritidsbebyggelse, Sørhallie 12, Geilo
Dokument: Sørhallie 12 Gjennomføringsplan 66/903
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 559 Nye Sandviksveien 56 C. Bruksendring bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 167 bnr 559, Nye Sandviksveien 56 C.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/60/0/0 Rive/ oppføre ny fritidsbolig, Havsdalsvegen 83, Geilo
Dokument: 56/60/0/0 Avfallsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 104 bnr 7 Skipanesvegen 236. Nybygg garasje
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 104 bnr 7, Skipanesvegen 236.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 9 bnr 170 Haakon Sæthres veg 35. Tilbygg bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest. Gnr 9 bnr 170, Haakon Sæthres Veg 35.Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 90 bnr 25 Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Dokument: Status i sak. Gnr 90 bnr 25, Kvernabekkvegen 57.Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 97 bnr 4 Fanavegen 271. Anlegging avkjørsel
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 97 bnr 4, Fanavegen 271. Anlegging avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/60/0/0 Rive/ oppføre ny fritidsbolig, Havsdalsvegen 83, Geilo
Dokument: 56/60/0/0 Situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 158 bnr 64 Damsgårdsveien 39. Oppføring pergola uteserveringssted
Dokument: Søknad. Gnr 158 bnr 64, Damsgårdsveien 39.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning. Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Spørsmål til sak. Gnr 15 bnr 443, Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Tilbakemelding. Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Gjennomføringsplan. Gnr 15 bnr 443, Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 105 bnr 207 Hjellestadvegen 402. Anlegging rør
Dokument: Revidert og utvidet søknad om dispensasjon. Gnr 105 bnr 207, Hjellestadvegen 402. Anlegging rør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 90 bnr 25 Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Behov for avklaring. Gnr 90 bnr 25, Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 90 bnr 25 Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Dokument: Opplysninger til sak. Gnr 90 bnr 25, Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 15 bnr 443, Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 90 bnr 25 Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 90 bnr 25, Kvernabekkvegen 57.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 105 bnr 191. Tilbygg naust m.m.
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 105 bnr 191, Adresse Ikke Definert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1. Anmodning om forhåndskonferanse
Dokument: Venter på utfall av møte med planavdeling ifm forhåndskonferanse. Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1. Anmodning om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 158 bnr 64 Damsgårdsveien 39. Forespørsel
Dokument: Søknad om utsatt frist. Gnr 158 bnr 64 Damsgårdsveien 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 158 bnr 64 Damsgårdsveien 39. Legalisering pergola restaurant
Dokument: Søknad om endring av tillatelse. Gnr 158 bnr 64, Damsgårdsveien 39.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 307 og 546. Austrevågen. Oppføring kai/brygge
Dokument: Tegninger. Fana gnr 93 bnr 307 og 546. Austrevågen. Oppføring kai/brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 1599 Bryggen 11. Fasadeendring
Dokument: Veldlagt beskrivelse av nytt materialvalg, tegninger og foto. Bergenhus gnr 167 bnr 1599 Bryggen 11. Fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 559 Nye Sandviksveien 56 C. Bruksendring bolig
Dokument: Vedrørende behov for utsatt frist. Gnr 167 bnr 559 Nye Sandviksveien 56 C. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1. Anmodning om forhåndskonferanse
Dokument: Vedrørende sak. Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1. Anmodning om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/657/0/0 Fritidsbolig, Tjødnlie 515, Geilo
Dokument: 66/657/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 106 bnr 11 Gamle Synningavegen 45. Bruksendring bolig mm
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 106 bnr 11, Gamle Synningavegen 45.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana Gnr 40 bnr 44 Haralds Skjolds veg 37. Nybygg bolig
Dokument: Søknad om endring av tillatelse. Gnr 40 bnr 44, Harald Skjolds Veg 37.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Spørsmål om vedtak. Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 1305 Sølvberget 10. Bruksendring bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 168 bnr 1305, Sølvberget 10.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Etablering av avløpsanlegg til fritidsbolig - vedrørende sak. Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/60/0/0 Rive/ oppføre ny fritidsbolig, Havsdalsvegen 83, Geilo
Dokument: Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 'Fyllingsdalen gnr 20 bnr 1747 Nybygg bolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 20 bnr 1747, Adresse Ikke Definert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 1599 Bryggen 11. Fasadeendring
Dokument: Søknad om endring av tillatelse. Gnr 167 bnr 1599, Bryggen 11.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 41 bnr 946 Hopsnesvegen 40. Fasadeendring bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest. Gnr 41 bnr 946, Hopsnesvegen 40.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/903/0/0 Fritidsbebyggelse, Sørhallie 12, Geilo
Dokument: 66/903/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 20 bnr 85 Bønesstranden 80. Tilbygg bolig
Dokument: Tilbaketrekking av søknad. Gnr 20 bnr 85, Bønesstranden 80.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 1305 Sølvberget 10. Bruksendring bolig
Dokument: Søknad. Gnr 168 bnr 1305, Sølvberget 10. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 15 bnr 10 Nyhauglia 1. Anmodning om forhåndskonferanse
Dokument: Bestilling av forhåndskonferanse. Gnr 15 bnr 10, Nyhauglia 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/958/0/0 Fritidsbolig, Nedre Solhovdlie 7, Geilo
Dokument: 66/958/0/0 VA-Plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/982/0/0 Fritidsbolig og garasje, Solhovda 95, Geilo
Dokument: 66/982/0/0 Supplerende opplysninger/dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Opplysninger til sak. Gnr 93 bnr 185, Fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 469, 471, 473 Hollendergaten. Fasadeendring næringsbygg mm
Dokument: Ettersending av dokumentasjon. Gnr 166 bnr 469, Hollendergaten 8.Fasadeendring næringsbygg mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 104 bnr 53 Skipanesvegen 328. Nybygg bolig
Dokument: Ønsket frist. Gnr 104 bnr 53 Skipanesvegen 328. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 20 bnr 85 Bønesstranden 80. Tilbygg bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 20 bnr 85, Bønesstranden 80.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av tillatelse. Gnr 93 bnr 185, Adresse Ikke Definert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 104 bnr 53 Skipanesvegen 328. Nybygg bolig
Dokument: Utsatt ferdigstilling, midlertidig brukstillatelse. Gnr 104 bnr 53 Skipanesvegen 328. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 97 bnr 4 Fanavegen 271. Anlegging avkjørsel
Dokument: Søknad. Gnr 97 bnr 4 Fanavegen 271. Anlegging avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/958/0/0 Fritidsbolig, Nedre Solhovdlie 7, Geilo
Dokument: 66/958/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årtsad gnr 15 bnr 443 Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Dokument: Søknad. Gnr 15 bnr 443, Nyhaugåsen 1 D. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 97 bnr 4 Fanavegen 271. Nybygg bolig
Dokument: Søknad. Gnr 97 bnr 4, Fanavegen 271. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 13 bnr 365 Statsminister Michelsens veg 57 A. Tilbygg bolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 13 bnr 365, Statsminister Michelsens Veg 57 A.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 885 Badstustredet 6 B. Påbygg bolig
Dokument: Ettersending av gjennomføringsplan. Gnr 166 bnr 885, Badstustredet 6 B.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 21 bnr 980 Løtveitlien 16. Påbygg bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 21 bnr 980, Løtveitlien 16.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 13 bnr 640 Brennhaugen 13. Nybygg garasje
Dokument: Søknad. Gnr 13 bnr 640, Brennhaugen 13. Nybygg garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 853 Harald Skjolds veg 35. Nybygg bolig
Dokument: Søknaden trekkes. Gnr 40 bnr 853 Harald Skjolds veg 35. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 12Åsane gnr 185 bnr 49 Slettevikvegen 68 B. Fasadeendring bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest. Gnr 185 bnr 49, Slettevikvegen 68 B.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 559 Nye Sandviksveien 56 C. Bruksendring bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest. Bergenhus gnr 167 bnr 559 Nye Sandviksveien 56 C. Bruksendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/57/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Nyestølvegen 107, Ustaoset - Dispensasjon
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 18/184 - Tilbygg til fritidsbolig
Dokument: Gbnr 18/184 - Tilbygg til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 20 bnr 85 Bønesstranden 80. Tilbygg bolig
Dokument: Reviderte tegninger. Fyllingsdalen gnr 20 bnr 85 Bønesstranden 80. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr 97 bnr 4 - Fanavegen 271 - Bergen kommune
Dokument: Nabovarsel - utbedring av avkjørsel - gnr 97 bnr 4 - Fanavegen 271 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Gjennomføringsplan. Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 21 bnr 980 Løtveitlien 16. Påbygg bolig
Dokument: Søknad. Gnr 21 bnr 980, Løtveitlien 16. Påbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/982/0/0 Fritidsbolig og garasje, Solhovda 95, Geilo
Dokument: Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/429/0/0 Bolig, Geilolie 14, Geilo
Dokument: 65/429/0/0 Søknad Midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/500/0/0 Fritidsbolig, Slaatavegen 8, Geilo
Dokument: 64/500/0/0 Søknad midlertidig brukstillatelse for deler av tilltaket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 18/184 - Tilbygg til fritidsbolig
Dokument: Gbnr 18/184/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 104 bnr 53 Skipanesvegen 328. Nybygg bolig
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse. Gnr 104 bnr 53, Skipanesvegen 328. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana Gnr 40 bnr 44 Haralds Skjolds veg 37. Nybygg bolig
Dokument: Søknad. Gnr 40 bnr 44 Haralds Skjolds veg 37. Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 853 Harald Skjolds veg 35. Nybygg bolig
Dokument: Orientering. Gnr 40 bnr 853, Harald Skjolds Veg 35.Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 40 bnr 853 Harald Skjolds veg 35. Nybygg bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 40 bnr 853, Harald Skjolds Veg 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BS - 64/32 - Tilbygg fritidsbustad - Ænes - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjonssøknad areal hytte - 64/32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/27/0/0 Forespørsel om bygging, Sørhallie 27
Dokument: 66/27/0/0 Forespørsel om bygging, Sørhallie 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/657/0/0 Fritidsbolig, Tjødnlie 515, Geilo
Dokument: 66/657/0/0 Søknad etter § 21-7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/57/0/0 Tilkobling, Nyestølvegen 107
Dokument: Gnr 52 bnr 57 Søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 166 bnr 469, 471, 473 Hollendergaten. Fasadeendring næringsbygg mm
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 166 bnr 469, Hollendergaten 8. Fasadeendring næringsbygg mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 90 bnr 25 Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Dokument: Ettersending av fotodokumentasjon. Gnr 90 bnr 25, Kvernabekkvegen 57.Nybygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 93 bnr 185, Adresse Ikke Definert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 93 bnr 185 . Fasadeendring fritidsbolig
Dokument: Ettersending av dokumentasjon. Gnr 93 bnr 185, Fasadeendring fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 90 bnr 25 Kvernabekkvegen 57. Nybygg bolig
Dokument: Søknad om endring av tillatelse. Gnr 90 bnr 25, Kvernabekkvegen 57.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 163 bnr 218 Årstadveien 17 D. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Bestilling av forhåndskonferanse. Gnr 163 bnr 218, Årstadveien 17 D.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...