Norske-postlister.no


Viser [48] av [48].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Plan 2672 - Detaljregulering for Løkkeveien 97 - 99 Blidensol - Eiganes og Våland bydel
Dokument: Klage på vedtatt plan - plan 2672
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statnett SF - Konsesjon - Haugalandet Nettforsterkning - Ny 420 kV-ledning Blåfalli/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Sauda kommuner, Rogaland - Etne og Kvinnherad kommuner, Hordaland
Dokument: Høringsuttalelse - Ny 420 kV kraftledning Blåfalli - Gismarvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - detaljregulering - Løkkeveien 97-99 - Eiganes og Våland - plan 2672
Dokument: Gamle Stavanger - Løkkeveien 97 og 99 - Reguleringsplan 2672 - kulturminne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - detaljregulering - Løkkeveien 97-99 - Eiganes og Våland - plan 2672
Dokument: Gamle Stavanger - Løkkeveien 97 og 99 - Reguleringsplan 2672 - kulturminne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - detaljregulering - Løkkeveien 97-99 - Eiganes og Våland - plan 2672
Dokument: Gamle Stavanger - Løkkeveien 97 og 99 - Reguleringsplan 2672 - kulturminne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Stavanger - Løkkeveien 97 og 99 - Reguleringsplan 2672 - Stavanger kommune, Rogaland
Dokument: Gamle Stavanger - Løkkeveien 97 og 99 - Reguleringsplan 2672 - Innskrenking av verneområdet - Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CITES - Søknad om eiersertifikat for utvalgte truede levende arter eller deres produkter 2020 - CITES Eiersertifikat - Grey Parrot
Dokument: CITES - Søknad om eiersertifikat for utvalgte truede levende arter eller deres produkter 2020 - CITES Eiersertifikat - Grey Parrot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av grunnkvote ku
Dokument: Søknad om overføring av grunnkvote ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2672 - Detaljregulering for Løkkeveien 97 - 99 Blidensol - Eiganes og Våland bydel
Dokument: Merknad - plan 2672
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske henvendelser til Stavanger byarkiv 2019
Dokument: Innsyn i referat fra formannskapsmøte 6. april 1956 samt diverse spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Panteordning vedovner 2019
Dokument: Ferdigmelding for ovnspant - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Strandgate 104 med ref.: AXPKUI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Panteordning vedovner 2019
Dokument: Søknad om ovnspant - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Løvdahlsgate 24a med ref.: ZVGWEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding om oppfylt vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Panteordning vedovner
Dokument: Ferdigmelding for ovnspant - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] strandgate 104 med ref.: KVIWCC
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2332 - Reguleringsplan for Vestre Platå Nord - Eiganes og Våland bydel
Dokument: Klage på vedtak - plan 2332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tysvær 5/4 erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfôr 2018 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad attestert 5/4 erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfôr 2018 Tysvær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tysvær 5/4 erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfôr 2018 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad 5/4 erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfôr 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 59/1631 - Øvre Strandgate - takvinduer
Dokument: Søknad - gnr/bnr 59/1631 - takvinduer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Panteordning vedovner
Dokument: Søknad om ovnspant - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Strandgate 104 med ref.: IPFXYG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskudd - Avløserutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Slekt - foto av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i arkiv etter Havnedirektoratet
Dokument: Spørsmål - foto av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i arkiv etter Havnedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om prokuksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 4/5 - Søknad om utsett frist for spreiing husdyrgjødsel 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 126/19 - Åmotsdalsvegen 1396 - Søknad frå ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskot hausten 2015 - Tysvær
Dokument: Gbnr 5/4 Kommentarer til kontroll 10.9.2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 - Søknad om produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søknad om produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søknad om produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søknad om produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Regionalt miljøprogram.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Søknad produksjonstilskot.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- søknad produksjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regionalt miljøprogram Tysvær 2010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Søknad produksjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søknad regionalt miljøprogram - Tysvær 2008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Regionalt miljøprogram 2007 - Tysvær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Produksjonstilskot Tysvær - haust 2007
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 Geir Apeland. Søknad om produksjonstilskot januar 2007
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 5/4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad produksjonstilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken