Norske-postlister.no


Viser [5] av [5].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid - Halsahallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fordeling av kulturmidler 2021
Dokument: Søknad om kulturmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: Søknad om åpning av Halsahallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Midt Norge - Tilskuddsordning for aktivitetsmidler for barn i mottak 2016 - Statsbudsjett 2016 - Kapittel 490 post 71
Dokument: Akseptbrev - Halsa ballklubb med vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Midt Norge - Tilskuddsordning for aktivitetsmidler for barn i mottak 2016 - Statsbudsjett 2016 - Kapittel 490 post 71
Dokument: Søknad om tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge i mottak - Halsa ballklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken