Norske-postlister.no


Viser [100] av [109 007].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Forslag til endring i overvåking av influensa i MSIS
Dokument: Høyring - Forslag til endring i overvåking av influensa i MSIS - høyringsfrist 01.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS - høringsfrist 01.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - høringer fra eksterne instanser
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høring - forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse legekontor 2021
Dokument: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)
Dokument: Høring - Forslag om endring i overvåkningen av influensa i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - Forslag til endring i overvåkningen av influensa i MSIS
Dokument: Ber om høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialistutdanning av tannleger ved Universitetet i Oslo
Dokument: HOD Tilskudd til spesialistutdanningen av tannleger Kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensninger (LRTAP ) - protokollene for POPs og tungmetaller
Dokument: Departementsforeleggelse - Endring av Tungmetallprotokollen til ECE-konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning - departementsforeleggelse om ratifikasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for matområdet (SUMO)
Dokument: Spesialutvalget for matområdet (SUMO) - EØS-notater til skriftlig prosedyre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endring i covid-19- forskriften - innreisekarantene ifbm musikal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Utkast til ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 2021-2025
Dokument: Høringssvar på Høring Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Forskriftsendring Covid-19-forskriften - koronasertifikat Nord-Irland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endringer i covid-19-forskriften - Fritak fra krav om innreisekarantene for utenlandske idrettsutøvere og støttepersonell som skal delta i Toppidrettsveka 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MISSOC - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - Mutual Information System on Social Protection ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] European Union - Rapportering om sosial trygghet
Dokument: HOD - MISSOC July 2021 update - NO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endringer i covid-19-forskriften: § 4d (3) bokstav k og § 6b (1) bokstav b
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-ulykken
Dokument: Kopi av brev til SMK - Statsbudsjettet 2022 - anmodningsvedtak 1156, 080621
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om mulige covid-19 testarrangementer - brev fra Helse- og omsorgsdepartementet
Dokument: Henvendelser om mulige testarrangementer - covid19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulige testarrangementer covid-19
Dokument: Henvendelser om mulige testarrangementer - covid19 - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - forskrift om behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter
Dokument: Departementsforeleggelse - forskrift om behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Covid 19 - HODs ukesoversikt uke 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse- og omsorgsdepartementet Departementsforeleggelse av forskrift om behandlingsrettet helseregister med tolkede genestiske varianter
Dokument: Departementsforeleggelse av forskrift om behandlingsrettet helseregister med tolkede genestiske varianter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: HOD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Likeverdsreformen
Dokument: Likeverdsreformen - oppfølgingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse av Endringsforskrift om covid-19 forskriften - landlisten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endringer i covid-19-forskriften - grensepasseringer for barn med delt bosted og som dagpendler til grunnskolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EØS - spesialutvalget for matområdet (SUMO) 2021
Dokument: EØS - notater til behandling på skriftlig prosedyre i SUMO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personhenvendelse - Uføretrygd - Grense for jobb og lønn
Dokument: Personhenvendelse - Oversendelse - NAV-stønad og jobb - Uføretrygd - Mye jobb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: HOD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet for 2022 - Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Dokument: Statsbudsjettet 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalbudsjettet 2022
Dokument: Innspill til Nasjonalbudsjettet - fra Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOD - Regnskapsrapporter for 2021
Dokument: Regnskapsrapport pr. juli 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endringer i covid-19-forskriften - Midlertidig unntak fra enkelte innreiserestriksjoner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til Svalbard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Presisering - Gjenopptagelse av rapportering på kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner uke 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endringer i covid-19-forskriften - NHS covid-19-pass fra England eller Wales
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konfirmasjonsgudstjenester og smitteverntiltak - Enkelthenvendelse
Dokument: Konfirmasjonsgudstjenester og smitteverntiltak - Status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HelseOmsorg21-rådet (HO21): høring om forslag til forskrift for tilgjengeliggjøring av helsedata
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar, vedlagt høringssvaret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av Velferdstjenesteutvalgets rapport
Dokument: Videre oppfølging av velferdstjenesteutvalgets rapport - forespørsel om utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kategorisering av statsbudsjettet
Dokument: Svar på bestilling - Klimaeffekt av framlagt budsjett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet/Helfo - unntak fra rundskriv R-115 pkt 4.5 Oppstilling av artskontorapporteringen
Dokument: Søknad om unntak fra rundskriv R-115 - HELFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022
Dokument: Oversikt over samfunnssikkerhetstiltak ført til profilbehandling - svar på bestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsvarets høgskole (FHS) - Invitasjon til å søke på deltakelse på informasjonskurs nr. 61
Dokument: Invitasjon til å søke deltakelse på Informasjonskurs nr. 61 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny ekomlov
Dokument: Merknad - Høring av forslag til ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022
Dokument: Statsbudsjettet 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjonar til kurs og konferansar 2021
Dokument: Invitasjon til å søke deltakelse på Informasjonskurs nr. 61 ved Forsvarets høgskole januar 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interdepartementalt samarbeid om sårbare barn og unge under Covid 19-pandemien
Dokument: Prop. 1 S (2021-2022) - Om koronapandemien og sårbare barn og unge - Tekstinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet - 2022 - Marskonferansen, Augustkonferansen og Prop. 1 S
Dokument: Statsbudsjettet 2022 - Tekst om barn i lavinntektsfamilier - Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Oppfølging av anmodningsvedtak - Offentlige tjenester i et forbrukerperspektiv
Dokument: Departementsforeleggelse - Oppfølging av anmodningsvedtak - Offentlige tjenester i et forbrukerperspektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Covid 19 - HODs ukesoversikt uke 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet for 2022 - saker som berører rammetilskuddet
Dokument: Statsbudsjettet for 2022 - saker som berører rammetilskuddet - Svar på bestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen - vedtak nr. 1281 - Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntekstforhold - Innst. 665 S (2020-2021)
Dokument: Anmodningsvedtak 1281 (2020-2021) - overføring fra KMD til HOD - Kopi av brev til SMK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av regjeringens integreringsstrategi
Dokument: HOD Rapportering på regjeringens integreringsstrategi per 010721
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til gjennomføring av ITC-forordningen
Dokument: Høringssvar på Høring – gjennomføring av forordning 838/2010 (ITC-forordningen)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av riksarkivarens forskrift 2021
Dokument: Høringssvar - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsvarets høgskole - Invitasjon til å søke Informasjonskurs nr. 61/2022 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Dokument: Invitasjon til å søke deltakelse på Informasjonskurs nr. 61 ved Forsvarets høgskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kapitalkrav for verdipapirforetak - gjennomføring av EU-regelverk
Dokument: Høringssvar på Høring om nytt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet for 2022 - Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Dokument: Statsbudsjettet 2022 - fellesordning om driftsstøtte fra 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet for 2022 - Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Dokument: Statsbudsjettet for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsnotat IFRS 17 Forskningskontrakter
Dokument: Høringssvar på Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Capital Markets Recovery Package
Dokument: Høringssvar på Høring - gjennomføring i norsk rett av direktiv (EU) 2021/338
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodningsvedtak fra Stortinget 2020 - 2021 - mappe 6
Dokument: Overføring av anmodningsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - høringsnotat om bruk av elektronisk kontroll ved besøksforbud
Dokument: Departementsforeleggelse - høringsnotat om bruk av elektronisk kontroll ved besøksforbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endring av valgbarhetsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre
Dokument: Høringssvar - forslag til endring av valgbarhetsregler for valg til Longyearbyen lokalstyre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse-og omsorgsdepartementet - Styringsdokumenter til statsforvalterne for 2022
Dokument: Styringsdokumenter til statsforvalterne for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsvarets Høgskole - Informasjonskurs nr. 61
Dokument: Invitasjon til å søke deltakelse på Informasjonskurs nr. 61 ved Forsvarets høgskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. om offentlige anskaffelser
Dokument: Departementsforeleggelse - Handlingsplan for klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sveits. Korrespondanse, brev, besøk.
Dokument: Mulige utfordringer med omtale av innreisebestemmelser for sveitsiske borgere?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Oversendelse - Endringer i covid-19-forskriften - landlisten og arrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom
Dokument: Høring - Merknader - HOD - endring i sosialtjenesteloven § 51 a om bestemmelser ved allmennfarlig smittsom sykdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...