Norske-postlister.no


Viser [100] av [138 364].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 7517 Forsvaret Kjevik Velferdskantine - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Dokument 13/6211-3 Godkjenning av endringer i skjenkebevilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stasjon - permanent utvidelse av skjenkeareal sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Helsedirektoratet - Svar på henvendelse vedr utenlandske arbeidere i grøntnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Utbrudd av nytt Coronavirus i Kina
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona/Covid-19 (Virussjukdom)
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkjøp smittevernsutstyr
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2021 - Helseberedskap
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasmitte, informasjon og tiltak
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2020 - RKBU/RBUP
Dokument: Tilbakemelding til RKBU Vest på årsrapporten for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2020 - RKBU/RBUP
Dokument: Tilbakemelding til RKBU Nord på årsrapporten for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2020 - RKBU/RBUP
Dokument: Tilbakemelding til RBUP Øst og Sør på årsrapporten for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 2020 - RKBU/RBUP
Dokument: Tilbakemelding til RKBU Midt på årsrapporten for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæring av leger og tilrettelegging for LIS (lege i spesialisering)
Dokument: Innvilger tilskudd til Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 63 sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruspandemien (coronaviruset) covid-19
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av coronavirus - koronavirus
Dokument: VS: Orientering om forskriftsendringer covid-19-forskriften - mannskap på skip
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogrammet (Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK)
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Dokument: Innvilger tilskudd til Pårørendestøtte i Drangedal kommune over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordningen Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin 2021 (LIS3)
Dokument: Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Dokument: Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Dokument: Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Dokument: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forebygging og behandling av underernæring
Dokument: Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Dokument: Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Dokument: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona 2021
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personar som ikkje sjølv kan samtykke til vaksineringa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd 2021
Dokument: Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering som utdanningsverksemd for spesialiteten allmennmedisin
Dokument: Purring på anmoding om dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd 2021
Dokument: Ekstern høyring: Nasjonal fagleg retningsline for førebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin (LIS3)
Dokument: Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring (frist 25.09.2021).
Dokument: Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring (frist 25.09.2021)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal faglig retningsline for forebygging og behandling av underernæring - høyring
Dokument: Nasjonal fagleg retningsline for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sysvak - Koronavaksinasjonsprogram
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring - Helsedirektoratet
Dokument: Høring - nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak om koronavirus ( coronavirus - covid-19 ) - Helseavdelingen
Dokument: Vedr innreisesystemet og planleggingshorisont
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak om koronavirus ( coronavirus - covid-19 ) - Helseavdelingen
Dokument: Referat - møte med Helsedirektoratet og rådgivere innen rus og psykisk helse ved statsforvalterne - 220621
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæring av leger og tilrettelegging for LIS (lege i spesialisering)
Dokument: Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Helse og omsorg
Dokument: Høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona/Covid-19 (Virussjukdom)
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - veiledning i spesialistutdanning i allmennmedisin LIS3
Dokument: Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale smitteverntiltak
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning av LIS3 i ny ordning
Dokument: Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona, vaksinasjon - Avskjermet
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse- og sosialavdelingen - tildelingsbrev - fullmaktsbrev - embetsoppdrag for 2020 - statsbudsjettet - regnskapsrapportering
Dokument: Informasjon om rapporteringen på voldshendelser i sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles etatsstyringsmøter - Statsforvalterne - 2021 - samlesak - referater - lenke sendes ass. statsforvalter
Dokument: Dato for styringsmøte mellom Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasmitte, informasjon og tiltak
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine 2021
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personar som ikkje sjølve kan samtykke til vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinering
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona / Korona / Covid-19 - Vaksinasjon
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pandemi koronavirus SARS-CoV-2 (Covid 19)
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona-virus i Norge - Nasjonale tiltak
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogrammet
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Korona 19
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlig finansiering av omsorgstjeneste.
Dokument: Informasjon vedr. A-kontoberegning og rapportering for kommuner med oppstart i SIO (Statlig finansiering av omsorgstjenester) i 2021 sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev for 2020 - utsettelse av oppdrag om kartlegging av vold i sykehjem
Dokument: Informasjon om rapporteringen på voldshendelser i sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykisk helse og rus - fag og utvikling
Dokument: Referat fra møte med rådgivere innen rus og psykisk helse ved statsforvalterne 220621
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for massevaksinasjon for Covid-19 i Ålesund kommune
Dokument: Vaksinering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av coronavirus - koronavirus
Dokument: Fwd: Revidert rundskriv I-3/2021, informasjonsmateriell, oppdatert status på IKT og testing av lystfartøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av coronavirus - koronavirus
Dokument: Fwd: Hdir - Vedtatt og kunngjort forskrift - forskriftsendringer som om Svalbard og kystcruise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av coronavirus - koronavirus
Dokument: VS: Hdir - Endringsforskrift covid-19-forskriften - unntak for militært personell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Dokument: Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner - Covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om utviklingssentral innen friskliv, læring og mestring
Dokument: Utviklingssentraler - Kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 2020 - Alle i arbeid - IPS Nordre Follo kommune over statsbudsjettet 2020 kap. 765, post 73
Dokument: Godkjenner rapportering på tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingssentral friskliv - avtaler med Helsedirektoratet
Dokument: Korrigering - utviklingssentraler - kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...